برچسب: اعتقادات

مقاله

بیماری مُسری و چند پرسش اعتقادی

اگر ایمان انسان را به یک درخت یا یک ساختمان تشبیه کنیم، این ساختمان ‌در بزنگاه‌ها  و بعضی زلزله‌ها (فتنه‌ها) محک می‌خورد و نیاز می‌شود