برچسب: فرقه

سخن صواب
نقد

چند کلمه سخن صواب (قسمت دوم)

قسمت اول: اینجا درباره سبب تألیف کتاب آمده است: «بنده جز خیرخواهی نظری ندارم» (ص9) و به آیه 88 از سوره مبارکه هود استشهاد شده

نقد

چند کلمه سخن صواب (قسمت اول)

بسم الله الرحمن الرحیم چند کلمه سخن صواب ( در پاسخ به کتاب «چند کلمه حرف حساب» که در واقع حساب نشده است) در اواسط