آقای مرحوم کرمانی اعلی الله مقامه:
چون شیعیان و مؤمنان را از طینت کربلا و از طینت حسین علیه‌السلام آفریده‌اند و خاکشان را از آنجا برداشته‌اند دایم دل ایشان در پرواز است، دایم دل ایشان مایل به کربلاست.
(مواعظ صفر1280ق)