خداوند عالم از فضل خود خواست در این عالم آتشی بر جان شیعیان امیرالمؤمنین بیفروزد که گناهان دنیایی و برزخی و آخرتی ایشان پاک شود، مصیبت حسین بن علی علیهما السلام را قرار داد. پس خوشا به حال شماها که جمع می‌شوید در مجلس مصیبت او و به یاد می‌آورید مصیبت‌های او را که بر آن بزرگوار و بر اصحاب و انصار و برادران و فرزندان او وارد آمده.
آن مصیبت‌هایی را که بر اهل بیت او و زنان و دختران او وارد آمده و دل‌های شما بر این مصیبت کباب می‌شود و فکر و خیال شما از این مصیبت آتش می‌گیرد و سینه شما سوزان می‌شود و شما را در این مصیبت می‌کاهد و اشک‌های شما بر رخساره‌های شما جاری می‌شود و در این آتش می‌سوزید و می‌گدازید.
(موعظه 19صفر 1280ق)