پس جمیع کائنات در مقام عبودیت، از فاضل نور حسین بن علی بن ابی‌طالب خلق شده‌اند. پس در مقام شریعت هم هیچ کس خدا را عبادت نکرده مگر از نور عبودیت و خضوع و خشوع او. پس در مقام شریعت، آدمی که جمیع عبادالله از نسل اویند، حسین است و در اینجا هم آن بزرگوار ابوعبدالله است.
(موعظه 16 صفر 1280ق)