برچسب: حاج میرزا محمدباقر شریف طباطبائی

مقاله

گندم از جو… بروید یا نروید؟!

میرزا محمدباقر صامت بروجردی، متخلص به «صامت» (۱۲۲۶-۱۲۹۴ شمسی) ترجیع‌بندی دارد که مصراعی از آن ضرب‌‌المثل شده است. صامت بروجردی سروده است: از مکافات عمل

مقاله

دو مَزار، یک مَزور

جُثمان عالم ربانی مرحوم حاج میرزا محمدباقر شریف طباطبائی­مدتی در جندق ودیعه به خاک سپرده شد و پس از مدتی به مشهد مقدس منتقل گردید