ندای سیدالشهدا علیه‌السلام «هل من ناصر ینصرنی» نزد هر طاعت و معصیتی بلند است. یعنی مرا به طاعت خدا و ترک معصیت یاری کنید و یاری نکنید یزید را به معصیت کردن و ترک طاعت نمودن.
از لشکریان یزید نشوید، بیایید از لشکریان من بشوید.