برچسب: نجیب پاشا

سید مرحوم
دسته‌بندی نشده

آن مبارک سَحَر

تا برادر گرامی‌ام خبر دادند چاپ دومِ کتاب نویافته‌ها منتشر شده، ذهنم به هشت سال قبل پرتاب شد؛ آن‌وقتی‌که نخستین جرقه‌های نگارش این کتاب زده