04-02 رسائل فارسی جلد چهارم – رساله ابطال الباطل ـ مقابله

 

 

 

ابطال الباطل

 

از مصنفات:

عالم ربانی و حکیم صمدانی

مرحوم آقای حاج محمد باقر شریف طباطبایی

اعلی‌الله مقامه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 101 *»

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة اللّه علي اول من ظلم حقهم و آخر تابع له علي ذلك اجمعين.

و بعد چنين گويد اين بنده ضعيف غفر اللّه له و لوالديه و لجميع المؤمنين كه در اين روزها يكي از برادران ايماني نوشته‏اي نمود به اين خاكسار و فرمود كه اگر جوابي دارد بنويس. پس در آن نوشته نظر كردم، ديدم دو ورق از آخر جزوي است و ورقهاي اول جزو را برداشته بودند و به اين جهت معلوم نشد كه اول اين نوشته در چه بوده و مصنّفش كه بوده. چند سطري از اين نوشته تتمه مطلبي بود كه در اوراق پيش بود بعد سؤالي در فرق ميان دو سه لفظ كه به حسب واقع مترادف بود شده بود و جوابي در تفريق ميان آن الفاظ نوشته شده بود كه تفريق بين مؤمنين و ارصاد از براي محاربين خدا و رسول او9 بود و شقّ عصاي مسلمين و افساد در دين و آيين و تخريب مملكت سلاطين در آن مي‏نمود. پس از اول تا آخر آن نوشته را مي‏نويسم و بعد به حول و قوه الهي جوابي عرض مي‏كنم كه ان شاء اللّه تعالي باعث عبرت عاقلان و هدايت طالبان و اتمام حجت بر معاندان گردد و آن نوشته اين است:

«و ببايد دانست كه در معرفت اصول خمسه، معرفت اجمالي كافي است و خوض در تفاصيل و بحث از مسائل آن واجب نيست و لكن اتفاقي جميع فقهاء اسلام است كه واجب است كفايةً كه شخصي عالم به تفاصيل علم حكمت و كلام و معرفت حقايق اشياء و جهات شبهات وارده بر آن باشد تا آنكه حاضر باشد و رفع نمايد از اسلام آنچه وارد مي‏شود از شبهات و آنچه وارد مي‏شود بر ايمان از شكوك و خيالات و بشناسد مكائد شيطان را و شكي نيست كه جهات شبهات مختلف است پس لابد است كه عالم حكيمي باشد كه بشناسد اين جهات را تا دفع كند شكوك و شبهات اهل تصوف را پس به درستي كه آن درد بزرگتريست از براي اين دين قويم و اعظم حجاب است از براي اين مذهب مستقيم.

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 102 *»

و الواجبات الكفائي هو الذي يكلف به جميع المكلفين فاذا قام واحد به سقط علي الباقين فعلي هذا يجب علي المكلفين يبذلوا مجهودهم في تحصيل الحكمة و الكلام و المعارف الالهية مقدار ما يقوم به الكفاية و هذا لايكون الاّ ان‏يشتغل فيها خلق كثير حتي يكمل منهم اثنان او ثلثة او اربعة حتي لاتخلوا الارض ممن تقوم بحجج اللّه ظاهراً مشهوراً من نواب الامام7.

و اما فِرَق غاليه و صوفيه از صراط المستقيم ظاهر شريعت منحرفند بلكه كمال اهتمام دارند در اينكه رسوم شريعتي را كه به زحمات و مقاتلات جهاديه انبيا و اوليا: برقرار نموده‏اند مضمحل نمايند پس به واسطه اين كافر و نجس و مخلد در آتش جهنم مي‏باشند و هركس خواسته باشد به تفصيل به مذاهب باطله غلاة و مفوضه و صوفيه اطلاع بهم رساند رجوع به حديقة الشيعة و عين الحيوة و تبصرة العوام نمايد.

س: افاده بفرماييد كه آيا فرق شيخي و كشفي و متشرعي چيست؟ جزاكم اللّه خيراً.

ج: بسم اللّه تعالي شأنه، قال اللّه تعالي: هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ امّ الكتاب و اخر متشابهات الاية. بدان كه فرق ميان شيخي و متشرعي، بدان كه متشرعي كه اكثر علماي اثني‏عشريه باشند در جميع اصول دين و فروع دين و علم اخلاق و ساير علوم حقه و در تسلك مسلك اجتهاد و در جميع اقوال و افعال و عقايد موافق و مطابق مي‏باشند با علماء سلف مثل محمدين ثلثه و علي بن بابويه و علم الهدي و شهيدين و فاضلين و مقدس اردبيلي و مجلسيين و غيرهم تغمده اللّه برحمته به اين معني كه ذرّه‏اي در اصول و فروع زياد و كم نكرده‏اند و اگر هم في الجمله تفصيلي داده باشند و تفريع كرده باشند، مطابق است با اجمالات ماضيه و اصول سالفه كتطابق شرح الانموزج مع متنه مثلاً و هذه المطابقة بين السلف و الخلف في الاقوال و العقايد في غاية الظهور و نهاية الوضوح.

و اما شيخيه و كشفيه كه اتباع شيخ احمد احسائي مرحوم و تلامذه او باشند

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 103 *»

مطالب عجيبه و غريبه و تفاصيلي در اصول دين و عقايد بيان كرده‏اند كه قبل از مرحوم شيخ، احدي از علماي شيعه از زمان غيبت صغري الي يومنا هذا آنها را بيان نكرده است و مي‏گويند كه اين علوم از علوم باطنيه است و علماي شيخي قائلند چنانكه خود شيخ نيز قائل بود به اينكه از براي دين چهار ركن است: معرفة اللّه و معرفة النبي و معرفة الائمة و معرفة النقباء و النجباء و ركن رابع دين آن‏كسي است كه اعلم العلماي ما(اعلم العلماء خ‌ل) است و تكلم كرده‏اند در علم خدا كه گويند: العلم علمان، علم قديم و علم حادث و بعد اين فقره را توجيه مي‏كنند و همچنين مسأله معراج و مسأله معاد و امامت و از براي ائمه مقامات و مراتب بيان كرده‏اند كه رائحه تفويض از آن استشمام مي‏شود و تولّي و تبرّي و مسأله تقليد و اجتهاد را از اصول دين شمرده‏اند و حال آنكه اكثر علماي سلف آنها را از احكام فرعيه دانسته بودند و تقليد عالم غير شيخي را جايز نمي‏دانند و غير ذلك مما لايعد و لايحصي چنانكه بر متتبع كتب شيخيه اين مراتب بسي ظاهر است. و در فروع دين، طريقه اخباري دارند و ادعا مي‏نمايند كه علوم و مطالب ما تفاصيل اجمالات ماضيه و بطون ظواهر سالفه و الباب قشور قديمه مي‌باشد و علومي كه از ما ظاهر شده است از هيچ‏يك علما سلفاً و خلفاً ظاهر نشده است و به قاطبه مكلّفين واجب است كه به علماء ما رجوع كنند زيرا كه علماي ما برحق و از جمله خصّيصين شيعه مي‏باشند و منصوب از جانب امام عصر عجل اللّه فرجه و گويند هركس از علماء و غير علماء كه ما را تكفير كند و حال آنكه بداند كه ما از مذهب شيعه خارج نيستيم خود او كافر و ناصبي مي‏شود و در جواب اين فقره مي‏گوييم اولاً اينكه كسي شما را با وجود ايمان و مؤمن بودن شما كافر ندانسته و نخواهد دانست و بر فرض اينكه كسي شما را معلوم الايمان بداند و مع ذلك تكفير نمايد خودش كافر نمي‏شود بلكه فاسق مي‏شود مگر اينكه انكار ضرورت نمايد كه آن حرمت تكفير كردن مؤمن باشد با وجود معلوم الايماني و ديگر گويند كه احدي از علماء اين‏گونه مطالب عاليه كه ما بيان كرده‏ايم بيان نكرده است و در مجالس موعظه يكي از علماشان ديدم كه نوشته بود كه كسبه شاگردهاي ما

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 104 *»

از بقّال و بزّاز، آن‏قدر از علوم و معارف تحصيل كرده‏اند كه علماي سابقين نكرده بودند. و گويند تا زمان ظهور علوم مرحوم شيخ، دوره دوره ظاهر شريعت بود و چون آن دوره به انجام رسيد، خداوند خواست انشاء دوره ديگر نمايد اين بود كه برانگيخت مركز دايره عرفان شيخ مرحوم را تا اصلاح ظاهر و باطن شريعت نمايد و ائمه: در خواب اين علوم را به مرحوم شيخ تعليم دادند و اجازه به خط و مهر جميع ائمه به او التفات فرمودند و حضرت مجتبي7 در خواب زبان مبارك خود را به دهان شيخ گذاشتند و شيخ او را مكيد و عالم به جميع علوم گشت و گويند كون يوماً فيوماً در ترقي است و علوم زياد مي‏شود تا ظهور دولت حقه و علوم باطنه ما موافق با علوم ظاهر است و الاّ باطن نخواهد بود و گويند حق تعالي به مرحوم شيخ و علوم آن، شيعه را امتحان فرمود و در هر مسأله كه تكلم مي‏كنيم دليلي از كتاب و سنت و عقل و آفاق و انفس داريم و مع ذلك به جميع عقايد حقه اماميه مقرّ و معترف مي‏باشيم و علي الظاهر زهد و ورع و تقوي را دارند و اظهار تشيع مي‏كنند.

حال امر ايشان مردّد است ميان دو چيز. يا في الحقيقة علوم باطنه ايشان موافق و مطابق است با علوم ظاهره و ما وجه تطبيق و مطابقه آنها را نمي‏دانيم و نمي‏فهميم و در دعاوي خود صادقند و علم ايشان از قبيل علمي است كه حضرت صادق7 مي‏فرمايد: ان علمنا صعب مستصعب لايحتمله الاّ ملك مقرّب او نبي مرسل او مؤمن امتحن اللّه قلبه للايمان. و همچنين حضرت سجاد7 مي‏فرمايد در اشعار عربيه خود:

اني لاكتم من علمي جواهره
  كي‏لايري العلم ذوجهل فيفتتنا
و قد تقدّم في هذا ابوحسن
  الي الحسين و اوصي قبله الحسنا
و ربّ جوهر علم لو ابوح به
  لقيل لي انت ممن يعبد الوثنا
و لاستحلّ رجال مسلمون دمي
  يرون اقبح ما يأتونه حسنا

و قال الصادق7: ما كلّما يعلم يقال و لا كلّما يقال حان وقته و لا كلّما حان وقته حضر اهله. و از اهل باطن حق مي‏باشند، و يا العياذ باللّه از اهل باطن باطل و در دعاوي خود

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 105 *»

كاذبند و علومشان از بابت علوم مذكوره نيست چنانكه مظنون اين است كه علمشان از قبيل علوم مذكوره نباشد زيرا كه علوم باطنه و ابراز اسرار، قبل از ظهور دولت حق جايز نيست بلكه و كتمان بايد كرد چنان‌که خود ائمه و خصيص شيعه كتمان فرمودند و امام7 فرمودند به يكي از اصحاب خود: لاتتكلّم بما تسارع العقول الي انكاره. و اشاره فرموده است به اين صادق آل محمد7 در قول خود كه فرموده: لو علم ابوذر ما في قلب سلمان لقتله يا لكفّره.

خلاصه، علي اي حال واقف علي الضمائر و بنده‏شناس و عالم السرّ و الخفيات خداوند است و بما في الضمير او سبحانه عالم مي‏باشد. اگر خوبند جزاي خوب به آنها عطا خواهد فرمود و اگر بدند جزاي بد به آنها خواهد رسيد. الناس مجزيون باعمالهم ان خيراً فخير و ان شرّ فشرّ و قال تعالي: تلك امة قد خلت لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت. الاّ تكليف كل مكلّفين آن است كه به مجتهد عالم فقيه رجوع نمايند و هركس كه مسائل صوم و صلوة و زكوة و خمس و ساير فروع بتواند كه از ادله شرعيه استنباط نمايد و متدين باشد رجوع نمايند. كاري به طايفه خصوص شيخيه نداشته حسابشان با كرام الكاتبين مي‏باشد. پس ما عباد اللّه مأموريم كه در زمان غيبت، به ظاهر شريعت عمل نماييم چنانكه خود شارع مقدس7 با وجود علم به باطن، عمل به ظاهر مي‏فرمودند و چون مي‏بينيم در نزد ما اقرار به جميع عقايد حقه مي‏نمايند و اظهار ايمان مي‏كنند و مواظب طاعات هستند و در بلاد ايمان مي‏باشند و قال تعالي: و لاتقولوا لمن القي اليكم السلام لستَ مؤمناً و تبرّي از عقايد فاسده و مذاهب مخترعه باطله مي‏نمايند، لهذا بايد ايشان را مسلم و مؤمن بدانيم و با آنها معاشرت بكنيم و لكن احوط و اولي آنست كه به جهات شتي درباره آنها سكوت و توقف نماييم و به هيچ وجه متعرض احوال آنها نشويم حتي يتبين الرّشد من الغي و اخلاص و ارادت كلي و پيروي و اقتداي ما با علماي غير شيخي باشد كه ملقّبند به متشرعه و مسمي‏اند به اثني‏عشريه كثّر اللّه امثالهم. زيرا كه حقيت آنها يقيني است و اينكه شيخيه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 106 *»

مي‏گويند بعضي از علماي غير شيخي ما را از روي عناد و حسد تكفير يا تفسيق مي‏كنند نسبت به علماء سوء ظن است زيرا كه عالم شيعي كامل([1]) محتاط اولاً به احدي حسد نمي‏برد و با مؤمني عداوت نمي‏كند وانگهي آن عالم مثل مرحوم فاضل استرآبادي باشد اعلي اللّه مقامه كه در زهد و ورع و عمل به احتياط شهره آفاق بود و يا مثل مرحوم شهيد ثالث عطر اللّه مرقده كه در علم و عمل تمام و كامل بود و مثل آقا عبد الحسين مرحوم و بعضي ديگر از علماء شيعه كه در ادني‏مسأله از مسائل فروع كمال دقت و احتياط را مرعي مي‏داشتند چنانكه به تواتر ثابت شده است احتياط و زهد و ورع آن بزرگواران چه جاي مسائل اصول كه بي‏احتياطي در آنها موجب خلود در نار است چنانكه اين معني بر هر عاقلي معلوم و مبرهن است كه مثل مرحوم آقا عبد الحسين بن آقا باقر بهبهاني و آقا سيد ابراهيم قزويني و حاجي ملا جعفر استرآبادي و آقا سيد محمد و آقا سيد مهدي طباطبائيين و آقا شيخ‏علي و آقا شيخ حسن ابنان مرحوم شيخ جعفر نجفي و شيخ محمد نجفي و شهيد ثالث قزويني و شيخ محمد باقر و شيخ مرتضي انصاري نجفي و حاجي سيد اسد اللّه و حاجي ملا حسين‏علي اصفهانيين و فاضل دربندي و شيخ علي اصغر بروجردي و آخوند ملامحمد كاظم همداني مشهدي و ساير علماي اعلام كه ذكر اسامي شريفه آنها موجب تطويل و اطناب مي‏شود تغمدهم اللّه برحمته و اسكنهم في بحبوحة جنّته بدانند و بفهمند كه شيخ احمد مرحوم يا(با خ‌ل) تلامذه او مؤمنند و مع ذلك از روي عناد و حسد تكفير كنند آنها را، حاشا و كلا هيچ عاقلي اين را قبول نمي‏كند كه آن بزرگواران مثل ما بي‏سر و پايان فهم و علم نداشته باشند و در امر دين بي‏مبالاتي و بي‏احتياطي نمايند و خود را مستحق آتش دوزخ سازند. پس ردّ آن بزرگواران مر شيخ و تلامذه او را از دو حال بيرون نيست: يا علوم و مطالب آنها في الحقيقة باطل است و بطلان علومشان بر آن مرحومين واضح شده و به واسطه آن

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 107 *»

تكفير يا تفسيق كرده‏اند. و يا علوم مرحوم شيخ حق بوده و لكن كلام او را نفهميده‏اند يا امر به رادّين مشتبه شده است و از روي اشتباه رد كرده‏اند و علي اي حال نبايد گمان بد به آنها ببريم كه از روي عناد و حسد رد و تكفير كرده‏اند. پس تكليف ما اين است كه رد آنها را حمل به بهترين محملها بكنيم، بلكه جميع افعال مؤمنين را بايد حمل به صحت كنيم. و اين معني بسي ظاهر است كه هرگاه ما مقلد مجتهدي باشيم و امر را به او مشتبه كرده باشند و يكي از رفقاء و اصدقاء ما را تفسيق كرده باشد به جهت اينكه امام نيست و علم غيب ندارد و حال آنكه ما چيزي كه منافي عدالت باشد از او نديده باشيم، مع ذلك سلب اعتقاد ما از آن مجتهد نمي‏شود كه ترك تقليد او را بكنيم و محبت او را از قلبمان بيرون كنيم. وانگهي علماء فرموده‏اند كه هرگاه مجتهد جامع الشرايط حكم به كفر كسي فرمايد بر عوام واجب است كه انفاذ حكم مجتهد نمايد هرچند خودشان كلمه كفري از او نشنيده باشند.

پس از اين بيانات معلوم شد كه ردّ آن بزرگواران نه از روي عناد و حسد است بلكه چيزي ديده و شنيده‏اند و از كلمات شيخ و سيد چيزي فهميده‏اند تا آنها را رد فرموده‏اند و ما نفهميده‏ايم. مشهور است: «تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها» و چنانكه آن مشايخ عظام فهميده‏اند ما جاهلان از هزار سال نمي‏فهميم و اين از كمال جهالت و سفاهت است كه ما خود را اعلم و اعقل و ازهد از مرحوم شيخ استاد عماد صاحب جواهر الكلام (ره) بدانيم و تصويب و تخطئه او را بكنيم وانگهي به ما معلوم نشده است كه آن بزرگواران تصريح به كفر يا فسق شيخيه كرده باشند مگر بعضي از آنها كه صراحةً تكفير فرموده‏اند مثل مرحوم آقا سيد ابراهيم قزويني و مرحوم فاضل استرآبادي و حاجي ملاجعفر و مرحوم شهيد ثالث در مجالس المتقين و مرحوم شيخ محمد باقر و حاجي ملا حسين‏علي و حاجي سيد اسد اللّه و فاضل دربندي و آخوند ملامحمد كاظم و شيخ علي اصغر بروجردي.

و مرحوم شهيد اعلي اللّه مقامه مي‏نويسد كه خود مباحثه و مكالمه نمودم با شيخ احمد

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 108 *»

كه منكر معاد جسماني و به تفويض قائل بود و مرحوم حاجي ملا جعفر رساله علي‏حده در ردّ شيخ نوشته است در مسأله معاد و علم خداي تعالي و مسموع شد كه پاره‏اي از رسائل حاجي سيد كاظم (ره) به نظر انور مرحوم حاجي سيد محمد باقر رسانيده بود كه حق و بطلان آنها را بيان كند. سيد در جواب فرموده بودند كه حاجي سيد كاظم مثل درياي عطريست كه به يك قطره نجاست نجس مي‏شود و تصديق او را نيز نقل كرده‏اند و العهدة علي الراوي. و مرحوم شيخ مرتضي (ره) در باب شيخيه احتياط مي‏كرده است كه به هيچ‏وجه لا و نعم جواب نمي‏فرموده است الاّ از براي خواص اصحاب و تلامذه خود. و بعضي از علماي شيعه خود مرحوم شيخ را خوب مي‏دانند و او را تصديق مي‏كنند بلكه به اعلميت و اورعيّتش اذعان دارند و مي‏گويند تلامذه شيخ كلام او را نفهميده‏اند و العلم عند اللّه و العالم بالصواب و اليه المرجع و المآب.

و بر فرض محال اگر علماي اماميه العياذ باللّه به امثال و اقران خود حسد ببرند، تكفير نمي‏كنند بلكه تفسيق مي‏كنند وانگهي كسي محسود مي‏شود كه در علم و رياست و مرجعيت مشهور و معروف بوده باشد و حاسد از زوال رياست خود بترسد و حال آنكه شيخ و تلامذه او هيچ‏كدام در علم و رياست و مرجعيت و مال مشهور و معروف نبودند و كاري به كار كسي نداشتند و في الحقيقة محسود حسّاد بايستي مرحومين مبرورين مقدس اردبيلي و علامه مجلسي و بهبهاني و ميرزاي قمي و حاجي كلباسي و حاجي سيد محمدباقر و شيخ محمد حسن و شيخ مرتضي باشند كه در علم و عمل و رياست و مرجعيت مثل آفتاب شهره آفاق بودند. پس بايستي آنها را از روي حسد كافر بدانند و حال آنكه احدي نتوانست كه نسبت كفر يا فسقي به آنها بدهد و اين نبود مگر آنكه ايمان آنها يقيني بود و حرفي نزدند كه رائحه كفر از او استشمام بشود و به مضمون اتقوا من مواضع التهم عمل فرموده و كاري نكردند كه مردم درباره آنها گمان بد ببرند و نسبت فسقي به آنها بدهند. پس معلوم شد كه احدي از علماء از روي حسد شيخيه را بد ندانسته و يعلم ذلك بالوجدان و العيان.

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 109 *»

و اينكه شيخيه مي‏گويند علم ما نسبت به ديگران كلي است و علم سايرين جزئي است بر فرض تسليم علم آنها مشكوك و علم علماء غير شيخي يقيني است و شخص عاقل، علم و عالم يقيني را گذاشته از پي عالم و علوم مشكوكه نمي‏رود. چه خوب گفته‏اند طايفه اتراك: «سنهوش ايران قالبي قاطقدن يكدور»([2]) و چه خوب تمثيلي بيان كرده‌اند عقلاء و عرفاء در اين مقام چنانكه گفته‏اند، تمثيل:

«بدان كه از غايت بي‏خردي است كه انسان بر سر مائده‏اي حاضر شود كه انواع اطعمه لذيذه بر آن باشد و جمعي كثير و جمّي غفير از معقولين را مي‏بيند كه چند غذاي معين را مي‏گويند كه سم قتّال است و احدي از آن نخورد مگر آنكه في الفور مرد و اموات چند را نشان مي‏دهند در كنار آن مائده و مي‏گويند كه اينها از اين غذاها خوردند و في الفور مردند و ما را بر بودن زهر در اينها ادله و براهين است علاوه بر تجربه، و قومي ديگر را مي‏بينند كه در مقابل مي‏گويند اينها زهر نيست و اين اموات اگرچه از اينها خوردند و في الفور مردند و لكن مرگ ايشان اتفاقي بود و از اثر اين غذاها نبود. پس نفهميده و نسنجيده آن شخص بر آن غذاها افتد و از آنها بخورد البته چنين عملي را جز سفيه و بي‏خرد نكند و تا نپرسد و تحقيق ننمايد و ادله طرفين را نشنود ابداً اقدام به خوردن آن غذا هم نكند. وانگهي مي‏بيند كه در مقابل غذاها هست كه به اتفاق فريقين زهر ندارد و به تجربه معلوم شده است كه ضرري در آنها نيست پس از عقل نباشد كه آن غذاها كه يقيناً سمي ندارد بگذارد و از آن غذاهاي مشكوك بخورد هرچند آن غذاهاي مشكوك الذّ و الطف و افضل و اعلي از اغذيه يقينيه باشد.»

و مرحوم مجلسي در بحار حديثي روايت مي‏كند كه شخصي از صحابه كبار حضرت باقر و صادق8 عرض كرد به خدمت آن بزرگواران كه تكليف اهل زمان غيبت كبري امام چيست و حال آنكه شما فرموده‏ايد در آن زمان بسيار اختلاف مي‏افتد در ميان شيعه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 110 *»

و صاحبان آراء فاسده بسيار پيدا مي‏شود. حضرت در جواب فرمودند كه شيعه ما مذهبي كه در دست دارند و از ما به آنها رسيده است اصولاً و فروعاً از دست ندهند و گوش به حرف اين و آن ندهند تا به ظهور امام عصر عجل اللّه فرجه تا هلاك و گمراه نشوند. پس اي شيعه جاهل و غافل دستور العملي بهتر از اين مي‏خواهي كه به دست تو بدهند؟ و كو مثل اين نص و دستور العمل درباره شيخيه كه از امام رسيده باشد و دلالت بكند بر حقيّت آنها تا شك در حقيت آنها نكنيم؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين.

و ايضاً مرحوم مجلسي (ره) در عين الحيوة مي‏فرمايد به اين عبارت كه چرا بر خود رحم نمي‏كني و دين خود را كه مايه سعادت ابدي است در معرض چنين مخاطره مي‏گذاري كه به يك احتمال، مستحق خلود در جهنم باشي؟ اگر كسي را گويند كه چاه سرپوشيده در راهي است اگرچه اعتماد به سخن قائل نداشته باشي به آن راه نمي‏روي و از راه بي‏خطر مي‏روي و تو ادعاي تشيع مي‏كني و سخن پيشوايان تو در ميان است و جميع آثار ايشان معلوم است، هاديي بهتر از ايشان مي‏خواهي و مرشدي بهتر از ايشان مي‏طلبي. خدا پيغمبري فرستاده و فرمود كه: ما اتيكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا و پيغمبر گفت: انّي تارك فيكم الثقلين ان تمسكتم بهما لن‏تضلّوا كتاب اللّه و عترتي و لايفترقا حتي يردا علي الحوض. و معني كتاب را اهل بيت مي‏دانند و اهل بيت فرموده‏اند ما كه از ميان شما مي‏رويم احاديث ما در ميان است رجوع به راويان احاديث ما كنيد. پس ائمه: چه تقصير در بيان احكام اصول دين و فروع دين تو كردند كه تو رجوع به كلام غير اهل بيت مي‏كني و در كلام ايشان نظر نمي‏كني؟ انتهي.

و معصوم7 در حديثي مي‏فرمايد: دع ما يريبك الي ما لايريبك. و قال اميرالمؤمنين7: اخوك دينك فاحتط له يا به. و قال الباقر7: خذ ما اشتهر بين اصحابك و اترك الشاذّ النادر. و قال ايضاً7: الوقوف عند الشبهات خير من

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 111 *»

الاقتحام في الهلكات. و قال بعض من العلماء: ميل ارباب العقول الي الارتياب لشي‏ء عجاب.

پس از اين احاديث و بيانات، واضح و هويدا شد تكليف عبد عاجز كه بايد در اصول دين مجتهد باشد و معتقد به عقايد حقه اماميه باشد چنانكه علماي اثني‏عشريه اعلي اللّه مقامهم از قدما و متأخرين در كتب و رسائل خود به شرح و بسط تمام بيان فرموده‏اند خصوصاً علامه مجلسي (ره) در حق اليقين كه از براي عوام وضع كرده است و همچنين خواص و عوام بايد دوست دوستان ائمه كه ايمان آنها يقيني است باشند و دشمن دشمنان ايشان. و در فروع دين تقليد به مجتهد جامع الشرايط اعلم متشرعي نمايد چنانكه سابقاً مذكور شد و در نماز اقتدا به عالم اثني‏عشري عادل بكند تا ان شاء اللّه الرحمن در دنيا و آخرت رستگار باشد و خير دنيا و آخرت از براي او جمع شود و از شرّ دنيا و آخرت محفوظ گردد. و جايز است اخذ و تعلم كردن از علوم حقه يقينيه شيخيه و اما غامضه مشكوكه آنها را ترك بايد كرد و خوض و مناظره در آنها بسيار نبايد كرد و به مضمون فذروه في سنبله و ردّوه الي اهله عمل بايد كرد. عصمنا اللّه و اياكم عن الخطاء و الزلل في القول و العمل.

و بقي هنا شي‏ء و ذكره من الواجبات العينية: بدان كه اكثر علماء قائلند به اينكه تقليد اعلم واجب است و مراد به اعلم يعني استادتر در استنباط حكم اللّه از ادله شرعيه و رد فروع بر اصول و اعتباري در اعلميت در غير فقه از ساير علوم نيست و شكي نيست كه علماي غير شيخي در فقه اعلم از شيخيه بلكه اعلم از سايرين فِرَق مي‏باشند و اورع‏اند چنانكه علماي شيخي در علم اصول دين و حكمت انصافاً اعلم از غير شيخي مي‏باشند. پس تقليد كردن به كسي كه مجتهد جامع الشرايط و اعلم در فقه باشد و متشرعي معلوم الاسلام و الايمان باشد قطعاً باعث نجات از نار جحيم و سبب دخول در جنات النعيم مي‏باشد. اعاذنا اللّه من النار و ادخلنا الجنة دار القرار بمحمد و آله الاطهار. و بيش از اين در اين مسأله تفكر و در اين باب تفحص و جد و جهد

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 112 *»

نبايد كرد كه موجب تضييع عمر و بازماندن از اكتساب علم فقه و ساير علوم حقه و تحصيل سعادت دنيا و آخرت و موجب لغزش اقدام از طريق حق است و علوم مرحوم شيخ بحريست عميق همين كه شخص داخل آن دريا شد، به آساني نمي‏تواند سباحت كرده و بيرون آيد و از لجج غامره است كه كشتيهاي بسيار كساني كه ظرفيت كامله و شعور كلي ندارند در آن غرق مي‏شود فلهذا مادامي كه ضرورت داعي نشود معاشرت و مكالمه با اين طايفه خوب نيست زيرا كه حرفي مي‏زنند و بياني مي‏كنند و به سبب آن شخص متزلزل مي‏شود در امر دين و به فكرهاي دور و دراز مي‏افتد و شك در عقايدش بهم مي‏رسد و هركس كه مي‏خواهد در عقايد حقه به يقين فائز گردد و به يقين از دنيا رحلت كند بايد شب و روز مواظب طاعات و عبادات باشد و از محرّمات بلكه از مكروهات مهما امكن اجتناب كند و دايم به درگاه الهي تضرع و ابتهال نمايد و وساوس شيطانيه را از قلب خود بيرون كند تا به يقين فايز گردد. و اشار اللّه سبحانه بهذا المعني في كتابه الكريم: و اعبد ربك حتي يأتيك اليقين. و بايد دانست كه به خواندن كتب حكمت و كلام و به نشستن در مجالس درس حكماء و تعلم ادله حكميه و قواعد منطقيه، از براي شخص يقين حاصل نمي‏شود بلكه روز به روز شكوك و شبهات در قلبش مي‏افتد چنانكه مرئي و محسوس است كه عقايد عوام محكمتر است از آنهايي كه عمر خود را صرف تحصيل علم كلام و حكمت نموده‏اند و عقايد حكماء و متكلمين مثل ريسماني است كه در مقابل باد آويخته شده باشد که باد دايم او را حركت مي‏دهد. اين است كه معصوم مي‏فرمايد: اكثر اهل الجنة البلهاء. و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين. واللّه العالم بالصواب و اليه المرجع و المآب هرجا كه سهو و خطا شده اميد عفو از ربّ غفور رحيم دارم.

بدان كه شيخيه مي‏گويند كه مذهب شيعه يومنا هذا دو فرقه شده‏اند، شيخي و بالاسري و وجه تسميه بالاسري آن است كه اين طايفه در نماز كردن محاذي امام مي‏ايستند و پشت به امام مي‏كنند و اين بي‏حرمتي و اهانت است نسبت به امام7،

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 113 *»

غلط و خطا است زيرا كه اين مسأله خلافي است ميان فقهاء كه بعضي محاذي به قبر امام ايستادن و پشت كردن را به امام در نماز تجويز كرده‏اند و بعضي جايز ندانسته‏اند و بعضي گفته‏اند احتياط ترك است بلكه در پشت سر بايد ايستاد، و در اين زمان كه اكثر علماي غير شيخي در رسائل خود امر به احتياط كرده‏اند و بعضي از آنها در پشت سر مي‏ايستند. خلاصه، همه اينها عوام‏فريبي است. و همچنين مي‏گويند يكي از اين دو فرقه برحق است و ديگري باطل و بر مكلّف واجب است كه جد و جهد نمايد و ببيند كه هركدام بر حق است تابع او شود و آن مذهب را اختيار نمايد و ديگري را باطل بداند بعد از همه بيانات مذكوره غلط و خطا است زيرا كه جد و جهد شده و مذهب حق در ميان هفتاد و سه فرقه پيدا شده در غايت ظهور و نهايت وضوح كالشمس في وسط السماء و آن مذهب مذهب شيعه اثني‏عشريه است كه از عهد خلافت باطنيه اميرالمؤمنين7 الي يومنا هذا يوماً فيوماً در شيوع و ظهور و ترقي و تزايد و اشتهار است و همين مذهب حق را بحمد اللّه از آباء و اجداد خلفاً عن سلف در دست داريم و ذرّه‏اي از آن خارج نيستيم و مقرّ و معتقديم به عقايد حقه و علماي مجتهدين اثني‏عشري متشرعي كلاً اقوال و افعال و عقايد و علومشان مطابق است با علماي سلف و بودن آنها در مذهب اثني‏عشري يقيني است لهذا تقليد آنها و امتثال امر و متابعت آنها واجب. پس هرگاه في الحقيقة شيخيه هم مذهبشان با مذهب ما طايفه اثني‏عشري مطابق است فنعم الوفاق و الاّ رجوعشان با خداوند. خلاصه جاده اثني‏عشريه جاده كوبيده و وسعتش به قدر مابين مغرب و مشرق و ديگر تفحّص در كار نيست مگر به قدر مذكور و مگر در معرفت مجتهد به جهت تقليد.

خلاصه اين همه مذكورات تكليف كسي است كه در حقيت شيخيه شك داشته باشد و الاّ هرگاه يقين شرعي بكند بر بطلان آنها بايد انكار و تكذيب نمايد چنانچه هرگاه يقين شرعي به حقيت آنها داشته باشد بايد اقرار و تصديق به آنها نمايد مثل ساير اثني‏عشريها. و السلام علي من اتبع الحق و الهدي و خالف النفس و الهوي و خشي

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 114 *»

عواقب الردي. قد تمّ في غرة شهر شوال سنه 1286.

شبهه: مرحوم مجلسي (ره) در حق اليقين مي‏فرمايد: جمعي كه اعتقاد به اصول فلاسفه دارند و به ضرورت به معاشرت مسلمانان گرفتار شده‏اند از ترس قتل و تكفير، لفظي چند از ضروريات دين بر زبان جاري مي‏كنند و در دل خود خلاف آنها را قائلند. يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. و گاهي بر سبيل استهزاء اظهار بعضي از اصول دين مي‏كنند و چون به شاگردان و خواص خود خلوت مي‏كنند مي‏گويند انا معكم انما نحن مستهزؤن. شايد علماي شيخيه نيز بلا تشبيه از آن جماعت باشند العياذ باللّه و اگر نيستند رفع اين شبهه را فرمايند جزاهم اللّه خيرا. ان شاء اللّه كه نيستند».

تمام شد عبارات اين مصنف و چون كه جواب گفتن از براي هر فقره‏اي از فقرات آن موقوف است به نوشتن چند مطلبي كه بر طالبان حق امري پوشيده نماند و حجت خدا را بر مكلّفين تمام كند پس آن مطالب را مقدم مي‏دارم،

٭ تا آنكه در روز قيامت نگويند: انا كنا عن هذا غافلين.

٭ يا نگويند: انما اشرك آباؤنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون؟

٭ و نتوانند بگويند: لولا ارسلت الينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل ان‏نذل و نخزي.

٭ و نگويند: لولا ارسلت الينا رسولاً فنتبع آياتك و نكون من المؤمنين. چرا كه پيغمبر9 چيزي از امر صلاح و فساد خلق را فروگذاشت نفرمود و دين خدا را آشكار فرمود از براي طالبان حق كه خفائي در آن باقي نماند و نيست چنانكه خود آن جناب فرمود كه نماند چيزي كه شما را نزديك كند به بهشت و دور كند از جهنم مگر آنكه امر كردم شما را كه به آن عمل كنيد و چيزي نماند كه شما را نزديك كند به آتش جهنم و دور كند از بهشت مگر آنكه نهي كردم شما را از آن. و همچنين اوصياي او: در امري از امور دين فروگذاشت نفرمودند و واضح فرمودند

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 115 *»

دين خدا را به طوري كه او راضي بود و خفائي در دين و تحيّري از براي متدينين باقي نگذاردند چرا كه معصوم بودند و آنچه را كه خدا از خلق خود خواسته بود و بر پيغمبر9 نازل فرموده بود به خلق رسانيدند چنانكه در زيارتشان مي‏خواني كه: جاهدتم في اللّه حق جهاده حتي اعلنتم دعوته و بينتم فرائضه و اقمتم حدوده و نشرتم شرايع احكامه و سننتم سنته حتي صرتم في ذلك منه الي الرضا. يعني مجاهده كرديد در راه خدا حق جهاد را تا آنكه ظاهر و واضح فرموديد دعوت او را يعني آنچه را كه خلق را به آن خوانده بود و از ايشان خواسته بود از براي خلق ظاهر كرديد و بيان كرديد از براي ايشان واجبات دين او را كه از ايشان خواسته بود و برپا داشتيد حدود او را و منتشر كرديد طريقه‏هاي حكمهاي او را و راه آنها را به ايشان نموديد و برقرار داشتيد آداب و سنت او را تا آنكه گشتيد در اين امور از خدا به سوي رضاي او. پس شروع كنيم در بيان آن مطالب:

مطلب اول: شكي در اين نيست كه خداوند عالم جلّ‏شأنه آنچه را كه از بندگان خود خواسته به واسطه پيغمبر9 و ائمه اثني‏عشر:به ايشان رسانيده چرا كه معني ندارد كه خداي داناي حكيم عادل چيزي را كه به بندگان خود نرسانيده باشد از ايشان خواسته باشد چنانكه در كتاب محكم خود فرموده: لايكلّف اللّه نفساً الاّ ما اتيها. و باز شك نيست كه از جميع بندگان خود خواسته بندگي را چنانكه در كتاب محكم خود فرموده: ماخلقت الجن و الانس الاّ ليعبدون. و باز شك نيست كه عبادت بدون معرفت حاصل نشود چنانكه امام7 در تفسير ليعبدون فرمود: اي ليعرفون و چنانكه در قدسي فرموده: كنت كنزاً مخفياً فاحببت ان‏اعرف فخلقت الخلق لكي‏اعرف. و در حقيقت، معرفت و عبادت يك چيز است مگر آنكه معرفت، عبادت عقل است و عبادت، معرفت بدن است و خداوند جلّ‏شأنه در مقام روح و بدن هردو عبادت و معرفت خواسته. و باز شك نيست كه معرفت و عبادت را از هركس كه مستضعف نيست خواسته و آن دو را مخصوص علماء

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 116 *»

قرار نداده كه عوام معاف باشند بلكه عوام و خواص همگي مكلفند كه تحصيل معرفت و عبادت كنند مگر در بعضي از مسائل كه در قوه عوام نيست كه از ايشان نخواسته چنانكه فرموده: لايكلف اللّه نفساً الاّ وسعها. و لكن در تكاليف عامه، جميع مردم شريكند و بايد همگي متدين به دين باشند و نبايد كه عوام بي‏دين باشند. پس آن امري و ديني كه عوام و خواص شريك هستند بايد امري باشد كه هردو جماعت بتوانند بفهمند و عمل كنند كه اگر هريك نتوانند بفهمند و عمل كنند مكلّف نباشند و شك نيست كه مكلّف هستند پس چون مكلّف هستند مي‏توانند بفهمند و عمل كنند.

