11

سرور معظم حفظه‌الله:
علم او دریا و غافل همچو خس؛ سرّ او چون صرصر و غافل مگس.
باد صرصر باد بسیار شدیدی است. وقتی بوزد آیا مگس در برابر آن بادِ سخت چه تحملی می‌تواند داشته باشد؟
علم کامل مانند باد صرصر و ما جهّال در برابر آن علم مانند مگس هستیم. اگر بخواهیم اندکی عرض اندام کنیم یا به اصطلاح بایستیم، فوراً نابود می‌شویم. بهتر همین است که با همان باد هر جا ما را می‌برد برویم و در همان دریا، با موج‌هایش حرکت کنیم تا ان‌شاء‌الله ما را در بهشت بیاندازند.
(سخنرانی 25 ربیع‌ الثانی1406)