سال: 2019

مقاله

مطالعه‌ای در آیین اورفئوس و اورفیک‌ها

  مطالعه‌ای در آیین اورفئوس و اورفیک‌ها نشانه‌هایی از اندیشه دو جهتی بودن انسان (همانندِ دو کُره متداخلِ نور و ظلمت) در جهان‌بینی‌های پیش از

مقاله

تأملی بر تعبیر «ماده علم»

یکی از تعابیر دینی در روایات و زیارات و کلمات علماء‌ ربانی،‌ تعبیر «ماده علم» است. عالم ربانی مرحوم حاج سید کاظم رشتی اعلی الله

مقاله

چند کلمه سخن صواب (قسمت چهارم)

ادامه متن کتاب و نقد آن پرسش 6: شیخیه مدعی هستند که شیخ احمد از راه رؤیا به معلوماتی دست یافته و مصون و معصوم

مقاله

چند کلمه سخن صواب (قسمت سوم)

ادامه متن کتاب و نقد آن در صفحه 10 آمده است: او می‌گوید: در عالم رؤیا امامان معصوم علیهم‌السلام هر کدام به من اجازه‌هایی جداگانه

کانال عقایدنت

?انتشار جلد اول مجموعه: النبلاء من أعیان مدینة کربلاء جلد اول:حرف الف در این مجلد از عالم ربانی مرحوم شیخ أحمد احسائی اع مفصلاً یاد

سخن صواب
نقد

چند کلمه سخن صواب (قسمت دوم)

قسمت اول: اینجا درباره سبب تألیف کتاب آمده است: «بنده جز خیرخواهی نظری ندارم» (ص9) و به آیه 88 از سوره مبارکه هود استشهاد شده

اشارات النبی
مقاله

صَد دُر به اِشارَتی بِسُفتی

صَد دُر به اِشارَتی بِسُفتی تاملاتی بر کلام عالم ربانی مرحوم شیخ احمد احسائی اع درباره اشارات دست و بدنِ رسول خدا صلی الله علیه

نقد

چند کلمه سخن صواب (قسمت اول)

بسم الله الرحمن الرحیم چند کلمه سخن صواب ( در پاسخ به کتاب «چند کلمه حرف حساب» که در واقع حساب نشده است) در اواسط

مقاله

منزل و آرامگاه یغما جندقی

ابوالحسن یغما در ۱۱۹۶ق، ۱۱۶۰ ش به دنیا آمد. یغما، اشاره به تخلص اوست که البته پس از یغمای اموالش، این تخلص را برگزید و

نوروز
دسته‌بندی نشده

نوروز و چند نکته مَکتبی

1.روایات نوروز در این باره، دو نوع روایت رسیده است. روایاتی در مذمت نوروز و روایاتی در مدح نوروز و بیان شرافت و عظمت نوروز.