مطلب دويم: پس چون دانستي كه خداوند عالم جلّ‏شأنه بندگي را از بندگان خود خواسته و آن را مخصوص خواص قرار نداده بلكه از عوام و خواص هردو خواسته و چون از هردو خواسته به هردو رسانيده و هردو جماعت مكلفند كه قيام و اقدام بدان كنند، پس بدان كه آن امر مشترك ضروريات دين و مذهب است مثل نمازهاي شبانه‏روز و روزه ماه رمضان كه خواص و عوام در آن يكسانند چرا كه هردو جماعت فهميده‏اند كه آن امر الهي است و تخلف از آن جايز نيست به طوري كه هركس انكار آن كند از دين الهي بيرون رود و كافر شود. پس اگر يكي از عوام الناس كه منتحل به دين و مذهب است انكار كند وجوب نماز يوميه و روزه ماه رمضان را كافر شود و ساير خواص و عوام بايد او را كافر دانند و اجتناب از او كنند و اگر يكي از خواص انكار وجوب نماز يوميه و روزه ماه رمضان كرد و گفت واجب نيست نماز يوميه و روزه ماه رمضان، كافر شود و از دين خدا بيرون رود و ساير خواص و عوام بايد او را كافر دانند و از او اجتناب كنند. و اگر كسي يافت كسي را كه انكار ضرورت را مي‏كند مثل اينكه مي‏گويد نماز يوميه واجب نيست يا مي‏گويد خوردن شراب حرام نيست، و با وجود اينكه انكار ضرورت را از آن فهميد او را كافر ندانست و اجتناب از او نكرد، خود او هم كافر مي‏شود چرا كه در اين حال خود اين شخص هم انكار ضرورتي ديگر را كرده چرا كه منكر وجوب نماز يوميه و منكر حرمت شراب به ضرورت اسلام كافر است و هركس او را كافر نداند، انكار

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 117 *»

ضرورت اسلام را كرده پس خود او هم كافر شده.

و چه بسيار از عوام كالانعام كه مي‏بينند مثلاً ملائي را يا مرشدي را كه انكار ضرورت اسلام يا ضرورت مذهب مي‏كند و با اين حال او را پيشوا و مرشد خود مي‏دانند. و بسا آنكه كسي با خود بگويد فلان شخص شخص دانا و عالمي است و من شخصي عامي هستم و جاهل را بر عالم نبايد بحثي باشد پس اگر فلان آقا گفت نماز يوميه واجب نيست يا گفت خوردن شراب حلال است، او بهتر مي‏داند چرا كه او ملا است و كتاب و قرآن و حديث خوانده و من درسي نخوانده‏ام و خبر از كتابي و حديثي ندارم، پس نمي‏رسد مرا كه با او بي‏ادبي كنم و در مقام انكار برآيم. چرا كه من ناقص و جاهل هستم و فلان آقا كامل و عالم است و كامل ميزان ناقص است و ناقص ميزان كامل نيست. پس اگر كامل مثلاً شراب هم بخورد و بگويد حلال است، و نماز يوميه هم نكند و بگويد ترك نماز جايز است، من نبايد انكار او را بكنم و پا از گليم خويش بيش@پيش خ‌ل@ دراز كنم. پس معلوم است كه او چيزي فهميده و دانسته كه من نفهميده‏ام و ندانسته‏ام. البته آقا با آن كمال و فضل، دين خدا را بهتر از من ناقص جاهل فهميده و آقا با آن كمال و فضل، رعايت دين خدا را بهتر از من ناقص جاهل مي‏كند. پس من بايد تسليم امر او را بكنم و انكار او را نكنم و پا از گليم خويش بيش نكشم.

پس در جواب چنين احمقي بايد گفت كه فلان آقا كه تو او را بزرگ و عظيم دانستي و با وجود اينكه انكار ضرورت اسلام و مذهب كرد، انكار او را نكردي و تسليم كردي از براي او، آيا اين آقا در نزد تو از رسول خدا9 بزرگتر و عظيم‏تر است؟ و اگر او را از رسول خدا9عظيم‏تر مي‏داني كه خودت الان كافري و دين و مذهبي نداري، و اگر رسول خدا9 عظيم‏تر است در نزد تو، كه او گفته كه تو چنين ملحدي را كافر بداني و تكذيب نمايي و انكار او كني. و رسول خدا9 اين امر را به تو رسانيده و فهمانيده به ضرورت اسلام و ايمان كه اين ضرورت، محكمتر است از هرآيه و حديثي بلكه اين ضرورت را

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 118 *»

ميزان فهم هر آيه و هر حديثي قرار داده كه معني هر آيه و حديث كه مطابق اين ضرورت است محكم است و حق و صدق است، و هر معني كه مخالف اين ضرورت است باطل است و از جانب شيطان است. پس هركس مخالفت كند ضرورتي از ضروريات اسلام و ايمان را كافر است چرا كه ميزان قويم و صراط مستقيم كه جداكننده هر حق و باطلي است و راهنماي هر طالبي است اين ضروريات است و بس. و فلان آقا كه مخالف ضرورت است بزرگتر از رسول خدا9 نيست. اگركسي بزرگي او را قائل است كه انكاركننده ضروريات دينِ او را بايد كافر بداند اگرچه كتابها خوانده باشد و راه الحادها به دست آورده باشد.

خلاصه، اگر بخواهم به تفصيل در اين رساله بنويسم به طول مي‏انجامد و در كتاب «ميزان» في الجمله تفصيلي داده‏ام اگر كسي طالب تفصيل باشد به آن كتاب رجوع كند. پس مطلبي ديگر عنوان كنيم از براي واضح كردن حق از باطل.

مطلب سيوم: بدان كه ضروريات دين و مذهب، يقينيات و قطعيات اهل دين و مذهب است كه هركس از اهل حلّ و عقد باشد و شعوري داشته باشد كه دين و مذهب خود را محكم كرده باشد مي‏داند كه آن ضروريات يقينيه چيست اگرچه ملا نباشد و درس نخوانده باشد يا بخصوص عربي نخوانده باشد. مثل آنكه هركس كه در قيد دين و مذهب است مي‏داند كه نان گندم حلال است و شراب حرام است و نكاح با زن خود حلال است و زنا حرام است و همچنين باقي چيزها كه به حد ضرورت رسيده حلال بودن آنها يا حرام بودن آنها يا واجب بودن آنها يا حرام بودن آنها، كه تفصيل دادن ضرور نيست چرا كه هر متديني به اندك‏التفاتي انواع و اقسام ضروريات دين و مذهب خود را متذكر مي‏شود بدون اينكه از كسي تقليد كند.

پس از اين معني غافل مشو و متذكر باش كه مسائلي كه عوام بايد در آن مسائل تقليد از علماء بكنند مسائلي است كه خودشان نمي‏فهمند و حلال بودن و حرام بودن آنها را نمي‏دانند، يا واجب بودن و حرام بودن و مستحب و مكروه و مباح بودن آنها را

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 119 *»

نمي‏دانند. اما در مسائلي كه به طور ضرورت دين و مذهب به ايشان رسيده و خود ايشان به آن مسائل دانا هستند مانند علماء، نبايد تقليد از كسي بكنند.

پس اگر شخص عامي ديد يك ملائي را كه درس خوانده و كتابهاي عربي و فارسي نوشته و با وجود اينكه ملا است و صاحب كتاب است مثلا مي‏گويد كه ائمه طاهرين:معصوم نيستند يا نعوذ باللّه ديد كه به يكي از ائمه: ناسزا مي‏گويد، نبايد كه عامي بگويد كه او ملا است و من عامي هستم و من بايد تقليد از او بكنم و من هم به تقليد او بايد ائمه: را معصوم ندانم و ناسزا به ايشان بگويم، بلكه بايد به محض آنكه خلاف ضرورت از آن ملا شنيد كه ناسزا به ائمه طاهرين: گفت، يا ايشان را پاك و پاكيزه از گناه ندانست از او دوري كند و از او بيزاري جويد و بايد او را كافر و ناصب داند و اجتناب از او كند مانند آنكه از سگ اجتناب مي‏كند بلكه بيشتر. و سبب همه اين است كه در ضروريات دين و مذهب عامي با ملا مساوي است و نبايد تقليد از او كند. پس اگر ملا خلاف ضرورتي كه در دست عامي است نكرد و عامي او را ثقه و عادل و امين دانست، آن وقت در مسائلي كه خودش نمي‏داند از او تقليد مي‏كند. و اگر خلاف ضرورتي كه در دست دارد از آن ملا ديد، بايد از او و قول او كناره كند چنانكه از ملا موشي يهودي و پادري نصراني و ملاهائي كه برخلاف مذهب اثني‏عشري هستند كناره مي‏كند با وجود آنكه همه آن ملاها درس خوانده‏اند و كتابها نوشته‏اند و تفسيرها بر كتابهاي آسماني مثل تورات و انجيل و قرآن نوشته‏اند و همه آنها رئيس و مطاعند و مقلدين بسيار دارند و هريك مقلدين خود را موعظه و نصيحت مي‏كنند و ايشان را دعوت به عبادات و طاعات مي‏كنند و خودشان به آن عبادات كه امر مي‏كنند ظاهراً عمل مي‏كنند و گريه و زاري مي‏كنند و مردم را مي‏گريانند و همه اگرچه گُرگانند و لكن در لباس ميش پنهانند و صاحب عصا و عبا و طيلسانند و معتكف مساجد و معابد و كليسا هستند و همه در كيش خودشان مردم را از حرص به دنيا و لهو و لعب و هوي و هوس و شهوات و صفات بد منع مي‏كنند و

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 120 *»

ترغيب به آخرت و عمل كردن از براي محض رضاي خدا و امتثال به او و تقرّب به او مي‏كنند و همگي مخالف خود را طالبان دنيا مي‏دانند و ايشان را غافل از حق و طريقه اهل حق مي‏دانند چرا كه خودشان را حق گمان كرده‏اند. چنانكه تفاصيل حالات ايشان را در رساله «امانيه» بيان كرده‏ام اگر كسي طالب باشد به آن رساله رجوع كند.

پس چنانكه عامي با اينكه درس نخوانده واجب است بر او كه ملا موشي يهودي را كافر داند و از او كناره كند، اگرچه ملا موشي تورات خوانده و كتابها در تفسير تورات نوشته و مقلدين بسيار دارد چرا كه اگر ملا موشي به نظر آن عامي بزرگ است به جهت درس خواندن و كتاب نوشتن و مردم را دعوت كردن و مقلدين بسيار داشتن، بزرگتر از رسول خدا9 نيست و البته اگر عامي متدين فكر كند خواهد فهميد كه رسول خدا9 از موسي7 كه ملا موشي خود را به دروغ نسبت به او مي‏دهد صدهزار مرتبه بالاتر است چه جاي ملا موشي ملحد منافق. چرا كه امر رسول خدا9 واضح‏تر از اين بود كه ملا موشي بتواند امر او را مخفي بدارد و بر عامي مشتبه كند پس آن عاميها كه پيروي ملا موشي را كردند خودشان از اهل غرض و مرض بودند و الاّ امر رسول خدا9امري نبود كه مخفي باشد به طوري كه عامي بتواند بگويد كه خدايا امر او مشكل بود و من عامي بودم و نتوانستم امر او را بفهمم پس من معذورم در نزد تو كه ايمان به او نياوردم. و اگر في الحقيقة امر پيغمبر9 امري بود كه عامي در تحيّر باشد و نتواند بفهمد كه او راست مي‏گويد و ملا موشي دروغ مي‏گويد، معذور بود كه ايمان به او نياورد چرا كه خداي عادل امري را تا به كسي نرساند([3]) از او مؤاخذه و مطالبه ننمايد چنانكه فرموده: لايكلف اللّه نفساً الاّ ما اتيها. و فرموده: و ماكان اللّه ليضل قوماً بعد اذ هديهم حتي يبين لهم ما يتقون. پس چون دلائل و بيانات و معجزات ظاهره او9

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 121 *»

واضح‏تر و روشنتر از آن بود كه عذري از براي احدي از عوام باقي گذارد، احدي از عوام معذور نبودند در انكار او به سبب انكار ملاهاي خودشان و نبايد كه عوام در آن امر معلوم خودشان كه روشنتر از آفتاب بود تقليد كنند از ملاهاشان در انكار حق و اهل حق. پس همچنين است حال عوام در اين زمان كه در مسائل ضروريه نبايد تقليد از احدي بكنند پس اگر ديدند كسي را كه ناسزا به ائمه: مي‏گويد بايد او را كافر دانند و نبايد مغرور به علم كسي بشوند چنانكه ملا موشي و ساير ملاهاي غير اثني‏عشري را بايد انكار كنند و مغرور به علومشان نشوند چرا كه جميع آنها بعضي از ضروريات دين و مذهب را انكار كرده‏اند.

و چه بسيار از كساني كه خود را از عرض عقلاء محسوب مي‏دارند سراغ دارم كه به اين حرفها سخريّه مي‏كنند و تسفيه گوينده اين سخنان‏ مي‏كنند و الا انهم هم السفهاء و لكن لايشعرون را فراموش فرموده‏اند. و بسا آنكه بگويند كه اهل خلاف، مطلقا دين و آيين تو را قبول ندارند تا چه رسد به ضروريات دين تو. پس تو غافل شدي كه گفتي كه چون ملاهاي غير مذهب اثني‏عشري هريك انكار ضرورتي را كرده‏اند بايد عوام شيعه از ايشان كناره كنند و انكار ايشان نمايند.

پس اگر چنين خيالي كردي فكر كن كه آيا نه اين است كه اين ضروريات در زمان حضور معصوم7 با دليل و برهان و معجزه ثابت شده و ملاهاي غير اهل حق در آن زمان انكار آنها را كرده‏اند و كافر شده‏اند؟

و اگر بگويي كه ماها از كجا بدانيم كه در آن زمان ملاهاي غير اهل حق حق را فهميدند و عمداً انكار كردند، شايد امري بر ايشان مشتبه شده باشد، گويم قدري فكر بكن كه اگر چنين باشد بايد حجت الهي بر اين خلق تمام نباشد و جميع كفار بتوانند روز قيامت بگويند كه خداوندا امر تو بر ما واضح نبود و بر ما مشتبه شد امر تو، و چون واضح نبود و مشتبه شد ما انكار كرديم. پس اگر متردد شدي در ميان قول خداوند عالم جلّ‏شأنه كه مي‏گويد: للّه الحجة البالغة و ميان قول آن جماعت كه مي‏گويند امر

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 122 *»

الهي واضح نيست و مشتبه مي‏شود، تصديق كدام را مي‏كني؟ پس اگر تصديق خداوند عالم را داري بدان كه امر الهي هميشه بر خلق واضح بوده و هست و خواهد بود و هرگز چيزي را كه از خلق خواسته از ايشان مخفي نكرده. و لكن در خلق خيري نيست و عمداً خودشان خود را به مهلكه مي‏اندازند و انكار حق مي‏كنند يا طلب حق را نمي‏كنند.

بالجمله درصدد ابطال ساير باطلها در اين رساله نيستم همين‏قدر مي‏خواستم اشاره كنم كه چيزي را كه عوام مي‏فهمند ضروريات است و ساير باطلها را كه بايد قبول نكنند به واسطه ضروريات بايد قبول نكنند، و اين ضروريات همان اموريست كه در زمان معصوم با معجزات و دليل و برهانها ثابت شده و دست به دست به طور يقين و قطع به ماها رسيده كه شكي در آنها از براي متدينين كه اعتنائي به ديني و مذهبي دارند نيست. نهايت فرقي كه در ميان ملاهاي غير اسلام و ملاهاي طوايف هفتاد و دو فرقه هست اين است كه ملاهاي غير اسلام امر واضح درجه اول را انكار كردند و ملاهاي هفتاد و دو فرقه امر واضح درجه اول را قبول كردند و امر واضح درجه دويم را انكار كردند، يا درجه سيم را، يا درجه چهارم و پنجم را، تا آنكه رسيد به شخصي كه مثلاً حرمت شراب را انكار كرد، يا وجوب نماز را انكار كرد. و شايد ان شاء اللّه متذكر باشي كه ضروريات دين و مذهب مخصوص اصول دين نيست بلكه در بسياري از فروعات هم جاري است كه هركس انكار آنها كند كافر شود مثل نماز و روزه و زكوة و خمس و حج و جهاد.

بالجمله مراد آنكه عوام الناس معذور نيستند كه تصديق كنند كسي را كه برخلاف ضروريات مي‏گويد و مي‏كند، اگرچه ملا باشد، چنانكه در اين باب احاديث متواتره دلالت مي‏كند اگرچه بعد از ضروريات محتاج به دليلي ديگر نيستيم و ضروريات محكمتر است از احاديث، بلكه محكمتر است از جميع دليلها، بلكه محكمتر است از فرد فرد معجزات صاحبان معجز. چرا كه حاصل و نتيجه جميع

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 123 *»

معجزات از زمان آدم7 تا خاتم9، اثبات اين ضرورياتي است كه امروز در دست شيعه اثني‏عشري است. پس هريك از اين ضروريات، اثبات شده به جميع معجزات انبياء و اوصياء ايشان صلوات اللّه عليهم اجمعين.

و از جمله آن ضروريات است كه عوام بايد تكذيب كنند منكرِ آن ضروريات را اگرچه آنها ملا باشند و نبايد تقليد از ايشان بكنند. و لكن چون حديثي مفصّل به نظر رسيد در اين باب دوست داشتم كه تبرّك به آن جويم و آن را ذكر كنم.

شخصي از حضرت صادق صلوات اللّه عليه پرسيد كه اگر تقليد كردن عوام مر علماء را خوب است، پس چرا خداوند عالم جل شأنه عوام يهود را مذمّت فرموده كه تقليد ملاهاي خود را كردند در انكار كردن پيغمبر9؟ و اگر تقليد كردن ايشان مر علماء را بد است، پس چرا شما امر فرموده‏ايد عوام را كه تقليد كنند علماي اسلام و ايمان را؟

پس آن حضرت فرمودند كه از براي تقليد كردن عوام مر علماء را دو صورت است: يك صورت اين است كه عوام، شخصي را با دليل و برهان بشناسند كه از جانب خدا است پس تقليد او كنند در آنچه نمي‏دانند و اين تقليد كردن از دين خدا است و واجب است كه تقليد كنند عوام از علما.

و يك صورت اين است كه بشناسند ملاهاي خود را به بي‏ديني، آنگاه تقليد ايشان كنند و اين تقليد از دين خدا نيست و خدا اين قسم از تقليد را بر عوام حرام كرده و ايشان را در قرآن مذمت فرموده.

پس فرق ميان عوام ما و عوام يهود اين است كه عوام يهود شناختند ملاهاي خود را به دروغ گفتن علانيه و خوردن مال حرام و رشوه و تغيير دادن احكام الهي را از طور واجب آنها به سبب شفاعتها و وساطتها و عنايتها و نصرتها و كارها و غرضها و مرضها كه به آنها محتاج بوده‏اند، و شناختند ملاهاي خود را به تعصب شديد كه مفارقت مي‏كردند از دينشان و دست مي‏كشيدند از آن به سبب عصبيت، و شناختند

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 124 *»

ملاهاي خود را به اين صفت كه هرگاه تعصب مي‏كشيدند باطل مي‏كردند حقوق كسي را كه با او بد بودند و عطا مي‏كردند به ناحق به كسي كه با او خوب بودند و ظلم مي‏كردند صاحبان حقوق را به جهت نفع رسانيدن به آنها كه تعصب براي آنها مي‏كشيدند، و شناختند آنها را كه مرتكب مي‏شوند محرمات را. پس حجت تمام بود بر عوام يهود به جهت معرفتشان به حال ملاهاشان. پس كسي كه بكند آنچه مي‏كنند ملاهاي يهود فاسق است و جايز نيست كه تصديق كرده شود بر خدا و بر واسطه‏هاي ميان خلق و خدا. پس به اين جهت مذمت كرد خدا ايشان را چون كه تقليد كردند كساني را كه شناخته بودند و دانسته بودند كه جايز نيست قبول خبر او و جايز نيست تصديق او در آنچه حكايت مي‏كند. و نه عمل كردن به قول او در آنچه امر مي‏كند آنها را. و واجب بود بر خود آنها كه نظر كنند در اينكه چه امر كرده است آنها را پيغمبر آنها، چرا كه دلائل و براهين او واضح‏تر بود از اينكه مخفي باشد و مشهورتر بود از اينكه ظاهر نباشد از براي عوام. و همچنين هستند عوام امت ما هرگاه فهميدند از ملاها و فقهاي خود فسق ظاهر را و عصبيت شديد را و حرص ايشان را مانند سگ در زخارف دنيا و متاع آن و هلاك كردن كسي را كه تعصب مي‏كشند بر ضرر او و اگرچه مستحق احسان و اصلاح و مدارا و ترحم باشد، و طرف مقابل مستحق ذلت و خواري باشد. پس هركس از عوام ما كه تقليد كند اين جور ملاها و فقهاء را ايشان هم مثل عوام يهود هستند كه مذمت كرده است خداي تعالي ايشان را به سبب تقليد كردن ايشان فسقه فقهاي خود را. اما كسي از فقهاء که نگاه‏دارنده نفس خود باشد و محافظت‏كننده دين خود و مخالفت‏كننده هوي و هوس خود و مطيع امر مولاي خود باشد، پس بر عوام است كه تقليد كنند او را و بر اين صفت نمي‏باشد مگر بعضي از فقهاي شيعه نه همه آنها. و اما كسي كه مرتكب شود قبايح و فواحش را مانند مرتكب شدن فسقه فقهاي اهل تسنن، پس قبول مكنيد از آنها هيچ از علوم و اخبار ما را و نيست هيچ كرامتي از براي آنها و اين است و جز اين نيست كه بسيار شده است باطل و مخلوط شده است به حق در

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 125 *»

آنچه متحمل مي‏شوند از ما اهل بيت به جهت اينكه اين فقهاي فسقه متحمل مي‏شوند حديث ما را پس تغيير مي‏دهند تمام آن را بعضي به جهت جهالت و ناداني و گذاردن هر چيزي را در غير محل خود به جهت كمي معرفتشان و جمعي ديگر عمداً دروغ مي‏بندند بر ما تا آنكه بكشند به سوي خود از غرضهايي كه دارند آنچه را كه توشه آنها است در آتش جهنم و بعضي از فقهاي شيعه ما قومي هستند ناصبي كه قدرت ندارند در عيب و نقصي درباره ما، پس ياد مي‏گيرند بعضي از علوم صحيحه ما را پس به اين واسطه صاحب آبرو مي‏شوند نزد شيعيان ما و نقص بر ما مي‏بندند نزد دشمنان پس زياد مي‏كنند بر آن نقص اضعاف آن را و اضعاف اضعاف آن را در نزد دشمنان ما از دروغها كه بر ما بسته‏اند و ما مبرّا هستيم از آن دروغها پس قبول مي‏كنند از او آن دروغها را كساني كه تسليم امر ما را دارند به گمان اينكه اين دروغها از علوم و احاديث ما است. پس گمراه مي‏شوند و گمراه مي‏كنند. و مثل اين جور از فقهاي شيعه ضرر رساننده‏ترند بر شيعيان ما از لشکر يزيد بر حسين بن علي و اصحاب او: چرا كه لشکر يزيد ربودند از حسين و اصحاب او اموال را و از براي ايشان است در نزد خدا افضل احوال به سبب آنچه رسيد به ايشان از صدمات دشمنان و اين جماعت ملاهاي بد كه ناصبي هستند و مشتبه كرده‏اند بر عوام امر خود را كه از پيروان ما هستند و دشمن دشمنان ما هستند داخل مي‏كنند شك و شبهه را در دل شيعيان ضعيف ما پس گمراه مي‏كنند ايشان را و منع مي‏كنند ايشان را از قصد راه حق.

تمام شد موضع حاجت از حديث و آن اين بود كه عوام بدانند كه ملاهاي بد در دنيا بوده‏اند و هستند بلكه بعضي از آنها ناصبند كه در بلد شيعه تولد كرده‏اند و نمي‏توانند بگويند كه ما ناصبي هستيم و لكن امر را بر عوام مشتبه مي‏كنند كه ما شيعه هستيم و در مقام انكار فضائل و مقامات ائمه طاهرين سلام اللّه عليهم سخت مي‏ايستند و مقرّين را نسبت به كفر و فسق و غلو مي‏دهند و عوام مأمور هستند كه خودشان در ضروريات و واضحات دين و مذهب خود فكر كنند و تقليد از اين جور ملاها نكنند و اگر

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 126 *»

تقليد ايشان كنند در آنچه مي‏گويند اگرچه برخلاف ضروريات دين و مذهب باشد، ايشان هم مانند عوام يهود خواهند شد كه تصديق كردند ملاهاي خود را با اينكه مي‏دانستند كه آنها برخلاف ضروريات دين موسي7 راه مي‏روند.

پس واجب است بر عوام كه در ضروريات تقليد احدي را نكنند، پس هركس با ايشان موافق شد او را شيعه بدانند و اگر عالم و عادل است تقليد از او بكنند و اگر كسي را برخلاف همه ضروريات يا برخلاف بعضي از ضروريات يافتند، از او كناره كنند اگرچه ملا باشد. پس اگر كسي را يافتند كه مي‏گويد شراب خوردن حلال است و زنا كردن حلال است، بايد او را كافر بدانند اگرچه ملا باشد و هركس احتمال بدهد كه شايد زنا حلال باشد و اين شخص راستگو باشد، خود او كافر مي‏شود و هركس احتياط كند در تكفير او، خود او كافر مي‏شود و هركس توقف در كفر او كند، خود او كافر مي‏شود چرا كه اين ضروريات دين و مذهب با معجزات جميع انبياء و مرسلين اثبات شده و يقيني شده كه مخالف آنها بر باطل است و اگر بنا باشد كه كسي به ضروريات يقين حاصل نكند، آيا يقيني از براي او باقي خواهد ماند؟ و كدام مسأله است در دين و مذهب كه دليل آن جميع معجزات انبياء باشد و دليل اين ضروريات جميع معجزات انبياء است. پس امري يقيني‏تر از ضروريات در دست مردم نيست، پس هيچ امري يقيني با ضروريات برابري نمي‏تواند كرد چه جاي امري كه مشكوكٌ‏فيه يا مظنون يا موهوم باشد.

پس اگر كسي گفت كه شراب خوردن حلال است، بلا شك كافر است و توقف و احتياط در كفر او نبايد كرد به اينكه شايد امري بر او مشتبه شده و شايد از آيه قرآني مثل خمر لذة للشّاربين امر بر او مشتبه شده و شايد حديثي ديده كه خوردن شراب حلال است پس احتياط و توقف در كفر او نبايد كرد بلكه بايد يقين به كفر او كرد چرا كه يقيني بالاتر از ضروريات يافت نمي‏شود.

مطلب چهارم: پس چون يافتي كه هركس انكار كند ضرورتي از ضروريات دين

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 127 *»

را كافر مي‏شود، حال فرض كن كه يك نفر موافق ضروريات دين و مذهب سلوك مي‏كند و ده نفر يا صد نفر يا هزار نفر يا بيشتر يا كمتر مخالفت مي‏كنند همه ضروريات را يا بعضي از آنها را و اين يك نفر با آن جماعت بسياري كه فرض كردي نزاع كند و آن جماعت بسيار آن يك نفر را تكفير كنند و اين شخص بوحدته همه آن جماعت را تكفير كند به جهت آنكه برخلاف ضروريات حكم كرده‏اند، آيا شخص متدين صاحب شعور اگرچه عامي باشد بايد شريك آن جماعت بسيار شود و او هم اين شخص موافق را تكفير كند و بگويد كه حديث است كه خذ ما اشتهر بين اصحابك و اترك الشاذّ النادر؟ و چون اين جماعت بسيار هستند و آن شخص متدين يك نفر است و يك نفر شاذ و نادر است، پس من بايد ترك كنم اين شاذ و نادر را و اخذ كنم از آن جماعت بسيار كه مشهور هستند و اجماع كرده‏اند بر كفر اين شخص كه موافق ضرورت سلوك مي‏كند و چون يك نفر است شاذ و نادر است و به واسطه حديث خذ ما اشتهر بين اصحابك و اترك الشاذّ النادر من هم بايد او را كافر بدانم؟ يا بايد فكر كند كه اگر متدين است و از خداي عظيم مي‏ترسد و از رسول كريم او9 شرم دارد و پيرو ائمه هدي است: كه اين جماعت چون خلاف ضرورت اسلام و ايمان مي‏گويند اگرچه جماعت بسيار هستند جميع ايشان كافرند و ايشان اصحاب من نيستند و من نبايد حديث خذ ما اشتهر بين اصحابك را درباره ايشان جاري كنم و من بايد موافق باشم با همان يك نفر كه موافق ضروريات مي‏گويد و مي‏كند و وحشت از تنهايي او و يك نفر بودن او نكنم چرا كه پيغمبر9فرموده: جماعة امتي من كان علي الحق و ان قلّوا و حق، ضروريات اسلام و ايمان است و اين يك نفر برحق است و با حق است و امت پيغمبر است9 و مخالفان او بر باطلند اگرچه بسيارند و خدا در قرآن فرموده: و اكثرهم لايعلمون. و اكثرهم لايعقلون. و اكثرهم لايؤمنون. و مناط حق و باطل، كثرت و قلت نيست در حقيقت بلكه مناط حق و باطل موافقت ضروريات است اگرچه اهل آن كم باشند و مخالفت ضروريات است

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 128 *»

اگرچه اهل آن بسيار باشند؟ آيا نه اين است كه در ميان مليّين، ملت اسلام عددشان كم است و عدد ساير ملتها بسيار است و در ميان اهل اسلام عدد شيعه كم است و عدد ساير طوايف هفتاد و دو فرقه بسيار است؟ با اينكه در ميان ملتها ملت اسلام برحق است و در ميان هفتاد و سه فرقه اسلام، فرقه ناجيه اثني‏عشريه برحق است. پس ان شاء اللّه اميد است كه صاحبان دين و ايمان از اين معني غافل نشوند تا در دين و مذهبشان ثابت بمانند و البته اگر كسي رعايت ضروريات دين و مذهب را نكند و از جماعت كم به جهت كم بودن آنها وحشت كند اگرچه بناي دين و مذهبشان بر ضروريات باشد و انس به جماعت بسيار بگيرد اگرچه مخالف ضروريات باشند هلاك خواهد شد. حضرت امير المؤمنين عليه صلوات المصلين مي‏فرمايند: و لايستوحشّنك في طريق الحق قلّة اهله فانّ الناس اجتمعوا علي مائدة شبعها قليل و جوعها طويل. يعني: البته به وحشت نيندازد تو را در راه حق كمي اهل آن، پس به درستي كه مردم جمع شده‏اند بر مائده‏اي كه سيري آن كم است و گرسنگي آن بسيار است.

مطلب پنجم: چون دانستي كه بناي دين و مذهب بايد بر ضروريات دين و مذهب باشد كه در حقيقت اين ضروريات امروز بلكه هميشه قائمان مقام خداي عز و جل و رسول او9 و ائمه طاهرين سلام اللّه عليهم اجمعين هستند، متذكر اين معني باش كه شرع پيغمبر9 بر ظاهر است چرا كه يقيناً مردم نمي‏توانند از باطن كسي خبر شوند مگر آنكه آن شخص باطن خود را اظهار كند. پس چون اظهار كرد موافقت خود را با جميع ضروريات به واسطه قول و عمل، بايد او را تصديق كرد و غير از اين راهي از براي تصديق كردن باقي نمي‏ماند. و اگر كسي اظهار كرد مخالفت خود را با جميع ضروريات يا بعضي از آنها به واسطه قول و عمل خود، بايد او را تكذيب كرد و راهي غير از اين از براي تكذيب باقي نمي‏ماند چرا كه مردم غيب نمي‏دانند و از باطن يكديگر خبر ندارند و اگر بناي خود را بر غير اين طريقه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 129 *»

قرار دهند دين و ايمان ايشان به باد خواهد رفت چرا كه اگر بنا باشد كه كسي اظهار كند به واسطه قول و عمل پيروي خود را از براي خدا و رسول و ائمه هدي: به واسطه متابعت ضروريات، آن گاه كسي بگويد كه من از قلب او خبر ندارم شايد در دل خود كافر باشد، پس تصديق احدي را نمي‏تواند كرد و معني ندارد كه تصديق بعضي از مردم را به واسطه اظهار ايمان بكند و بعضي را تكذيب كند و حال آنكه هردو اظهار ايمان مي‏كنند. و همچنين اگر كسي مخالفت كند ضروريات را يا بعضي از آنها را كسي بگويد شايد در دلش مؤمن باشد و ظاهراً اظهار مخالفت مي‏كند و معني ندارد كه بعضي از مخالفين را تكفير كند و بعضي ديگر را تكفير نكند و حال آنكه هردو اظهار بي‏ايماني و مخالفت مي‏كنند. و اگر كسي به اين‏طورها سلوك كرد و بعضي از مقرّين به ضروريات را تصديق كرد و بعضي از مقرّين را تكذيب كرد و بعضي از منكرين را تكذيب كرد و بعضي را تكذيب نكرد، به ضرورت اسلام و ايمان خود او كافر است چرا كه از ضرورت خارج شده و البته از اهل غرض و مرض است اگرچه صاحب عبا و عمامه باشد و سالوسي را پيشنهاد خود كرده باشد به جهت آنكه عوام را به دام اندازد و از متاع حيات دنيا كه توشه او است به سوي آتش جهنم بهره‏مند شود.

و در هر زمان كه تو فكر كني خواهي دانست كه اهل باطل گرگان بودند در لباس ميش و تا به عبا و عمامه و ردا و طيلسان خود را نياراستند، نتوانستند كسي را گمراه كنند و به مقصود خودشان برسند.

مطلب ششم: اگر بگويي كه واقعاً ماها كه از قلوب مردم خبر نداريم، شايد كه واقعاً كسي كه اظهار ايمان مي‏كند به واسطه قول و عمل خود، در دل خود كافر باشد و شايد واقعاً كسي كه اظهار بي‏ايماني مي‏كند به واسطه قول و عمل خود، در دلش مؤمن باشد پس من از چه راهي مؤمن را از كافر و منافق، و منافق و كافر را از مؤمن تميز دهم، گويم اگر خودت بخواهي تميز بدهي چنين است كه گفتي و لكن متذكر اين معني باش كه بر خدا است كه احقاق حق و ابطال باطل نمايد و در كتاب محكم خود فرموده:

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 130 *»

ليحقّ اللّه الحق بكلماته و ليبطل الباطل([4]) و فرموده: ان اللّه لايصلح عمل المفسدين و فرموده: علي اللّه قصد السبيل و فرموده: انا هديناه السبيل و فرموده: و هديناه النجدين و فرموده: انّ علينا بيانه و امثال اين آيات بابركات در قرآن بسيار است. پس عرض مي‏كنم هركس در دل خود كافر و منافق باشد، خداوند قادر و عالم علي الاطلاق نمي‏گذارد كه اظهار نفاق و كفر خود را نكند و لامحاله به جهت اتمام حجت او را خذلان مي‏كند كه او اظهار كفر و نفاق خود را بكند اگرچه در بعضي از مسائل و در بعضي از مواقع باشد به طوري كه امر باطني او بر طالبان حق پوشيده نماند. پس كسي كه خلاف ضرورتي از او ظاهر نشد در هيچ مسأله‏اي از مسائل و در هيچ موقعي از مواقع ماها مي‏فهميم كه خداوند مطلع بر قلب او شده و او را مؤمن يافته و او را تهديد و تأييد كرده كه خلاف ضرورتي از او صادر نشده و در هر زماني لامحاله چنين اشخاص بوده‏اند و هستند و خواهند بود و اگر چنين نباشد حجت خداي عز و جل بر خلق تمام نخواهد بود و حال آنكه حجت خداي عزّ و جلّ بر خلق تمام است و از اين جهت احاديث متواتره وارد شده كه محل انكار احدي از علماء نيست كه فرمودند: ان لنا في كل خلف عدولاً ينفون عن ديننا تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين. پس ان شاء اللّه در دين حق ثابت باش و به وساوس شيطاني خوب را بد و بد را خوب و مؤمن را كافر و كافر را مؤمن گمان مكن و فكر كن كه آيا غير از آنچه عرض كردم راهي هست يا نه؟ انا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً.

مطلب هفتم: چون دانستي كه هيچ دليلي در اسلام و ايمان محكمتر از ضروريات اسلام و ايمان نيست، به طوري كه هر معني هر آيه‏اي از قرآن و هر معني حديثي از احاديث كه مطابق آن ضروريات شد، بايد به آن معني اعتقاد كنيم و هر معني كه مخالف شد بايد ترك كنيم و بدانيم كه خدا و رسول و ائمه: مرادشان چيزي كه مخالف ضروريات دين خودشان است نيست، پس متذكر باش كه از براي اين ضروريات درجات است چرا كه بعضي از آنها در صدر اول اسلام بناي آن گذارده شده

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 131 *»

و بعضي از آنها در درجه بعد. چنانكه در صدر اول بناي نماز را گذاردند، و بعد بناي روزه را، و بعد بناي زكوة فطر را، و بعد بناي زكوة اموال را و هكذا. و بعضي از آنها در زمان پيغمبر9 بنا گذارده شد، و بعضي از آنها در زمان ائمه طاهرين سلام اللّه عليهم به تدريج، تا آنكه جميع ضروريات جمع‏شده در نزد اهل اين زمان. پس هر ضرورتي كه پيشتر بناي آن گذارده شد، واضح‏تر شد از ضرورتي كه بعد بنا شده. چرا كه ضرورت اول را طبقه زمان اول و طبقه زمان دويم هردو مي‏دانستند، به خلاف ضرورتي كه در زمان بعد محقق شد كه طبقه اول بسا آنكه از آن بي‏خبر بودند. و با اندك‏فكري خواهي يافت كه امر به اين‏طوريست كه عرض شد.

