دسته: ارشادالعوام

نگرشی نوین بر کتاب ارشاد العوام (15)

 مثال‏هاى شگفت‏آور…  در تعريف مثل گفته شده است: المَثَل: الصفة … و ما يُضرب به. ج: امثال ك:سبب و اسباب … و تمثّل بالشى‏ء -على

نگرشی نوین بر کتاب ارشاد العوام (14)

در ادامه قسمت های قبلی این بخش که به بررسی “دیدگاه مصنف ارشاد العوام درباره کتاب” پرداختم این قسمت را تقدیم می کنم. جلد چهارم

نگرشی نوین بر کتاب ارشاد العوام (12)

در ادامه قسمت قبلی٬ به بررسی دیدگاه های مصنف “ارشاد العوام” درباره ی جایگاه این کتاب می پردازم. قابل توجه است که اگر شخصی از تعریف

نگرشی نوین بر کتاب ارشاد العوام (11)

موقعيت كتاب «ارشاد العوام» از ديدگاه مصنف آن مناسب است نظر مصنف کتاب ارشاد العوام (حاج محمد کریم کرمانی) را درباره ى کتاب ارشاد ذکر

نگرشی نوین بر کتاب ارشاد العوام (8)

اطمينان به حقانيت مطالب يكى از معمول‏ترين جمله‏ها ميان نويسندگان اين است كه در مقدمه‏ى كتاب و يا در ميان بحث، متذكر مى‏شوند كه اين

نگرشی نوین بر کتاب ارشاد العوام (7)

صراحت در بيان مطالب نویسنده کتاب ارشاد العوام، حقيقت مطلب را به طور كامل بيان فرموده اند. بزرگ‏ترين اثرى كه بر صراحت‏گويى مترتب است چيست؟

نگرشی نوین بر کتاب “ارشاد العوام” (4)

نسخه‏هاى خطى كتاب ارشاد العوام نسخه‏هاى خطى بسيارى از اين كتاب گرانسنگ موجود است. بعضى از اين نسخه‏ها توسط اشخاص گمنام و از روى علاقه