نعی النعی مصاب الهاشمیینا؛ کأن عاشور بالأحزان یعنینا… کدام دل‌ها گرمی و آتش صاحب این ندا را لمس می‌کنند؟ دل‌های با ایمان… و تمام شیاطین جن و انس همشان گرفتن این گوهر ایمان است… قدر ایمانتان را هر مقدار که هست بدانید و خدا را بر آن شکر کنید. خدا را شکر کنید بر این نعمت. شکر یعنی به مقتضای آن نعمت هر مقدار که هست، سلوک داشته باشید. هر مقدار که هست خوبست. این ایمان نتیجه کربلاست برای شما؛ نتیجه عاشوراست برای شما، برای همه مؤمنین. چه اصلی و چه ریشه‌ای است که در آخرت، همین ایمان هر مقدار که هست به ما تشخص می‌دهد…خدایا؛ بحق الحسین؛ اللهم انا نسئلک بحق الحسین و جده و أبیه و أمه و أخیه و ولده الطاهرین و شیعته المستشهدین بین یدیه و اهله و حریمه، خدایا در این قسم همه کربلایی‌ها را جمع کردیم… خیلی قسم عظیمی است، اسم اعظم است، خدایا می‌دانیم این قسم را بر ما رد نمی‌کنی، خدایا به حق حسین و به حق این قسم، خدایا ایمان ما را از ما مگیر، خدایا شیطان را بر ما مسلط نکن… خدایا تو را قسم می‌دهیم این امانت ما را برای ما نگهدار… این ایمان نتیجه کار حسین است و به همین مقدار که ایمان دارید، مشمول این عبارتید: کأنّ عاشورَ بالأحزان یعنینا (سخنرانی دوم محرم الحرام 1422)