خدا نکند دوستی ما با محمد و آل محمد علیهم‌السلام دوستی‌های عاطفی باشد چون از محیط پدر و مادر و اجتماع و جامعه مرتب فضائل ایشان را و واجب بودن محبت ایشان را شنیده ایم محبت پیدا کرده ایم
خدانکند این محبت ها محبت های عاطفی باشد که اگر یک وقتی پای ضرری در میان آمد و یا خدای نکرده پای خطری در میان آمد آنگاه امام زمان صلوات الله علیه را فراموش کنیم محمد و آل محمد علیهم السلام را فراموش کنیم امر ایشان را فراموش کنیم خواست ایشان و رضای ایشان را فراموش کنیم و به هوی و هوس خود خدای نکرده بر امر ایشان صدمه وارد کنیم و موجبات خشم ایشان را فراهم کنیم؛ به خدا پناه می بریم.
(سخنرانی 18 محرم 1407)