06-07 رسائل فارسی جلد ششم – رساله در پاسخ تعليقه بعضي از برادران روحاني ـ مقابله

 

پاسخ تعليقه

بعضي از برادران روحاني

 

از مصنفات:

عالم ربانی و حکیم صمدانی

مرحوم آقای حاج محمد باقر شریف طباطبایی

اعلی‌الله مقامه

 

 

«* رسائل جلد 6 صفحه 73 *»

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمّد و آله الطيبين  و لعنة اللّه علي اعدائهم اجمعين.

و بعد چون بعضي از برادران روحاني تعليقه‏اي به اين خاكسار مرقوم داشته بودند و از دو مطلب جواب خواسته بودند لازم شد كه عبارت خود ايشان را بنويسم و جواب عرض كنم.

بعد از تعارفات مرسومه فرموده‏اند كه آمدن من به اينجا به جهت تحقيق دو مطلب بود: يكي در خصوص شرح حديث كميل كه در فقره اطفي‏ء السراج فقد طلع الصبح فرموده‏اند اين سرّي است از اسرار و ظاهر مي‏شود اين اسرار حال الي مسير هفتاد سال كه بفرماييد كه هنگام نوشتن چه زمان بوده و چند سال است و آن سرّ چيست كه ظاهر شده يا مي‏شود.

عرض مي‏كنم كه مراد از شرح حديث كميل كه فرموده‏اند شرحي است كه شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه بر حديث مذكور نوشته‏اند و لكن نفرموده‏اند كه اين سرّ ظاهر مي‏شود حال الي مسير هفتاد سال بلكه فرموده‏اند: «و في قوله7 فقد طلع الصبح اشارة الي سرّ مكتوم من اسرارهم: وضع اللّه عليه حجاباً مسيرة سبعين عاماً لو اذن في بيانه لكتبه من اذن له ببيانه» و ترجمه اين عبارت اين است كه قول امام7 اشاره است به سرّ مكتومي از اسرار ايشان: كه گذارده است خداي سبحانه بر آن سرّ حجابي را به قدر رفتن هفتاد سال راه. و مراد اين است كه از آنجايي كه اين سرّ است تا آنجايي كه مردم هستند هفتاد سال راه است و نفرموده‏اند كه ظاهر مي‏شود حال الي هفتاد سال و چون آن برادر با جان برابر چنين فهميده سؤال كرده از مبدأ تاريخ نوشتن و سؤال كرده كه آيا سرّ چيست كه ظاهر شده و آيا ظاهر شده يا نشده.

پس عرض مي‏كنم كه آن سرّ، سرّ توحيد و سرّ حقيقت است و در همه زمانها از

 

 

«* رسائل جلد 6 صفحه 74 *»

براي اهلش ظاهر است و در همه زمانها از براي غير اهلش مخفي است و فاصله ميان غير اهل تا آن سرّ در همه زمانها به قدر هفتاد سال راه است چرا كه آن سرّ در مقام اعلي واقع است كه مقام مؤثر باشد و مقام غير اهل در مقام اسفل و مقام اثر واقع است و در ميان مؤثر و اثر هفتاد سال راه است كن كه قول مؤثر است فاصله است ميان او و اثر او چنانكه مشيت فاصله است ميان مخلوقات و ميان فاعل آن و لفظ ظاهر كُن كه كاف و نون است و مجموع هفتاد است اشاره به اين درجات است در علم جفر و اعداد و اين هفتاد سال دخلي به اين سالهاي مشهور متعارف ندارد، خود را در اين جور مطالب معطل نكنيد، علم چيزي را كه خداوند نداده تكليف به آن هم نكرده و لايكلّف اللّه نفساً الاّ ما آتاها پس هركس كه مي‏داند آن سرّ چيست كه مي‏داند و هركس نمي‏داند نخواهد دانست و نمي‏تواند دانست تا آنكه هفتاد سال راه طي كند علوم و اعمالي كه مكلّفٌ‏بها هستند اموريست ميسور هركس در آنها به سر برد رستگار شد و آن چيزي كه علم آن موضوع از عباد است مكلّفٌ‏به نيست و كسي به آن نخواهد رسيد و طلب‏كننده آن باز خواهد ماند از طلب كردن و تحصيل كردن مأمورٌبه و چون از اينها بازماند و به آن چيزي كه خيال كرده نرسيد خاسر و خائب خواهد بود.

