دسته: سفرنامه حج

20

 كعبه‏ ديگر بود در كربلا/ روح كعبه آن امام سر جدا حج اين كعبه بود اعظم يقين/ حج كعبه چون تن و جان حجّ اين غسل احرامش

11

چهارشنبه‌شب 3آبان قرار بود ساعت سه و نیم به وقت عربستان حرکت کنیم؛ ولی اتوبوس‌ها تأخیر داشتند و پس از ادای نماز مغرب و عشا

10

امروز پس از رمی جمرات سه‌گانه تا ظهر در منا بودیم و پس از اذان به سمت مکه حرکت کردیم. جاده خلوت بود؛ ولی به

4

أسعد الله أیامکم این نکته را به تبریکم اضافه کنم که طبق نظر استاد حفظه‌الله با توجه به مقدمات و مؤخراتی، روز اول ماه ذیحجه،