پس چون متذكر اين معني شدي، متذكر اين معني بشو كه آيا واضح‏ترين جميع ضروريات كدام ضرورت است، تا بداني كه هركس مخالفت ضرورتي واضح‏تر را بكند، بيشتر در نزد خدا و رسول او9 و اوصياي او: رسوا مي‏شود و حجت خداوند عظيم بر او تمامتر است و عذاب او سخت‏تر است. پس اگر فكري به كار بردي خواهي يافت كه اول ‏ضرورتي كه در اسلام و ايمان بلكه در ساير اديان بنا گذارده شد اين بود كه اگر كسي را حجتي از حجتهاي خدا دعوت كرد و آن شخص قبول كرد دعوت آن حجت را، به او نگفتند كه ما از كجا بدانيم كه تو در دل خود قبول كرده‏اي دعوت ما را، و به همان اقرار او اكتفا مي‏كردند اگرچه بسا آنكه از دل او هم خبر داشتند كه دروغ مي‏گويد.

و اگر بگويي كه در بعض از اخبار يافت مي‏شود كه كسي اظهار محبت و دوستي با يكي از ائمه طاهرين: مي‏كرد و مي‏فرمودند: دروغ مي‏گويي و تو محبّ ما نيستي.

عرض مي‏كنم بلي چنين است در اخبار چنين چيزها هست و لكن بابصيرت باش و فكر كن كه آيا بناي دين و مذهب خود را بر اين گذاشتند و احكام بي‏ايماني را جاري كردند بر آن اشخاص يا آنكه به جهت اعجاز و كرامت چنين فرمايشات را مي‏كردند

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 132 *»

و لكن اكتفا به اقرار او مي‏كردند و معامله اسلامي را با او به عمل مي‏آوردند و احكام انكار را بر او جاري نمي‏فرمودند تا آنكه آن شخص انكار ضرورتي مي‏كرد، آنگاه احكام انكار را بر او جاري مي‏كردند. پس اگر قدري انصاف دهي و فكر كني خواهي دانست كه اكتفا به اقرار مي‏كردند و احكام اسلام را بر او جاري مي‏كردند نه احكام كفر را، و از اين گذشته اين‏گونه فرمايشات درباره كسي جايز است كه مطلع بر دلهاي مردم باشد نه درباره كسي كه مطلع بر ما في الصدور مردم نيست. پس تكليف كساني كه بر ما في الضمير مردم مطلع نيستند در جميع اديان اين است كه اكتفا كنند به اقرار خصوص در دايره اسلام و ايمان كه از براي غير مطلعين بر ضماير مردم چاره‏اي جز اين نيست كه اكتفا كنند به اظهار اسلام و ايمان به واسطه قول و فعل هركسي. پس هركس كه اين بناي محكم را كه اول ضروريات اسلام و ايمان است بخواهد خراب كند، بدتر كفري از كفرها را و بدتر عذابي از عذابها را از براي خود تحصيل كرده و علاوه بر كفري كه دارد، خود را به كدام از دليلها داخل دين اسلام مي‏تواند كرد و حال آنكه مردم از دل او خبر ندارند مگر آنكه اكتفا كنند به اقرار و اظهار اسلام او و چون خودش اكتفا نكرده به اقرار و اظهار اسلام ساير مسلمانان، به حكم ضرورتي كه اول ضروريات و واضح‏ترين آنها است بايد او را كافر بدانند صريحاً. ديگر آيا توبه او بعد از ارتداد قبول مي‏شود يا نه، محل حرف است. يا اگر هم في الواقع قبول بشود، آيا حكم ساير مكلّفين اين هست كه قبول كنند توبه او را و او را از مسلمانان حساب كنند يا نكنند، محل گفتگو است.

پس چون متذكر شدي اين مطالب شريفه را كه اصل اسلام و ايمان و تماماً وحي‏هاي خداوند رحمن بود كه وحي فرموده به انسان حقيقي يعني پيغمبر آخر الزمان9، حال قدري در حرفهاي اين مصنف فكر كن و در جواب آنها نظري گمار و بعد از آن اختيار كن هر راهي را كه بخواهي.

متاع كفر و دين بي‏مشتري نيست   گروهي اين گروهي آن پسندند

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 133 *»

پس حال شروع مي‏كنيم در ذكر فقره به فقره از عبارات او و جواب از هريك هريك از آن فقرات اگرچه در مطالبي كه گذشت جواب تمام فقرات عبارات او معلوم بود و لكن به جهت توضيح، مختصري هم در ضمن آنها عرض مي‏شود.

عبارت مصنف: «و ببايد دانست كه در معرفت اصول خمسه، معرف اجمالي كافي است و خوض در تفاصيل و بحث از مسائل آن واجب نيست و لكن اتفاقي جميع فقهاء اسلام است كه واجب است كفايةً كه شخصي عالم به تفاصيل علم حكمت و كلام و معرفت حقايق اشياء و جهات شبهات وارده بر آن باشد تا آنكه حاضر باشد و رفع نمايد از اسلام آنچه وارد مي‏شود از شبهات و آنچه وارد مي‏شود بر ايمان از شكوك و خيالات و بشناسد مكائد شيطان را و شكي نيست كه جهات شبهات مختلف است پس لابد است كه عالم حكيمي باشد كه بشناسد اين جهات را تا دفع كند شكوك و شبهات اهل تصوف را پس به درستي كه آن درد بزرگتريست از براي اين دين قويم و اعظم حجاب است از براي اين مذهب مستقيم. و الواجبات الكفائي هو الذي يكلف به جميع المكلفين فاذا قام واحد به سقط علي الباقين فعلي هذا يجب علي المكلفين يبذلوا مجهودهم في تحصيل الحكمة و الكلام و المعارف الالهية مقدار ما يقوم به الكفاية و هذا لايكون الاّ ان‏يشتغل فيها خلق كثير حتي يكمل منهم اثنان او ثلثة او اربعة حتي لاتخلوا الارض ممن تقوم بحجج اللّه ظاهراً مشهوراً من نواب الامام7.»

عرض مي‏شود: اينكه گفته در معرفت اصول خمسه، ظاهراً مرادش توحيد و عدل و نبوت و امامت و معاد باشد. و اما اينكه گفته معرفت اجمالي در اينها كافي است، نمي‏دانم چرا معرفت اجمالي را مخصوص همين پنج كرده. آيا مرادش اين است كه در باقي اصول معرفت اجمالي كفايت نمي‏كند و بايد در آنها به تفصيل معرفت تحصيل كرد؟ يا آنكه مرادش اين است كه در باقي اصول، مطلقاً معرفتي ضرور نيست؟ يا آنكه مرادش اين است كه اصول، همين پنج است و غير از اين پنج اصولي نيست؟

پس اگر مرادش اينست كه در باقي اصول معرفت اجمالي كفايت نمي‏كند و بايد

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 134 *»

معرفت تفصيلي تحصيل كرد، از او مي‏پرسيم به كدام دليل از كتاب خدا و سنت رسول9 و احاديث ائمه طاهرين: و به كدام دليل از ضرورت اسلام يا ضرورت مذهب اثني‏عشري معرفت اجمالي را مخصوص اين پنج قرار دادي و در باقي اصول به معرفت تفصيلي قائل شدي؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين.

و اگر مقصودش اين است كه در باقي اصول، هيچ معرفتي ضرور نيست، باز از او مي‏پرسيم كه به كدام‏يك از ادله مذكوره گفتي كه در اين پنج، معرفت ضرور است و در باقي اصول، ضرور نيست؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين.

و اگر مقصودش اين است كه اصول، همين پنج است و اصولي ديگر نيست، باز از او مي‏پرسيم كه به كدام دليل از ادله مذكوره مخصوص كردي اصول را به همين پنج؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. آيا صفات ثبوتيه معروفه از اصولست يا از فروع؟ و آيا صفات سلبيه معروفه از اصولست يا از فروع؟ يا نه از اصولست و نه از فروع؟ و آن صفات معروفه اين است كه به شعر درآورده‏اند:

نه مركب بود و جسم نه مرئي نه محل   بي‏شريك است و معاني تو غني دان خالق
عالم و قادر و حي است و مريد و مدرك   هم قديم ازلي پس متكلم صادق

و اين صفات را بخصوص عرض كردم به جهت آنكه معروف شده در ميان مردم و الاّ صفات الهيه بسيار است و اختصاصي به اينها هم ندارد. آيا معرفت آنها لازم هست يا نيست؟ و آيا از اصول است يا از فروع؟ و آيا معرفت همه به طور اجمال كفايت مي‏كند يا در بعضي اجمال و در بعضي بايد به تفصيل باشد؟ و آيا معرفت آنها را خود مكلّف بايد تحصيل كند يا تقليد بايد بكند؟ و از قراري كه مصنف بدون دليل و برهان اين پنج را ذكر كرده، گويا محض فتوا چيزي گفته بدون اقامه برهان از براي تقليد و حال آنكه معروف است كه معرفت اصول دين تقليدي نيست.

و اما اينكه گفته معرفت اجمالي كفايت مي‏كند، باز اين مسأله را خود مكلّف بايد از روي جد و جهد خود بفهمد و مسأله تقليدي نيست كه مصنف زحمت را از مكلّفين

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 135 *»

برداشته و گفته معرفت اجمالي كفايت مي‏كند و اين معرفت به حسب درجات مكلّفين در فهم و شعور تفاوت مي‏كند. چرا كه بديهي است كه مردم اختلاف زياد در فهم و شعور دارند و بسا كسي كه شبهات به گوش او نخورده و در مسأله‏اي به اندك جهدي ساكن مي‏شود و بسا كسي كه اختلاف مذاهب را شنيده و شبهات را ديده و آن شبهات در ذهن او هست و به جد و جهد كم رفع شبهات او نمي‏شود و قلب او ساكن نمي‏شود و واجب است بر او كه جد و جهد بسيار كند به حدي كه در امر حق، يقين كند و ساكن گردد. هركس در هر درجه از فهم و شعور كه هست، بايد جد و جهد كند تا به يقين فايز شود و كفايت نمي‏كند او را كه به عادات و تقليد از آباء و معاشرين خود در اصل دين اكتفا كند و به قدري كه اختلاف اديان را شنيده، بايد در آنها فكر كند و خودش بفهمد كه كدام دين و مذهب برحق است، پس آن را اختيار كند.

و بسي واضح است كه هر طفلي كه در ميان اهل يك ديني متولد شد و در ميان ايشان نشو و نما كرد و مؤدب به آداب ايشان و متخلق به اخلاق ايشان شد و تعليم از ايشان گرفت، انس خواهد گرفت به اقوال و احوال و اعمال ايشان و هرچه را كه حق گفتند، او هم حق مي‏گويد و آنچه را كه باطل دانستند او هم باطل مي‏داند و هركس را بزرگ و عظيم و حق و مطاع دانستند او هم پيروي مي‏كند و هركس را باطل دانستند او هم باطل مي‏داند و از دينهاي ديگر وحشت مي‏كند و از اين است كه طفل مجوسي مجوس مي‏شود و طفل يهودي يهود و طفل نصراني نصراني و طفل سني سني مي‏شوند و دليل و برهاني كه دارند اين است كه خداوند عالم از حال و قال ايشان خبر داده كه مي‏گويند: انا وجدنا آباءنا علي امة و انا علي آثارهم مقتدون و مي‏گويند: انا وجدنا آباءنا علي امة و انا علي آثارهم مهتدون. پس هركس دين و مذهب را از روي اين قاعده اختيار مي‏كند، چه ملا باشد و چه عامي در تحت اين قبيل از آيات افتاده و البته خداوند آن را از ايشان قبول نخواهد كرد اگرچه در صورت ظاهر در ميان اهل حق متولد شده باشد و از اين است كه احاديث از ائمه طاهرين: رسيده كه شخص مكلّف را در

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 136 *»

قبر مي‏گذارند و نكير و منكر از او سؤال مي‏كنند و مي‏گويند كه خداي تو كيست؟ جواب مي‏گويد كه خداي من پرورنده عالميان است. پس سؤال مي‏كنند كه دليل تو چيست؟ جواب مي‏گويد كه مردم چنين مي‏گفتند. پس به او مي‏گويند كه توحيد تو قبول نيست و گُرزي از آتش به او مي‏زنند كه قبر او پر از آتش مي‏شود تا روز قيامت و از او مي‏پرسند كه پيغمبر تو كيست؟ جواب مي‏گويد كه پيغمبر من محمد بن عبد اللّه است9. مي‏گويند دليل تو چيست؟ مي‏گويد: مردم چنين مي‏گفتند. مي‏گويند: اين اقرار در نبوت از تو مقبول نيست و گُرزي از آتش به او مي‏زنند كه قبر او پر از آتش مي‏شود تا روز قيامت. و سبب اينكه قبول نمي‏كنند از او اقرار به توحيد و نبوت را اين است كه چون بناي او بر تقليد مردم است، پس اگر در ميان بت‏پرستان متولد شده بود، البته به خدايان بسيار قائل بود و اگر در ميان يهود و نصاري متولد شده بود البته دشمن محمد بن عبد اللّه9 بود. پس از اين جهت مكلّف در ميان اهل هر ديني كه متولد شد و به شعور آمد و اختلاف اديان به گوش او خورد بايد جد و جهد كند و دين حق را بشناسد و اختيار كند و اگر به جهت انس به طايفه‏اي ديني اختيار كرد، از او قبول نيست اگرچه به حسب اتفاق اوضاع ارضي و سماوي در ميان اهل حق متولد شده باشد و دين ايشان را به تقليد قبول كرده باشد و به آداب آنها عمل كرده باشد.

بلي، اگر به حسب اتفاق روزگار در ميان اهل حق متولد شد و نشو و نما كرد و گفت آنچه را كه ايشان مي‏گويند و كرد آنچه را كه ايشان مي‏كنند، تكليف اهل حق اين است كه او را از خود حساب كنند و خون و مال و زن و فرزند او را بر خود حرام دانند و تا لب قبر معامله اسلامي را با او به عمل بياورند و او را به دست منكر و نكير بسپارند و بعد از آن در آن عالم معامله ديگر با او خواهند كرد چنانكه در حديث عرض شد. و از اين است كه در كتب اصحاب، ابوابي چند در اين باب ذكر فرموده‏اند كه ثواب آخرت را از براي ايمان مي‏دهند و ايمان عقد قلب است بر حق، اما اسلام خون

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 137 *»

و مال و زن و فرزند را حفظ مي‏كند و ثواب آخرتي را به سبب آن نمي‏دهند و ثواب اسلام و جزاي آن، همان حفظ خون و مال و زن و فرزند است.

و از جمله احاديثي كه دلالت مي‏كند به آنچه عرض شد، حديثي است كه در كافي از حضرت صادق7 روايت مي‏كند كه راوي گفت: شنيدم از اباعبد الله7 كه مي‏گويد كه به اسلام خون حفظ مي‏شود و ادا مي‏شود به آن امانت و حلال مي‏شود به آن فروج و ثواب بر ايمان است.

و در همان كتاب از همان حضرت7 روايت مي‏كند كه فرمودند: الايمان الهدي و ما يثبت في القلوب من صفة الاسلام و ما ظهر من العمل و الايمان ارفع من الاسلام بدرجة. ان الايمان يشارك الاسلام في الظاهر و الاسلام لايشارك الايمان في الباطن و ان اجتمعا في القول و الصفة.

و ايضاً در همان كتاب از فضيل بن يسار روايت مي‏كند كه گفت: سمعت اباعبداللّه7 يقول: ان الايمان يشارك الاسلام و لايشاركه الاسلام انّ الايمان ما وقر في القلوب و الاسلام ما عليه المناكح و المواريث و حقن الدماء و الايمان يشرك الاسلام و الاسلام لايشرك الايمان.

و ايضاً در آن كتاب از حمران بن اعين از حضرت باقر7 روايت مي‏كند كه گفت: سمعته يقول: الايمان ما استقرّ في القلب و افضي به الي اللّه عزّ و جلّ و صدّقه العمل بالطاعة للّه و التسليم لامره و الاسلام ما ظهر من قول او فعل و هو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها و به حقنت الدماء و عليه جرت المواريث و جاز النكاح و اجتمعوا علي الصلوة و الزكوة و الصوم و الحج فخرجوا بذلك من الكفر و اضيفوا الي الايمان و الاسلام لايشرك الايمان و الايمان يشرك الاسلام و هما في القول و الفعل يجتمعان كما صارت الكعبة في المسجد و المسجد ليس في الكعبة و كذلك الايمان يشرك الاسلام و الاسلام لايشرك الايمان و قد قال اللّه عزّ و جلّ: قالت الاعراب آمنّا قل لم‏تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا و لمايدخل الايمان في قلوبكم. فقول اللّه عزّ و جلّ اصدق

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 138 *»

القول الي آخر الحديث و احاديث در اين باب بسيار است و همين‏قدر كفايت مي‏كند.

پس از اين احاديث معلوم مي‏شود كه اسلام و ايمان در قول و فعل شريكند و لكن ايمان آن حقي است كه مستقرّ و ثابت است در دلهاي مؤمنين و ثواب آخرت جزاي آن است و معني الفاظ اسلامي كه در دل با دليل و برهان ثابت شد، ايمان مي‏شود و بدون دليل و برهان آنچه شخص بگويد و بكند، ايمان نيست چنانكه خداي عز و جل فرموده: قل هاتو برهانكم ان كنتم صادقين. پس دليل صدق و راستي را آوردن برهان قرار داده پس چيزي كه برهان ندارد صدق نيست و چيزي كه صدق نيست ايمان نيست بلكه اگر با ايمان مطابق باشد، اسلام است و جزاي آن حفظ جان و مال و زن و فرزند است و ثواب آخرتي ندارد.

پس ملتفت باش قول امام7 را كه مي‏فرمايد: الايمان الهدي و ما يثبت في القلوب من صفة الاسلام. و مي‏فرمايد: الاسلام لايشارك الايمان في الباطن و ان اجتمعا في القول و الصفة و مي‏فرمايد: ان الايمان ما وقر في القلوب و مي‏فرمايد: الايمان ما استقرّ في القلب و مي‏فرمايد: و هما في القول و الفعل يجتمعان. پس به اين احاديث و صريح آيه شريفه معلوم شد كه اگر كسي طالب ثواب آخرت باشد، بايد با دليل و برهان ديني و مذهبي اختيار كند به طوري كه در دل يقين داشته باشد نه آنكه تمام دليل او همين باشد كه انا وجدنا آباءنا علي امة و انا علي آثارهم مهتدون. پس بر جميع مكلّفين واجب است كه با دليل و برهان دين و مذهب را تحصيل كنند و هر ديني و مذهبي كه مخالف دين و مذهب ايشان است از روي بصيرت انكار كنند و در اين باب فرقي در ميان ملا و عامي نيست و عامي نبايد استدلال كند كه چون فلان ملا اين دين را اختيار كرده، من هم اختيار مي‏كنم. چرا كه اگر دين باطلي بود مثل فلان آقا اختيار نمي‏كرد. چرا كه در هر ديني كه تو فكر كني خواهي فهميد كه در ميان خودشان ملا دارند و به نظر عوام، آن ملا بسيار عظيم و متدين است و آقاي ايشان است و عوام نمي‏توانند استدلال كنند كه اگر اين دين باطل بود، مثل

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 139 *»

فلان آقاي عظيم متدين اختيار نمي‏كرد آن را. و اگر مسأله چنين باشد بايد عوام هيچ ديني مكلّف به دين حق نباشند چرا كه همه چنين آقايان عظيمي دارند و حال آنكه خودشان مكلّف هستند كه دين خود را از روي بصيرت و يقين اختيار كنند به طوري كه اگر جميع روي زمين از دين برگردند و همه آقايان بي‏دين شوند، ايشان در دين خود متزلزل نشوند و اگر چنين يقيني نداشته باشند و به حسب اتفاق در ميان اهل حق متولد شده باشند و پيروي ايشان كرده باشند، داخل اين آيه خواهند بود كه: قالت الاعراب آمنّا قل لم‏تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا و لمايدخل الايمان في قلوبكم. يعني گفتند اعراب ايمان آورديم بگو به ايشان ايمان نياورديد و لكن بگوييد اسلام آورديم و هنوز ايمان داخل دلهاي شما نشده. و همين مسلمين بودند كه بعد از وفات پيغمبر9مرتد شدند و از حضرت امير7 اعراض كردند و چنانكه از اخبار معلوم مي‏شود به غير از سه نفر يا چهار نفر باقي مسلمانان همه كافر شدند و سبب اين بود كه اسلامشان از روي بصيرت نبود و از روي ترس يا طمع يا انس و خويشي و عصبيت يا از غرضي ديگر مسلمان شده بودند. از اين جهت بعد از وفات پيغمبر9 باز از براي ايشان ترسي از غاصبين يا طمعي يا انس و عصبيتي بود، پس تابع ايشان شدند و از حضرت امير7 دست برداشتند و در هر زمان بيشتر اهل اسلام به اين درد مبتلا شدند و از ائمه هدي: اعراض كردند.

پس عوام الناس اگر طالب جان و مال و زن و فرزند خود هستند، همين‏قدر كه در بلد اسلام تولد كردند و اظهار مخالفتي ننمودند غرض ايشان حاصل خواهد شد و اگر طالب آخرت هستند بايد بابصيرت باشند در دين خود به طوري كه اشاره به آن شد و زياده از اين اگر طالب باشي به «رساله امانيه» رجوع كن و عبرت بگير و اگر طالب نيستي كه روي سخن با تو نيست. پس كسي كه طالب يقين باشد فكر كند كه همين قدر روز اول آخوند مكتب‌دار به او تعليم كرد كه توحيد يعني خدا يكي است، كفايت

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 140 *»

او را مي‏كند يا نه؟ و حال آنكه در طفوليت، خاء و دال و الفي بيشتر به گوش او نرسيد پس حال كه بزرگ شد آيا به همان‏قدر اكتفا كند يا آنكه بايد چيزي هم در قلب او داخل شود كه آن چيز ايمان باشد. و آيا خدا يكي است، معني آن مثل اين است كه آفتاب يكي است و ماه يكي است و زيد يكي است؟ يا بايد تفاوتي باشد در معني خدا يكي است با معني آنكه آفتاب يكي است و ماه يكي است و اگر تفاوتي نيست، پس تفاوت ميان خدا و خلق چيست؟ و اگر تفاوتي هست، پس آن تفاوت چيست؟

و چون بناي اين رساله بر اختصار است، بيش از اين لايق نيست. پس معرفت اجمالي كفايت مي‏كند، زياد مجمل است و باعث غرور عوام است كه در مقام خود باقي بمانند و صعودي نكنند و حال آنكه در اعمال شرعيه مكلفند كه توجه كنند به خداوند عالم و قربةً الي اللّه عبادت كنند. آيا بدون معرفت مقامات توحيد ممكن هست توجه كردن و قربةً الي اللّه عبادت كردن يا ممكن نيست؟ بالجمله چون مقصود نهايت اختصار است زياده بر اين نمي‏نويسم.

و اما اينكه گفته: «و لكن اتفاقي جميع فقهاء اسلام است كه واجب است كفايةً كه شخصي عالم به تفاصيل علم حكمت و كلام و معرفت حقايق اشياء و جهات شبهات وارده بر آن باشد» تا آخر عبارات او در اين مطلب، شكي نيست كه بايد چنين اشخاص در دايره اهل ايمان باشند كه علم ايشان منحصر به فقه و اصول نباشد كه رفع هرگونه شبهه را بتوانند بكنند و بسي واضح است كه جهات شكوك و شبهات مختلف است و هر شبهه را از علمي بخصوص بايد جواب داد و روايات عديده كه احدي از علماء را حرفي در آنها نيست وارد شده كه فرمودند: انّ لنا في كل خلف عدولاً ينفون عن ديننا تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين و اين عدول عدولي هستند كه ائمه طاهرين: شهادت بر عدالت ايشان داده‏اند. پس نيستند از جماعتي كه جلوه در محراب و منبر مي‏كنند، چون به خلوت مي‏روند آن كار ديگر

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 141 *»

مي‏كنند و ايشان جماعتي هستند كه نمي‏بيند خدا ايشان را در جايي كه نهي كرده از آن چه در قول و چه در فعل و چه در اعتقاد و مي‏بيند خدا ايشان را در هر جايي كه امر كرده چه در قول و چه در فعل و چه در اعتقاد و چه در ظاهر و چه در باطن چنان‌كه در اخبار بسيار وارد شده در صفت اين بزرگواران چنانكه از محاسن برقي از مفضّل بن عمر از حضرت صادق7 است كه فرمود به درستي كه خداي تبارك و تعالي خلق فرمود مؤمن را از نور عظمت و جلال كبرياي خود پس هركس طعن زند بر او يا ردّ كند بر او، پس به تحقيق كه رد كرده است بر خداي عز و جل در عرش او و نيست در ولايت خدا و اين است و غير از اين نيست كه او شرك شيطان است.

و ايضاً از ابي‏حمزه ثمالي مرويست كه گفت: شنيدم از حضرت صادق7 كه فرمودند: اگر پرده برداشته شود از نظر مردم پس نظر كنند به سوي اتصال مابين خداي عز و جل و ميان مؤمن، خاضع مي‏شود از براي مؤمن گردنهاي ايشان و سهل شود از براي او امور ايشان و نرم شود از براي او طاعت ايشان و اگر نظر كنند به اعمالي كه قبول نشده هرآينه مي‏گويند كه قبول نمي‏كند خداي عز و جل از احدي عملي را. و از اين فقره آخر معلوم مي‏شود كه بسياري از اعمال مردم را خداوند قبول نخواهد فرمود به جهت عدم انقياد مردم از براي مؤمن.

و اما اينكه گفته: «و الواجبات الكفائي هو الذي يكلف به جميع المكلفين فاذا قام واحد به سقط علي الباقين فعلي هذا يجب علي المكلفين يبذلوا مجهودهم في تحصيل الحكمة و الكلام و المعارف الالهية مقدار ما يقوم به الكفاية و هذا لايكون الاّ ان‏يشتغل فيها خلق كثير حتي يكمل منهم اثنان او ثلثة او اربعة حتي لاتخلوا الارض ممن تقوم بحجج اللّه ظاهراً مشهوراً من نواب الامام.»، اين عبارات به حسب عربيت غلط است و خالي از اين نيست كه مصنفش از قواعد علم عربي بي‏خبر است و مع ذلك خود را داخل ملاها محسوب داشته و شخص متدين از چيزي كه خبر ندارد متصدي آن نمي‏شود يا آنكه كاتب غلط نوشته و مصنف غافل شده كه بدون مقابله

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 142 *»

و دقت آن نوشته را فرستاده و جواب خواسته.

بالجمله، مقصود بيان صحت و سقم اين عبارات است به حسب لفظ و معني و مقصود اين نيست كه از چه شخصي صادر شده، پس غلطهاي لفظي اين عبارت اين است كه لفظ الكفائي بايد الكفائية باشد و لفظ هو بايد هي باشد و لفظ الذي بايد التي باشد و لفظ به در دو جا بايد بها باشد و لفظ سقط بايد سقطت باشد و لفظ علي الباقي بايد عن الباقين باشد و لفظ يبذلوا بايد ان‏يبذلوا باشد.

و قطع نظر كرده از غلطهاي لفظي، منافاتي در مابين اين عبارت هست به حسب معني كه در ابتداي عبارت گفت معرفت به تفاصيل اين اصول خمسه واجب نيست و بعد گفت معرفت به تفاصيل، واجب كفائي است و خودش صريحاً گفت كه: «يكلف به جميع المكلفين». پس اگر بر جميع مكلّفين واجب است، معني ندارد كه بگويد واجب نيست نهايت چون واجب كفائي است بعد از عمل كردن بعضي، از باقي مردم ساقط مي‏شود. پس بايد بگويد كه علم به تفاصيل واجب است بر جميع مكلّفين تا اينكه بعضي عمل كنند به آن پس از باقي مكلّفين ساقط شود چنانكه در تفسير واجب كفائي خودش همين‏طور تفسير كرد.

عبارت مصنف: «و اما فِرَق غاليه و صوفيه از صراط المستقيم ظاهر شريعت منحرفند بلكه كمال اهتمام دارند در اينكه رسوم شريعتي را كه به زحمات و مقاتلات جهاديه انبياء و اولياء: برقرار نموده‏اند مضمحل نمايند پس به واسطه اين كافر و نجس و مخلد در آتش جهنم مي‏باشند و هركس خواسته باشد به تفصيل به مذاهب باطله غلاة و مفوضه و صوفيه اطلاع بهم رساند رجوع به حديقة الشيعة و عين الحيوة و تبصرة العوام نمايد.»

عرض مي‏شود: كه از اين عبارات معلوم شد كه سبب كفر و نجاست و خلود در جهنم مخالفت كردن شريعت است و معلوم است كه شريعتي كه مخالفت آن جايز نيست، ضروريات است چرا كه در نظريات هميشه در ميان علماء اختلاف بوده

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 143 *»

و هست و موجب كفر و نجاست و خلود در آتش نيست اگرچه بعضي خطا كرده باشند و در مطالب گذشته گذشت كه مخالف ضرورت كافر است و تفاوت نمي‏كند در كفر او که همه ضروريات را انكار كند يا بعضي از آنها را، و الحمد للّه كه مصنف در اين امر موافق است. پس اگر ثابت شد بعد از اين كه مصنف خلاف ضروريات را در ايرادات خود كرده، خصوص خلاف ضرورت اوليه اسلاميه بلكه ضرورت اديانيه را كه آن قبول نكردن اقرار به ضروريات باشد و گفتن اينكه شايد در دل كفري و نفاقي باشد، به اختيار و فتواي خود او جاري مي‏شود بر او احكامي را كه بر غلاة و صوفيه جاري كرده. پس اگر در فقرات آينده معلوم شد كه خلاف ضرورت اوليه اسلاميه را در چند موضع كرده، سزاوار اين است كه اگر واقعاً طالب نجات خود هست و نمي‏خواهد كه عمداً خود را و تابعين خود را در آتش جهنم مخلد كند، از اين غفلت بيرون آيد و از كرده خود پشيمان شود و اگر كسي را گمراه كرده او را از گمراهي بيرون آورد و كاري بكند كه شايد در جهنم مخلد نشود. ربّنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.

عبارت مصنف: «س: افاده بفرماييد كه آيا فرق شيخي و كشفي و متشرعي چيست؟ جزاكم اللّه خيراً.

ج: بسم اللّه تعالي شأنه، قال اللّه تعالي: هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ امّ الكتاب و اخر متشابهات الاية. بدان كه فرق ميان شيخي و متشرعي، بدان كه متشرعي كه اكثر علماي اثني‏عشريه باشند در جميع اصول دين و فروع دين و علم اخلاق و ساير علوم حقه و در تسلك مسلك اجتهاد و در جميع اقوال و افعال و عقايد موافق و مطابق مي‏باشند با علماء سلف مثل محمدين ثلثه و علي بن بابويه و علم الهدي و شهيدين و فاضلين و مقدس اردبيلي و مجلسيين و غيرهم تغمده اللّه برحمته به اين معني كه ذرّه‏اي در اصول و فروع زياد و كم نكرده‏اند و اگر هم في الجمله تفصيلي داده باشند و تفريع كرده باشند، مطابق است با اجمالات ماضيه و اصول سالفه كتطابق شرح الانموزج مع متنه مثلاً و هذه المطابقة

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 144 *»

بين السلف و الخلف في الاقوال و العقايد في غاية الظهور و نهاية الوضوح.

و اما شيخيه و كشفيه كه اتباع شيخ احمد احسائي مرحوم و تلامذه او باشند مطالب عجيبه و غريبه و تفاصيلي در اصول دين و عقايد بيان كرده‏اند كه قبل از مرحوم شيخ، احدي از علماي شيعه از زمان غيبت صغري الي يومنا هذا آنها را بيان نكرده است و مي‏گويند كه اين علوم از علوم باطنيه است».

عرض مي‏شود: كه خداوند عالم جلّ‏شأنه در كتاب محكم خود مي‏فرمايد: و ماارسلنا من قبلك من رسول و لا نبي الاّ اذا تمني القي الشيطان في امنيته فينسخ اللّه ما يلقي الشيطان ثم يحكم اللّه آياته و اللّه عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض و القاسية قلوبهم و ان الظالمين لفي شقاق بعيد. و ليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم و ان اللّه لهادي الذين آمنوا الي صراط مستقيم. و لايزال الذين كفروا في مرية منه حتي تأتيهم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب يوم عقيم. يعني: نفرستاديم پيش از تو رسولي و نه نبيّي مگر آنكه در وقتي كه خواند كلام خدا را، انداخت شيطان در كلام او كلام خود را پس خداوند باطل مي‏كند آنچه را كه شيطان القا مي‏كند پس محكم مي‏كند خدا آيات خود را و خدا است دانا و محكم‏كردار و شيطان را مهلت مي‏دهد كه اين كار را بكند تا بگرداند آنچه را كه شيطان القا مي‏كند آزمايش از براي كساني كه در دلهاي ايشان مرض است و صاحب قساوت است دلهاي ايشان و به درستي كه ظالمين هرآينه در خلاف و شقاقي بعيدند و چنين كاري را خداوند مي‏كند تا بدانند كساني كه به علم فائض شده‏اند كه به درستي كه آنچه مي‏خوانند انبياء، حق است از جانب پروردگار تو پس ايمان بياورند به آن پس خاضع شود از براي آن دلهاي ايشان و به درستي كه خدا هدايت‏كننده است كساني را كه ايمان آورده‏اند به سوي راه راست و هميشه كساني كه كافر شدند در شكّند از آن امر الهي تا آنكه دريابد ايشان را ناگهان ظهور امام7 يا دريابد ايشان را عذاب يوم عقيم كه قيامت باشد.

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 145 *»

پس از اين آيات شريفه كه از براي تسلي پيغمبر9 نازل فرموده كه بر او گران نيايد القاي شيطان و وحي او را در دلهاي منافقان كه مجادله كنند با امت او چنين معلوم مي‏شود كه خداوند شيطان را مهلت مي‏دهد در هر زماني از براي القاي شبهات در دين او به جهت آزمايش كساني كه در دلهاي ايشان غرض و مرض است پس رفع مي‏كند آن شبهات را از دين خود از براي طالبان حق در هر زماني چه زمانهاي گذشته قبل از زمان حضرت پيغمبر9 و چه در زمان او كه آخر الزمان باشد و اين امر سنتي است از جانب خداوند عالم جلّ‏شأنه كه فرموده: سنة اللّه في الذين خلوا من قبل و لن‏تجد لسنة اللّه تبديلا و لن‏تجد لسنة اللّه تحويلاً.

پس چون يافتي كه عادة اللّه جلّ جلاله در همه خلق به اين‏طور جاري شده که هرگاه رسولي يا نبيي امر الهي را بخواند از براي خلق، شيطان القا كند در آن امر از براي ربودن اولياي خودش شكوك و شبهات و مكائد خود را در دلهاي اولياي خود تا آنها مجادله كنند با مؤمنان چنانكه فرموده: الشياطين ليوحون الي اوليائهم ليجادلوكم و خداوند بر خود قرار داده احقاق حق و ابطال باطل را از براي اولياي خود چنانكه فرموده: و يريد اللّه ان‏يحقّ الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين ليحق الحق و يبطل الباطل و لو كره المجرمون. پس بدان كه هميشه امر الهي و القاي شيطان رجيم همراه است و:

متاع كفر و دين بي‏مشتري نيست   گروهي اين گروهي آن پسندند

پس بدان كه حجت الهي هميشه حجتي است كامل و بالغ و واضح و شبهات شيطاني هميشه سست و بي‏مغز است و اوهن از خانه عنكبوت است اگرچه آن خانه اوهن بيوت است چنانكه خداوند خانه عنكبوت را از براي كيد شيطان مثل زده و باز فرموده: ان كيد الشيطان كان ضعيفاً. و قطع نظر از القاي شيطان بعضي از امور است كه خداوند عالم جلّ‏شأنه آنها را از عامه خلق خواسته پس چون از عامه خلق خواسته آن امور را

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 146 *»

متفق‏عليه كل قرار داده كه محل اختلاف نباشد و آن امور را امرهاي محكم قرار داده كه كسي در آنها شك نكند و چون درجات خلق مختلف است و بعضي از مردم در دقت(وقت خ‌ل) فهم و شعور و اخلاص در اعمال از عامه مردم بالاتر رفته‏اند، بعضي از مطالب هست كه خداوند مخصوص اين جماعت قرار داده و طوري بيان فرموده كه اگرچه لفظ آن را عامه خلق([5]) بتوانند بخوانند و لكن معني آنها را به جهت قصور يا تقصيري كه دارند نتوانند بفهمند و در كلام خدا و ائمه هدي: و ساير شيعيان ايشان بلكه در كلام ساير مردم اين دو جور بيان هست چرا كه درجات خلق مختلف است و با هركس به اندازه فهم او با او بايد سخن گفت چنانكه پيغمبر9 فرمود: نحن معاشر الانبياء نكلم الناس علي قدر عقولهم پس از اين جهت كلامي را كه از براي حكماء گفته‏اند و ايشان مي‏فهمند از براي غير ايشان متشابه است و غير ايشان نمي‏توانند فهميد و تكليف ايشان هم نيست كه بفهمند و لكن بايد بدانند كه حق است و منافاتي با حقي كه خودشان در دست دارند ندارد چرا كه همه حق است از جانب خداي به حق و اختلافي در آن نيست اگرچه عامه به متشابه نبايد عمل كنند چرا كه نمي‏فهمند و لكن چون محكم و متشابه به دست همه مردم افتاد، شيطان القاي وحي خود را در دلهاي اولياي خود مي‏كند كه خوب راهي به دست شما آمد، شما متشابهات كلام الهي را بگيريد و استدلال به آنها بكنيد و محكمات را ترك كنيد و مردم را گمراه كنيد به بهانه اينكه ما استدلال از كلام خدا مي‏كنيم و به اين واسه ضعفاي خلق فريب شما را خواهند خورد چنانكه خداوند عالم جلّ‏شأنه در كتاب محكم خود فرموده: هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و مايعلم تأويله الاّ اللّه و الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا و مايذّكّر الاّ اولوا الالباب. يعني: اوست

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 147 *»

كسي كه نازل كرد بر تو قرآن را بعضي از آن قرآن آيات محكمات است كه آنها اصل قرآن است كه معني آن را مي‏دانند و آيات ديگر متشابهات است كه معني آن را نمي‏دانند. پس كساني كه در دلهاي ايشان است ميل به باطل پس تابع مي‏شوند آياتي را كه معني آنها را نمي‏دانند از جهت طلب فساد و فتنه و به جهت طلب كردن معني آن آيات و حال آنكه معني آن آيات را نمي‏داند مگر خدا و كساني كه راسخند در علم الهي مي‏گويند ايمان آورديم به قرآن كل قرآن چه محكم و چه متشابه از جانب پروردگار ماست و متذكر اين معني نمي‏شوند مگر صاحبان عقول.

