برچسب: حضرت رضا علیه السلام

مقاله

امتیازات زیارت حضرت رضا علیه‌السلام

١. مطابق تحقیق شیخ مرحوم اعلی الله مقامه اصل در ثواب و اجرِ زیارت معصومین علیهم‌السلام یکسان‌بودن ثواب زیارت است: الاصل التساوی؛ کل ما جری