سال: 2014

«تبری»؛ از دیدگاه مکتب استبصار(4)

تبرّی از دیدگاه مکتب استبصار آسان نیست اگر بخواهیم تمام آنچه در فرمایش‌های بزرگان دین اعلی الله مقامهم و نوشته‌های مکتبی درباره «تبری» وجود دارد،

«تبری»؛ از دیدگاه مکتب استبصار(2)

تألیفات در مطاعن و برائت مصححان و محققانِ کتابِ حجیمِ «تشیید المطاعن»، فهرستی طولانی از تألیفات مطاعن و آثار و نوشته‌های «برائت» تهیه کرده‌اند. در

«تبری»؛ از دیدگاه مکتب استبصار (1)

درآمد در کتابفروشی، مغازه‌دار و مشتری گفت‌وگو می‌کردند. سخن‌های متنوع و علمی… به مناسبتِ نام کتابی، سخن از بحث تبری به میان آمد. مغازه‌دار گفت:

نگرشی مکتبی بر لباس سیاه

درآمد دوستی دارم که پس از آشنایی با شیخیه و بررسی آموزه‌های این مکتب، روزی شگفت‌زده جلو آمد و گفت در بعضی موضوع‌ها که بررسی

تلنگر

لکه نفتی عمیق عمیق ترین اقیانوس مکتب شیخ

إلی القریب من الغریب

الی القریب مِن الغریب  به پیشگاه مقدس بقیة الله الاعظم صاحب الامر و الزمان عجل الله فرجه به وساطت بزرگان زمان اعلی الله مقامهم  

سبحان الذی سخّر لنا هذا

اشاره: نوشتاری را درباره عقل ابزاری و مسئله تکنولوژی تنظیم می‌کردم. به خاطرم رسید به جای بخشی از این نوشتار، قسمتی از سخنرانی 24جمادی‌الاخره سال

E-mail

از این پس پیام های ایمیلی خود را به آدرس زیر ارسال کنید: smostabser@yahoo.com عزیزانی که از سه ماه آخر سال گذشته تا به امروز