حال قدري فكر كن كه آيا محكمات دين و مذهب كه از روي محكمات قرآن برداشته شده غير از ضرورياتي است كه در مطالب گذشته گذشت كه هر شكي و شبهه‏اي را به آنها بايد سنجيد و هر اختلافي را بايد به آنها رفع كرد؟ يا غير اين ضروريات است؟ و حال آنكه هرچه غير ضروريست نظري خواهد بود و در نظريات اختلاف هست و چيزي كه در خود او اختلاف هست رفع اختلاف نتواند كرد.

پس اميد است كه اين‏قدر معلوم باشد كه ضروريات است كه محكمات دين و مذهب است با محكمات قرآن مطابق است و بايد رفع نزاعها و اختلافها و شبهه‏هاي اهل دين و مذهب به آنها بشود. و چنانكه در مطالب گذشته گذشت يافتي كه اول ضروريات و اوضح آنها قبول كردن اقرار شخصي است كه مي‏گويد من اقرار دارم به جميع ضروريات و منكر هريك از ضروريات را كافر مي‏دانم و اين امري است كه خداي عز و جل امر كرده است به وصل آن به ضرورت اسلام و در صريح كتاب محكم خود مي‏فرمايد: الذين ينقضون عهد اللّه من بعد ميثاقه و يقطعون ما امر اللّه به ان‏يوصل و يفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. و كدام عهدي است كه خداوند عالم جلّ‏شأنه ميثاق آن را از خلق گرفته باشد محكمتر از ضروريات؟ پس كسي كه مي‏خواهد نقض اين عهد محكم را بكند، خود را در تحت اين آيه انداخته خصوص كه نقض عهد اول كه اول ضروريات باشد كه ضرر آن از ضرر نقض ساير عهود بيشتر است مثل آنكه اگر كسي گفت ترك نماز

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 148 *»

يا شرب خمر يا زنا و امثال اينها جايز است ضرري به خود رسانيده و ظلمي بر نفس خود كرده لكن اگر به واسطه غرضي حيله كرد و مؤمني را كه به ضروريات اقرار دارد تكفير كرد يا در ايمان او توقف كرد و او را از ساير مؤمنين جدا كرد، ظلمي بر نفس خود كرده اولاً و ثانياً ظلمي به آن مؤمن كرده و او را اذيت كرده و خود را در تحت اين آيه درآورده كه مي‏فرمايد: ان الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً و اثماً مبيناً. و شايد بداني كه اذيت مؤمن اذيت خدا است چنانكه در قدسي فرموده: من آذي لي وليّاً فقد ارصدني بالمحاربة و دعاني اليها. پس در تحت اين آيه افتاده كه مي‏فرمايد: ان الذين يؤذون اللّه و رسوله لعنهم اللّه في الدنيا و الاخرة و اعدّ لهم عذاباً مهيناً.

و اگر كسي خواسته باشد كه اقرار به ضروريات را از كسي قبول نكند و بگويد كه شايد تو در دل كافر باشي، پس من توقف دارم در ايمان تو و احتياط مي‏كنم كه معامله ايماني با تو بكنم، نمي‏دانم خود را به كدام دليل داخل در زمره مسلمانان مي‏كند چرا كه اگر اين استدلال صحيح است كه اين احتمال درباره خود او هم مي‏رود و حال آنكه به همان انكار از اول امر صريحاً از زمره مسلمانان خارج مي‏شود به ضرورت اسلام و اين آيات درباره كسي بود كه انكار ضرورتي را درباره مسلمي و مؤمني از عرض عامه خلق بكند پس اگر اين انكار درباره عالمي از علماي اهل بيت: باشد حالت او چه خواهد بود و اگر درباره عالمي باشد كه مقلدين بسيار داشته باشد و انكار او درباره آن عالم و جميع مقلدين او باشد حالت او چه خواهد بود و اغلب اين است كه علماء تا زنده هستند مقلدين و تابعين دارند و بعد از وفات ذكر او اگر بماند در كتابهاي ايشان است و تابعي از براي ايشان نيست. پس اگر درباره عالمي باشد كه بعد از وفات او تابعين بسيار داشته باشد تا روز قيامت حالت او چه خواهد بود و اگر درباره عالمي باشد كه از اهل باطن هم باشد حالت او چه خواهد بود و اگر درباره عالمي باشد كه كيدها و مكرهاي شياطين را و شبهات وارده بر دين را از او سؤال

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 149 *»

كرده‏ باشند و در همه آنها از راههاي بسيار و علومي بي‏شمار از براي هركسي به اندازه فهم و عقل او جواب داده باشد و تا جايي كه اسلام رفته نام نامي او رفته باشد و كتب او در جميع بلاد مسلمين منتشر باشد حالت او چه خواهد بود.

پس از اين مصنف بايد پرسيد كه به كدام دليل تفريق كردي در ميان متشرعين و شيخ مرحوم و تلامذه او و ساير تابعين ايشان؟ آيا شيخ مرحوم و تلامذه او اعلي اللّه مقامهم و كثر اللّه امثالهم از شريعت بيرون رفته‏اند كه ايشان را در مقابل متشرعين قرار دادي و از خداي ايشان شرم نكردي؟ مواظبت شريعت را كه ايشان بهتر از سايرين اگر نكرده‏اند كه كمتر نكرده‏اند و ايشان به جهت مواظبتشان اگر اولي به اين اسم نباشند كه در مقابل نيستند كه اين اسم بر ايشان صدق نكند. آيا كساني را كه گفتي مطابق مي‌باشند با علماي سلف چه كرده‏اند كه شيخ مرحوم و تلامذه او نكرده‏اند؟ آيا گفتند خدا دو تا است؟ يا گفتند كه صفاتي كه علماي سلف از براي خدا گفته‏اند چنين نيست؟ يا گفتند يكي از انبياي او نبي نبوده؟ يا گفتند كه خاتم انبياء محمد بن عبد اللّه9 نيست؟ يا گفتند حلال او حلال نيست تا روز قيامت و حرام او حرام نيست تا روز قيامت؟ يا گفتند خلفاي او غير از ائمه اثني‏عشر: هستند؟ يا گفتند كه ايشان متصف به صفات كماليه نيستند؟ يا گفتند نماز يوميه واجب نيست؟ يا گفتند روزه و زكوة و خمس و حج و جهاد به طورهايي كه در شرع انور بايد باشد نيست؟ پس باعث چيست كه بعضي را از دايره متشرعين بيرون كردي و بعضي را داخل كردي و تفريق كردي در ميان جماعت مؤمنين و واقع اينست كه هركس متشرع نيست كافر است. و اگر گويي كه فرق همانها است كه بعد از اين عبارت گفته‏ام، گويم جواب از آن عبارات هم در ضمن آنها گفته خواهد شد.

و اما اينكه گفته: «ذرّه‏اي از اصول و فروع زياد و كم نكرده‏اند»، اگر كليات و ضروريات را گفته با قطع نظر از اشتباهاتي كه واقع شده، چنين است و اگر

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 150 *»

مي‏خواهد بگويد كه اشتباهي هم نشده يا در نظريات اختلافي ندارند، كذب صريح است بلكه اشتباهات و اختلافات در مسائل نظريه علماء هميشه داشته‏اند و دارند و گويا اختلافات علماء با يكديگر آن‏قدر واضح باشد كه عوام هم بدانند و اختلاف آراء علماء را در رسالجات فارسيه ديده‏اند و ضرور نيست كه من شاهدي بياورم.

و اما اينكه گفته که: «شيخيه مطالب عجيبه و غريبه در اصول دين بيان كرده‏اند كه احدي از علماء از غيبت صغري تا زمان شيخ مرحوم بيان نكرده.»

اولاً از اين مصنف بايد پرسيد كه كتب جميع علماي شيعه را كه از زمان غيبت صغري تا زمان شيخ مرحوم نوشته‏اند، تو همه را ديده‏اي؟ و گويا شخص عاقل چنين ادعائي را نتواند كرد. پس اگر همه را نديده‏اي، از كجا دانستي كه قبل از مرحوم شيخ كسي اين مطالب را ننوشته؟ بلكه نوشته باشد و تو نديده باشي.

و ثانياً مي‏پرسيم كه آن مطالب عجيبه و غريبه را تو فهميده‏اي كه عجيب و غريب است يا نفهميده‏اي؟ پس اگر نفهميده‏اي چنانكه در عبارات بعد خواهي گفت كه ما نمي‏فهميم، پس از كجا دانستي كه عجيب و غريب است؟ و مثَل تو مثل كسي است كه وارد شد به مجلس درس عالمي، ديد آن عالم از براي تلامذه خود درس مي‏گويد، گوشي داد و بيرون رفت و از براي مردم تعريف كرد كه فلان عالم چقدر خوب از براي شاگردان خود درس مي‏گفت. به او گفتند: چه مسأله را درس مي‏گفت؟ گفت: واللّه عربي درس مي‏گفت من نفهميدم چه مسأله بود! و اگر بگويد كه من مي‏فهمم عجيب و غريب بودن آنها را، از او مي‏پرسيم كه اگر عجيب و غريب حقي است كه بيان كرده‏اند، پس چرا تصديق نمي‏كني و گوينده آن را از زمره متشرعين بيرون كردي؟ و اگر عجيب و غريب باطلي است، چرا بيان نكردي آن باطل را تا مردم بفهمند بطلان آن را كه مبادا آن باطل را اخذ كنند و گمراه شوند. و اگر بگويي كه آن را فهميدم و همانها است كه بعد از اين بيان كرده‏ام، گويم جواب آنها را هم در ضمن آن عبارات خواهي شنيد. و اگر بگويي نه حق بودن آن را مي‏دانم و نه باطل بودن آن

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 151 *»

را چنانكه بعد از اين بياني كرده‏اي كه مفادش اينست، گويم آيا هيچ عاقلي تا به حال چنين سخني را گفته كه فرق ميان فلان با فلان در دين و مذهب اينست كه هردو يك مذهب دارند و لكن يكي از ايشان چيزي مي‏گويد كه من نمي‏فهمم لغت او را. و مثَل تو مثل كسي است كه بگويد كه مثلاً ابو بصير با مرحوم حاج محمد ابراهيم كلباسي در دين و مذهب فرق دارند! پس اگر بپرسي كه فرق ميان ايشان چيست؟ بگويد: فرق اين است كه ابو بصير عربي مي‏گويد و ما كلام او را نمي‏فهميم و مرحوم حاج محمد ابراهيم فارسي مي‏گويد و ما مي‏فهميم! بالجمله، جواب مفصل بعد از اين خواهد آمد.

و اما آنكه گفته است که: «مي‏گويند اين علوم از علوم باطنه است»، عرض مي‏كنم كه اگر چنين فهميده‏اي كه اين علوم از علوم باطنه است، به اين معني است كه دليل و برهان ندارد از ظاهر كتاب خدا يا سنت رسول او9 يا احاديث ائمه طاهرين:، چنين نيست بلكه دين و مذهب شيعه اين است كه چيزي كه دليل از كتب و سنت ندارد دخلي به دين و مذهب شيعه ندارد. و اگر معني اين عبارت اين است كه بسياري از مراتب عاليه خصوص فضائل و مقامات ائمه طاهرين: هست كه به دليل حكمت بايد فهميده شود نه به دليل موعظه و نه به دليل مجادله چنانكه خداوند فرموده: ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن، حق است و دليل باطن و اهل باطن، دليل حكمت است و در ظواهر كتاب و سنت از اين قبيل دليل بسيار است و كسي كه حكيم نيست از آن دليل بي‏بهره است و حكماي شيعه از آن دليل باخبرند و غير حكيم شيعي احدي راه به آن دليل را پيدا نكرده و نخواهد كرد و هركس طالب آن دليل باشد بايد اول مذهب شيعه را اختيار كند، آنگاه در نزد حكيمي شيعي درس بخواند تا به اندازه فهم و شعور خود آن معني باطن را دريابد و به مطالعه كردن كتاب حكيم بدون درس خواندن در نزد او نتواند معني باطن را بفهمد و به محض آنكه كسي لغت عربي ياد گرفت يا علم معاني بيان را ديد يا علم فقه و اصولي را فهميد نمي‏تواند به مطالعه بدون

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 152 *»

درس خواندن معني باطن را بفهمد.

و اگر گويي كه اگر علم حكمت در ظاهر كتاب و سنت هست، پس چرا به مطالعه نمي‏توان فهميد، گويم آيا عبرت نمي‏گيري كه كتاب «گوهر مراد» مثلاً كتاب فارسي است و مفردات الفاظ آن معلوم است و لكن كسي كه آن كتاب را در نزد استاد نخواند، نمي‏فهمد كه مراد صاحب كتاب چيست اگرچه در علم فقه و اصول و علوم ادبيه استاد باشد و همچنين در علم حساب شيخ بهائي عليه الرحمة كتاب فارسي نوشته و مفردات آن معلوم است و لكن تا كسي آن كتاب را در نزد اهل حساب درس نخواند نتواند فهميد اگرچه در ساير علوم استاد باشد و همچنين در علم جفر و رمل و اعداد و غير اينها كتابهاي فارسي نوشته شده و تا كسي درس نخواند در نزد استاد نتواند مراد صاحبان كتاب را برخورد. پس قدري فكر كن كه آيا در باطنِ اين كتابها اين علوم نوشته شده يا در ظاهرِ آنها نوشته شده؟ و اگرچه در ظاهر آن كتابها آن علوم نوشته شده، باز بدون درس خواندن مراد صاحب كتاب معلوم نشود. پس به همين‏طور بدان كه در ظواهر كتاب و سنت علم حكمت است و لكن بدون درس خواندن در نزد حكيمي شيعي، آن حكمت را نمي‏توان فهميد به محض دانستن قواعد نحوي و صرفي و معاني بياني و علم فقه و اصول بلكه در قرآن جميع علوم هست چنانكه فرموده: تبياناً لكل شي‏ء و كسي كه از علم حروف و اعداد و جفر خبر ندارد نمي‏تواند بفهمد كه معني حروف مقطعه در فواتح سور چيست و علم اكسير در آن هست و به غير از فيلسوف نتواند فهميد كه در كجاي قرآن است و اسم اعظم در آن هست و به غير از شيعيان كامل ندانند كه آن اسم كدام است اگرچه در ساير علوم استاد باشد و حال آنكه جميع اين علوم در ظواهر قرآن است و هر علمي در نزد اهلش به اصطلاح او ظاهر است و كسي كه از اهل اصطلاح نيست مطلقاً خبر ندارد كه چه چيزها در آن است اگرچه شب و روز آن را مي‏خواند.

پس چون اين معني را متذكر شدي ملتفت باش كه اگر تو در علم فقه و اصول مثلاً استاد باشي و خبري از علم اكسير نداشته باشي و هر قدر مطالعه كني قرآن را علم

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 153 *»

اكسير را از قرآن نفهمي و شخصي به تو بگويد كه من در قرآن علم اكسير را ديده‏ام و فهميده‏ام آيا سزاوار است كه بگويي من و او در مذهب شيعه مختلف هستيم چرا كه او ادعا مي‏كند كه من علم اكسير را از قرآن فهميده‏ام و من نفهميده‏ام. و اگر آن شخص به تو گفت كه من با تو نزاعي و اختلافي در دين شيعه نداريم و آنچه را كه تو از مسائل حلال و حرام از قرآن فهميده‏اي من هم به همان‏طور فهميده‏ام و علم اكسيري را كه من فهميده‏ام از قرآن و تو نفهميده‏اي منافاتي با علم حلال و حرامي كه تو از قرآن فهميده‏اي ندارد آيا سزاوار است كه استدلال كني كه چون ادعا مي‏كند كه من علم اكسير را از قرآن فهميده‏ام و من نفهميده‏ام و ادعاي او بر من ثابت نشده و اينكه مي‏گويد علم اكسيري كه من فهميده‏ام منافاتي با علم حلال و حرامي كه تو فهميده‏اي ندارد شايد حيله مي‏كند و دروغ مي‏گويد و شايد كه علم اكسير او منافاتي با علم حلال و حرام من داشته باشد و شايد كه منافاتي هم نداشته باشد پس اقلاً كه من از او در شك و ريب هستم كه آيا علمش با علم من منافاتي دارد يا ندارد پيغمبر9 فرموده كه: دع ما يريبك الي ما لايريبك پس من بايد او را با خود در دين و مذهب شيعه(تشيع خ‌ل) مختلف بدانم تا از ريب و شك فارغ باشم تا آنكه ثابت شود بر من كه علم اكسير او با علم حلال و حرام من منافاتي ندارد و قبل از ثبوت، احتياط اينست كه من او را عادل ندانم چرا كه شايد دروغ گفته باشد و بايد شهادت او را رد كنم و اقتدا در نماز به او نكنم و اگر در مسأله حلال و حرام فتوائي داد بايد تقليد او را نكنم و كساني كه ادعاي علم اكسير را در قرآن نكرده‏اند بسيارند پس از ايشان تقليد مي‏كنم و اقتدا به ايشان مي‏كنم و شهادت ايشان را قبول مي‏كنم اگرچه از اين شخص خلاف ضرورت اسلام و ايماني نديده‏ام بلكه از او شنيده‏ام كه مي‏گويد مخالف ضرورت اسلام و ايمان كافر است و ديده‏ام كه مواظب عبادات شرعيه هم هست و لكن چون احتمال مي‏رود كه علم اكسير او كه من خبري از آن ندارم مخالف ضرورت اسلام و ايمان باشد، پس احتياط اين است كه او را از فرقه شيعه اثني‏عشري محسوب نكنيم و معامله

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 154 *»

تشيع را با او ترك كنيم. اگر در واقع راستگو است خدا جزاي خير به او خواهد داد و اگر دروغگو است خدا جزاي شر به او خواهد داد. پس او و اتباع او كه تصديق او را كرده‏اند طايفه‏اي ديگر هستند و من و هركس كه علم اكسير را از قرآن نفهميده‏ايم طايفه‏اي ديگر هستيم و به طور قطع هم حكم نمي‏كنيم كه آنها بدند و لكن مي‏خواهند خوب باشند يا بد، حسابشان با خدا ما احتياطاً معامله تشيع را از ايشان بايد قطع كنيم و تقليد و اقتدا و قبول شهادت را از غير ايشان مي‏كنيم تا به حديث دع ما يريبك الي ما لايريبك عمل كرده باشيم.

پس عرض مي‏كنم كه آيا چنين استدلالي از هيچ‏كس كسي شنيده؟ آيا هيچ‏دين باطلي در دنيا به اين واضحي بطلان آن معلوم شده؟

و اگر كسي به اين شخص بگويد كه تو چون از باطن او خبر نداشتي احتياط كردي و معامله اسلامي و ايماني را با او نكردي، من هم مثل تو خبر از باطن تو ندارم و احتمال مي‏دهم كه تو در باطن يهودي باشي و به جهت روپوش خود، ادعاي اسلام مي‏كني پس چون من از باطن تو در شك هستم معامله اسلامي را با تو نمي‏كنم و شهادت تو را رد مي‏كنم و اقتدا به تو نمي‏كنم و تقليد كردن از تو خلاف احتياط است و من بايد به حديث دع ما يريبك الي ما لايريبك عمل كنم. پس اگر كسي به چنين كسي گفت آيا جوابي مي‏تواند بدهد؟ واللّه مشتاقم كه يك عاقلي در گفته‏هاي اين مصنف فكر كند اگرچه خلاف مذهب اسلام باشد و عبرتي بگيرد كه مردم چقدر بي‏مروّتند درباره ماها و چه چيزها روا دارند بر ما و اگر عاقلي نباشد كه به درد دل ما برسد كافي است از براي ما خداي ما و شاهدند بر احوال ما ائمه ما: و در راه ايشان بسيار از تلخيهاي دنيا به كام ما شيرين است.

نمي‏دانم چه شده كه هركس كه مي‏خواهد كه در نزد عوام كالانعام مشهور و معروف شود، بناي رد بر مشايخ ما را و ناسزا گفتن به ايشان را پيشنهاد خود مي‏كند تا معروف شود؟ چه كند بيچاره، مي‏بيند كه مسائل حلال و حرام (را ظ@) قدماي

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 155 *»

اصحاب رضوان اللّه عليهم به تفصيل در كتابهاي عربي و فارسي نوشته‏اند به طورهاي مختلف و از براي مردم گفته شد به طورهاي مختلف و تازگي از براي آنها نيست و مردم هم بالطبع طالب تازه هستند، تازه‏اي بهتر از اين نيافتند كه بناي مخالفت را با مشايخ بزرگوار بگذارند بلكه شهرتي بكنند و به زحمتها و تكلفات شاقه سعي مي‏كنند كه اثبات كنند دو طايفه را و مشايخ عظام را صاحب دين و مذهبي جداگانه و بعضي ديگر از علماي سلف را صاحب دين و مذهبي جداگانه قرار مي‏دهند آنگاه خود را با هزار سرشم مي‏خواهند به آنها بچسبانند و آخر كار هم نمي‏چسبند چرا كه تا از ضروريات دين و مذهب بيرون نروند نمي‏توانند كه تفريق بين المؤمنين كنند و چون از ضروريات بيرون رفتند خود را از جماعت مؤمنين جدا كرده‏اند در واقع و خيال مي‏كنند كه به اين حيله‏ها خود را مي‏توانند به علماي سلف بچسبانند. و هم يحسبون انهم يحسنون صنعاً. و اين معني آن‏قدر در ميان طالبان متاع دنيا شايع شده كه در اين روزها هر روضه‏خواني و نقّالي و معركه‏گيري كه مي‏خواهد مشهور شود، اظهار برائت از مشايخ عظام را مي‏كند كه شايد متاع دنيا را بهتر بتواند جلب كند.

معروف است كه برادر حاتم خواست معروف شود. ديد كه مالي و كمالي مثل حاتم ندارد كه انفاق كند و به آن واسطه معروف شود. پس رفت و در چاه زمزم بول كرد و معروف شد و خود را از آخرت محروم كرد.

كاش يك عاقلي فكر مي‏كرد كه چه شده كه اختلاف در ميان هر جماعت مختلفي ظاهر و هويدا است كه اشكالي در فهم آن اختلاف نيست. مثل آنكه اگر يهود با نصاري اختلاف دارند، اختلاف آنها واضح است كه همه مردم مي‏دانند كه يهود عيسي7 را قبول ندارند و خود يهود هم امتناعي از اين معني نمي‏كنند و اگر اختلافي يهود و نصاري با اهل اسلام دارند همه مردم مي‏دانند كه اختلاف اين است كه يهود و نصاري، محمد9 را قبول ندارند و خودشان امتناعي از اين ندارند و اگر اختلافي در ميان شيعه و سني هست، معلوم است كه سني فصل

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 156 *»

كرده‏اند امامت حضرت امير7 را به خلفاي ثلثه و خودشان امتناعي از اين معني ندارند و اگر در ميان اصولي و اخباري اختلافي هست، معلوم است كه اخباري مي‏گويند كه دليل فقه، كتاب خدا و سنّت رسول و ائمه: است و اصولي مي‏گويند كه علاوه بر اين، اجماع و دليل عقل هم از دليلهاي فقه است.

خداوند يك عاقلي را مُعين و ناصر(ياور خ‌ل) ما قرار دهد كه فكر كند كه در هر اختلافي كه در دنيا يافت مي‏شود همه مختلفين اثبات مذهب خود را مي‏كنند و امتناعي از مذهب خود ندارند و نبايد كسي ديگر اثبات مذهبي از براي آنها بكند و آنها حاشا كنند كه اين مذهب مذهب ما نيست و كسي ديگر اصرار كند كه شما دروغ مي‏گوييد و فلان مذهب مذهب شما است، پس نوبت كه به ما ضعيفان رسيد دائم به ماها بايد بست كه شماها چنين مذهبي داريد و هر قدر امتناع مي‏كنيم و قسم مي‏خوريم و دليل و برهان اقامه مي‏كنيم كه فلان چيزي كه شما به ما نسبت مي‏دهيد ما از آن بري و عري هستيم دست از جان ما برنمي‏دارند و مي‏گويند كه لابد شما مذهب جداگانه داريد به فلان دليل و هرقدر بگوييم كه كدام دليل از اين واضح‏تر كه ماها مذهب جداگانه نداريم و مذهب ما مذهب اثني‏عشري است و ماها متشرعيم ان شاء اللّه و هركس متشرع نباشد او را كافر مي‏دانيم، باز بعضي از طالبان دنيا مي‏گويند كه شماها شايد در دل متشرع نباشيد و از ترس مي‏گوييد كه ماها متشرع هستيم. آيا اين حكم حكم به غير ما انزل اللّه نيست؟ و آيا اين حكم برخلاف ضرورت اسلام و ايمان نيست؟ و آيا اگر اين جور جايز است ماها نمي‏توانيم به تو بگوييم كه تو در دل مسلمان نيستي و از ترس مي‏گويي مسلمانم؟ و لكن غلط كردم و بد گفتم، ماها چنين حكمي نمي‏كنيم و چنين حكمي را مخالف ضرورت اسلام و ايمان مي‏دانيم و حاكم به آن حكم را حاكم به غير ما انزل اللّه مي‏دانيم و به شكوك و شبهات شيطانيه به عون الهي حكم نمي‏كنيم و تا كسي صريحاً انكار ضرورتي از ضروريات اسلام و ايمان را نكند، او را مسلم و مؤمن مي‏دانيم و اگر مردم از ضروريات خارج شوند درباره ماها، مي‏گوييم: انا للّه و انا اليه راجعون.

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 157 *»

عبارت مصنف: «و مي‏گويند كه اين علوم از علوم باطنه است و علماي شيخي قائلند چنانكه خود شيخ نيز قائل بود به اينكه از براي دين چهار ركن است: معرفة اللّه و معرفة النبي و معرفة الائمة و معرفة النقباء و النجباء و ركن رابع دين آن ‏كسي است كه اعلم العلماي ما است».

عرض مي‏شود: كه اين عبارات را هم از براي تفريق در ميان شيخي و ساير علماي اثني‏عشري بيان كرده و در واقع جواب او در آنچه گذشت واضح شد و لكن در ضمن هر عبارتي از او جوابي عرض شود به جهت زيادتي وضوح بد نيست.

اما اينكه گفته كه علماي شيخي و شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه قائلند به اينكه از براي دين چهار ركن است و اين چهار را مخصوص شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه قرار داده به جهت تفريق ميان مؤمنان و حال آنكه خداي عز و جل وصل كرده در ميان ايشان، پس از او مي‏پرسيم كه علماي سلف و خلف قائل نيستند كه معرفت خداي تعالي ركني از اركان دين است و ركن هر چيزي آن چيزي است كه آن چيزِ اول به آن چيزِ دوم برپا است مثل اينكه از براي كعبه مي‏گويند چهار ركن است كه خانه كعبه به آن چهار ركن برپا است كه اگر آن چهار نباشد خانه كعبه برپا نيست و خراب خواهد بود. آيا علماي سلف و خلف قائل نيستند كه اگر كسي معرفت خداي عز و جل را نداشته باشد، دين او خراب است و دين ندارد؟ پس اگر همه علماي سلف و خلف به اين ركن از اركان دين قائلند، چرا اين را مخصوص به شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه قرار داده و لازمه قول او است كه علماي سلف و خلف معرفت خدا را ركن دين نمي‏دانند و قائلند به اينكه ممكن است كه كسي خداي عز و جل را نشناسد و دين داشته باشد و ما به الاختلاف آن چيزي است كه در ميان دو مختلف مشترك نباشد مثل آنكه ما به الاختلاف ميان مرد و زن، آلت رجوليت و انوثيت است كه آلت رجوليت را مرد دارد و زن ندارد و آلت انوثيت را زن دارد و مرد ندارد. پس معلوم مي‏شود كه مرد غير از زن و زن غير از مرد است و اگر هردو هردو را داشتند فرقي نداشتند.

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 158 *»

حال از اين مصنف بپرس كه آيا علماي سلف و خلف مي‏گويند كه معرفت خداي عز و جل را اگر كسي نداشته باشد دين او صحيح است؟ و شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه مي‏فرمايد كه اگر كسي معرفت خداي عز و جل را نداشته باشد دين او صحيح نيست و اگر همه علماي سلف و خلف به اين مسأله قائل باشند و اين مسأله مشترك است در ميان شيخ مرحوم و غير او، تو چرا آن را از خواص شيخ مرحوم و ما به الاختلاف در ميان او و سايرين قرار دادي؟ و گويا آدم عاقل چنين ما به الاختلافي كه عين ما به الاجتماع است بيان نكند. و همچنين هر سخني كه در معرفت خداي عز و جل گفتيم در شناختن پيغمبر9 و در شناختن ائمه طاهرين سلام اللّه عليهم بدون تفاوت مي‏گوييم و طول نمي‏دهيم.

و اما معرفت نقبا و نجبائي كه گفته به اين‏طوري كه گفته، شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه و ساير علماي شيخي به اين اجمال نگفته‏اند بلكه مي‏فرمايند كه بعد از شناختن خداي عز و جل و بعد از شناختن پيغمبر و ائمه طاهرين:، بايد هر مكلفي به سعي و اهتمام خود مسائل حلال و حرام و ساير مسائلي كه مكلّفين به آن محتاجند از روي فرمايش خدا و رسول و ائمه طاهرين: اخذ كند و اگر كسي بالفرض خدا و رسول و ائمه: را شناخت و مسائل حلال و حرام و احكام و ساير چيزهايي كه به آن محتاجست در دين خود تحصيل نكرد و حلال دانست تحصيل نكردن را، بي‏دين است و كافر است چرا كه به ضرورت اسلام و ايمان اين تحصيل واجب است و كسي كه برخلاف ضروريات گفت، كافر است و دين ندارد.

پس اين ركن ركن چهارم دين است، حال شيعياني كه هستند از دو حال بيرون نيستند: يا آنكه خودشان مي‏توانند حلال و حرام و ساير مسائل را از كتاب و سنت استنباط كنند و تفريع فروع بر اصول كنند و استخراج جزئيات از كليات نمايند يا آنكه نمي‏توانند. پس آن كساني كه نمي‏توانند خودشان چنين كاري را بكنند واجب است بر ايشان كه شخصي از كساني كه مي‏توانند اين كار را بكنند به ديانت و

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 159 *»

امانت و عدالت بشناسند و در مسائل فروعيه غير ضروريه تقليد از او كنند و اگر چنين نكنند و حلال دانند از براي خود كه تقليد عالم فقيه امين عادل نكنند كافر شوند چرا كه خلاف ضرورت اسلام و ايمان كرده‏اند و بي‏دين و كافر شده‏اند. پس حلال دانستن تقليد نكردن خلاف ضرورت است و دين را خراب مي‏كند پس از اين جهت ركن چهارم دين اين است كه شخص بايد يا مقلد باشد يا مجتهد باشد يا عالم باشد يا متعلم باشد يا بصير باشد يا مستبصر يا كامل باشد يا متكمّل.

و اگر گويي انكار هريك از ضروريات مثل انكار وجوب نماز و روزه منكر را كافر مي‏كند و دين را خراب مي‏كند، پس چرا همه آنها را نشمردند و ركن پنجم و ششم و هفتمي الي منتهي الضروريات را نشمردند؟ گويم به جهت اختصار در بيان تا ممكن باشد از براي هركسي ضبط آن نظر كردند در دين و ديدند كه نوعاً دو جور معرفت لازم است: يكي معرفت ذوات و يكي معرفت اقوال اين ذوات. پس معرفت ذوات منحصر شد به معرفت خداي عز و جل كه كسي با او شريك نيست در خدايي و معرفت پيغمبر9كه كسي شريك با او نيست در خاتميت و معرفت ائمه طاهرين:كه كسي شريك با ايشان نيست در امامت و معرفت امناي ايشان كه واسطه‏اند در ميان ايشان و ساير خلق در رسانيدن آنچه در دين و مذهبشان به آن محتاجند. پس معرفت اين چهار و بيان و ضبط آنها آسان است و بعد از اين چهار مرتبه اقوال اين چهار است كه به تفصيل يك يك را مشكل است ضبط کردن بلكه از براي بعضي ممكن نيست. پس اين مراتب چهارگانه را كه ضبط آن آسان است شناختيم هرچه ماها را امر كنند هريك در مقام خود اطاعت ايشان را مي‏كنيم و دوستي اينها را داريم و دشمن دشمنان ايشان هستيم.

پس اين است معني ركن رابع و نقباء و نجباء هم از اكابر و بزرگان علماي شيعه هستند و معرفت ايشان را باشخاصهم واجب نمي‏دانيم چرا كه ايشان خود را به مردم

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 160 *»

نشناسانيده‏اند به وصف نقابت يا نجابت و اگر هم در ميان مردم باشند خود را به وصف علم و عمل و فقاهت و حكمت شناسانيده‏اند مانند ساير علماء و همين‏قدر كه بدانيم از براي امام7 شيعيان كامل هست كفايت مي‏كند و لكن رجوع ما در زمان غيبت به فقهاي امناي اثني‏عشري است و معرفت اين فقهاي عدل هم يكي از اجزاي ركن رابع است چنانكه دوستي دوستان خدا و رسول9 و ائمه طاهرين: هم يكي از اجزاي ركن رابع است و ركن رابع شخص خاصي نيست كه معرفت او بخصوص واجب باشد مانند پيغمبر و امامان: بلكه جميع علماي شيعه به طور عموم ركن رابع هستند و معرفت ايشان به طور عموم واجب است و به طور خصوص هريك از ايشان را كه به وصف علم و عمل و عدالت شناختيم به جهت تقليد كفايت مي‌كند.

حال فكر كن كه آيا اين مسأله اختصاصي به شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه دارد يا آنكه جميع علماي سلف و خلف متفقند بر اين مسأله و جناب مصنف مسأله متفق‏عليه را گرفته و عين ما به الاجتماع را گرفته و ما به الاختلاف قرار داده و آن را مخصوص شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه و ساير شيخيه قرار داده و غافل شده از اين معني كه هركس به اين مسأله قائل نباشد و نه خود عالم به احكام شرعيه باشد و نه از شخص عالم عادل اميني بگيرد و حلال داند بر خود كه بر حالت جهل باقي باشد، خلاف ضرورت اسلام و ايمان كرده و غافل شده كه اين مسأله را مخصوص شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه قرار مي‏دهد به جهت بيان كردن فرق، بي‏ادبي به ساير علماء مي‏شود.

و اما اينكه گفته كه: «شيخيه مي‏گويند كه ركن رابع دين آن كسي است كه اعلم العلماي ما است».

پس عرض مي‏كنم كه افترا است و خداوند او را هدايت كند كه افترا را بر مؤمنين حلال نداند اگر قابل هدايت باشد مسأله همان بود كه عرض شد. بلي، چيزي كه هست اين است كه چون ماها علماي خود را عالم و عامل و ثقه و عادل و امين دانستيم، مسائل خود را از ايشان اخذ كرديم و واجب هم نمي‏دانيم كه جميع مردم

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 161 *»

تقليد از ايشان كنند بلكه ايشان تقليد اعلم را هم واجب نمي‏دانند. پس تكليف مردم اين است كه هركس هركس را عالم به مسائل حلال و حرام دانست و او را ثقه و عادل دانست، تقليد او را مي‏تواند كرد اگرچه اعلم از او هم يافت شود. اگر كسي از ضروريات اسلام و ايمان خارج نيست كه اقرار كرديم كه اين است دين ما و شماها اگر فكر مي‏كرديد خودتان هم مي‏فهميديد كه دين ما همين است كه عرض شد و لكن گويا عداوت فرصت فکر نمي‏دهد. آيا فكر نمي‏كنند كه علماي شيخيه در اغلب بلدان ايران هستند و هريك از براي خود مقلدين دارند و همه شيخيه تقليد از يك نفر نمي‏كنند. پس در كربلاي معلي چند نفر هستند كه هريك مقلدين دارند و در آذربايجان چند نفر هستند كه هريك مقلدين دارند و در يزد و كرمان چند نفر هستند كه هريك مقلدين دارند و همچنين در شيراز و اصفهان و كاشان و تهران هستند و در مسائل نظريه اختلافهاي شديد با هم دارند و رد بر يكديگر مي‏نويسند مثل ساير علماء و ساير اعصار بدون تفاوت. پس واللّه كه ركن رابع را ماها اختصاص نمي‏دهيم به اعلم علماي خودمان و واللّه كه افترائيست كه به ماها بسته‏اند. و لكن دهن مفتري را نمي‏توان بست. به خدا و رسول9و ائمه هدي:افترا بستند، ماها عزيزتر از ايشان نيستيم، ايشان حكم كنند ميان ما و افتراگويان و كاش يك شخص عاقلي از اين مصنف مي‏پرسيد كه آيا تو از قلب ايشان خبر مي‏دهي كه دين ايشان اين است، يا از ايشان شنيده‏اي، يا در كتاب ايشان ديده‏اي؟

پس نمي‏تواند بگويد كه علم غيب مي‏دانم پس اگر راستگو است نشان بدهد كسي را كه از او شنيده يا كتابي را كه در آن نوشته شده. و همين‏قدر ان شاء اللّه از براي طالبان حق كفايت مي‏كند.

عبارت مصنف: «و تكلم كرده‏اند در علم خدا كه گويند: العلم علمان، علم قديم و علم حادث و بعد اين فقره را توجيه مي‏كنند و همچنين مسأله معراج و مسأله معاد و امامت».

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 162 *»

عرض مي‏شود: كه اين عبارت را هم آلت تفريق قرار داده و عرض شد كه ما به الاختلاف چيزي بايد باشد كه مشترك در ميان مختلفين نباشد. پس مي‏پرسيم از او كه آيا ساير علماء در علم خدا تكلم نكرده‏اند و تكلم كردن در علم مخصوص شيخ مرحوم است، يا همه علماء گفته‏اند كه از براي خدا علمي است ذاتي كه عين ذات خدا است و صفات ذاتيه هست از براي خدا و صفات فعليه هست از براي خدا. و ثقة الاسلام عليه الرحمة در اصول كافي بابهاي چند از براي اين مطلب بيان كرده و در هر بابي احاديث بسيار روايت كرده و خودش قاعده كليه از اخبار استنباط فرموده و فرموده كه صفات ذاتيه آن صفاتي است كه هرگز آنها را از خدا سلب نمي‏توان كرد مثل علم و قدرت و حيات و امثال اينها كه هرگز نمي‏توان گفت كه خدا عالم نيست يا قادر نيست و صفات فعليه آن صفاتي است كه گاهي مي‏توان آنها را اثبات كرد از براي خدا و گاهي مي‏توان سلب كرد مثل خلق و رزق و مانند اينها كه وقتي كه چيزي را خلق نكرده، در آن وقت خالق آن چيز نيست و چون آن چيز را خلق كرد آن‏وقت خالق آن چيز است و تا كسي را رزق نداده رازق آن كس نيست و چون او را رزق داد آن وقت رازق او است و كتاب اصول كافي در ميان است رجوع كنيد و صدق عرض مرا ببينيد.

