آن بزرگوار (حسین علیه‌السلام) به منزله جان است، یعنی روح الایمان در تمام این عالم است و این عالم تمامی اعضای او و جوارح او است. پس مصیبت این بزرگوار برابری می‌کند با مصیبت هزار هزار عالم که همه اعضای اویند. مصیبت‌های سیدالشهدا به این واسطه اعظم مصیبت‌هاست.