برچسب: دقایق العلاج

نگاه آخر الزمانی به بیماری مسری
مقاله

نگاهِ آخرالزمانی به بیماری مسری

اصطلاح «آخرالزمان» در متون ادیان آسمانی به‌کار رفته است و امروزه این مفهوم در ساحت‌های مختلف پربسامد است؛ در ساحت هنر،‌ ادبیات، سیاست و… .

مقاله

الأمراض المعدية

دراسة تحليلیة في ضوء رأي العالم الربّاني المرحوم الحاج محمدکريم الکرماني (أعلی الله مقامه)   اقترح البعض – مع تفشّي المرض المعروف باسم “كورونا” –

مقاله

بیماریِ مُسری

تحلیلی بر پایه دیدگاه‌ عالم ربانی مرحوم حاج محمدکریم کرمانی اع   با شیوع بیماریِ مشهور به «کرونا» بعضی این دیدگاه را مطرح کرده‌اند که