آقای مرحوم، حاج محمدکریم کرمانی اع:
هر کس پا به دایره عبودیت گذارده به برکت او [حسین علیه‌السلام] عبادت کرده است.
(مواعظ صفر1280ق)