من آنچه شرط بلاغ است با تو مي‏گويم   تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال

و السلام.

فرموده‏اند: و مطلب دويم حديثي كه مرحوم مجلسي انار اللّه برهانه در كتاب خود نوشته‏اند و مرحوم فيض نيز در تفسير صافي در حروفات مقطعه قرآن در اول سوره الم ذلك الكتاب حديثي را نوشته كه حضرت باقر7 فرمودند در حروف مقطعه قرآن علماً جمّاً و الف لام ميم ذلك الكتاب در بعثت پيغمبر9 است و در آن زمان از هبوط آدم از هزاره هفتم صد و سه سال گذشته بود و در نزد الم خروج حسين7 و نزد الف لام ميم ص خروج بني عباس و عند الف لام را ظهور قائم ما است. هركس را جويا شدم كه به چه نوع بايد حساب

 

 

«* رسائل جلد 6 صفحه 75 *»

كرد، كسي نتوانست اين دو مرحله از مرحمت و عنايت سركار بندگان به نوع صريح جواب مي‏خواهم.

عرض مي‏شود: طريقه حساب، همان حساب ابجد متعارف است و بعضي چنين خيال كرده‏اند به حساب مغاربه است و حال آنكه در همين حديث مي‏فرمايند كه الف واحد و لام سي و صاد نود است و حال آنكه صاد به حساب مغاربه شصت است پس حساب در اين حديث همان حساب متعارف است و لكن اين حديث چنانكه ظاهر است در رموز و اسرار غيبيه وارد شده و تعجب مي‏كنم از كساني كه خواسته‏اند حل رمز آن را كرده در كتابها صريحاً بنويسند و درصدد برآمده‏اند و غفلت كرده‏اند از حديث معروف كه فرمودند كذب الوقاتون و هركس وقت معيني از براي ظهور امام7 قرار دهد دروغگو است پس در اخبار و احاديث به جز علامات نوعيه چيزي ديگر نفرموده‏اند و از اين جهت در اين حديث شريف هم وقت معيّني@وقتي معيّن خ‏ل@ نفرموده‏اند چرا كه مبدأ تاريخ را مجمل گذارده‏اند به غير از مبدأ تاريخ ظهور پيغمبر9 و مبادي تواريخ بسيار است چنانكه پوشيده نيست و هركس گمان كند كه مي‏تواند به يكي از قواعد حسابيه اين حديث را معني كند گمان غلطي كرده و خيال خامي نموده و شاهد بر اين مدعي@مدعا خ‌ل@ عجز تمام محاسبين است. بلي اگر كسي مبدأ تاريخ را دانست از براي او آسان خواهد بود و چنين كسي به تعليمي خاص از امام7 مبدأ را يافته و چنين كسي هتك اين سرّ را نخواهد كرد و اين امر بعينه مانند علم اكسير است كه نصيب هركس شد به آساني به او مي‏رسد و نصيب كسي كه نيست به مشقّت هم به آن نمي‏رسد بلكه از علم اكسير هزار مرتبه مشكلتر و آسانتر است چرا كه ممكن است كه منافقي يا كافري به آن برسد اما اين اسرار به غير از مؤمن به كسي نخواهد رسيد. اگر از من مي‏شنويد به راحت تمام استراحت كنيد و خود را در پيدا كردن اين قبيل چيزها به تعب نيندازيد كه به جز زحمت حاصلي از براي شما نخواهد داشت. اگر حرف مرا شنيديد بالفعل به راحت خواهيد افتاد و اگر نشنيديد بعد از زحمات بسيار خواهيد

 

 

«* رسائل جلد 6 صفحه 76 *»

فهميد كه من صدق عرض كرده‏ام و اگر مستحق شديد يقيناً منعي از جانب خداوند نيست و اگر فکر مي‏كرديد كه امري را كه مردم بايد منتظر باشند در شب و روز در هر هفته و ماه و سالي معيّن كردن آن معني ندارد چرا كه امري كه معلوم باشد در وقت معين همان وقت منتظر است و بس و در هر صبح و شامي منتظر نخواهد بود و ما امر الساعة الاّ كلمح البصر او هو اقرب و ان يرونه بعيداً و السلام علي صاحب السرّ و النجوي و رحمة اللّه و بركاته.

و قد تمّت في عصر يوم الخميس من شهر جمادي الثانية من شهور سنة 1290@1295 خ‏ل@ حامداً مصلّياً مستغفراً.