ببین عزایی را که خدا اعتنا کرده و بنا کرده روضه‌خوانیش را کردن، معلوم می‌شود امر خیلی بزرگی است. پس باید اعتنا کنید به عزاداری سیدالشهدا علیه‌السلام.