برچسب: استاد معظم

نمايي از دورنماي هورقليا ـ چاپ

نمایٝی از دورنمای هورقلیا   نگرشی نوین بر کتاب گران سنگ ارشاد العوام   سید محمد صادق پورموسویان  پیشکش به پـویندگا ن راهش   بسمه

مقاله

تأملاتی در باب زیارت اربعین

درباره زیارت اربعین فراوان گفته‌اند و نوشته‌اند و به بیان‌های مختلف زوایای گوناگون این واقعه را بررسیده‌اند. تنوع نوشتارها در این حوزه به قدری است

17

استاد معظم حفظه‌الله: ماه شوال تا ماه رجب، رمز دوره دنیایی است. ماه رجب که می‌آید رمز دوره ظهور است. ماه شعبان که می‌آید رمز

استاد معظم حفظه الله: عاشورا یادبود نیست؛ یک یادبود خشک و صِرف نیست. مثل حوادث خلقی نیست. حوادث خلقی زودگذر است و چندان تأثیری ندارد.

استاد معظم حفظه الله: «نعی النعی مصاب الهاشمیینا؛ کأن عاشور بالأحزان یعنینا» خدایا؛ امید ما همین است که جزء «نا»ی متکلم یعنینا باشیم… عاشورا قصد

استاد معظم حفظه الله: این است معنی «نعی النعی مصاب الهاشمیینا» که در هر عرصه‌ای از عالم‌های ذر تا این عرصه، این ندا و گزارش

جان فدای «نـــام» دوست(4)

اینک پس از اثبات اینکه امام صلوات الله علیه عِلاوه بر اسم تدوینی اسمِ تکوینی هم دارند، باید بپرسیم چه کسی و چه حقیقتی اسم

جان فدای «نـــام» دوست(3)

اینک پس از بررسی پیشینه این بحث و نظرات دیگران در این باره، در ضمن دو محور به بررسی دیدگاه بزرگان می‌پردازیم. محور اول، انتخاب

جان فدای «نـــام» دوست(2)

در این میان نظریه‌های دیگری هم است که شهرت خاصی ندارد. از جمله دیدگاه صاحب کفایة‌ الموحدین است که او را به ردنویسی بر مشایخ

غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل(1)

تأملی بر تأثیر صفتِ «حسادت» در تکفیر مشایخ عظام  موضوع مخالفت با بزرگان دین رَفَعَ اللهُ مَقاماتِهم، موضوع فراخ‌دامنه‌ای است که از دیدگاه‌های مختلفی درباره

راهنمای استفاده از اندیشه‌ها (3)

بررسی قید ضرورت و علل آن در آثار مکتبی و اما وقتی آثار و کتب مکتبی را واکاوی می‌کنیم، شواهد بیشتری می‌یابیم و همه در

قد اقبل الیکم شهر الله ….

به مناسبت ماه مبارک رمضان در ادامه مطلب بخوانید: ماه مبارک رمضان          1. موقعیت ماه مبارک رمضان           2. امتیاز ماه