پس عرض مي‏كنم كه از جمله ضروريات اسلام و ايمان اين است كه ذات خداوند عالم جلّ‏شأنه متصل و متعلق به چيزي نمي‏شود. پس علمي كه عين ذات مقدس او است غير ذات او نيست. پس آن علم هم متصل و متعلق به چيزي نمي‏شود و در مكاني قرار نمي‏گيرد و احاديث در اين باب از حدي كه در اين مختصر گنجايش داشته باشد بيرون است. و علمي ديگر از براي خدا است كه آن علم در كتابهاي آسماني نوشته شده پس قرآن كتاب علم خدا است كه در آن علم خدا نوشته شده و علم ذاتي خدا در كتابي نوشته نمي‏شود چرا كه عين ذات او است و ذات او در كتابي نوشته نمي‏شود. و البته علمي كه در كتاب نوشته نمي‏شود، غير از علمي است كه در كتاب نوشته مي‏شود و هردو قديم نخواهند بود چرا كه تعدد قدما معقول نيست. پس علمي كه در كتاب

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 163 *»

نوشته مي‏شود و محلي دارد، حادث خواهد بود و صريح قرآن است كه مي‏فرمايد: فما بال القرون الاولي قال علمها عند ربي في كتاب لايضلّ ربي و لاينسي و مي‏فرمايد: و لايحيطون بشي‏ء من علمه الاّ بما شاء. يعني خلق احاطه نمي‏كنند به چيزي از علم او مگر به قدري كه او خواسته و معلوم است كه علم او را به قدري كه خواسته كه به آن احاطه كنند به ايشان داده و به ضرورت اسلام خداوند ذات خود را به خلق نمي‏دهد و علمي كه عين ذات او است غير ذات او نيست پس علم ذاتي خود را به كسي نداده و علم فعلي خود را به قدري كه خواسته داده و در دعاي عديله كه مردم در وقت مردن مي‏خوانند و با آن اعتقاد مي‏ميرند هست كه مي‏فرمايد: كان عليماً قبل ايجاد العلم و العلة و اين صريح است كه خداي تعالي عليم است قبل از ايجاد علم و علت و علم را خداوند ايجاد فرموده و در احاديث بسيار در اصول كافي و ساير كتب احاديث هست كه ائمه: فرمودند كه: ان للّه تعالي علمين علماً مكنوناً مخزوناً عنده لايطلع عليه احد غيره و علماً علّمه ملائكته و انبياءه و رسله فنحن نعلمه و در دعاي سحر است كه مي‏فرمايد: اللهم اني اسألك من علمك بانفذه و كل علمك نافذ. و اين عبارت صريح است به اينكه از براي خداوند علمي هست كه نفوذ او در اشياء بيشتر است و علمي از براي او هست كه نفوذ او در اشياء كمتر است اگرچه كل علم او در اشياء نفوذ دارد و به ضرورت اسلام، ذات او دو جهت ندارد كه يك جهت او نافذتر باشد و يك جهت او كمتر نافذ باشد بلكه علمي كه عين ذات او است غير ذات او نيست و آن علم چون عين ذات او است دو جهت ندارد كه يك جهت آن بيشتر نافذ باشد و يك جهت آن كمتر نافذ باشد و از اين‏گونه آيات و اخبار و احاديث و دعاها بسيار است و علماي سلف و خلف از آنها غافل نبوده و نيستند و كسي كه انكار داشته باشد معلوم مي‏شود كه داخل علماء نيست و تدبر در آيات قرآن و و دعاها و احاديث نكرده و لكن جميع علماي شيعه سلفاً و خلفاً مي‏دانند كه مسأله اين است و اين مسأله هم ما به الاجتماع علماي سلف و خلف است و مصنف عين ما به الاجتماع را ما به الاختلاف قرار داده و

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 164 *»

شخص عاقل چنين كاري را نمي‏كند.

و اما اينكه گفته: «و همچنين مسأله معراج و مسأله معاد و امامت»،

پس عرض مي‏شود كه آيا علماي سلف و خلف در مسأله معراج و معاد و امامت تكلم نكرده‏اند و اين امر مخصوص شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه است يا در هر عصري در اين مسائل علماء تكلم كرده‏اند و كتابها نوشته‏اند و باز مصنف عين ما به الاجتماع را عين ما به الاختلاف قرار داده و شخص عاقل چنين كاري را نمي‏كند و اگر مقصودش اين است كه مشايخ ما اعلي اللّه مقامهم معراج و معاد را جسماني نمي‏دانند و غلوّي در امام7 مي‏كنند و چون از بيان عاجز بوده عبارت خود را گُنگانه نوشته از او مي‏پرسيم كه تو از غيب خبر مي‏دهي يا از ايشان شنيده‏اي يا در كتابهاي ايشان ديده‏اي؟ از غيب كه نمي‏تواني خبر بدهي كه ايشان در دل چنين اعتقادي دارند كه تو گمان كرده‏اي و اگر از كسي شنيده‏اي، آن شخص كيست؟ و اگر در كتابي از كتابهاي ايشان ديده‏اي، آن كتاب كدام کتاب است؟ پس اين هم يكي از افتراهاست كه حلال دانسته و جواب افترا همين است كه ما بگوييم كه ما منكر معراج جسماني و معاد جسماني و غالي در ائمه طاهرين: را كافر مي‏دانيم و پيغمبر9 با جسم شريف خود بلكه با لباس و نعلين خود معراج فرمودند و همچنين مردم با همين جسم محسوس و ملموس محشور مي‏شوند و ائمه طاهرين: بندگان مقرّب خداي سبحانه هستند و مخلوق خدا هستند و مخالف اين اعتقادات مخالف ضرورت اسلام و ايمان است و كافر است و مخلد در آتش جهنم است. اين است دين و مذهب ما و اگر كسي به ما گفت كه شايد شما در دل چنين اعتقادي نداشته باشيد، ماها به او مي‏گوييم كه اگر اين دليل دليل اسلامي و ايماني است ما هم به تو همين ايراد را مي‏گيريم كه شايد تو مطلقاً مسلمان نباشي. آيا جوابي مي‏تواند گفت يا نه؟

عبارت مصنف: «و از براي ائمه مقامات و مراتب بيان كرده‏اند

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 165 *»

كه رائحه تفويض از آن استشمام مي‏شود».

عرض مي‏شود: كه مقامات و مراتب ائمه طاهرين سلام اللّه عليهم اجمعين را مشايخ ما اعلي اللّه مقامهم بسيار بيان فرموده‏اند و از آيات قرآن و احاديث بلكه از ضروريات اسلام و ايمان استنباط فرموده‏اند و ثابت كرده‏اند به طوري كه رائحه تفويض در آنها نيست و در مسأله جبر و تفويض در سؤالات عديده در كتابهاي بسيار به فارسي و عربي بيان فرموده‏اند كه ذكر عبارات شريفه ايشان در اين مختصر نمي‏گنجد و كتابهاي ايشان الحمد للّه باسمه([6]) شده و در بلاد شيعه منتشر است و طوري جمع شده كه در يك مجلد چندين رساله از ايشان ثبت شده و چيزي نيست كه كسي نتواند به دست بياورد و در بيان مسأله جبر و تفويض به دليل عقل و نقل و اتفاق اهل حق بيان فرموده‏اند كه خداوند جبر نمي‏كند به احدي از خلق و هركس قائل شود كه خداوند عالم جبر مي‏كند كافر است و خداوند تفويض امري از امور را به احدي از خلق نمي‏كند كه كسي بتواند بدون حول و قوه خداوند كاري بكند و هركس به تفويض امري از امور قائل شود كه بدون حول و قوه الهي مي‏توان كاري كرد كافر است. اين است محكم كلام ايشان.

و اگر مي‏گويي كه در ضمن بيانهاي ايشان ماها رائحه تفويض استشمام مي‏كنيم مي‏گوييم در بيان اين مسأله محكمي هست و آن محكم اين است كه خداوند جبر نمي‏كند و تفويض نمي‏كند، و بياني هست كه اگر كسي آن بيان را نفهمد، رائحه جبر و تفويض استشمام مي‏كند و اين جور از بيان اختصاصي به شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه ندارد و در كلام الهي كه افصح كلامها است اين جور بيان هست كه در يك موضع مي‏فرمايد: يضلّ من يشاء و يهدي من يشاء. پس كسي كه معني اين آيه را نمي‏فهمد استشمام جبر مي‏كند و در يك موضع مي‏فرمايد: ما اصابك من حسنة فمن اللّه و ما

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 166 *»

اصابك من سيئة فمن نفسك. پس كسي كه معني اين آيه را نمي‏فهمد، از نصف اول آيه جبر مي‏فهمد و از نصف آخر تفويض مي‏فهمد و بعد مي‏فرمايد: قل كل من عند اللّه باز جبر مي‏فهمد و در ميان اين بيانات، اختلاف مي‏فهمد و متحيّر مي‏شود و چنين كسي مكلّف نيست كه معني آيه بفهمد بلكه آيه در نزد او داخل متشابهات است و لكن آيه محكم هم هست در قرآن كه: ان اللّه لايظلم الناس شيئاً. پس بايد يقين كرد كه او ظلم نمي‏كند و مي‏فرمايد: لايملكون لانفسهم نفعاً و لا ضراً و لا موتاً و لا حيوةً و لا نشوراً. پس بايد يقين كرد كه لا حول و لا قوة الاّ باللّه و تفويضي نيست. پس شخصي كه محكمات را در دست دارد نبايد در آنها شك كند به جهت وجود متشابهات و بگويد چنانكه قوم شعيب گفتند: قالوا يا شعيب مانفقه كثيراً مما تقول و لولا رهطك لرجمناك و ما انت علينا بعزيز. و اگر در كلام كسي محكمي نباشد و جميع كلام او متشابه باشد بايد توقف در معني كلام او كرد اما اگر محكم و متشابه هردو باشد، چون كلام محكم را مي‏فهمد معني آن را بايد بگيرد و كلام متشابه او را حمل به كلام محكم او كند و اگر طوري شد كه از كلام متشابه او ريب و شكي از براي او بهم رسيد يقين خود را به آن شك نقض نكند چنانكه ائمه: فرموده‏اند: لاتنقضوا اليقين بالشك ابداً. و چنانكه پيغمبر فرموده: دع ما يريبك الي ما لايريبك. پس در كلام محكم كه معني آن يقيني است نبايد شك كرد به جهت كلام متشابه كه معني آن يقيني نيست. پس كلام محكم، ما لايريب است چرا كه معني آن واضح است و كلام متشابه ممايريب است چرا كه معني آن واضح نيست پس بايد مايريب را واگذارد و مالايريب را گرفت و اين حديث و امثال اين حديث اصلي از اصول است كه ائمه طاهرين: به دست ماها داده‏اند و قاعده كليه‏ايست كه در ظاهر و باطن و اصل و فروع حكم آن جاريست چنانكه در اخبار وارد شده از حديث: لاتنقضوا اليقين بالشك ابداً پرسيدند كه اين حديث اصل است؟ فرمودند: هذا اصل.

پس لايق اين بود كه مصنف شميمه خود را به يقيني كه از كلام محكم ايشان

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 167 *»

مي‏فهمد رفع كند نه آنكه به عكس كند و خلاف قواعد فقهيه مسلّمه جاري شود بلكه خلاف ضرورت كند.

عبارت مصنف: «و تولّي و تبرّي و مسأله تقليد و اجتهاد را از اصول دين شمرده‏اند و حال آنكه اكثر علماي سلف آنها را از احكام فرعيه دانسته‏اند».

عرض مي‏شود: كه يكي ديگر از وجوه تفريق بين المؤمنين كه خواسته بكند اين عبارت است كه شنيدي. پس عرض مي‏كنم كه عدد اصول دين و فروع آن در ظواهر كتاب و سنت نيست كه تعبّداً بايد چند چيز مخصوص را به عدد معيّن، اصول دين گفت و چند چيزي را به عدد معين، فروع دين گفت و همچنين در ظاهر كتاب و سنت معني اصول دين به اصطلاح كه مي‏گويند اصول دين پنج است و فروعي كه در مقابل اين اصول پنجگانه اختلاف انداخته‏اند نيست و همچنين ضرورتي و اجماعي هم قائم نشده كه اصول همين پنج است و باقي هرچه هست از فروع دين است. آيا نه اين است كه علم و قدرت و حيات و سمع و بصر خداوند جلّ‏شأنه از فروع دين نيست و حال آنكه اينها را از اصول نشمرده و اصول به طوري كه معروف است پنج بيشتر نيست كه توحيد و عدل و نبوت و امامت و معاد باشد. حال كه همين پنج معروف شده اگر كسي گفت كه علم و قدرت و حيات و سمع و بصر او هم از اصول دين است، آيا خلاف آيه قرآن كرده؟ يا خلاف حديثي كرده؟ يا خلاف ضرورتي كرده؟ يا خلاف اجماعي يا خلاف عقلي كرده؟

و الان از تو مي‏پرسم كه علم و قدرت و حيات و سمع و بصر از فروع است يا از اصول دين است؟ يا نه از اصول و نه از فروع است و دخلي به دين ما ندارد؟ و ظاهراً كه نتواني بگويي كه اينها از دين ما نيست و نتواني بگويي كه از فروع دين است. بالجمله چون عدد معيني و تعريف معيني كه اختلافي در آنها نباشد در كتاب و سنت و ضرورت و اجماع نيست، پس به حسب ملاحظات مختلفه مي‏توان عدد آنها را زياده از پنج يا كمتر از پنج گفت. پس از اين جهت كه در اين پنج بخصوص در ميان علماء و حكماي سلف گفتگوها اتفاق افتاده پنج شمرده‏اند و اثبات اين پنج منافاتي ندارد

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 168 *»

كه چيزهاي ديگر هم باشد كه داخل اصول دين باشد مثل علم و قدرت و حيات الهي، و به ملاحظه آنكه اصول دين چيزي است كه شيعه و سني اتفاق داشته باشند، اصول دين را سه شمرده‏اند كه توحيد و نبوت و معاد باشد پس نبايد گفت كه شيعه دو فرقه هستند و بعضي اصول دين را پنج مي‏دانند و بعضي سه مي‏دانند و لامحاله يكي از دو فرقه باطل و يكي حق است به ملاحظه اينكه دين واقعي حقيقي را شيعه اثني‏عشري دارند و ساير طوائف هفتاد و دو گروه بر باطلند و ديني ندارند اصول دين حقيقي مثلاً پنج است. و به ملاحظه ظاهر كه ساير طوايف در اسلام شريكند و لكن مذاهب بسيار در اسلام هست دو اصل از اين اصول پنجگانه از اصول مذهب است كه عدل و امامت ائمه اثني‏عشر باشد و سه اصل ديگر كه توحيد و نبوت و معاد باشد از اصول دين اسلام است كه شيعه با سايرين در آن سه اصل شريك هستند. پس منافاتي در ميان اين دو قول نيست و به دو ملاحظه به دو طور بيان شده.

حال عرض مي‏كنم كه به ملاحظه اينكه محبت خدا و رسول و ائمه طاهرين سلام اللّه عليهم و دوستان ايشان را و عداوت عدوّ خدا و رسول و ائمه طاهرين: و دوستان ايشان را اگر داشته باشد ساير عبادات او صحيح و مقبول است و اگر كسي محبت خدا و رسول و ائمه:و دوستان ايشان و عداوت عدو خدا و رسول و ائمه طاهرين: و دوستان ايشان را نداشته باشد ساير اعمال و عبادات او مقبول نيست اگرچه به حسب ظاهر صحيح باشد پس از اين جهت اصل دين محبت و عداوت است و ساير عبادات چون قبول شدن آنها بسته به وجود محبت و عداوت است، فرع اين‏دو هستند چنانكه در بسياري از اخبار اين معني وارد شده خصوص در دعاي اعتقاد كه از حضرت امام موسي كاظم و حضرت امام رضا8رسيده كه مردم بخوانند و اعتقاد كنند كه در شهادت بر حضرت امير7مي‏فرمايد: و من لااثق بالاعمال و ان زكت و لااراها منجية لي و ان صلحت الاّ بولايته و الايتمام به و الاقرار بفضائله و القبول من حملتها و التسليم لرواتها. پس منافاتي نيست در اينكه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 169 *»

محبت خدا و اولياي او و عداوت عدو خدا و اولياي او از اصول دين باشد به اين معني كه عرض شد و البته ساير علماء هم از سلف و خلف اخبار وارده در اين معني را ديده‏اند و دعاي اعتقاد را خوانده و اقرار دارند و به اين اعتقاد كرده‏اند. پس باز مصنف عين ما به الاجتماع را ما به الاختلاف قرار داده و عاقل چنين كاري نكند.

و اما مسأله تقليد و اجتهاد را چنانكه گذشت چون مقدم است بر جميع اعمال و عبادات كه شخص بايد عالم باشد به احكام الهي يا از عالمي عادل اخذ كند و اگر چنين نكند نتواند عمل كند پس باقي عبادات، فرع وجود اجتهاد يا تقليد است و اين مسأله نسبت به آنها اصل است و اين اصطلاح دخلي به آن اصطلاح عام ندارد و منافاتي با آن اصطلاح ندارد و احدي از علماء اين معني را منكر نيست به اين اصطلاح و به اين معني اين مسأله عين ما به الاجتماع است.

عبارت مصنف: «و تقليد عالم غير شيخي را جايز نمي‏دانند و غير ذلك مما لايعد و لايحصي چنانكه بر متتبع كتب شيخيه اين مراتب بسي ظاهر است. و در فروع دين، طريقه اخباري دارند».

عرض مي‏شود: كه چون بعضي از كساني كه شبيه به علماء هستند خواستند كه به واسطه رد كردن به علماي كبار مشهور و معروف شوند و به ياري و نصرت الهي نتوانستند كه خدشه بگيرند چرا كه ايشان را خداوند عالم از بركت وجود ائمه ايشان: حفظ فرموده بود از هر خطا و لغزشي كه موجب كفري يا فسقي يا نقصي باشد، لابد شدند كه به حيله‏هاي بسيار چيزي بگويند كه عوام الناس وحشت كنند و اين‏گونه سلوك عادت و دَيْدَن اهل باطل بوده و هست چنانكه خداوند عالم خبر داده كه: ماارسلنا من قبلك من رسول و لا نبي الاّ اذا تمنّي القي الشيطان في امنيّته فينسخ اللّه ما يلقي الشيطان ثم يحكم اللّه آياته. پس بعضي از دليلهاي شيطاني افترا و تهمت شد چنانكه عيبي و نقصي نتوانستند بر حضرت امير المؤمنين7 بگيرند، در شبها اگر حضرت را ديدند كه از براي فقيري و بيوه‏زن عاجزي

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 170 *»

چيزي مي‏برند گفتند كه علي شبها دزدي مي‏كند و گفتند غسل جنابت نمي‏كند و بعضي از آن القاهاي شيطاني اين است كه ماها خودمان چيزي بد از ايشان نديده‏ايم و لكن چون در زمان سابق شخصي كه ماها اعتنا به او داريم به ايشان بد گفته و ايشان را بد دانسته ما هم بد مي‏گوييم و بد مي‏دانيم و چون تفحص مي‏كني همان كه روز اول بد گفته و بد دانسته افترا بسته و بر افتراي خود حكم جاري كرده و بعضي از آن القاها اين است كه ماها كلام اين جماعت را نمي‏فهميم و لكن چون كسي كه ماها اعتنا به فهم او داريم كلام ايشان را فهميده و رد نوشته، پس ما هم تابع او شده‏ايم. و بعضي از آن القاها اين است كه اقلاً از اين ردها و بحثها كه اتفاق افتاده شكي از براي ماها بهم رسيده كه آيا اين جماعت برحقند يا بر باطل؟ پس به حديث دع ما يريبك الي ما لايريبك ماها از اين جماعت بايد كناره كنيم چنانكه بر جميع اين القاها عبارت اين مصنف حاوي است چنانكه بعضي از اينها گذشت و بعضي خواهد آمد.

پس عرض مي‏كنم اينكه گفته كه: «تقليد عالم غير شيخي را جايز نمي‏دانند»، افترا است. اگر در كتابي از كتابهاي مشايخ ما اعلي اللّه مقامهم ديده، بنماياند يا كسي از علماي ما شنيده بگويد و واللّه كه افترا بسته به جهت اينكه عوام را به وحشت اندازد. كتاب «سي‌فصل» كه از سي شبهه از يكي از مشايخ ما سؤال شده حاضر است كه از جمله آن شبهات يكي همين مسأله است كه آيا تقليد از عالم غير شيخي مي‏توان كرد يا نه؟ و نوشته‏اند در جواب كه مي‏توان تقليد كرد از هر عالم عادل فقيه اگرچه غير شيخي باشد. بالجمله، شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه كه از اول اسلام در دنيا نبودند كه كسي بتواند بگويد كه تقليد از عالم غير شيخي جايز نيست. آيا مردمي كه قبل از شيخ مرحوم بودند تقليد علماء را نمي‏كردند. و آيا تقليد ايشان جايز نبود؟ حاشا كه چنين باشد. بلكه تقليد كردن از عالم عادل فقيه اثني‏عشري جايز است بلكه مشايخ ما تقليد اعلم را هم واجب نمي‏دانند. و دليل و برهان اين مطلب را در كتابهاي موضوعه در اين فن به تفصيل نوشته‏اند.

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 171 *»

اما اينكه گفته كه: «غير ذلك مما لايعد و لايحصي كه بر متتبع كتب ايشان ظاهر است.»، گويا لايعد و لايحصي را در افتراهاي بر مشايخ ما گفته و البته از براي افترا، عدّي و احصائي نيست و الاّ در كتب مشايخ ما اعلي اللّه مقامهم چيزي كه خلاف ضرورت اسلام و ايمان و اتفاق علماي ابرار باشد يافت نمي‏شود و اگر جن و انس جمع شوند و پشت بر پشت يكديگر گذارند و تفحص كنند، چيزي كه منافي قواعد اسلاميه و ايمانيه باشد نتوانند جست و اگر چيزي گفتند از قبيل گفته‏هاي اين مصنف خواهد بود.

و اما اينكه گفته که: «در فروع طريقه اخباري دارند»، اين هم يكي از افتراهاي واضح است و رسالجات ايشان در اصول فقه بسيار است و در همين مجمع الرسائل كه چاپ شده و در اغلب اين بلاد منتشر است رسائلي كه در اصول فقه نوشته‏اند موجود است و علاوه بر اينها رسائلي ديگر در اين فن موجود است كه هنوز به دست عامه مردم نيامده. نهايت چيزي كه هست اين است كه نه هرچه اخباري گفته اشتباهي در آن نيست و نه تمام آنچه گفته اشتباه است و نه هرچه را اصولي گفته اشتباهي در آن نيست و نه تمام آنچه گفته اشتباه است و اشتباه در كساني كه معصوم نيستند مقسوم است. پس اشتباه هردو را بيان فرموده‏اند و عدم اشتباه هردو را بيان فرموده‏اند و گويا اين مصنف هيچ باك نداشته از رسوا شدن در نزد خواص و عوام و بي‏باك است كه بدون رجوع به كتب، تهمتهاي واضح و افتراهاي لايح بسته و كتاب سوانح را يكي از مشايخ ما در محاكمه ميان اصولي و اخباري تصنيف فرموده‏اند و با دليل كتاب و سنت اثبات فرموده‏اند كه در چند مسأله حق با اصولي است و در چند مسأله حق با اخباري است و لكن مصنف باكي از افترا گفتن ندارد و احكام مفتري در كتاب خدا هست و حاجت نيست به اينكه من بگويم حكم او چيست.

عبارت مصنف: «و ادعا مي‏نمايند كه علوم و مطالب ما تفاصيل اجمالات ماضيه و بطون ظواهر سالفه و الباب قشور قديمه مي‌باشد و علومي كه از ما

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 172 *»

ظاهر شده است از هيچ‏يك از علماء سلفاً و خلفاً ظاهر نشده است».

عرض مي‏شود: كه به گمان خود اين مطلب را هم يكي از اسباب تفريق كردن در ميان مؤمنين قرار داده و آيا كسي كه ادعا كند كه مطالب من از كتاب و سنت و ضروريات و اتفاقيات استنباط شده بلكه به دليل عقل و آيات آفاقيه و انفسيه بلكه در هريك از اينها به دليل حكمت و دليل موعظه و دليل مجادله بالتي هي احسن اثبات مي‏كنيم مطلب خود را و اگر تصريح كردند كه آنچه ما مي‏گوييم استنباط از آنچه در دست شما است كرده‏ايم و هر مطلبي كه مخالف باشد با آنچه در دست شما است، شما بدانيد كه اين مطلب باطل است و هر مطلبي كه موافق باشد با آنچه در دست شما است آن مطلب حق است. آيا از چنين ادعائي انكار آنچه در دست علماء و اهل دين و مذهب بوده كرده‏اند؟ و اگر انكار آنچه در دست اهل دين و مذهب بوده نكرده‏اند، بلكه تصديق كرده‏اند كه حق همان است كه در دست اهل دين و مذهب بوده كه سلفاً بر اين جاري شده و خلفاً بر آن جاري مي‏شوند بلكه اصرار كرده‏اند كه مخالف آنها كافر است، آيا دين و مذهب چنين كسي مخالف دين و مذهب اهل دين و مذهب است؟ و شخص عاقل بر اين بيان خدشه مي‏گيرد و اين بيان را سبب تفريق ميان صاحب قول و اهل دين و مذهب قرار مي‏دهد؟ و اگر خدا و رسول9و ائمه هدي:از او سؤال كنند كه اين قول چه نقصي داشت، جوابي دارد بدهد؟ و اگر جواب داد كه من احتمال مي‏دادم كه مطلب گوينده اين، غير از اين چيزها باشد كه مي‏گويد و به جهت يك حيله و تدبيري اين اقرار به امورات حقه را مي‏كند و مطلبش در دلش غير از اين است كه به زبان جاري مي‏كند و مي‏گويد محكم كلام اين است و اين سخن را مي‏گويد كه متشابهات خود را بتواند ابراز دهد، آيا در جواب نمي‏گويند كه آيا تو ساير كساني كه اقرار به حقيت آنها داري به غير از اين‏طورها حقيت آنها را فهميدي كه اظهار حق كردند و مخالف قواعد حقه را تكفير كردند و تو از دل هيچ‏يك خبر نداشتي پس چه شد كه اقرار بعضي را حجت خود قرار دادي و خود را به ايشان

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 173 *»

نسبت دادي و بعضي را انكار كردي و طايفه ديگر انگاشتي؟ افتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الاّ خزي في الحيوة الدنيا و يوم القيمة يردون الي اشدّ العذاب و ما اللّه بغافل عما تعملون. اولئك الذين اشتروا الحيوة الدنيا بالاخرة فلايخفّف عنهم العذاب و لا هم ينصرون.

و اگر گويي كه ديگران جميع كلماتشان محكم بود و هيچ متشابهي در كلام ايشان نبود از اين جهت من پيرو ايشان شدم چرا كه كلام متشابهي نداشتند كه موجب تزلزل و اضطراب من گردد و در دل من شكي و ريبي حاصل شود، و لكن چون كه در كلام بعضي ديگر هم محكم بود و هم متشابه پس متشابه كلام او مرا در محكم كلام او به تزلزل انداخت و در دلم به واسطه كلام متشابهش در كلام محكمش شكي و ريبي حاصل شد و به مضمون دع ما يريبك الي ما لايريبک من بايد كلام آن بعض را بگيرم كه هيچ متشابه ندارد و واگذارم كلام كسي را كه محكم و متشابه دارد.

پس اگر از اين قبيل استدلالها از براي خود كردي، اولاً عرض مي‏كنم كه كدام‏يك از علماي كبار را مي‏تواني پيدا كني كه صاحب تصنيف و تأليف و تحقيق و تدقيق باشد و جميع كلمات او محكم باشد و متشابهي در كلام او نباشد حتي در فقه و اصول فقه چه جاي كساني كه در معقولات و مراتب غيبيه تصنيف و تحقيقي كرده باشند پس بايد متشابهات قول هركسي را رد كرد به محكمات كلام او و دانست كه مطلبي را كه در متشابهات كلام خود گفته مخالف با محكم كلام او نيست. و اگر بالفرض فهميديم كلام متشابه او را و يافتيم كه واقعاً مخالف است با كلام محكم او، مي‏گوييم كه اشتباه كرده و به اين واسطه كه اشتباه كرده كافر و فاسق نشده و دين و مذهب او هماني است كه از محكم كلام او فهميده شد و ما نبايد محكم كلام او را حمل به حيله و خدعه كنيم و متشابه كلام او را بگيريم و او را از دين و مذهب حق خارج بدانيم و اگر بخواهم كه متشابهات كلمات از علماي كبار را ذكر كنم مي‏داني كه رساله مختصر نخواهد شد و اين مطلب را اگر عوام ندانند از علماء مخفي نيست و اگر چنين نبود من خود را در

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 174 *»

نزد علماء رسوا نمي‏كردم كه چنين چيزي را بنويسم و چند روز ديگر به دست عالمي افتد و نزد او رسوا شوم. و آيا كسي مي‏تواند بگويد كه در كلام احدي از علماي شيعه سلفاً و خلفاً در هيچ مسأله از مسائل كلام متشابهي نيست؟ پس اگر يافت شد در ميان علماي شيعه كسي كه در كلام او متشابهي باشد مي‏گوييم كه آيا به محض يافت شدن متشابه در كلام او، او را از دين و مذهب اثني‏عشري خارج مي‏كني و رساله در فرق ميان او و ساير مؤمنين مي‏نويسي و احتياط مي‏كني در اينكه او عادل باشد؟ اگرچه خلاف عدالتي از او نفهميده باشي. و آيا اگر چنين كردي، خود از ضروريات اسلام و ايمان خارج نشده‏اي و كسي كه از ضروريات خارج شد حالتش مخفي است؟ و زياده از آنچه گذشت آيا در كلام خداوند عالم متشابهات نيست و آيا در كلام رسول خدا9 متشابه نيست و آيا در كلام ائمه هدي: متشابهات نيست؟ و اين صريح كلام خدا است كه مي‏فرمايد: منه آيات محكمات هن امّ الكتاب و اخر متشابهات. و صريح كلام ائمه هدي است كه فرمودند: حديثنا صعب مستصعب لايحتمله الاّ ملك مقرّب او نبي مرسل او مؤمن امتحن اللّه قلبه للايمان. آيا بي‏ادبي به ايشان هم مي‏تواني بكني و به جهت وجود متشابهات در محكمات كلام ايشان شك كني؟ و آيا نه اين است كه اگر مؤمن ممتحن كلام متشابه ايشان را فهميد و خواست در كتاب خود نقل كند به طور تشابه نقل خواهد كرد چرا كه اگر ممكن بود بدون تشابه ثبت و نقل آن، خدا و رسول او9 و اوصياي او: اولي بودند به اينكه كلام متشابهي فرمايش نكنند. پس چون يقيناً فرمايش فرموده‏اند معلوم است كه بيان بعضي از مطالب هست كه بدون الفاظ متشابهه نمي‏توان آن را بيان كرد و عمداً اين‏طور بيان فرموده‏اند و هركس هم كه ايمان در قلب او ثابت شده و خداوند جلّ‏شأنه قلب او را امتحان به ايمان كرده در بيان بعضي از مطالب، پيروي خدا و رسول او9 و اوصياي او: را مي‏كند و چاره‏اي جز اين ندارد چرا كه بيان اين مطالب بدون آن الفاظ نمي‏شود و آن الفاظ از براي اهلش

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 175 *»

متشابه نيست بلكه محكم است و اهل آن الفاظ راسخان در علم الهي هستند و مي‏دانند كه كلام كلام محكمي است كه اگر به غير آن الفاظ بيان شده بود محكم نبود و لكن از براي غير راسخين در علم الهي آن كلام متشابه است. پس غير راسخين بايد همان محكمات كلام را بگيرند و متشابهات را حمل به محكمات كنند نه آنكه متشابهات را بگيرند و محكمات را حمل بر متشابهات كنند و در محكمات شك كنند و چون شك كردند به حديث دع ما يريبك الي ما لايريبك متمسك شوند و شخص صاحب كلام محكم و متشابه را از دين و مذهب خارج دانند و بيان تفريق در ميان مؤمنين را به اين حيله‏هاي ضعيف كنند كه شايد بتوانند يك شخص ضعيف و يك عامي بي‏عقلي را از دين و مذهب بيرون برند.

و چنانكه مكرر گذشت ضروريات دين و مذهب يقينيات و قطعيات و محكمات است كه بايد همه اهل دين و مذهب چه ملا و چه عامي به آنها متمسك شوند و اگر شكي در موضعي از براي ايشان حاصل شد، تابع شك خود نشوند چرا كه مسأله يقيني كه ضرورت اسلام و ايمان باشد در دست دارند و ائمه سلام اللّه عليهم فرموده‏اند كه: لاتنقضوا اليقين بالشك ابداً يعني هرگز مشكن يقين خود را و دست از آن يقين برمدار به واسطه شكي كه مي‏كني و فرمودند: دع ما يريبك الي ما لايريبك. يعني واگذار چيزي را كه تو را به شك بيندازد پس فكر كن كه آيا به غير از ضروريات چيزي بهتر هست كه تو را به شك نيندازد و كسي كه اقرار به جميع ضروريات مي‏كند به دليل همين ضروريات بايد او را تصديق كرد و اگر در كلام او چيزي يافت شد كه تو را به شك انداخت تو مأموري كه اعتنا به شك نكني و واگذاري شك خود را و به آن عمل نكني و اگر عمل كردي برخلاف ضروريات جاري شده‏اي و حكم مخالف ضروريات معلوم است و خود تو به واسطه همين ضروريات مي‏تواني ادعاي دين و مذهب بكني و الاّ مردم از كجا بدانند كه تو در دلت مسلماني بلكه حالا كه صريحاً مخالفت ضروريات را كرده‏اي و حديث دع ما يريبك را به عكس معني مي‏خواهي بكني، پس صريحاً حكم مخالف ضروريات بر تو

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 176 *»

جاري است. پس خدا كند كه غافل باشي و متعمد نباشي و اين رساله به دست تو بيايد و از گفتار خود پشيمان بشوي.

اما اينكه گفته: «شيخيه مي‏گويند كه علومي كه از ما ظاهر شده است از هيچ‏يك از علماء سلفاً و خلفاً ظاهر نشده است». از اين عبارت خواسته ما به الاختلافي ديگر را بيان كند كه فرق در ميان شيخي و غير شيخي يكي اين است كه خود ايشان مي‏گويند كه علوم ما دخلي به علوم ساير علماء ندارد پس چون دخلي به علوم ساير علماء ندارد و احدي از علماء سلفاً و خلفاً اين علم را نداشته‏اند و بيان نكرده‏اند به اقرار خود شيخيه علم ايشان علم تازه‏ايست كه مخصوص به خود ايشان است و هر چيز تازه‏اي بدعت است و بدعت ضلالت و ضلالت در آتش جهنم است. پس عرض مي‏كنم كه چنين عبارتي كه نقل كرده از مجعولات و افتراهاي خود او است كه از محض جعل و افترا نسبت داده يا آنكه عبارتي كه معني آن را نفهميده به خيال سستي كه داشته چنين استنباط كرده و چون همّ او در اينست كه تفريق در ميان مؤمنين كند به طورهاي ملايم كه مردم غرض و مرض او را نفهمند و خورده خورده نتيجه بگيرد كه مرادش حاصل شود و او را هم مردم بي‏غرض بدانند عبارات خود را به طورهاي مختلف جلوه مي‏دهد گاهي به صورت توقف گاهي به صورت احتياط گاهي به صورت انصاف گاهي به صورت اينكه ماها نمي‏فهميم عبارات ايشان را و شايد مطلب ايشان باطل باشد و گاهي به صورت اينكه مظنون اينست كه مطلب ايشان باطل است و گاهي به اين صورت كه مطالب ايشان دقيق است و هركس نتواند بفهمد و گاهي به صورت اينكه علم ايشان مانند درياي عميقي است كه هركس نتواند در آن شناور شود و گاهي به اين‏صورت كه مطلب خود شيخ مرحوم صحيح است و لكن تابعان او نفهميده‏اند و گاهي به صورت اينكه مجتهد جامع الشرايط در باب ايشان بد گفته و بر مقلدين نيست كه دليل از او طلب كنند و بايد مقلدين تابع مجتهد باشند و گاهي به صورت اينكه اگر هم مجتهد در واقع خطا كرده باشد نقصي و عيبي بر او وارد نيايد و بر مقلدين واجب است تابع او باشند و ماها را

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 177 *»

نمي‏رسد كه نسبت بي‏فهمي به ايشان بدهيم و خود را صاحب فهم بدانيم و امثال اينها و اگر كسي از اول تا آخر عبارات او را بخواند و عاقل باشد مي‏داند كه مقصود او از اول تا به آخر نبوده مگر تضييع اين طايفه عليّه. و لتعرفنّهم في لحن القول. و اللّه يعلم اسرارهم. قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفي صدورهم اكبر.

بالجمله، اين عبارتي را كه نقل كرده از مشايخ ما نيست و شايد مطلبي را ديده باشد و مقدم و مؤخر آن را عمداً انداخته كه مراد خود را حاصل كند و شايد كه بعضي از مطالب عاليه را فرموده باشند كه علماي ظاهري كه تمام علم ايشان منحصر است به اصول و فقه سلفاً و خلفاً ندانسته‏اند.

