آقای مرحوم اعلی الله مقامه:
تعزیه‌دار آن کسی است که از روی قوت ایمان و از روی معرفت، دل او بریان شود و اشک او جاری شود و از برای اینکه امر آل محمد علیهم‌السلام را در عالم منتشر کند و دین او ظاهر شود و رسوایی اعدای آل محمد علیهم‌السلام معلوم شود و برای اینکه سنت ایشان شایع شود و امثال اینها.
اگر برای این [عزاداری] می‌کنی خیلی خوب و الا مُسرف و عاصی هستی و مال خدا را اسراف کرده‌ای… پس اگر [عزاداری] می‌کنید و برای نصرت آل محمد علیهم‌السلام می‌کنید، از جمله نصرت‌ها همین اقامه عزای ایشان است و این حقیقتش این است که بسیار نصرتی عظیم است.