15

سرور محترم حفظه‌الله:
محبوبیت شما نزد خدا و اولیای خدا بزرگ‌ترین ثروت شماست.