برچسب: خانه یغما

مقاله

منزل و آرامگاه یغما جندقی

ابوالحسن یغما در ۱۱۹۶ق، ۱۱۶۰ ش به دنیا آمد. یغما، اشاره به تخلص اوست که البته پس از یغمای اموالش، این تخلص را برگزید و