عالم ربانی مرحوم حاج محمدکریم کرمانی اعلی الله مقامه:

چون شیعیان و مؤمنان را از طینت کربلا و از طینت حسین علیه‌السلام آفریده‌اند و خاکشان را از آنجا برداشته‌اند دایم دل ایشان در پرواز است، دایم دل ایشان مایل به کربلا است.

(مواعظ ماه صفر1280هـ)