17

استاد معظم حفظه‌الله:
ماه شوال تا ماه رجب، رمز دوره دنیایی است. ماه رجب که می‌آید رمز دوره ظهور است. ماه شعبان که می‌آید رمز دوره رجعت است و ماه رمضانی که بعد از این ماه‌ها بنده آن را درک می‌کند، رمز دوره آخرت است.