تصویری نادر از بین الحرمینِ شریف. (برای دیدن تصویر در اندازه اصلی از کلیک‌راست استفاده کنید.)