The Secret

دیدگاه مشایخ عظام اعلی الله مقامهمدرباره ی قانون راز


همان گونه که چندی پیش اطلاع دادم پژوهشی درباره موضوع فوق الذکر ارائه می کنم. امیدوارم مورد توجه قرار گرفته و با دیدگاه های منصفانه این پژوهش را تقویت نمایید.


لازم است از دوست عزیزم آقای (ح.ز.ت) که برای تدوین این تحقیق گام برداشتند تشکر ویژه داشته باشم.


با کلیک روی عنوان  زیر متن کامل را مطالعه فرمایید.


http://Aghayed2.blogfa.com


پ.ن:


از دوستانی که دیدگاه های خود را به طور خصوصی ارسال کرده و می کنند کمال تشکر دارم. بی شک درباره ی پیشنهادها و انتقادهای ایشان بررسی های لازم را انجام خواهم داد٬ ان شاء الله.