20

کسی که محبت اهل‌البیت علیهم‌السلام را دارد، دلش می‌خواهد هرچه از اعضا و قوای ظاهری او سر می‌زند در راه محبت و مودت ایشان باشد و برای دوستان ایشان صرف شود. در عالم خیالش هم در خیال صلاح و راحتی دوستان باشد.