برچسب: مبعث

اشارات النبی
مقاله

صَد دُر به اِشارَتی بِسُفتی

صَد دُر به اِشارَتی بِسُفتی تاملاتی بر کلام عالم ربانی مرحوم شیخ احمد احسائی اع درباره اشارات دست و بدنِ رسول خدا صلی الله علیه