شیعه آن‌قدر باید بصیرت داشته باشد که در دینش “مطمئن” باشد.
(سخنرانی 29جمادی‌الاخرة 1406ق)