اما اينكه احدي از علماي سلف و خلف اگرچه اهل باطن باشند نه به طور اجمال و نه به طور تفصيل اين علم را ندانسته‏اند مطلب باطلي است و از مشايخ ما نيست. پس در ميان علماي شيعه در هر عصري اهل باطن بوده‏اند و هستند و خواهند بود و مضايقه نيست كه علماي سابق مطالب را به طور اجمال فرموده باشند و مشايخ ما تفصيلي داده باشند و شرحي فرموده باشند مثل اينكه كتابهاي متقدمين اصحاب ما رضوان اللّه عليهم در مسائل فقه و حلال و حرام و در اصول فقه در نهايت اجمال است و چه بسيار از علماي متقدمين كه فتاوي ايشان محض نقل اخبار است و به هيچ‏وجه تفصيلي از خودشان ذكر نفرموده‏اند مثل كتاب مبارك كافي و مثل كتاب من لايحضر و مثل كتاب بصائر كه جميع اين كتابها كتابهاي فتواي صاحبان آنها است و به طور و طرز كتابهاي فقه متأخرين از ايشان نيست و متأخرين از ايشان به تدريج تفصيلي داده‏اند تا اين زمانها كه تفصيل فقه به اين تفاصيل رسيده كه در نظر است و دور نيست كه بعضي از متأخرين به واسطه نظر كردن در اقوال مختلفه و ادله و براهين متشتّته و ردّ و بحث و نقض و ابرام و ايراد و جوابها كه از جمع اسباب و كتابهاي متقدمين و متأخرين به نظر ايشان رسيده نظرشان دقيقتر و بصيرتشان بهتر از سابقين شده باشد و ايشان افقه از سابقين باشند چنانكه دلالت مي‌كند بر اين مطلب حديث متواتري كه از حضرت پيغمبر9مرويست كه فرمودند:

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 178 *»

رُبّ حامل فقه الي من هو افقه منه. پس چنانكه كتب فقهيه جديده تفاصيل مجملات كتب قديمه است و همه حق است و هيچ‏يك بدعت نيست، همچنين تفاصيل معارف الهيه و فضائل و مراتب و مقامات ائمه طاهرين هم بدعت نيست و مجملات آنها جميعاً در كتب قديمه و در كتب احاديث ثبت و ضبط است مثل كتاب اصول كافي كه در زمان غيبت صغري نوشته شده و مثل كتاب بصائر الدرجات كه در زمان معصومين: نوشته شده.

و اگر امثال مصنف نتوانند بفهمند كه اين تفاصيل از همان مجملات سابقه است، نقصي بر شارحين و مفصلين لازم نيايد و اين امر در فقه و اصول و حكمت و ظاهر و باطن همه جاريست و محض اينكه سابقاً مطلبي مجمل بوده و لاحقاً مفصل شده و اين تفصيل در زمان سابق نبوده بدعتي لازم نيايد و بدعتي كه صاحب آن كافر و فاسق مي‏شود آن است كه علماي اعلام تصريح به آن كرده و به اين‏طور فرمايش كرده‏اند كه بدعت: «ادخال ما ليس من الدين في الدين و اخراج ما كان من الدين عن الدين» است چنانكه مصنف بناي كتاب خود را بر آن گذارده به طوري كه بر عقلاي عالم بعد از رجوع كردن به آن مخفي نيست نه آنكه شخصي بگويد مطلب من از كتاب و سنت و عقل و آفاق و انفس و ضرورت و اجماع دليل دارد، پس اگر از همه اينها دليل آورد و مطلب خود را ثابت كرد و ما فهميديم فنعم الوفاق و اگر فهميديم كه خطائي و اشتباهي كرده و از عهده اثبات خطاي او برآمديم نقصي در ايمان و عدالت او بهم نرسيده چرا كه خطا در ميان غير معصومين مقسوم است و عذاب الهي از آن مرفوع است به حديث متواتر رفع عن امتي تسعة و عادات علماي سلف و خلف بر همين جاريست كه در نظريات بر يكديگر رد مي‏كنند و راه اشتباه يكديگر را بيان مي‏كنند و يافت نمي‏شود عالمي مگر آنكه با ساير علماء در نظريات در مسائلي چند خلاف كرده و مع ذلك تفسيق و تكفير يكديگر را نكرده‏اند و توقف در اسلام و ايمان و عدالت و امانت يكديگر نكرده‏اند و توقف خود را به صورت احتياط جلوه نداده‏اند چرا كه به ضرورت اسلام و ايمان اختلاف در

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 179 *»

نظريات موجب كفر و فسق نيست و موجب توقف و احتياط در اسلام و ايمان كسي نيست و اگر موجب كفر و فسق و توقف باشد، بايد جميع علماء كافر و فاسق باشند نعوذ باللّه و بايد جايز باشد كه توقف و احتياط در اسلام و ايمان او كنيم چرا كه همگي با هم اختلاف در يك مسأله دارند و هركس چنين حكمي را جايز دانست به ضرورت اسلام و ايمان كافر است نعوذ باللّه من بوار العقل و قبح الزلل و به نستعين.

عبارت مصنف: ـ كه از زبان شيخيه مي‏گويد ـ : «و به قاطبه مكلّفين واجب است كه به علماي ما رجوع كنند زيرا كه علماي ما برحق و از جمله خصّيصين مي‏باشند و منصوب از جانب امام عصر عجل اللّه فرجه».

عرض مي‏شود: كه اين عبارت هم يكي از صفاتي است كه مخصوص شيخيه قرار داده كه ايشان چنين مي‏گويند و غير شيخيه چنين نمي‏گويند. پس اين هم يكي از فرقها است در ميان طايفه شيخيه و غير شيخيه و عجب تفريقي در ميان مؤمنين كرده و عجب راه اختلافي بيان كرده كه آرزو داشتم كه كاش اين عبارت و ساير عبارات او به نظر شخص عاقلي مي‏رسيد و مي‏فهميد كه صاحب اين كلام با اينكه خبري از تديّن و اسلام و ايمان ندارد چگونه جسور است در بيان عبارات بي‏ربط و بي‏معني و البته چنين عبارات لايق چنين كسان است.

اما اينكه نسبت داده كه شيخيه مي‏گويند كه: «بر قاطبه مكلّفين واجب است كه به علماي ما رجوع كنند»، اولاً جوابش اين است كه افترا گفته و دليل بر آنكه افترا گفته اينكه چنين عبارتي در كتب مشايخ ما نيست. اگر راست مي‏گويد بنمايد چنين مطلبي را در كتب مشايخ ما و اگر از كسي شنيده، بشناساند آن شخص را و اگر نتوانست كاري را بكند سعيي كه كرده در رسوايي خود كرده و مقصودش كه شقّ عصاي مسلمين و تفريق بين المؤمنين است به عمل نيامده. و ثانياً جواب اين است كه اگر كسي چنين قائل شد، بدعتي در دين نكرده و چيز تازه‏اي نياورده چرا كه بسياري از علماء هستند كه تقليد اعلم را واجب مي‏دانند و با وجود اعلم تقليد

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 180 *»

غير اعلم را جايز نمي‏دانند چنانكه همين مصنف در عبارات آينده خود اين ادعا را كرده و تصريح كرده كه محققين از علماء به اين مسأله قائلند كه تقليد اعلم واجب است و تقليد غير اعلم جايز نيست. پس عبرتي بايد گرفت از شدت بي‏انصافي اين مصنف كه مطلبي را كه خودش نسبت به محققين از علماء داده و از دين و مذهب دانسته همان مطلب را به افترا نسبت به مشايخ ما داده و مخصوص ايشان شمرده و راه اختلاف را از براي مردم بيان كرده و حال آنكه مشايخ ما تقليد اعلم را واجب نمي‏دانند و با وجود اعلم، تقليد غير اعلم را جايز مي‏دانند چرا كه حكومت غير معصومين را از بابت حكايت و روايت مي‏دانند نه از بابت اصالت و تفصيل اين مسأله در كتب ايشان مبرهن است و بالفرض و التقدير تقليد ايشان را واجب دانستند آن ايرادي كه بر ايشان وارد است كدام است؟ و آن عيب و نقصي كه لازم آمده چيست؟ در اصل اين مسأله كه خود مصنف اصرار دارد كه از براي غير مشايخ ما ثابت كند و لكن چون قصد او ضايع كردن حق اهل حق است خداوند به گردن او گذارده كه خودش به اصرار تمام مسأله را ثابت كند از براي اشخاص چند و در وقت ايراد بر مشايخ ما همان مسأله خود را به افترا به پاي ايشان ببندد و به زباني از براي مردم بيان كند كه ايشان را به زباني از مشايخ ما به وحشت اندازد. جزاي او با حاكم روز جزا است در اين چهار روزه دنيا به هرطور كه مي‏خواهد بكند.

اما اينكه از زبان شيخيه گفته: «زيرا كه علماي ما برحق و از جمله خصّيصين مي‏باشند و از جانب امام عصر عجل اللّه فرجه منصوبند»، نمي‏دانم عيبي كه بر اين مطلب گرفته چيست و راه اختلاف و تفريقي كه از اين عبارت ظاهر مي‏شود كدام است؟ آيا اين قول مخصوص شيخيه است؟ و آيا غير شيخيه مي‏گويند كه علماي ايشان برباطلند؟! و آيا مي‏گويند كه هيچ‏يك از علماي سلف و خلف از خصّيصين شيعه نبوده‏اند؟ و آيا مي‏گويند كه علماي ايشان از جانب حضرت صاحب الزمان عجل اللّه فرجه عموماً منصوب نيستند؟ و آيا مي‏گويند از جانب شيطان

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 181 *»

منصوبند پس آن راه اختلافي كه خواسته بيان كند كدام است؟ و شايد كه منظورش اين بوده كه شيخيه علماي خود را بخصوص از جانب امام زمان عجل اللّه فرجه مي‏دانند و ايشان را نائب خاص امام7 مي‏دانند، و اگر مقصودش اين است اين هم يكي از افتراها است و جزاي او با حاكم روز جزا است.

عبارت مصنف: «و گويند هركس از علماء و غير علماء كه ما را تكفير كند و حال آنكه بداند كه ما از مذهب شيعه خارج نيستيم خود او كافر و ناصبي مي‏شود و در جواب اين فقره مي‏گوييم اولاً اينكه كسي شما را با وجود ايمان و مؤمن بودن شما كافر ندانسته و نخواهد دانست و بر فرض اينكه كسي شما را معلوم الايمان بداند و مع ذلك تكفير نمايد خودش كافر نمي‏شود بلكه فاسق مي‏شود مگر اينكه انكار ضرورت نمايد كه آن حرمت تكفير كردن مؤمن باشد با وجود معلوم الايماني».

عرض مي‏شود: كه مضمون اين عبارتي كه به ماها نسبت داده صحيح است و البته هركس كسي را بدون تمسك شرعي كافر دانست و حلال دانست تكفير او را و حال آنكه او معلوم الايمان باشد كافر است چرا كه حكم بغير ما انزل اللّه كرده و صريح آيه قرآن است كه مي‏فرمايد: و من لم‏يحكم بما انزل اللّه فاولئك هم الكافرون و صريح احاديث ائمه طاهرين:است كه فرمودند: ليس الناصب من نصب لنا اهل البيت فانك لن‏تجد احداً يقول اني ابغض محمداً و آل محمد: انما الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولّونا و انكم من شيعتنا.

و فرمودند: من كفّر مؤمناً فقد كفر احدهما. پس به نص آيه قرآن و احاديث بسيار كه اين رساله مختصر گنجايش آنها را ندارد هركس معلوم الايماني را تكفير كند خود او كافر شود و علاوه بر آيات قرآن و احاديث كسي كه حلال داند تكفير كسي را كه معلوم الايمان باشد خلاف ضرورت اسلام و ايمان كرده و خود او از ضرورت خارج شده و خارج از ضرورت كافر است. مگر آنكه فرض چنين كني كه كسي بگويد من حلال نمي‏دانم تكفير فلان شخص معلوم الايمان را و لكن با اينكه حلال نمي‏دانم تكفير او را، او را تكفير مي‏كنم و گويا نيابي كسي را كه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 182 *»

به اين‏طور تصريح كند كه من حلال نمي‏دانم تكفير او را و مع ذلك تكفير او مي‏كنم. بلي، اگر كسي يافت شد كه به اين حماقت باشد و اين‏طور بگويد، مي‏توان گفت كه اين احمق كافر نيست و لكن فاسق است مثل كسي كه مي‏گويد من حلال نمي‏دانم شرب خمر را و لكن مي‏خورم و اگر كسي بر اقوال تكفيركنندگان برخورده باشد مي‏داند كه نمي‏گويند ما حلال نمي‏دانيم تكفير فلان شخص را و مع ذلك تكفير مي‏كنيم نهايت آنكه به دليلي متمسك مي‏شوند و تكفير مي‏كنند. پس اگر دليل ايشان دليل محكمي است از آيه محكم قرآن يا از احاديث محكمه يا از اجماعات مقبوله يا از ضروريات بديهيه، تكفيركننده برحق است و كسي را كه تكفير كرده كافر است، يا آنكه دليل او مخالف كتاب و سنت و اجماعات مقبوله و ضروريات بديهيه است پس تكفيركننده كافر است چرا كه خارج از قواعد ضروريه اسلاميه و ايمانيه شده است و بعد از اين در ضمن عبارات مصنف معلوم خواهد شد ان شاء اللّه حالت تكفيركنندگان شيخيه به طوري كه بر طالبان حقيقت امر معلوم شود.

اما اينكه در جواب گفته كه: «اولاً اينكه كسي شما را با وجود ايمان و مؤمن بودن شما كافر ندانسته و نخواهد دانست»، ما هم او را كافر نمي‏دانيم و نخواهيم دانست ان شاء اللّه و او برادر ايماني ما است و ما دوستي و ولايت او را جزء ايمانمان مي‏دانيم خواه از علوم شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه خوانده باشد و باخبر باشد يا بي‏خبر باشد. اما بر صاحبان عقل و هوش پوشيده نيست كه معني عبارت مصنف تعريض است به اينكه هركس شما را تكفير كرده، يافته كه شما كافر هستيد نه آنكه شما را مؤمن دانسته و با وجود ايمان شما شما را تكفير كرده چنانكه از عبارت بعد كه متصل است به اين عبارت معلوم مي‏شود.

پس در جواب اين تعريض عرض مي‏كنم كه نخواهي يافت صاحب كتابي و تصنيف و تأليفي را در هيچ ديني و مذهبي كه در كتاب خود بنويسد يا از براي كسي بگويد كه من با وجود اينكه مي‏دانم حق به جانب فلان شخص است او را تكفير مي‏كنم و

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 183 *»

او را باطل مي‏دانم مگر بعضي از كفار كه كتابي و تصنيفي ندارند و مبالات ندارند كه در نزد عقلاي عالم رسوا شوند، مي‏شود كه از شدت حماقت و كفري كه دارند اظهار ما في الضمير خود را بكنند و لكن كساني كه از روي قواعد سخن مي‏گويند و شيطنت بسياري دارند و صاحب كتاب و تصنيفند، اظهار كفر باطني خود را نمي‏كنند بلكه خود را به لباس اهل حق جلوه مي‏دهند تا بتوانند حق و اهل حق را انكار كنند. پس اهل جميع اديان و مذاهبي كه در دنيا هستند هريك علمائي دارند و از روي قواعد علميه سخن خود را گوشزد تابعان خود مي‏كنند. پس هريك ادعا مي‏كنند كه حق با ما است و هركس بر غير طريقه ما است بر باطل است. پس يهود از براي تابعان خود نمي‏گويند كه عيسي و محمد9 برحق هستند و در ادعاي خود صادقند و مع ذلك ما پيغمبري ايشان را انكار مي‏كنيم بلكه از براي تابعان خود مي‏گويند كه حضرت موسي برحق بود و عيسي و محمد9 نمي‏توانند انكار حقيت او را بكنند از شدت وضوح حقيت او و لكن مي‏خواهند دين موسي را منسوخ كنند و از دنيا براندازند. پس بر شما باد كه دين يقيني خود را از دست ندهيد و بر شما باد عداوت عيسي و محمد9چرا كه مي‏خواهند دين حق را منسوخ كنند و دين باطل خود را منتشر كنند. شماها از خدا بترسيد و دين موسي را كه دين خدا است از دست ندهيد و از مخالفان دين خدا اجتناب كنيد و عداوت ايشان را سبب تقرّب به خدا بدانيد و بيزاري از ايشان بجوييد و از پي شكوك و شبهات ايشان نرويد چرا كه شخص عاقل دين يقيني خود را كه ثابت است و همه‏كس قبول دارد از دست نمي‏دهد كه ديني را قبول كند كه مخالف دين يقيني باشد و همه‏كس آن دين را قبول نداشته باشد و طريقه شما جاده‏ايست كوبيده‏شده و راهي است واضح كه همه مردم از آن راه رفته‏اند و صراطي است مستقيم كه همگي شهادت بر استقامت آن مي‏دهند و عيسي و محمد9مي‏خواهند كه شما از اين جاده كوبيده شده و از اين راه واضح و از اين صراط مستقيم گمراه كنند و شما را به

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 184 *»

كوره‏راه خود اندازند و شما را در بيابان هلاكت هلاك كنند. پس شخص عاقل شاهراه كوبيده شده را از دست نمي‏دهد كه خود را به كوره‏راه اندازد تا آنكه در بيابان حيران شود و هلاك گردد.

و همچنين از اين قبيل دليلها را پادريان نصاري از براي تابعان خود مي‏گويند و در كتابهاي خود مي‏نويسند و نمي‏نويسند كه ما مي‏دانيم كه محمّد9پيغمبر آخر الزمان است و حق با اوست و با وجود حقيت او ما او را انكار مي‏كنيم و شماها بايد تابع ما باشيد و او را انكار كنيد، بلكه از همان قبيل سخنان كه ملاهاي يهود از براي تابعان خود مي‏گفتند اينها هم از براي تابعان خود مي‏گويند.

و همچنين است حال هفتاد و دو فرقه هالكه كه در اسلامست هر يک به يك حيله‏اي ادعاي حقيت مي‏كنند و در كتابهاي خود مي‏نويسند و از براي تابعان خود مي‏گويند و هيچ‏يك نمي‏گويند و نمي‏نويسند كه ما عمداً انكار مي‏كنيم اين يك فرقه ناجيه اثني‏عشريه را و مي‏دانيم كه ايشان فرقه ناجيه هستند و ما فرقه هالكه هستيم بلكه هريك مي‏گويند و مي‏نويسند كه ما فرقه ناجيه هستيم و باقي فرقه‏ها فرقه‏هاي هالكه هستند.

پس اگر حال اهل اديان و مذاهب چنين است كه عرض شد، جواب مصنف هم معلوم شد كه خواسته بگويد كه اگر كسي شما را تكفير كرده نمي‏گويد كه شما مؤمن هستيد و با وجود ايمان شما شما را تكفير كرده و بسي واضح است كه كسي كه شيطنت بسيار دارد و مي‏خواهد كه مردم را گمراه كند و مي‏داند كه اگر چنين سخني بگويد مردم از او قبول نخواهند كرد، نخواهد گفت. پس شيطنت خود را به لباسهايي چند مي‏پوشاند و اظهار مي‏كند تا بتواند مردم را گمراه كند و لكن بر خدا است احقاق حق و ابطال باطل و اگر خداوند امر خود را به صاحبان غرض واگذارده بود كه بتوانند مردم را گمراه كنند حجت او بر مردم تمام نبود و بايد مردم به هرراهي و به هرديني و به هرمذهبي كه رفتند معاقَب نباشند و حال آنكه دين و مذهب حق را يك دين و مذهب

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 185 *»

بيشتر قرار نداده و صاحبان ساير اديان و مذاهب را باطل كرده و باطل گفته و به ضرورت شيعه آنها را معذب خواهد كرد.

پس در جواب اين مصنف مي‏گوييم آن چيزي كه ما را از مذهب شيعه اثني‏عشريه خارج كرده كدام است؟ آيا به خدايان عديده قائل شده‏ايم؟ يا پيغمبري به غير از پيغمبر آخر الزمان9در آخر الزمان اثبات مي‏كنيم؟ آيا عدد ائمه اثني‏عشر را زياد يا كم كرده‏ايم؟ آيا شريكي از براي خدا در خدايي قائل شده‏ايم؟ آيا شريكي از براي پيغمبر9در پيغمبري قائل شده‏ايم؟ آيا شريكي در امامت ائمه دوازده‏گانه: قائل شده‏ايم؟ آيا انكار ضرورتي از ضروريات را كرده‏ايم؟ آيا مخالفت مسائل اتفاقيه علمای اثنی‌عشری را کرده‌ايم؟ آيا حلالی را حرام کرده‌ايم؟ آيا حرامي را حلال كرده‏ايم؟ آيا به جميع ضروريات دين و مذهب قائل نيستيم؟ آيا خود را مانند سگ بر روي اموال مردم انداخته‏ايم و حرص بر متاع دنيا زده‏ايم؟ آيا فسق و فجور علانيه كرده‏ايم؟ آيا مواظب اوقات صلوات و طاعات نيستيم؟ و حال آنكه خود مصنف مي‏گويد: «و علي الظاهر زهد و ورع و تقوي را دارند و اظهار تشيع مي‏كنند». آيا جناب مصنف و امثال او به غير ظاهر شريعت به امري غيبي مأمورند و خبر از باطن مردم دارند؟ و حال آنكه خود مصنف در عبارتي كه بعد خواهد آمد تصريح كرده كه مردم مأمورند به ظاهر و ائمه: با وجودي كه بر باطن مردم آگاه بودند، حكم بر ظاهر كردند و تكليف مردم را به ظاهر قرار دادند. آيا اين حكم ظاهر در همه‏جا جاريست و همين كه پاي ماها در ميان آمد بايد ظاهر ماها را نگيرند و حكم به باطن كنند؟! يا اظهار شك و ريب در باطن ماها بكنند و اظهار تردد و توقف و احتياط در باطن ماها بكنند؟ آيا اين جور رفتارها به غير غرض و مرض سببي ديگر دارد؟ خدايا، تو حكم كن در ميان ما و اهل غرض و مرض و تويي احكم الحاكمين.

و اگر بگويند در كلمات ساير مردم و ساير علماء متشابهات نيست و در كلمات

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 186 *»

شما متشابهات هست از اين جهت در ساير مردم و ساير علماء حكم ظاهر جاريست و اما در شما به جهت متشابهاتي كه در كلمات شما هست بايد در اسلام و ايمان شما اظهار تردد و توقف و احتياط را مرعي داشت.

مي‏گويم كه آيا كلمات محكمي از ماها مطلقاً در ميان شما نيست؟ و آيا محكمي بهتر از ضروريات در دست شما هست؟ و آيا خلاف ضرورت اسلام و ايمان نيست كه مُقرّ به ضروريات را كافر دانند، يا شك در ايمان او كنند، يا توقف و تردد و احتياط در باطن او اظهار كنند؟ و آيا در كلمات ساير علماء مطلقاً متشابهات نيست؟ و آيا آيات و احاديثي كه ماها در مسائل خود ذكر مي‏كنيم در قرآن و كتب معتبره علماي اعلام مثل كليني و صفار اعلي اللّه مقامهم نيست؟ و آيا امثال اين علماء اين احاديث را كه ذكر كرده‏اند و تصريح فرموده‏اند كه اين است دين و آيين ما، به معني آن احاديث قائل نيستند؟ و آيا در آن احاديث متشابهات نيست كه معني آنها را امثال مصنف نفهمند؟ پس تفصيل حال را در ضمن عبارات بعد في الجمله اظهار خواهم كرد ان شاء اللّه تعالي.

و اما اينكه گفته: «بر فرض اينكه كسي شما را معلوم الايمان بداند و مع ذلك تكفير كند خودش كافر نمي‏شود بلكه فاسق مي‏شود مگر اينكه انكار ضرورت نمايد كه آن حرمت تكفير كردن مؤمن باشد با وجود معلوم الايماني»، جواب از اين عبارت گفته شد كه ابداً نخواهي يافت صاحب ديني و مذهبي را كه بر باطل باشد و در مقابل حق و اهل حق بخواهد كتاب بنويسد و حق را باطل كند و بگويد كه من با وجود اينكه مي‏دانم حق با طرف مقابل است و من بر باطل هستم، او بر حق نيست و كافر است و من برحق هستم و مؤمنم. و مثل آنكه شارب الخمر كه اعتقاد به حرمت شرب خمر دارد و مع ذلك شراب مي‏خورد و كافر نمي‏شود بلكه فاسق مي‏شود من هم چون اعتقاد دارم كه فلان شخص مؤمن است و اعتقادم حق است و مع ذلك تكفير او را مي‏كنم فاسق هستم و كافر نيست. نمي‏دانم به غير از غرض و مرض چه چيز بر اين

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 187 *»

داشته اين مصنف را كه در تكفير كردن بدون سبب شرعي اين فرضهاي سست را مي‏كند و در اينكه ماها چنين تكفيركننده‏اي را نسبت به حسد داده‏ايم تعصّبها مي‏كشد و مي‏گويد كه اين نسبت سوء ظن به علماء است و علماء حسد بر كسي نمي‏برند و بايد عمل علماء را بلكه عمل ساير مسلمين را حمل بر صحت كرد و نبايد سوء ظن به علماء داشت چنانكه در عبارات بعد خواهد آمد. نمي‏دانم چرا تكفير كردن مردم ما را بايد محمول بر صحت باشد و نسبت دادن حسدي كه ما به تكفيركننده خود مي‌دهيم بايد سوء ظن باشد و محمول بر فساد باشد؟! آيا اين است دين خدا؟ آيا اين قاعده در هيچ ديني در دنيا جاري هست؟ آيا ساير مسلمين چه كرده‏اند كه ما نكرده‏ايم كه بايد عمل همه آنها محمول بر صحت باشد و عمل ماها محمول بر فساد باشد؟ آيا مصنف و امثال او از ماها چنين توقع دارند كه هركس كه مايه فضيلت او يك عبا و عمامه و چهار كلمه ضرب ضربوا و نهايت فضيلت او چهار كلمه ناقص اصول فقه و چهار مسأله فقه ناقص و چهار كلمه حكمت و كلام ناقص است ما را تكفير كند ما در مقابل چنين كسي نفس نكشيم و اگر نفس كشيديم قدح در علماء كرده‏ايم و سوء ظن به ايشان برده‏ايم و بايد ما حرمت چنين اشخاص را نگاه داريم و خود را كافر و نجس دانيم كه سوء ظن به علماء نداشته باشيم و حال آنكه اين علوم را كه ايشان به آن مفاخرت مي‏كنند به طور اكمل در خودمان موجود مي‏بينيم و مشايخِ عظامِ خود را اعلم و احكم و افقه و اعدل و اوثق و ازهد و اورع و اتقي از ساير علماي عصرشان يافته‏ايم و مع ذلك اخلاص و ارادت ماها به ساير علماي اعلام به قدر مرتبه ايشان برقرار است و واللّه محبت و تولاي ساير علماي اعلام را جزء دين خودمان مي‏دانيم و به واسطه تولاي ايشان تقرّب به خدا مي‏جوييم و سبب استجابت دعوات و قضاي مهمات دنيا و آخرت خود مي‏دانيم اگرچه ايشان را باشخاصهم نشناسيم و اگرچه ايشان از علوم مشايخ ما بي‏خبر باشند و واللّه تقليد كردن ايشان را جايز مي‏دانيم با وجود آنكه مشايخِ خود را اعلم از اهل عصر خودشان مي‏دانيم.

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 188 *»

بالجمله، مقصود آنكه اين فرض مصنف گويا صورت وقوع نداشته باشد و كسي كه دانسته و فهميده انكار حق مي‏كند نمي‏گويد كه حق است و من انكار مي‏كنم چنانكه در هر دين و مذهبي كه فكر كني خواهي يافت كه امر به طوريست كه ذكر شد كه هريك ادعاي حقيت خود را مي‏كنند و لكن بر خداوند عالم است جلّ‏شأنه كه در هر زماني برانگيزاند علماي چند را و بر زبان ايشان احقاق حق و ابطال باطل نمايد تا به واسطه اموري چند كه از شدت وضوح مجال انكاري از براي منكران حق باقي نماند و بر طالبان حق امر حق واضح گردد پس بعد از بيان حق اگر كسي عمداً انكار كرد آن را، حجت خداوندي بر او تمام شده و در آخرت به جزاي خود خواهد رسيد و در هر طبقه‏اي از طبقات كه منكر حقي يافت شد لامحاله در همان طبقه اموري چند هست كه از شدت ظهور مجال انكار آنها نباشد اگر كسي بخواهد كه حق را بيابد و آن امور واضحه ضروريات است در هر طبقه‏اي از طبقات كه به آن ضروريات سنجيده مي‏شوند اختلاف‏كنندگان. پس هركس موافق آنها گفت حق گفته و هركس مخالف آنها گفت از آنها خارج شده و كافر شده اگرچه نتواند نفس آن امور ضروريه واضحه را انكار كند و جواب اين عبارت ان شاء اللّه از براي طالبان كفايت كرد.

عبارت مصنف: «و ديگر گويند كه احدي از علماء اين‏گونه مطالب عاليه كه ما بيان كرده‏ايم بيان نكرده است و در مجالس موعظه يكي از علماشان ديدم كه نوشته بود كه كسبه شاگردهاي ما از بقّال و بز‌ّاز، آن‏قدر از علوم و معارف تحصيل كرده‏اند كه علماي سابقين نكرده بودند».

عرض مي‏شود: كه اين عبارت را هم به جهت تفريق بين المؤمنين ذكر كرده كه بلكه بعضي از عوام را به اين واسطه به وحشت اندازد و خواسته برساند كه ايشان به اقرار خودشان مطالبي چند مي‏گويند كه احدي از علماء آن مطالب را بيان نكرده پس چنين مطالبي كه احدي از علماء بيان نكرده مگر ايشان بايد البته محل وحشت باشد چرا كه امري است مخصوص به ايشان به اقرار خودشان كه تازه ظاهر شده

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 189 *»

پس بدعت است و بدعت ضلالت است و اقلاً چون تازگي دارد اگرچه صريحاً هم نگوييم بدعت و ضلالت است به جهت مصالحي چند، محل توقف و احتياط هست كه احتياطاً بايد مكلّفين اجتناب از آن مطالب و اهل آن مطالب كنند و رجوعشان به كساني باشد كه انكار اين مطالب را مي‏كنند و چون منكر آن علماء هستند بر مكلّفين لازم است تقليد از ايشان كنند و از اين قيبل مقصودها داشته چنانكه از عبارات بعد معلوم مي‏شود.

پس عرض مي‏كنم كه مراتب غيبيه و مراتب و مقامات عاليه را به اين تفصيلي كه مشايخ ما شرح و بسط داده‏اند از احدي بروز نكرده و اگر بروز كرده بود البته از عالم شيعه بروز كرده بود و كتاب او در ميان شيعه منتشر بود چنانكه هريك از علماي شيعه كه كتابي نوشته‏اند در ميان شيعه منتشر است. پس در اين ادعا ضرور نيست كه ما دليل و برهاني اقامه كنيم. هركس في الجمله شعوري داشته باشد و به كتابهاي ساير علماء و كتابهاي مشايخ رجوع كند مي‏فهمد كه تفصيل مسائل در كتابهاي مشايخ ما بيشتر است چنانكه هركس که في الجمله شعوري داشته باشد و رجوع كند به كتابي كه در علمي سابقاً نوشته شده باشد و به كتابي كه در همان علم لاحقاً نوشته شده باشد تفصيل مسائل را در كتاب لاحق بيشتر خواهد يافت و اين امر در علم فقه بسيار ظاهر است كه كتابهاي سابقين در نهايت اجمال نوشته شده و كتابهاي لاحقين به طوري مفصل است كه بسا آنكه در يك مسأله يك مجلد كتاب نوشته شده و در علم اصول فقه اين امر در شدت وضوح است چنانكه در مسأله استصحاب سابقين در يك صفحه و يك ورق از كتاب خود اقتصار كرده‏اند و در اين زمانها كتابي از لاحقين ديدم كه تخميناً به قدر پنجاه يا شصت‏هزار بيت بود و جميع آن كتاب در مسأله استصحاب نوشته شده بود و اين امر نمي‏رساند كه صاحب كتاب مفصل بدعت در دين كرده. خدا مي‏داند كه از اين قبيل ايراداتي كه اين مصنف كرده جواب حقيقي آنها به غير از سكوت چيزي نيست و لكن از جهت اينكه مبادا جاهلي چنين گمان كند كه اين هم كتابي است نوشته شده و محل

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 190 *»

اعتنا است لابد شدم و قدري از اوقات را صرف جواب كردم. پس اين امر بر دوست و دشمن مخفي نيست كه تفصيل مسائل در كتب مشايخ ما بيشتر است و جميع آن تفاصيل مستند است به كتاب خدا و سنت رسول او9و احاديث ائمه طاهرين:و جزء دين ما اين است كه هر مسأله‏اي از مسائل كه دليل آن از كتاب محكم يا از سنت محكمه يا از اتفاقي همه عقول يا از ضروريات دين و مذهب نباشد، آن مسأله محل اعتنا نيست اگرچه دليل آن از كتاب يا از سنت متشابهه باشد يا از بعضي عقول باشد. پس كدام مسأله از مسائل است كه كسي بتواند پيدا كند در كتابهاي مشايخ ما كه آن مسأله از متعلقات دين و مذهب باشد و دليل آن از كتاب خدا و از سنت رسول9و از احاديث ائمه طاهرين:نباشد پس هركس ادعا كند كه چنين نيست بنمايد از كتابهاي ايشان خلاف آنچه عرض شد.

بالجمله، و معني اين عبارت هم اين نيست كه احدي از علماء اين مطالب را ندانسته بلكه بسا آنكه كسي دانسته و لكن بيان نكرده اگرچه از حديث متواتر نبوي9كه فرمودند: رُبّ حامل فقه الي من هو افقه مي‏رسد كه اگر كسي ادعا كند كه من افقه و اعلم از سايرين هستم بدعتي نكرده نهايت شايد در اين ادعا اشتباهي كرده باشد.

و اما اينكه گفته: «در مجالس موعظه يكي از علماشان ديدم» تا آخر عبارت، عرض مي‏كنم كه نه هركس اسم خود را شيخي گذارد و بر روي منبر رفت و موعظه كرد لامحاله بايد عالم متبحّري باشد كه آنچه بگويد دليل و برهان آن را بتواند اقامه كند و چه بسيار از كساني كه موعظه مي‏كنند از مقلدين هستند و نمي‏توانند به اطراف مسائل احاطه كنند مانند ساير واعظين كه مقلدين ساير علماء هستند. پس شخص مقلد اگر مطلبي را صحيح گفت صحت آن از عالم اصل است و اگر غلط گفت غلط او از خود او است و دخلي به عالم اصل ندارد و كسي كه سخن يك نفري را نسبت

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 191 *»

به كل طايفه مي‏دهد و در مقام تفريق ميان طايفه و طايفه ديگر بيان مي‏كند از كمي شعور و ادراك او است يا از غرض و مرضي است كه دارد و مي‏خواهد كم‏شعوري را گمراه كند. و از اين گذشته كلامي را كه متكلم مي‏گويد و كسي ديگر كلام او را مي‏نويسد اختلافها در ميان كلام متكلم و كاتب پيدا مي‏شود و بسا آنكه يك عالمي درس مي‏گويد و شاگردان او مي‏نويسند و بعد از رجوع كردن به نوشته‏هاي شاگردان دو نسخه يافت نشود كه جميع الفاظ آنها مطابق باشد. پس كسي كه مي‏خواهد در تفريق ميان دو طايفه چيزي بنويسد بايد چيزي را بيان كند كه محل اتفاق دو طايفه باشد نه چيزي را كه در ميان خود طايفه محل اختلاف باشد و با قطع نظر از اين و مسامحه كردن، عرض مي‏كنم كه هر بقال و بزازي كه شعوري داشته باشد به همين‏قدر كه معني اختلاف اديان و مذاهب را بتواند بفهمد و از روي دليل و برهان مذهب شيعه را اختيار كند و دليل او اين نباشد كه: انا وجدنا آباءنا علي امّة و انا علي آثارهم مقتدون، چنين بزازي اگر به مجالس درس و مواعظ مشايخ ما حاضر شود البته معرفت او نسبت به معرفت امثال اين مصنف كه اسم خود را عالم گذاشته هزار مرتبه بيشتر خواهد بود! حيف كه اين مصنف را من نمي‏شناسم كه يكي از اين جور بزازها را خدمت ايشان بفرستم تا بفهمد كه معرفت او نسبت به معرفت بزازهاي ما يك از هزار است! و همين كتاب او را اگر بدهم به يكي از آن بزازها، البته در ايرادات او جوابهاي بسيار خواهد گفت!

و علوم طايفه حقه علومي است كه مورث يقين در دل و خوف از خداوند در اعمال شود چنانكه خداوند فرموده: انما يخشي اللّه من عباده العلماء و كسي كه يقين در دل ندارد و از قواعد دين و مذهب بي‏خبر است و از خداوند عالم نمي‏ترسد و باكي ندارد كه در ايمان مؤمنين از ضروريات اسلام و ايمان خارج شود، ماها چنين شخصي را عالم و عارف نمي‏دانيم اگرچه به قدر يك عرب جاهلي عربي ياد گرفته باشد يا به قدر يكي از عامه عمياء اصول و فقهي از براي منفعت متاع دنيا ياد گرفته باشد

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 192 *»

چنانكه در دعاي معصوم7 است كه مي‏فرمايد: ليس لمن لم‏يخشك علم يعني نيست علمي از براي كسي كه از تو نترسد. بلي، چنين بزازي از چنين ملائي كه از خداوند نمي‏ترسد اعلم و اعرف است در نزد خدا و رسول9و اهل حق بلكه چنين بزازي عالم است و چنين ملائي جاهل است. اما اين بزاز اعلم و اعرف باشد از علمائي كه اثني‏عشري باشند و عمل به علم خودشان بكنند و هدايت كنند مردم را به سوي دين خدا و رسول9و تعليم كنند معارف الهيه را به ايشان و مقامات اهل بيت:را تعليم كنند و مردم را بخوانند به رضاي خدا و بازدارند از غضب و سخط او چه مشايخ ما را بشناسند يا نشناسند، بگوييم اين بزاز از آن عالم عامل اعلم و اعرف است، حاشا و كلا چنين چيزي از ما نيست. چگونه شخص متدين چنين چيزي را مي‏گويد و حال آنكه در صفت عالم فرموده‏اند كه يك عالم بهتر است از هزار عابد و حضرت پيغمبر9فرمودند كه نسبت عالم به عابد نسبت من است به ادناي خلق. پس چگونه شخص بزاز اعرف است از جميع علماي سابقين و حال آنكه در همه اعصار علماي بزرگ بوده‏اند كه از هزار عابد بهتر بوده‏اند قبل از زمان مشايخ ما. و از جمله مسائلي كه مشايخ ما اهتمامي دارند كه در كتابهاي خود اثبات كنند اين است كه در هر زماني بايد چنين علمائي باشند و اگر اين امر را مخصوص به خودشان مي‏دانستند نمي‏فرمودند در هر زماني لازم است كه چنين علمائي باشند و همين امر باعث شده كه بعضي درصدد رد بر ايشان برآمدند مثل مصنف.

