سید مرحوم، سید کاظم رشتی اعلی الله مقامه:
المقصود من شهادة‌ الحسین علیه‌السلام اعلاء کلمة الحق و اعلان دین الاسلام و هذا انما یکون بالاشاعة و الاظهار.
(هدف از شهادت حسین ع بلندگردانیدن کلمه حق و آشکارکردن دین اسلام است و این [هدف]، به وسیله اشاعه (آشکار کردن و فاش‌کردن) و اظهار حاصل می‌شود.)
(رساله‌ای در پاسخ «شیخ محمدبن‌حسین بحرانی.»