برچسب: کفایه المسائل

مقاله

دو مَزار، یک مَزور

جُثمان عالم ربانی مرحوم حاج میرزا محمدباقر شریف طباطبائی­مدتی در جندق ودیعه به خاک سپرده شد و پس از مدتی به مشهد مقدس منتقل گردید

مقاله

تأملاتی در باب زیارت اربعین

درباره زیارت اربعین فراوان گفته‌اند و نوشته‌اند و به بیان‌های مختلف زوایای گوناگون این واقعه را بررسیده‌اند. تنوع نوشتارها در این حوزه به قدری است