عبارت مصنف: «و گويند تا زمان ظهور علوم مرحوم شيخ، دوره دوره ظاهر شريعت بود و چون آن دوره به انجام رسيد، خداوند خواست انشاء دوره ديگر نمايد اين بود كه برانگيخت مركز دايره عرفان شيخ مرحوم را تا اصلاح ظاهر و باطن شريعت نمايد و ائمه: در خواب اين علوم را به مرحوم شيخ تعليم دادند و اجازه به خط و مهر جميع ائمه به او التفات فرمودند و حضرت مجتبي7 در خواب زبان مبارك

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 193 *»

خود را به دهان شيخ گذاشتند و شيخ او را مكيد و عالم به جميع علوم گشت».

عرض مي‏شود: كه اين عبارت را به جهت تفريق بين المؤمنين و شق عصاي مسلمين ذكر كرده و خواسته برساند كه حضرات به خوابهاي خود متمسك مي‏شوند چرا كه دليلي و برهاني ديگر ندارند و حال آنكه خواب، حجت و دليل نيست.

پس عرض مي‏كنم كه خواب حجت نيست خصوص از براي غير خواب‏بيننده و ايشان هم به خواب خودشان متمسك نشده‏اند و اقامه حجتي را در هيچ موضعي به خواب خود نكرده‏اند از براي غير. نهايت آنكه خواب خود را نقل فرموده‏اند و علامت صدق آن خواب را ذكر فرموده‏اند كه چون بعد از آن خواب در خود ديدم كه هركس از هر مسأله و از هر مشكلي از من سؤال مي‏كند من جوابي حاضر از براي آن مسأله و آن مشكل دارم كه آن جواب مطابق است با كتاب خدا و سنت رسول9و احاديث ائمه طاهرين:و مطابق است با عقل و آفاق و انفس. پس ايشان در صدق خواب خود از براي خود متمسك شده‏اند به قواعد اسلام و ايمان نه آنكه نفس خواب را از قواعد اسلام و ايمان گرفته‏اند. پس بر عقلاي عالم معلوم شد كه اين مصنف چقدر درصدد تفريق بين المؤمنين است كه يكي از فرقهاي ميان شيخي و غير شيخي را خواب ديدن شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه قرار داده!

آيا احدي از علماي شيعه ابداً خواب صدقي نديده‏اند و خواب خود را ذكر نكرده‏اند و اگر خواب صدق را ساير علماي شيعه هم ديده‏اند و نقل فرموده‏اند، پس اين چه تفريقي است كه مصنف به سبب نقل خواب مي‏كند. خدا او را به هر جزائي كه مستحق است برساند كه چقدر در ابطال حق و اطفاء نور آن كوشش دارد و اللّه متم نوره.

اما اينكه قبل از زمان بروز و ظهور علم مرحوم شيخ اعلي اللّه مقامه دور دوره ظاهر شريعت بود، معني اين عبارت اين نيست كه قبل از شيخ مرحوم به هيچ وجه از باطن شريعت كسي خبر نداشت. بلكه مراد اين است كه قبل از زمان

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 194 *»

شيخ مرحوم غلبه با ظاهر شريعت بود و باطن شريعت شايع در ميان مردم نبود مثل آنكه زمان قبل از زمان پيغمبر9را زمان جاهليت مي‏گويند و معني اين سخن اين نيست كه در آن زمان هيچ حقي در دنيا نبود بلكه حق و اهل حق در دنيا بودند و اوصياي حضرت عيسي علي نبينا و آله و عليه السلام در دنيا بودند و لكن چون غلبه با جهل بود، آن زمان را زمان جاهليت گفتند و به همين اصطلاح است كه از زمان حضرت آدم را7 تا اين زمانها، قبل از ظهور امام غائب7زمان دولت باطل مي‏گويند و زمان ظهور امام عجل اللّه فرجه را زمان دولت حق مي‏گويند و معني اين حرف اين نيست كه قبل از ظهور حقي در دنيا نيست بلكه معني اينست كه قبل از ظهور، غلبه با دولتهاي باطله است و بعد از ظهور، غلبه با دولت حق است.

پس مقصود از عبارتي كه نقل كرده اين است كه در ميان شيعه اثني‏عشري قبل از ظهور علوم شيخ مرحوم، غلبه با ظاهر امر شريعت بود و امر باطن شريعت بروز و ظهور شايعي نداشت اگرچه اهل باطن بودند و شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه بناي نشر امر باطن شريعت را گذاشت و كتابها نوشت و تفصيلها داد و سابقاً امر باطن مجمل بود و شايع در جميع بلاد نبود و گوشزد جميع عباد نشده بود و اين مطلب از آفتاب روشنتر است كه‏ قبل از شيخ مرحوم، آن قدري كه بعد از آن بزرگوار امر باطن شايع شد، شايع نبود و از همين جهت كه آن بزرگوار مبدء اين كار شد اسمي از او بلند شد به قدري كه اسم ساير علماء بلند نشد و اسم شريف او رفت تا جايي كه اسلام رفته و كتب او در اطراف و اكناف عالم منتشر شد و ساير علماء اگر معروف شدند در بلد خودشان و در نزد مقلدين خودشان تا زمان حياتشان معروف بودند و به اندك زماني بعد از وفات اسم و رسم ايشان از اطراف و اكناف عالم برچيده شد و اگر ذكري في الجمله از ايشان باقي ماند در نزد علماء به واسطه رجوعشان به كتابهاي ايشان و نزد بعضي از مردم باقي ماند و ذكر اسم اين بزرگوار نقل مجالس دوست و دشمن شد و تا جايي كه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 195 *»

اسم اسلام رفته اين اسم رفته و سبب اين است كه در عصر آن بزرگوار از اطراف و اكناف عالم از علماي ابرار و طالبان اخيار هر مشكلي كه بود از ايشان سؤال شد از علوم ظاهره و باطنه و ايشان جوابهاي شافي و كافي فرمودند و حلّ هر مشكلي را از براي اهلش كردند و چون مردم خبر شدند كه حلاّل مشكلي در عالم پيدا شده از مشكلات خود سؤال كردند و لا عن شعور نبودند كه سؤالات مشكله را از هركس بكنند و اگر حل اشكالات را از ايشان نديده بودند سؤال نمي‏كردند و سائلين از ايشان غالباً بالغين در علوم خود و كاملين در فنون خود بوده‏اند و اسمهاي شريفه ايشان در كتابهاي شيخ مرحوم مرقوم است و غالب ايشان معروف و مشهور در عصر خود بوده‏اند بلكه غالب آنها هنوز هم معروف و مشهورند اگر كسي احتمال دروغ بدهد به كتابهاي سؤالات ايشان رجوع كند و ظاهراً احتياج به رجوع كردن نباشد و اهل اين بلاد غالباً اين مطلب را مي‏دانند و اگر جلالت قدر آن بزرگوار را مي‏خواهي بداني رجوع كن به كتابهاي جواب سؤالات مردم كه از ايشان شده و باسمه و غير باسمه آن كتابهاي شريفه در عالم منتشر است و به كتابهاي ساير علماء هم رجوع كن. پس اولاً ببين كه در هيچ زماني از هيچ عالمي از علوم مختلفه اين همه سؤال نشده و هيچ عالمي از علوم اين همه جواب نگفته. پس بعد ببين كه سؤال كنندگان از مرحوم شيخ غالباً علماي كاملين بالغين بوده‏اند كه در مشكلات خودشان درمانده‏اند و چون آن بزرگوار را حلاّل مشكلات خود دانسته‏اند سؤال كرده‏اند و سؤال‏كنندگان از ساير علماء غالباً مقلدين جاهلين بوده‏اند. پس بعد ببين كه از علماي جليل الشأن چقدر از علوم مرموزه كه كل آنها سرّ بوده و از عامه خلق مستور بوده مثل علم كيميا و ليميا و هيميا و سيميا و ريميا سؤال كرده‏اند و از ساير علماء بنا نبوده كه از هر عالمي از هر علمي سؤال كنند خصوص از علوم مذكوره. و اگر تو نفهمي كه چه سؤال كرده‏اند و چه جواب شنيده‏اند سهل است امثال تو بسيارند و لكن اين‏قدر فكر بكن كه در عالم

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 196 *»

اين علوم هست و هريك اهلي دارد و اهل آنها سؤال كرده‏اند و جواب شنيده‏اند و بسا آنكه دو مرتبه و سه مرتبه سؤال را مكرر كرده‏اند و جوابها شنيده‏اند و ساكت شده‏اند و اگر مي‏فهميدند كه آن بزرگوار اهل اين فنون علوم نيست سؤال نمي‏كردند و اگر از اهل آنها نبود جواب نمي‏فرمود چنانكه از ساير علماء امثال اين رموز سؤال نشده و جواب ننوشته‏اند.

پس بعد ببين كه اگر كسي در علمي چيزي نوشت و چيزي از او سؤال شد و جواب داد، بنا نبوده در هيچ عصري كه از عالمي سؤال كنند مشكلي را كه از اين علم جواب دادي و مشكل را حل كردي مطابق اين جواب و سؤال در علمي ديگر چيست و چون از علم ديگر حل مشكل را كرد باز از علمي ديگر مطابقه آن جواب و سؤال را سؤال كنند تا آنكه يك مسأله را مطابق كنند با جميع علم و از جميع علوم حل مشكل كنند از براي سائل و از آن بزرگوار در بسياري از سؤالات علماي ابرار از اين‏گونه سؤالات شده و جوابها فرموده‏اند و آن علماي سائلين پسنديده‏اند و سكوت كرده‏اند و در بسياري از مسائل كه دخلي به علوم دينيه و شرايع نداشته سؤال كرده‏اند علماي كاملين بالغين و دليل آن را از قرآن خواسته‏اند يا از حديث خواسته‏اند و آن بزرگوار جواب را از آيه قرآن يا حديث داده‏اند و علماي سائلين پسنديده‏اند و ساكت شده و اگر تو آن سؤال و جواب را نفهمي سهل است فكري بكن كه آيا آن علماء لا عن شعور از ايشان سؤال كرده‏اند يا نعوذ باللّه ايشان جوابي مطابق نفرموده‏اند و اگر كسي جواب مطابق به سائلين ندهد و لاسيما كه سائلين از جمله علماي كاملين باشند رسوا مي‏شود و چون رسوا شد محل اعتناي مردم نمي‏شود خصوص محل اعتناي عقلاي عالم خصوص محل اعتناي علماي عالم خصوص محل اعتناي علماي كاملين بالغين در علوم خودشان و آن بزرگوار در اغلب اين شهرهاي معروف مشهور كه محل سكناي شيعيان است و شيعه‏خانه است و در همه آنها از علماي كاملين در هر علمي بود مرور كردند و در بعضي از آن شهرها مكث كردند و علماي هر شهري ايشان را ملاقات كردند و سؤالات كردند و جوابها شنيدند و همگي تصديق كمال و

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 197 *»

فضل و علم ايشان را كردند و از جمله شهرها يكي همين همدان است كه در اين شهر مدتها بودند و با علماي ابرار مراوده كردند و سؤال و جوابها در ميان ايشان بود و منكر فضل و علم و كمال ايشان يافت نشد و همه آنها مشاهده زهد و تقوي و ورع و اجتهاد آن بزرگوار را كردند و منكري از براي اين صفات يافت نشد. حال فكر كن كه كدام عالمي از علماي شيعه به اين‏طور بود و آنچه عرض كردم از آفتاب واضح‏تر است و اگر كسي انكار آفتاب را مي‏تواند كرد انكار اين عرضها را مي‏تواند كرد و كتب آن بزرگوار و كتب ساير علماء موجود است اگرچه خود ايشان رفته‏اند و شاهد اين عرضها همين كتابهاي موجود است.

پس با اين حال هنوز جناب مصنف به جهت تفريق بين المؤمنين و شق عصاي مسلمين اين عبارت را عنوان كرده كه اين طايفه چون مي‏گويند دوره دوره ديگر شده پس در دين و مذهب با ساير علماي شيعه اختلاف دارند و دين و مذهب ايشان غير از دين و مذهب شيعه است و اين معني كه دوره دوره ديگر شده كه مردم از باطن شرايع و ظاهر آنها به اين تفاصيل كه ذكر شد سؤالات كرده‏اند و جوابها شنيده‏اند از آن بزرگوار چه نقصي و عيبي از براي گوينده اين سخن است. آيا نه اين است كه علماي سابقين كتابهاي فتاوي ايشان متون اخبار بوده مثل كتاب كافي از ثقة الاسلام و مثل كتاب من لايحضر از صدوق رحمة اللّه عليهما؟ و نه اين است كه مسائل حلال و حرام در آن زمانها در نهايت اجمال بود و در اين زمانها به نهايت تفصيل رسيده؟ پس در آن زمان دوره دوره اجمال بود و در اين زمان دوره دوره تفصيل شده. پس آيا لايق و سزاوار است كه كسي ايراد كند چرا گفته‏اند در اين زمانها دوره دوره تفصيل است و چون چنين گفته‏اند فرقه ديگر شده‏اند و علماي سابق فرقه ديگر بودند و اين دو فرقه و مذهب اختلاف دارند و ماها بايد تابع فرقه سابقين باشيم. خدا ما را صبري كرامت فرمايد كه متحمل اين بلاها و مصيبتها باشيم كه بدون سبب و جهت ما را از فرقه ناجيه اثني‏عشريه خارج دانند و متردد و متوقف در ايمان ما باشند. خدا

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 198 *»

احكم الحاكمين است و غضب و سخط او از براي بدگويان و بدكاران در كمين. انّا او ايّاكم لعلي هدي او في ضلال مبين.

عبارت مصنف: «و گويند كون يوماً فيوماً در ترقي است و علوم زياده مي‏شود تا ظهور دولت حقه و علوم باطنه ما موافق با علوم ظاهره است و الاّ باطن نخواهد بود و گويند حق تعالي به مرحوم شيخ و علوم آن، شيعه را امتحان فرمود و در هر مسأله كه تكلم مي‏كنيم دليلي از كتاب و سنت و عقل و آفاق و انفس داريم و مع ذلك به جميع عقايد حقه اماميه مقرّ و معترف مي‏باشيم و علي الظاهر زهد و ورع و تقوي را دارند و اظهار تشيع مي‏كنند».

عرض مي‏شود: كه اين عبارت را هم به جهت تفريق بين المؤمنين و شق عصاي مسلمين نقل كرده و الاّ معني ندارد كه كسي ما به الاجتماع را عين ما به الاختلاف قرار دهد و بگويد مثلاً كه چون زيد و عمرو هردو نماز مي‏كنند دو مذهب دارند. پس معلوم است كه به جهت تفريق اين عبارت را هم نقل كرده.

پس عرض مي‏كنم كه آيا نه اين است كه اگر متعلمي از عالمي كليات علمي را فرا گرفت يا شاگردي از استاد صانعي كليات صنعتي را ياد گرفت و بعد خود آن متعلم يا آن شاگرد در كليات علم و صنعت فكر كنند و جزئياتي چند را بفهمند ترقي در آن علم و صنعت مي‏كنند؟ و همچنين هرگاه متعلمي ديگر و شاگردي ديگر از عالم و استاد مرتبه دويم كلياتي چند را در علم و صنعت ياد گرفتند با آنچه آن دو نفر استخراج كرده بودند و اين متعلّم و شاگرد باز در آنچه ياد گرفته بودند فكر كردند و تجربه‏ها كردند و متذكر شدند چيزي چند را در علم و صنعت، آيا نه اين است كه علم و صنعت اينها زياد مي‏شود؟ و همچنين به همين‏طور در هر درجه فكر كن و بفهم كه در درجه لاحقي علم و صنعت زياد مي‏شود چرا كه آنچه را كه در درجه سابق بوده به ارث فرا گرفته و خود او هم فكري كرده و چيزي كه در درجه سابق غافل بوده‏اند متذكر شده به فكر و تجربه خود و از اين است كه علمها تفصيل پيدا كرده و صنعتها زياد

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 199 *»

شده به طوري كه محل انكار عقلاي عالم نيست كه سليقه‏هاي مردمان سابق با سليقه‏هاي مردمان لاحق اختلافهاي فاحش بهم رسيده چه در اكل و شرب و چه در وضع و قواعد و رسوم و چه در لباسها و چه در عمارات و چه در صنايع و تسهيل آنها كه اغلب اغلب آنها در اين زمانها به چرخها و كارخانه‏ها آسان شده به طوري كه جوزق([7]) را در طرفي از كارخانه مي‏ريزند و از طرفي ديگر چلواري بافته و چيت باسمه شده بيرون مي‏آيد و چندين ساعت از يك كارخانه درست مي‏شود و كتابها به اين آساني باسمه مي‏شود و اين‏قدر اين امور هويدا و آشكار است كه محتاج به تفصيل نيست كه به تجربه‏هاي بسيار به تدريج مرور دهور به اين سرحد رسيده. و همچنين است امر در هر علمي كه تفاصيل آن زياد شده كه كتابهاي بسيار حجيم بسا در يك مسأله از مسائل مجمله سابقه كه در يك صفحه نوشته مي‏شد نوشته مي‏شود و اين است مقصود از اينكه كون در ترقي است كه فكرها و شعورها به واسطه كثرت اشتغال به علوم و صنايع و كثرت تجربه‏ها روز به روز زياد مي‏شود. پس به همين معني خوبان عالم خوبتر و بدان عالم بدتر مي‏شوند و چون در زمان قبل از ظهور امام عجل اللّه فرجه دولت دولت باطل است و غلبه دارد بر دولت حق، ظلم و جور و شيطنت زياد خواهد شد تا آنكه عالم پر شود از ظلم و جور آنگاه امام7ظاهر شود. و به همين معني طالبان حق هم در عالم زياد مي‏شوند و طالب فهم حقايق دين و بواطن آن مي‏شوند از براي نصرت امام زمان عجل اللّه فرجه اگرچه در دولت باطل سلطنت ظاهري از براي ايشان نباشد و مغلوب و مقهور در دست اهل باطل باشند تا آنكه امامشان صلوات اللّه عليه ظاهر شود و تا ناصر و معين امام7 زياد نشود آن بزرگوار7 ظاهر نخواهد شد و ائمه ماضيه: كه به سلطنت ظاهري ظاهر نشدند و عمر شريف خود را در مظلوميت و مقهوريت و خوف و تقيه شديد صرف كردند سبب همين بود كه ياور و ناصري نداشتند. بعد از وفات حضرت پيغمبر9 همه مردم نفاق خود را ظاهر كردند و مرتد شدند مگر چهار نفر كه واقعاً مؤمن بودند و نفاقي در زمان

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 200 *»

حضرت پيغمبر9 نداشتند و آن چهار نفر سلمان و ابوذر و مقداد و عمّار اعلي اللّه مقامهم بودند و بس. و بعد از وفات حضرت امير7 امام حسن7 آن‏قدر بي‏معين و ياور بودند كه ناچار با معاويه ملعون صلح كردند و در همه آن مصائب صبر كردند حتي آنكه در حضور مبارك او سبّ و لعن حضرت امير7 را مي‏شنيدند و صبر مي‌فرمودند به جهت بي‏ياوري.

و حضرت سيد الشهداء روحنا له الفداء7 شهيد شدند به آن‏طورهايي كه مخفي نيست به جهت بي‏ياوري و ساير ائمه: در دست خلفاي بني‏اميه و بني‏عباس لعنهم الله گرفتار بودند به جهت بي‏ياوري.

پس بايد عالم ترقي كند و طالبان حق به تدريج زياد شوند از براي ظهور سلطنت امام عصر عجل اللّه فرجه. حال فكر كنيد كه آيا اين قول كه عالم روز به روز ترقي مي‏كند تا ظهور كند امام عصر عجل اللّه فرجه، قول باطلي است؟ و اهل حق و شيعه اثني‏عشري و علماي ابرار اعلي اللّه مقامهم به اين قول قائل نبودند و به اين اعتقاد نبودند؟ و اين قول و اين اعتقاد مخصوص جماعت شيخي است كه اين مصنف و امثال او اين قول و اعتقاد را مخصوص اين جماعت مي‏كنند و اين قول و اين اعتقاد را آلت تفريق بين المؤمنين و شق عصاي مسلمين و ارصاداً لمن حارب اللّه و رسوله و المؤمنين قرار مي‏دهند و اين جور حيله‏هاي شيطاني را به كار مي‏برند كه اطفاء نور خدا كنند و يأبي اللّه الاّ ان‏يتمّه. و مقصود از اينكه عالم ترقي مي‏كند اين است كه نوع عالم در ترقي است و چه مي‏شود در اجزاي عالم في الجمله تفاوتي پيدا شود در جزئيات و امور اقتراني عالم. پس مي‏شود كه به واسطه قراني از قرانات در جزئي از اجزاي زمان شعور مردم زياد شود و زماني بعد به جهت قراني از قرانات شعور مردم كم شود و از اين جهت چه بسيار متعلمي كه به درجه معلم نرسد و كليات مسائل او را نتواند ضبط كند چه جاي آنكه استنباط از معلم خود بيشتر كند و چه بسيار شاگردي كه به درجه كمال استاد در صنعت نرسد چه جاي آنكه از استاد كاملتر شود در صنعت و لكن نوع

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 201 *»

عالم در ترقي است و مؤمنان نوعاً در عالم زياد خواهند شد تا آنكه ناصر و معين بسيار و مؤمنين بي‏شمار به تدريج و مرور ايام از براي امام و ملجأ انام7 عجل اللّه فرجه بهم مي‏رسد و آن‏قدر زياد خواهند بود كه اهل باطل را مغلوب و مقهور مي‏كنند و دولت دولت حق خواهد شد اگرچه قبل از ظهور مغلوب و مقهور و ضعيف باشند و به ضرورت ايمان بلكه به ضرورت اسلام امر اين‏چنين خواهد شد و صريح قرآن به اين مطلب ناطق است كه مي‏فرمايد: و نريد ان‏نمنّ علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين. و مي‏فرمايد: و يرثها عبادي الصالحون. و امثال اين آيات در قرآن بسيار است و احاديث در اين باب از حد تواتر و حد احصاء بيرون است. پس عالم البته ترقي كند تا آنكه جميع روي زمين را مؤمنين تصرف كنند و در اين قول جميع علماي شيعه شريك هستند چرا كه آيات و اخباري كه در اين خصوص وارد شده از نظر شريف ايشان محو نشده و غافل از اين معني نيستند. پس عبث مصنف خود را به زحمت انداخته و عين ما به الاجتماع را ما به الاختلاف قرار داده و اين قول را مخصوص به جماعت شيخي قرار داده.

و اما اينكه نسبت داده كه ماها گفته‏ايم كه شيعه امتحان شدند به مرحوم شيخ اين عبارت را هم از خصايص شيخيها قرار داده به جهت تفريق بين المؤمنين و غافل شده از اينكه اين قول از خصايص شيخيه نيست و خداوند قرار داده در نظم حكمت خود كه مردم را امتحان كند چنانكه مي‏فرمايد: الم. احسب الناس ان‏يتركوا ان‏يقولوا آمنا و هم لايفتنون. و لقد فتنّا الذين من قبلهم فليعلمنّ اللّه الذين صدقوا و ليعلمنّ الكاذبين. و امتحان خداوندي هميشه در ميان خلق بوده و هست و بعض خلق را به بعض خلق امتحان مي‏فرمايد چنانكه صريح قول او است كه مي‏فرمايد: و جعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون و كان ربك بصيراً. و مي‏فرمايد: و كذلك فتنّا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء منّ اللّه عليهم من بيننا اليس اللّه باعلم بالشاكرين. پس جاهل را به عالم امتحان مي‏كند و عالم را به جاهل به اين‏طور كه از جاهل سؤال مي‏كند كه من

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 202 *»

عالِم خلق كردم و او را به تو شناسانيدم كه از او سؤال كني، چرا سؤال نكردي؟ و به عالم مي‏گويد كه جاهل را آفريدم كه تو به او تعليم كني اگر از تو سؤال كند، پس چرا تعليم نكردي؟ و همچنين غني را به فقير و فقير را به غني و ضعيف را به قوي و قوي را به ضعيف و مرد را به زن و زن را به مرد و پدر را به پسر و پسر را به پدر و اگر بخواهم تفصيل دهم از وضع اين مختصر خارج مي‏شوم.

پس ان شاء اللّه معلوم شد كه اين قول قول اهل اسلام است و هركس مسلمان باشد به اين اعتقاد هست و اين قول اختصاصي به شيخيه ندارد كه مصنف خواسته به اين واسطه تفريق بين المؤمنين كند و اينكه شيعه امتحان بشوند به شيخ مرحوم مثل امتحان شدن ايشان است به ساير علماي شيعه و چنانكه جاهل به عالم امتحان مي‏شود عالم هم به عالمي ديگر امتحان مي‏شود به اين معني كه اگر عالمي عالمي را ديد كه در مسائل به قواعد اسلاميه و ايمانيه جاري شده بايد تصديق او را بكند و حق او را ضايع نكند و اغماض در حق او نكند و اگر از حال او سؤال كنند موافق آنچه يافته جواب حق بگويد و مردم را به واسطه شبهاتي چند عمداً از او اعراض ندهد و اگر هم بالفرض خطاي او را در مسأله‏اي فهميد كه آن خطا موجب كفر و فسق او نيست، آن خطا را راه حيله خود قرار ندهد و به آن واسطه تكفير و تفسيق او نكند بلكه بگويد خطا در ميان جماعتي كه معصوم نيستند مقسوم است و من هم خطاها كرده‏ام و مي‏كنم و همه علماء در يك مسأله خطائي كرده‏اند و اين خطا موجب كفر و فسق او نيست و بايد اعمال او را حمل به صحت كند مادام كه خلاف ضرورتي صريحاً از او نفهمد و اگر عالمي چنين نكرد، البته او هم به آن عالم امتحان شده و خود را به خسارت دنيا و آخرت گرفتار كرده و اين عرضها داخل بديهيات دين و مذهب است بلكه مي‏توان گفت كه داخل ضروريات دين و مذهب است كه انكار آن موجب خروج از دين و خلود در نار است و اين مصنف همّش بر همين است كه مردم را به يك حيله‏اي از مشايخ ما به وحشت اندازد به هر لفظي كه بتواند و عوام اگر غافل نشوند و در الفاظ او قدري فكر كنند مقصود او را خواهند فهميد و از خود او

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 203 *»

وحشت خواهند كرد مگر آنكه خودشان هم غرضي داشته باشند و اگر غرضي داشته باشند و پيروي كنند حجت خداوندي بر ايشان تمام است يقيناً خود دانند و خداي خود.

اما اينكه نسبت داده كه شيخيه گفته‏اند كه علوم باطنه ما موافق با علوم ظاهره است و الاّ باطن نخواهد بود و در هر مسأله‏اي كه تكلم مي‏كنيم دليلي از كتاب و سنت و عقل و آفاق و انفس داريم و مع ذلك به جميع عقايد حقه اماميه مقرّ و معتقد مي‏باشيم و خود مصنف مي‏گويد و علي الظاهر زهد و ورع و تقوي را دارند و اظهار تشيع مي‏كنند، آيا در اين اقوال و اعمال نقصي هست؟ و آيا موافق ضروريات اسلام و ايمان نيست؟ و آيا غير از اين ديني و مذهبي هست؟ و كسي كه اين اقوال و اعمال را حمل بر صحت نكند بلكه حمل بر فساد كند و خدعه كند و حال آنكه خلاف ضرورتي را از ايشان نديده، آيا مخالفت ضرورت اسلام و ايمان نكرده؟ و حال آنكه غافل از اين معني هم نبوده چنانكه خود او تصريح كرده در جايي كه تعصب كشيده كه چرا شيخيه نسبت حسد را به بعضي از متشبهين به علماء كه تكفير مشايخ ما را بدون سبب كرده، داده‏اند و مي‏گويد افعال علماء را بايد حمل بر صحت كرد و نسبت حسد را به علماء دادن سوء ظن است بلكه افعال همه مسلمين را بايد حمل بر صحت كرد تا آخر عبارات او. پس سزاوار است كه عقلاي عالم از طور و طرز استدلال اين مرد عبرتي بگيرند كه چه شده كه نسبت حسد را كه به كسي كه تكفير كرده بدهند سوء ظن است و بايد تكفيري كه در طرف مقابل مي‏كنند بدون تمسك محمول بر صحت باشد و نسبت تكفير كجا و نسبت حسد كجا و ان شاء اللّه بعد از اين عبارات تكفيركنندگان را نقل خواهم كرد تا عقلاي عالم بدانند كه بدون تمسك تكفير كرده‏اند. و نمي‏دانم چه بر اين داشته مصنف را كه خودش تصريح مي‏كند كه ما عباد اللّه مأموريم كه در زمان غيبت به ظاهر شريعت عمل نماييم چنانكه خود شارع مقدس7 با وجود علم به باطن عمل به ظاهر مي‏فرمودند تا آخر عبارتش، پس چرا خودش درباره شيخيه عمل به ظاهر شريعت نكرده و با وجود آنكه مي‏گويد در نزد ما اقرار به جميع عقايد حقه مي‏نمايند و اظهار

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 204 *»

ايمان مي‏كنند و مواظب طاعات هستند و در بلاد ايمان مي‏باشند تا آخر عبارتش و با وجود اينكه اينها را خودش در حق شيخيه قائل است به كدام‏يك از دليلهاي اسلامي و ايماني مي‏خواهد اثبات كند كه ماها بايد در امر شيخيه متوقف و متردد باشيم؟ در ظاهر كه به اقرار خودش خلاف ايماني در اعتقاد و عمل از شيخيه نديده پس توقفي در ظاهر نبايد از براي او باشد در ايمان ظاهري و عمل ظاهري ايشان و به باطن هم كه به اقرار خودش مأمور نيست، پس به كدام دليل توقف و تردد كرده؟ و ان شاء اللّه در ضمن عبارات بعد معلوم خواهد شد كه آنچه را دليل قرار داده از براي توقف و تردد خود، برمي‏گردد بر خود او و بدون توقف و تردد معلوم خواهد شد كه دست از ضروريات برداشته و خارج از ضرورت اسلام و ايمان شده.

عبارت مصنف: «حال امر ايشان مردّد است ميان دو چيز. يا في الحقيقة علوم باطنه ايشان موافق و مطابق است با علوم ظاهره و ما وجه تطبيق و مطابقه آنها را نمي‏دانيم و نمي‏فهميم و در دعاوي خود صادقند و علم ايشان از قبيل علمي است كه حضرت صادق7 مي‏فرمايد: ان علمنا صعب مستصعب لايحتمله الاّ ملك مقرّب او نبي مرسل او مؤمن امتحن اللّه قلبه للايمان. و همچنين حضرت سيد سجاد7 مي‏فرمايد در اشعار عربيه خود:

اني لاكتم من علمي جواهره   كي‏لايري العلم ذوجهل فيفتتنا
و قد تقدّم في هذا ابوحسن   الي الحسين و اوصي قبله الحسنا
و ربّ جوهر علم لو ابوح به   لقيل لي انت ممن يعبد الوثنا
و لاستحلّ رجال مسلمون دمي   يرون اقبح ما يأتونه حسنا

و قال الصادق7: ما كلّما يعلم يقال و لا كلّما يقال حان وقته و لا كلّما حان وقته حضر اهله. و از اهل باطن حق مي‏باشند، و يا العياذ باللّه از اهل باطن باطل و در دعاوي خود كاذبند و علومشان از بابت علوم مذكوره نيست چنانكه مظنون اين است كه علمشان از قبيل علوم مذكوره نباشد زيرا كه بيان علوم باطنه و ابراز اسرار، قبل از ظهور دولت حقه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 205 *»

جايز نيست بلكه و كتمان بايد كرد چنان‌که خود ائمه: و خصيص شيعه كتمان فرمودند و امام7 فرمودند به يكي از اصحاب خود: لاتتكلّم بما تسارع العقول الي انكاره. و اشاره فرموده است به اين صادق آل محمد7 در قول خود كه فرموده: لو علم ابوذر ما في قلب سلمان لقتله يا لكفّره.

خلاصه، علي اي حال واقف علي الضمائر و بنده‏شناس و عالم السرّ و الخفيات خداوند است و بما في الضمير آنها او سبحانه عالم مي‏باشد. اگر خوب مي‌باشند جزاي خوب به آنها عطا خواهد فرمود و اگر بدند جزاي بد به آنها خواهد رسيد. الناس مجزيون باعمالهم ان خيراً فخير و ان شرّ فشرّ و قال تعالي: تلك امة قد خلت لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت. الاّ تكليف كل مكلّفين آن است كه به مجتهد عالم فقيه رجوع نمايند و هركس كه مسائل صوم و صلوة و زكوة و خمس و ساير فروع را بتواند كه از ادله شرعيه استنباط نمايد و متدين باشد رجوع نمايند. كاري به طايفه خصوص شيخيه نداشته حسابشان با كرام الكاتبين مي‏باشد. پس ما عباد اللّه مأموريم كه در زمان غيبت، به ظاهر شريعت عمل نماييم چنانكه خود شارع مقدس7 با وجود علم به باطن، عمل به ظاهر مي‏فرمودند و چون مي‏بينيم در نزد ما اقرار به جميع عقايد حقه مي‏نمايند و اظهار ايمان مي‏كنند و مواظب طاعات هستند و در بلاد ايمان مي‏باشند و قال تعالي: و لاتقولوا لمن القي اليكم السلام لستَ مؤمناً و تبرّي از عقايد فاسده و مذاهب مخترعه باطله مي‏نمايند، لهذا بايد ايشان را مسلم و مؤمن بدانيم و با آنها معاشرت بكنيم».

عرض مي‏شود:كه شكر مي‏كنيم خداوند را كه در عالم، خلق فرموده عقلاء و علمايي چند را كه سخن حق و سخن باطل و مربوط و نامربوط را تميز دهند و دلخوشي كه هست از وجود ايشان است و در نزد ايشان بسي واضح و ظاهر است كه محل تردد و توقف جايي است كه دو دليل برخلاف يكديگر يا بر ضد يكديگر يا بر نقيض يكديگر دلالت كنند بر يك امري به طوري كه هردو صريح باشند در مقابل يكديگر يا هردو مجمل باشند در مقابل يكديگر به طوري كه هردو از هر جهت مساوي باشند كه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 206 *»

شخص نتواند تميز دهد كه كدام‏يك قوي و كدام‏يك ضعيفند. پس در اين حال شخص متحير مي‏شود كه آيا آن امري كه اين دو دليل هردو بر آن دلالت دارند چه چيز است مثل آنكه دليلي دلالت كند كه فلان چيز گرم است و دليلي ديگر دلالت كند كه سرد است، يا شخص اميني خبر دهد كه فلان شخص عادل است و اميني ديگر خبر دهد كه فاسق است به طوري كه از هيچ راهي نتوانيم ترجيح دهيم يك سمت را، پس در اين حال متحير مي‏شويم كه آن چيز گرم است يا سرد است، يا فلان شخص عادل است يا فاسق است. پس چون در اين دو سمت متحيّر و متردديم، متوقف مي‏شويم در باب آن چيز و آن شخص و اگر از ما پرسيدند كه فلان چيز آيا گرم است بايد بگوييم نمي‏دانيم و اگر پرسيدند آيا سرد است بايد بگوييم نمي‏دانيم. پس در اين باب احاديث بسيار دلالت مي‏كند كه بايد توقف كرد در حكم كردن و عمل اصحاب رضوان اللّه عليهم بر اين است قديماً و حديثاً و در چنين مواضع است كه وارد شده: الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. پس هركس بگويد كه فلان چيز مثلاً گرم است به فلان دليل هلاك مي‏شود چرا كه دليل سردي در مقابل موجود است و اگر بگويد سرد است هلاك مي‏شود چرا كه دليل گرمي در مقابل هست و اگر متوقف شود و بگويد نمي‏دانم نجات يافته اما اگر دو دليل برخلاف يكديگر دلالت كردند بر امري و لكن يكي از آن دو صريح باشد و يكي صريح نباشد، يا يكي نص باشد و يكي نص نباشد، يا يكي يقيني باشد و يكي موهوم و مشكوك و مظنون باشد يا يكي مظنون و ديگري موهوم يا مشكوك باشد در چنين مواضع از ائمه طاهرين: قواعد و اصولي چند در دست علماي ابرار است كه بر آن جاري مي‏شوند و تخلف نمي‏كنند و تخلف‏كننده را از اهل بدعت مي‏دانند. مثل آنكه اگر يقين داشته باشي كه وضويي گرفته‏اي بعد توهم كني يا شك كني يا مظنه كني كه وضوي تو باطل شده، در اين حال بايد يقين خود را بگيري و اعتنائي به وهم و شك و ظن نكني و اگر در اين‏حال به جهت وهم و شك و ظني كه كرده‏اي كه وضوي تو باطل شده وضو بسازي و به خيال خود اسم اين را احتياط بگذاري به اتفاق

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 207 *»

جميع علماي شيعه احتياط نكرده‏اي اگرچه خود را به صورت احتياط جلوه داده‏اي و لكن جميع علماي شيعه حكم مي‏كنند كه اين احتياط تو وسواس شيطاني است و بدعت در دين خدا است و اگر انكار كني كه اين عمل بدعت است كافر مي‏شوي. پس در اين موضع است كه وارد شده احاديث بسيار از ائمه اطهار سلام اللّه عليهم كه فرمودند: لاتنقض اليقين بالشك ابداً. و فرمودند: لاتنقضوا اليقين الاّ بيقين مثله. پس هركس متدين باشد هرگز يقين را به شك باطل نمي‏كند و دست از يقيني برنمي‏دارد مگر به واسطه يقيني ديگر مثل يقين اول برخلاف آن و مي‏توان در چنين موضعي جاري كرد حديث شريف: دع ما يريبك الي ما لايريبك را.

