گزارشی تصویری از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتابِ کربلای معلی