16

مرحوم حاج محمدباقر شریف طباطبایی اعلی الله مقامه:
تمامی ترقی و استکمال در تعلیم و تعلم است و مراد خدا و رسول صلی الله علیه و آله و ائمه هدی علیهم‌السلام در این است.
(بخشی از نامه آن بزرگوار به مرحوم آخوند انارکی که این نامه به “پیام انسان‌آفرین” مشهور شد.)