پس بايد واگذارد حالت موهومه و مشكوكه و مظنونه را كه به وسوسه انداخته بود شخص را كه وضوي او باطل شده و بايد گرفت حالت يقينيه را كه وضو دارد. و در موضعي ديگر هم جاري مي‏شود كه چيزي مثلاً باشد كه به هيچ‏وجه راه شبهه و شكي در آن نباشد و چيزي باشد كه في الجمله راه شكي در آن باشد پس در اين حال بايد واگذارد چيزي را که في الجمله راه شکي در آن هست و گرفت چيزي را كه هيچ راه شكي در آن نيست و در آن چيز كه راه شكي در آن هست و بايد آن را ترك كرد راه شكي است كه دليل شرعي دلالت كرده باشد نه وسوسه شيطان. پس نمي‏توان گفت كه اگر كسي شك كرد كه وضوي او باطل شده بايد وضو بسازد به جهت اينكه بايد به حالت مشكوكه اعتنا نكند و آن حالت را واگذارد و بايد وضو بسازد تا اينكه از شبهه بيرون آيد و اگر كسي چنين كرد بسا جهالي که بگويند مردي است محتاط كه واگذارده حالت شك را و وضو ساخته و حالت يقينيه را گرفته و نمي‏دانند كه اين مردي است بي‏دين و بدعت كرده نه احتياط. پس ان شاء اللّه تو غافل نشوي كه چنين شخصي را محتاط بنامي و بدان كه يا شخص جاهلي است اگر ندانسته كرده و اهل بدعت است اگر دانسته كرده.

پس ان شاء اللّه متذكر باش كه در موضعي كه شبهه‏اي در آن است و بايد از آن

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 208 *»

موضع دوري كرد، منظور شبهه شرعي است كه دليل شرعي داشته باشد مثل آنكه بايد از مال شخص ظالم اجتناب كرد اگرچه ندانيم كه مال او حرام است و لكن چون مبالات در خوردن و جمع كردن مال حرام ندارد دليلي از شرع رسيده كه اجتناب كردن از خوردن مال او بهتر است.

پس شخص مؤمن متدين متقي بايد در جميع تقلبات و حركات و سكنات و اقوال و اعتقادات و افعال خود دليلي شرعي از خدا و رسول او9 و اوصياي او: داشته باشد چه در ظاهر امور و چه در باطن آنها به طوري كه اگر خداوند عالم جلّ‏شأنه در روز حساب به او گفت كه: آللّه اذن لكم ام علي اللّه تفترون جواب بگويد كه خداوندا تو اذن دادي در كتاب خود يا به زبان رسول و خلفاي خود صلوات اللّه عليهم.

پس چون متذكر اين مطالب شدي از اين مصنف سؤال كن كه آيا آن دو دليلي كه برخلاف يكديگر از شرع انور تو را متحيّر و متردد كرده كدام است؟ كه اولاً اظهار تحير و تردد مي‏كني و بعد به وساوسي چند يك طرف را رجحان مي‏دهي و احتياطاً مردم را به رجوع نكردن به علماي شيخيه و اقتدا نكردن به ايشان امر مي‏كني و به اين زبان تفسيق جماعت شيخيه را كرده‏اي و الاّ معني ندارد كه كسي مسلم و مؤمن و عالم و عادل باشد و با اين حال احتياط داشته باشد اقتدا كردن به او و قبول احكام از او و خورده خورده به اين قدر هم در حق ايشان راضي نمي‏شوي و در ضمن سخنان خود مي‏خواهي برساني كه ايشان كافرند به اين دليل كه علماء تكفير ايشان كرده‏اند و معلوم است كه چيزي فهميده‏اند و تكفير كرده‏اند و ماها را نمي‏رسد كه نسبت نافهمي به ايشان دهيم و بگوييم كه ماها فهميده‏ايم و ايشان نفهميده‏اند.

و اگر كسي از ماها نسبت حسد به يكي از مكفِّرين داد مي‏ايستي و به گمان خود دليل و برهان اقامه مي‏كني و خود را با آن جماعت مكفِّرين يك جماعت حساب مي‏كني و خود را اثني‏عشري مي‏نامي و طايفه شيخيه را مثلها از براي ايشان مي‏زني و شواهد از

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 209 *»

براي خودت مي‏آوري كه ايشان را به هر حيله‏اي كه باشد از طايفه اثني‏عشريه خارج مي‌كني. در يك موضع مي‏گويي كه علي الظاهر اقرار به عقايد و ضروريات اثني‏عشري دارند و صاحب زهد و تقوي و ورع و مواظب طاعات مي‏باشند به جهت آنكه اين صفات را همه مردمي كه معاشرت كرده‏اند مي‏دانند و اگر مي‏خواستي انكار كني در نزد مردم رسوا مي‏شدي پس به ناچار اقرار كردي اين صفات را در حق ايشان و لكن به زبان نرم ملايمي كه مانند ظاهر مار نرم و ملايم است باطن خود را كه مانند زهر قتال است خورده خورده جلوه دادي. اول به صورت تردد و معني تردد و توقف آن است كه به سمتي ميل نكني و طرفي در نزد تو اقوي نباشد و ديدي كه آن زهر قتال به طوري كه مي‏خواستي در بدن مردم اثر نكرد و به طوري كه مي‏خواستي هلاك نشدند لفظ احتياط را هم به لفظ توقف جفت كردي كه احتياط، كناره كردن از ايشان و تمسك به ذيل منكران است و چاره‏اي نداشتي كه از باب توقف و احتياط داخل شوي به همان حيله‏هايي كه به كار برده‏اي. چرا كه اگر مي‏گفتي به ضرورتي از ضروريات قائل نيستند مردم زود مي‏فهميدند كه افترا مي‏گويي چرا كه خودشان معاشر ايشان هستند و زود مي‏فهمند دروغ تو را، و اگر مي‏گفتي فاسقند زود رسوا مي‏شدي در نزد مردم چرا كه خودشان معاشرند و فسقي از ايشان نمي‏بينند از اين جهت كه رسوا نشوي لفظ كفر و فسقي را ننوشتي و به آن حيله‏ها كه نوشته‏اي مقصود خود را به عمل آوردي.

پس در اين صورت لازم شد كه حيله‏هاي تو را از براي مردم ظاهر كنم تا بفهمند كه آنچه بافته‏اي از خانه عنكبوت سست‏تر است، پس بعد از فهميدن خود دانند و خداي خود.

خداوند در شأن پيغمبر9مي‏فرمايد: و ما علي الرسول الاّ البلاغ. و مي‏فرمايد: انك لاتهدي من احببت و مي‏فرمايد: ان انت الاّ نذير. پس چون معني حالت ترديد معلوم شد كه بايد حاصل شود از دو دليل برخلاف يكديگر به طوري كه قوت هيچ‏يك از ديگري كمتر نباشد و الاّ شخص از حالت ترديد منتقل مي‏شود

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 210 *»

و به سمتي ميل مي‏كند و طرف مقابل ضعيف مي‏شود. پس حال سؤال كن كه آيا سبب تردد تو چيست؟ پس در عبارت او فكر كن و بياب كه سبب تردد و توقف خود را اين قرار داد كه چون حضرات ادعاي علوم باطنه مي‏كنند و مي‏گويند علوم باطنه ما با اين علوم ظاهره مطابق است و ماها نمي‏فهميم مطابقه آن را از اين جهت امر ايشان مردد شد در اينكه در دعواي خود صادقند يا كاذبند پس ما متردد و متوقف شديم در امر ايشان پس جهل و ناداني خود را در ادعاي ما، سبب تردد و توقف خود قرار داد با وجودي كه اقرار كرد كه ايشان علي الظاهر به عقايد حقه و ضروريات دين و مذهب اقرار دارند و صاحبان زهد و ورع و تقوي و مواظب طاعات هستند پس در اين حال واقع شد در ميان دو دليل كه يكي از آنها اقرار ماها باشد به ضروريات دين و مذهب و اعمال ماها باشد به شرايع و طاعات و مواظبت بر آنها، و يكي جهل و ناداني او است به اذعاني كه به ماها نسبت داده. حال تو را به خدا مي‏خوانم كه آيا اين دو دليل كه در مقابل يكديگر ايستادند، مساوي مي‌شوند و جهل او مقابلي مي‏كند با اقرار به جميع ضروريات و عمل كردن و مواظبت كردن به طاعات، يا آنكه مقابلي نمي‏تواند كرد؟ و در مطالبي كه پيش گذشت يافتي كه هيچ دليلي مقابلي نمي‏تواند كرد با ضروريات و هر دليلي كه مخالف ضروريات باشد باطل است.

و يافتي كه اول ضروريات و اوضح آنها كه بر احدي از مسلمين مخفي نيست اين است كه هركس اقرار كند به ضروريات و عمل كند به مقتضاي آنها، مسلم و مؤمن و عادل و امين است و اين ضرورت، اول‏ ضرورتي است كه در اسلام بلكه در ساير اديان بنياد شده و اين مصنف دليل به اين محكمي را كه محكمترين جميع دليلهاي اسلام است بلكه محكمترين جميع دليلهاي جميع اديان است مقابل گرفته با دليل جهل و ناداني خودش. پس چون اين دو دليل را مقابل انداخت متردد و متوقف شد در اسلام و ايمان و عدالت ماها و حال آنكه در جهل خود احتمال هم مي‏دهد كه علوم باطنه مطابق است با علوم ظاهره و خود او نقل كرده از ماها كه مي‏گوييم هر باطني كه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 211 *»

مطابق با ظاهر نيست، آن باطن باطن حق نيست و باطل است و باطن حق آن باطني است كه با ظاهر حق مطابق باشد و خود او مي‏گويد بناي شرع بر ظاهر است و بر غيب نيست حتي آنكه ائمه: با اينكه غيب مي‏دانستند، به شرع ظاهر و ظاهر شرع عمل مي‏فرمودند. پس به همين دليلي كه خودش قبول دارد از او مي‏پرسيم كه چرا با اينكه علم به غيب نداري و با اينكه اقرار كرده‏اي كه ماها در ظاهر اقرار به جميع ضروريات داريم و عمل به شرايع مي‏كنيم و مواظب طاعات هستيم، در امر ماها توقف و تحير داري؟ و جهل و ناداني خود را مقابل و مساوي گرفتي با اين ضروريات يقينيه كه هيچ دليلي مقابلي با آن نمي‏كند چه جاي دليل جهل و ناداني و چرا اكتفا نكردي به همين اقرار ما كه گفتيم هر باطني كه موافق و مطابق ظاهر نيست باطل است؟ و به ضرورت اسلام چه جاي ضرورت ايمان تو بايد اين اقرار را از ماها قبول كني و موافق ضرورت اسلام و ايمان اگر در مسأله‏اي از مسائل هم اشتباهي و خطائي از ماها مي‏فهميدي بايستي ماها را در ايمان ثابت بداني و اگر فسقي نديده‏اي و مواظب طاعات ديده‏اي، عادل بداني و بگويي به ضرورت مذهب خطا در غير معصومين جايز است و عذابي از براي خطاي ايشان نيست به حديث شريف: رفع عن امتي تسعة چه جاي آنكه خطاي ماها را در هيچ مسأله نفهميدي و در جهل و ناداني خود تصريح كرده‏اي كه شايد حق بگويند و شايد باطل بگويند و اگر باطل هم گفته باشيم، بعد از اقرار به اينكه هر باطني با ظاهر مطابق نيست باطل است، اشتباهي است و اشتباه در غير معصومين:جايز است و عذابي از براي آن نيست و مادام كه در مقابل اقرار ماها به ضروريات و مواظبت ظاهر ماها به طاعات ظاهراً انكار ضرورتي صريح و فسقي در اعمال از ماها نديده و نفهميده باشي نمي‏تواني اظهار توقف در اسلام و ايمان و عدالت ماها بكني و حال آنكه به اقرار خودت اشتباهي از ماها نفهميده‏اي و اقرار به جهل خود كرده‏اي، بلكه احدي تاكنون نتوانسته اشتباهي در مسائل مشايخ ما اثبات كند و هركس درصدد گرفتن خطا و اشتباه برآمد و چيزي نوشت، كتابي در ردّ او نوشته شد و خطاي خود او

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 212 *»

ظاهر شد از براي كساني كه رجوع كردند به آن كتابها چنانكه تو به گمان خودت تحقيقي كرده‏اي و خطاي تو به نوشتن همين رساله واضح مي‏شود ان شاء اللّه تعالي.

و چقدر واضح است اين خطاي تو كه گفته‏اي علي الظاهر اقرار به ضروريات دارند و صاحب زهد و تقوي و ورع هستند و مواظب طاعات هستند و لكن چون كه ما نمي‏دانيم و نمي‏فهميم كه آيا علوم باطنه ايشان مطابق است با علوم ظاهره، پس بايد به جهت جهل و ناداني خودمان متوقف باشيم در حقيت ايشان. و عجب استدلالي است كه مسلمي با مسلمي بگويد كه من اعتقادم اعتقاد همه مسلمانان است و لكن من يك علمي را مي‏دانم كه تو خبر نداري از آن علم و آن علم مطابق است با آنچه در دست مسلمانان است، آن ديگري بگويد كه چون من از آن علم خبري ندارم و جاهل و نادانم بايد در اسلام تو متوقف باشم. و تعجب بيش از اين اينكه بگويد كه چون علي الظاهر اقرار به ضروريات دارند و صاحب زهد و ورع و تقوي هستند و مواظب طاعات هستند و خداوند فرموده: و لاتقولوا لمن القي اليكم السلامَ لستَ مؤمناً، ايشان مسلم و مؤمن هستند و با ايشان معاشرت مي‏كنيم و لكن احتياط اين است كه اخلاص به ايشان نداشته باشيم و اقتدا به ايشان نكنيم و رجوع به ايشان ننماييم و رجوع كنيم به كساني كه غير از ايشان هستند. پس اولاً اگر معاشرت ايشان جايز است و ايشان مسلم و مؤمن هستند و پاكند و نجس نيستند به جهت آنكه علي الظاهر به ضروريات اقرار دارند و مواظب طاعات هستند پس به همين دليل بايستي علي الظاهر چون فسقي نمي‏كنند و مواظب طاعات هم هستند ثقه و عادل و امين باشند و علي الظاهر جايز باشد اقتدا به ايشان كردن در مسائل شرعيه و اگر در اين امور احتياط بايد كرد به جهت جهل و ناداني به ادعاي ايشان، پس احتياط بايد كرد به همين دليل در طهارت ايشان و بايد احتياطاً ايشان را نجس بداني و احتياطاً معاشرت با ايشان را جايز نداني. پس به كدام دليل جايز دانستي كه ايشان بدون احتياط طاهر و پاك باشند و نجس نباشند؟ و به كدام دليل دانستي كه بايد عادل و ثقه نباشند؟ اگر جهل و ناداني تو به ادعاي ايشان دليل شرعي

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 213 *»

است كه در هر دوجا جاريست و اگر دليل شرعي نيست كه در هيچ‏يك جاري نيست. و اين امر از او صادر نشده مگر به جهت آنكه نتوانسته انكار كند اقرار ماها را به ضروريات و مواظبت ماها را به طاعات كه اگر انكار مي‏كرد رسواي خاص و عام مي‏شد و با اين حال اگر تكفير ما را مي‏كرد و معاشرت با ماها را حرام مي‏كرد و حكم به نجاست ماها مي‏كرد، باز رسواي خاص و عام مي‏شد و مي‏ترسيد كه كسي از عقلاي عالم از او بپرسد كه چرا ايشان كافرند و چرا حكم به نجاست ايشان كردي و حال آنكه ما مي‏بينيم كه اقرار به ضروريات دارند و مواظب طاعات هستند چاره‏اي جز اين نديد كه به اين حيله مردم را گمراه كند كه چون ادعا مي‏كنند كه علوم باطنه ماها مطابق است با علوم ظاهره و ما مطابقه آن را نمي‏دانيم و نمي‏فهميم احتياط اين است كه رجوع به غير ايشان كنيم در مسائل حلال و حرام و اقتدا و اخلاص ما به غير ايشان باشد. و غافل است از اينكه غير ايشان اگر سلوكشان با ايشان مانند سلوك ساير علماي اعصار است با ساير علماء كه نه ايشان منع از رجوع كردن به آنها مي‏كنند و نه آنها منع از رجوع كردن به ايشان مي‏كنند و اگر غير ايشاني كه مي‏گويد مرادش كساني هستند مانند خودش كه از روي قواعد اسلام و ايمان جاري نمي‏شوند و سلوكشان با ماها غير از سلوك و رفتار ساير علماي اعصار است با ساير علماء كه آنها هم مانند خودش در نزد عقلاي عالم رسوا خواهند شد به جهت آنكه تا از ضرورت اسلام و ايمان خارج نشوند نتوانند ايرادي بر ماها وارد آورند كه موجب كفر و فسق ماها بشود و چون از ضرورت خارج شدند، حكم خارج از ضرورت به ضرورت معلوم است و حاجت به بيان نيست.

و ثانياً از او سؤال مي‏كنيم كه آيا تصديق كساني را كه داري و اعتقاد به ايشان داري و توقف و احتياط در حق آنها نداري، به كدام دليل يافتي كه آنها به آن‏طوري هستند كه گفتي؟ آيا علم غيب داري كه آنها به آن صفات هستند؟ و نمي‏تواني ادعاي علم غيب بكني چرا كه كسي از تو قبول نمي‏كند و رسوا مي‏شوي. پس معلوم است كه ناچار مي‏شوي و مي‏گويي چون به ضرورت اقرار دارند و مواظب طاعات هستند، دانستم كه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 214 *»

مردماني خوب هستند و راهي غير از اين راه نداري. پس چرا در حق آنها نگفتي كه واقف علي الضماير و بنده‏شناس و عالم السرّ و الخفيات خداوند است و بايد در اسلام و ايمان آنها توقف كرد؟ و اگر در آنها توقف نداري و اكتفا به اقرار ظاهره و اعمال ظاهره آنها مي‏كني، پس چرا در ايمان ماها توقف داري و خود را از اين قاعده اسلاميه خارج كرده‏اي؟ افتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض؟ و اگر گويي كه چون ايشان چيزي چند گفتند كه من معني آنها را ندانستم از اين جهت توقف در ايشان كردم، جواب از اين حرف داده شد. و باز عرض مي‏كنم كه كلمات ساير علماء هم در ميان هست و چيزهايي در آنها هست كه تو و امثال تو نفهمند، آيا در آنها هم توقف داري كه آيا مسلم و مؤمن و عالم عادلند؟ و اين بنائي كه تو گذارده‏اي مخالف صريح قرآن است كه در شأن كفار و منافقين مي‏فرمايد: بل كذبوا بما لم‏يحيطوا بعلمه. و اگر گويي تكذيب نكرده‏ام و توقف كرده‏ام، گويم بلي لفظ توقفي را گفتي و لكن اكتفا به آن نكردي و خورده خورده عباراتي ديگر گفتي به طورهايي كه شرح كردم و اعاده نمي‏كنم.

اما اينكه گفته: «شايد علوم ايشان از قبيل علمي است كه حضرت صادق7مي‏فرمايد: ان علمنا صعب مستصعب . . .» تا آخر.

بلي، علم مشايخ ما اعلي اللّه مقامهم از اين قبيل است و متحمل آن علم نيست مگر قلوبي چند كه آزموده باشد خداوند آنها را به ايمان و از اين جور علم را در جواب هركسي و از براي هركسي نمي‏نويسند و اگر در موضعي بنويسند به رمز خواهند نوشت و كتمان آن علم در زمان معصوم7 هم لازم بوده و در زمان ظهور امام عصر عجل اللّه فرجه هم مكتوم خواهد بود و آن علم را با استدلالهاي مصطلح نمي‏نويسند و عامه خلق از آن علم محرومند. و اما آن علوم باطنه كه با علوم ظاهره مطابق است و مطابق ضروريات اسلام و ايمان است، كتمان آن از كساني كه به آن ضروريات قائل هستند لازم نيست بلكه آن علوم فروع همان اصول است كه ضروريات باشد. پس بايد تفريع فروع را بر اصول كرد و از براي كساني كه آن اصول را قبول دارند بيان كرد و

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 215 *»

فرق ميان عالم و متعلم همين است كه عالم تفريع مي‏كند فروعي چند را بر اصول و قواعدي كه متعلم قبول دارد آنها را و احاديثي كه وارد شده در كتمان امر ايشان در اين قبيل علوم در خصوص كتمان از خارج مذهب وارد شده نه كتمان از براي شيعه اثني‏عشري كه ضروريات مذهب را قبول دارد بلكه بايد از براي متعلمين تفريع كرد فروعي بسيار را كه مستخرج از ضروريات مذهب ايشان است و كسي كه تصريح مي‏كند كه هر مطلبي كه مخالف با ضروريات است باطل است، ايرادي بر او وارد نيايد و اگر بالفرض در يك مسأله اشتباهي كرده باشد، اشتباه او دليل آن نيست كه اقرار او به ضروريات اسلام و ايمان از روي خدعه بوده چنانكه جميع علماي سلف و خلف هريك در يك موضعي اشتباهي كرده‏اند و اشتباه ايشان دليل خدعه ايشان نيست در اقرار به ضروريات.

و اينكه مي‏گويد: «مظنون اين است كه علوم ايشان از قبيل علوم مذكوره نباشد»، عرض مي‏كنم اولاً كه اين مصنف در همين عنوان گفت كه معني كلام ايشان را نمي‏فهميم و از نفهميدن، مظنه حاصل نمي‏شود و از اين گذشته مظنه مقابلي نمي‏تواند بكند با ضروريات يقينيه و صريح قرآن است: ان الظن لايغني من الحق شيئاً با وجود اينكه ادعاي مظنه‏اي كه در اينجا كردي منافاتي دارد با اول اين عبارت و آخر اين عبارت كه اظهار توقف كرده‏اي و در نزد متوقف صدق و كذب مدعا بايد مساوي باشد و مظنه يك طرف را لامحاله رجحان مي‌دهد و همين عبارت هم دليل بر اين است كه در مقصودي كه دارد متوقف نيست و لكن لفظ توقفي را اول ذكر كرده كه خورده خورده به طور ملايمي ما في الضمير خود را بروز دهد چنانكه قدري قبل از اين گذشت. و از اين گذشته مظنه را در مقابل دليلهاي يقيني انداختن معني ندارد و آن كساني هم كه به مظنه خود عمل مي‏كنند در موضعي است كه راه يقين از براي ايشان مسدود باشد و تا راه يقين مسدود نشده احدي به مظنه خود عمل نكرده. و كسي كه اقرار به ضروريات مي‏كند و مواظب طاعات هم هست يقيناً او را بايد تصديق كرد و بايد او را مسلم و مؤمن دانست و اگر عالم است بايد او را تصديق كرد در علم او و تو هركس را كه تصديق

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 216 *»

كرده‏اي به همين قاعده تصديق كرده‏اي چرا كه راهي به سوي غيب نداري و اگر كسي چنين خطائي هم كرد و تو فهميدي، تكفير و تفسيق او نمي‏كني و در علم و عمل او توقف نداري چه جاي آنكه تو از اصطلاح او بي‏خبر باشي و نداني كه مراد او چيست. پس ظن و شك و وهم و جهل و ناداني را نبايد در مقابل اقرار به ضروريات و اعمال به طاعات قرار دهي و خود را به صورت منصف(مصنف خ‌ل) متوقف جلوه دهي و در نزد عقلاي عالم رسوا كني.

بالجمله، در عبارات بعد از اين مي‏گويد كه انصافاً شيخيه در مسائل اصول دين اعلمند و كسي كه در اين مسائل به قول خودت اعلم است، بهتر مي‏داند كه كدام مطلب را از براي مردم بنويسد و اگر تو مطلقاً نمي‏داني كه ايشان چه مي‏گويند، از كجا انصاف دادي و گفتي انصافاً ايشان در اصول دين اعلمند و كسي كه در اصول دين اعلمست، بهتر مي‏تواند حفظ دين خود را بكند و البته مي‏كند و از ضروريات خارج نمي‏شود و هركس خارج شد او را كافر مي‏داند. پس تو در اسلام و ايمان و علم و عدالت چنين اشخاصي نبايد به سبب جهل و ناداني خود به بعض مرادات ايشان متوقف شوي. و در مطالب متقدمه گذشت كه به ضرورت اسلام تصديق كسي كه اقرار به ضروريات مي‏كند واجب است و هركس انكار كند كه تو مسلمي به ضرورت اسلام كافر مي‏شود. و همچنين هركس شك و توقف در اسلام چنين كسي بكند كافر مي‏شود و همچنين است حال كسي كه انكار يا توقف در ايمان مقرين به ضروريات ايمان کند و همچنين است حال کسي که انکار يا توقف در عدالت كسي كند كه مقرّ به ضروريات اسلام و ايمان است و مع ذلك مواظب طاعات است و فسقي از او به ظهور نرسيده. خدا كند كه مصنف محض غفلت سخني گفته باشد و الاّ كار او بدسرانجام است.

عبارت مصنف: «و لكن احوط و اولي آنست كه به جهات شتي درباره آنها سكوت و توقف نماييم و به هيچ وجه متعرض احوال آنها نشويم حتي يتبين الرّشد من الغي و اخلاص و ارادت كلي و تقليد و پيروي و اقتداي ما با علماي غير شيخي باشد كه ملقّبند به متشرعه و مسمي‏اند به اثني‏عشريه كثّر اللّه امثالهم. زيرا كه حقيت آنها يقيني است».

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 217 *»

عرض مي‏شود: كه از آنچه پيش گذشت جواب از اين عبارت معلوم شد و اينكه متعرض احوال شيخيه شده يا نشده صدق و كذبش از آنچه گفت و از آنچه بعد از اين مي‏گويد معلوم مي‏شود و از آنچه گذشت معلوم شد كه كيست صاحب رشد و كيست صاحب غي و اعاده آنها مورث ملال حال خوانندگان است و اينكه در وصف علماي غير شيخي گفته كه ملقّبند به متشرعه و مسمي‏اند به اثني‏عشريه، از او مي‏پرسيم كه آنچه علماي شيخيه را از جماعت متشرعه بيرون برده چيست؟ و آنچه اسم اثني‏عشري را از سر علماي شيخيه برداشته كدام است؟ آيا ائمه طاهرين سلام اللّه عليهم را ايشان از دوازده كمتر يا بيشتر قائل شده‏اند كه مسمي به اثني‏عشري نيستند يا در فروع دين انكار ضرورتي از ضروريات كرده‏اند و به شريعت قائل نيستند كه ملقب به متشرعه نباشند؟ و تو اقرار كردي در چند موضع از نوشته خودت كه ايشان علي الظاهر اقرار به ضروريات دارند و صاحب زهد و ورع و تقوي هستند و مواظب طاعات هستند و تصريح كردي كه بناي شرع بر ظاهر است و ائمه طاهرين:با اينكه علم غيب داشتند به ظاهر شرع جاري مي‏شدند و حكم به ظاهر مي‏فرمودند. پس متشرعه و اثني‏عشري را در مقابل شيخيه انداختن از كدام قاعده است؟ و تو به اقرار خودت از ظاهر شريعت دست برداشته‏اي پس به قول خودت خودت از جماعت متشرعه بيرون رفته‏اي و به قول و اقرار خودت ايشان علي الظاهر اقرار به جميع ضروريات دين و مذهب دارند و در بعضي از مواضع كتاب خود توقف در اسلام و ايمان آنها كرده‏اي و سبب آن را تصريح كرده‏اي كه جهل و ناداني تو است به مقصود ايشان از عباراتشان. پس به قول خودت از طايفه اثني‏عشريه خارج شده‏اي چرا كه بناي طايفه اثني‏عشريه اين است كه هركس اقرار به جميع ضروريات دين و مذهب كند و صاحب زهد و ورع و تقوي و مواظب طاعات باشد، مسلم و مؤمن و امين و عادل باشد اگرچه بعضي از مرادات او را نفهمند از عبارات او. بلي در مقابل شيخيه و متشرعه و اثني‏عشريه جماعتي هستند كه به قواعد و ضروريات اسلاميه و ايمانيه راه نمي‏روند و از ضروريات خارج مي‏شوند و اين

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 218 *»

جماعت را در بعضي از بلاد در مقابل شيخي، ناصبي مي‏نامند به جهت عداوتشان با حق و اهل حق و در بعضي از بلاد بالاسري مي‏نامند به طوري كه وجه تسميه بعد از اين معلوم خواهد شد. و نه اين است كه هركس تقليد از مشايخ ما نكرد، او را ناصبي بدانيم بلكه هركس عداوت ايشان كرد او را ناصبي مي‏دانيم. و همچنين بالاسري در روز اول از براي اعداي مشايخ ما وضع شده و در اين زمانها شايد كساني كه بصيرتي نداشته باشند هركسي را كه از مشايخ ما تقليد نكند بالاسري بنامند در مقابل كساني كه تقليد از مشايخ ما مي‏كنند و اين قسم بالاسري را ماها بد نمي‏دانيم تا آنكه عداوت مشايخ ما را بكنند آن وقت البته بد مي‏دانيم به واسطه آنكه تا كسي از ضروريات اسلام و ايمان خارج نشود عداوت مشايخ ما را بر خود حلال نداند و چون از ضروريات خارج شد ناصب است چرا كه فرمودند: ليس الناصب من نصب لنا اهل البيت فانك لن‏تجد احداً يقول اني ابغض محمداً و آلَ محمدٍ:بل الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولونا و انكم من شيعتنا. و دانستن اينكه كسي شيعه و محبّ ائمه طاهرين:است از ظاهر اقوال و احوال و افعال او معلوم مي‏شود به طوري كه ظاهراً انكاري از ضروريات دين و مذهب نكند و ظاهراً صاحب زهد و ورع و تقوي و مواظب طاعات باشد و اگر كسي اين باب را بر روي خود مسدود كند با اين‌که علم غيب هم ندارد نمي‏تواند احدي را مسلم و مؤمن و عادل داند.

پس خدا كند كه مصنف با اينكه دانسته كه جماعت شيخيه علي الظاهر اقرار به ضروريات دارند و صاحب زهد و ورع و تقوي و مواظب طاعات هستند عداوت با ايشان نكند.

و اما اينكه گفته: «زيرا كه حقيت ايشان يقيني است»، اگر مرادش آن علمائي است كه از ضروريات اسلام و ايمان خارج نشده‏اند، شكي در حقيت اين كلام نيست و مشايخ ما داخل اين جماعت هستند و اگر مرادش اعادي مشايخ ما است كه عرض شد تا كسي از ضروريات دين و مذهب خارج نشود عداوت ايشان را بر خود حلال

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 219 *»

نداند و چنين كسي شكي در بطلان او نيست.

عبارت مصنف: «و اينكه شيخيه مي‏گويند بعضي از علماي غير شيخي ما را از روي عناد و حسد تكفير يا تفسيق مي‏كنند نسبت به علماء سوء ظن است زيرا كه عالم شيعي كامل(عامل خ‌ل) محتاط اولاً به احدي حسد نمي‏برد و با مؤمني عداوت نمي‏كند».

عرض مي‏شود: كه عالم عامل شيعي محتاط البته كسي را بدون سبب شرعي از روي عناد و حسد تكفير يا تفسيق نمي‏كند و لكن آنچه از اخبار آل محمد: معلوم مي‏شود ممكن است كه در ميان جماعت شيعه شخصي نشو و نما كند و بعضي از مطالب حقه شيعه را ياد بگيرد و در واقع شيعه نباشد و ناصب باشد و البته چنين كسي عداوت مي‏كند با شيعيان حقيقي از روي عناد و حسد و نصبي كه در دل دارد و به اين معني تصريح فرموده حضرت صادق7در حديثي كه به تفصيل در مطالب متقدمه ذكركردم كه در آن حديث مي‏فرمايند: و بعضي از فقهاي شيعه ما قومي هستند ناصبي كه قدرت ندارند بر عيب و نقصي درباره ما، پس ياد مي‏گيرند بعضي از علوم صحيحه ما را پس به اين واسطه صاحب آبرو مي‏شوند نزد شيعيان ما و نقص بر ما مي‏بندند نزد دشمنان. پس زياد مي‏كنند بر آن نقص اضعاف آن را و اضعاف اضعاف آن را در نزد دشمنان ما از دروغها كه بر ما بسته‏اند و ما مبرّا هستيم از آن دروغها پس قبول مي‏كنند از او آن دروغها را كساني كه تسليم امر ما را دارند به گمان اينكه اين دروغها از علوم و احاديث ما است پس گمراه مي‏شوند و گمراه مي‏كنند و مثل اين جور از فقهاي شيعه ضرررساننده‏ترند بر شيعيان ما از لشکر يزيد بر حسين بن علي و اصحاب او:چرا كه لشکر يزيد ربودند از حسين و اصحاب او اموال را و از براي ايشان است در نزد خدا افضل احوال به سبب آنچه رسيد به ايشان از صدمات دشمنان و اين جماعت ملاهاي بد كه ناصبي هستند و مشتبه كرده‏اند بر عوام امر خود را كه از پيروان ما هستند و دشمن دشمنان ما هستند، داخل مي‏كنند شك و شبهه را در دل

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 220 *»

شيعيان ضعيف ما، پس گمراه مي‏كنند ايشان را و منع مي‏كنند ايشان را از قصد راه حق. تمام شد موضع حاجت از حديث شريف و مقصود اين بود كه بداني كه در ميان شيعه از اين قبيل ملاهاي ناصبي يافت مي‏شود.

و اگر بگويي كه اين احتمال درباره همه علماء مي‏رود، مي‏گويم حاشا كه چنين باشد و اگر اين احتمال درباره همه علماء مي‏رفت حجت خداوند بر عوام تمام نبود و تفصيل اين مطلب در مطالب گذشته گذشت. و مجملاً آنكه بر خداست كه منافق را در نزد طالب حق رسوا كند و رسوا كردن خدا اين است كه منافق را مي‏دارد بر اينكه در بعضي از مواضع انكار ضروريات دين و مذهب كند تا طالب حق بداند كه اين منافق بود پس علماي ابرار كه قوام و نظام امر عالم بر وجود شريف ايشان است و مبرّا و منزه از نفاق هستند هرگز انكار ضرورتي از ضروريات را نكنند و بر طالبان حق امر ايشان مخفي نخواهد ماند. و اين قبيل از علماء تكفير يكديگر نكنند و حسد بر يكديگر نبرند و تصديق يكديگر را دارند اگرچه در بعضي از مسائل نظريه اختلاف با يكديگر داشته باشند و رد بر يكديگر بنويسند اما تكفير و تفسيق يكديگر نكنند و اگر در لباس ظاهري ايشان درآمده و تكفير يك نفري كرده تا آنكه از ضرورتي از ضروريات دين و مذهب خارج نشده نتوانسته تكفير كند و چون از ضرورتي خارج شد، خود او كافر است و ناصب است چنانكه در حديث گذشته معلوم شد.

اما اينكه گفته: «نسبت عناد و حسد به علماء دادن سوء ظن است»، نمي‏دانم چرا نسبت‌دادن كفر و فسق به مشايخ ما سوء ظن نيست و به بهترين محملها بايد حمل كرد بلكه افعال جميع مؤمنين را بايد حمل بر صحت كرد و نسبت عناد و حسدي كه ماها بر مكفّرين خود داده‏ايم سوء ظن است؟ آيا از كدام ضرورت اسلام و ايمان بيرون رفته‏ايم و انكار كدام واجب از واجبات و محرمي از محرمات و مستحبي از مستحبات و مكروهي از مكروهات و مباحي از مباحاتي كه مسلم است كرده‏ايم؟

و اگر گويي كه معاندان شما هم انكار ضرورتي نكرده‏اند، گويم كدام انكار

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 221 *»

ضرورت از اين واضح‏تر كه با وجود اينكه ما اقرار به جميع ضروريات دين و مذهب مي‏كنيم تكفير مي‏كنند و خلاف اوضح و اول ضروريات دين و مذهب را مي‏كنند و همين‏قدرها از براي طالب حق كافي است و اگر بيشتر طالب باشد بعد از اين ظاهر خواهد شد و در اين عبارت بي‏انصافي اين مصنف و غرض و مرض او هويدا شد.

عبارت مصنف: «وانگهي آن عالم مثل مرحوم فاضل استرآبادي باشد اعلي اللّه مقامه كه در زهد و ورع و عمل به احتياط شهره آفاق بود و يا مثل مرحوم شهيد ثالث عطر اللّه مرقده كه در علم و عمل تمام و كامل بود و مثل آقا عبد الحسين مرحوم و بعضي ديگر از علماء شيعه كه در ادني ‏مسأله از مسائل فروع كمال دقت و احتياط را مرعي مي‏داشتند چنانكه به تواتر ثابت شده است احتياط و زهد و ورع آن بزرگواران چه جاي مسائل اصول كه بي‏احتياطي در آنها موجب خلود در نار است چنانكه اين معني بر هر عاقلي معلوم و مبرهن است كه مثل مرحوم آقا عبد الحسين بن آقا باقر بهبهاني و آقا سيد ابراهيم قزويني و حاجي ملاجعفر استرآبادي و آقا سيد محمد و آقا سيد مهدي طباطبائيين و آقا شيخ‏علي و آقا شيخ حسن ابنان مرحوم شيخ جعفر نجفي و شيخ محمد نجفي و شهيد ثالث قزويني و شيخ محمد باقر و شيخ مرتضي انصاري نجفي و حاجي سيد اسد اللّه و حاجي ملا حسين‏علي اصفهانيين و فاضل دربندي و شيخ علي اصغر بروجردي و آخوند ملامحمد كاظم همداني مشهدي و ساير علماي اعلام كه ذكر اسامي شريفه آنها موجب تطويل و اطناب مي‏شود تغمدهم اللّه برحمته و اسكنهم في بحبوحة جنّته بدانند و بفهمند كه شيخ احمد مرحوم يا تلامذه او مؤمنند و مع ذلك از روي عناد و حسد تكفير كنند آنها را، حاشا و كلا هيچ عاقلي اين را قبول نمي‏كند كه آن بزرگواران مثل ما بي‏سر و پايان فهم و علم نداشته باشند و در امر دين بي‏مبالاتي و بي‏احتياطي نمايند و خود را مستحق آتش دوزخ سازند. پس ردّ آن بزرگواران مر شيخ و تلامذه او را از دو حال بيرون نيست: يا علوم و مطالب آنها في الحقيقة باطل است و بطلان علومشان بر آن مرحومين واضح شده و به واسطه آن

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 222 *»

تكفير يا تفسيق كرده‏اند. و يا علوم مرحوم شيخ حق بوده و لكن كلام او را نفهميده‏اند يا امر به رادّين مشتبه شده است و از روي اشتباه رد كرده‏اند و علي اي حال نبايد گمان بد به آنها ببريم كه از روي عناد و حسد رد و تكفير كرده‏اند. پس تكليف ما اين است كه رد آنها را حمل به بهترين محملها بكنيم، بلكه جميع افعال مؤمنين را بايد حمل به صحت كنيم».

عرض مي‏شود: كه اين جماعتي را كه شمرده و نسبت تكفير يا تفسيق به ايشان داده ماها هنوز تكفير و تفسيق ايشان را نفهميده‏ايم و در كتابي رد ايشان را نديده‏ايم مگر سه چهار نفري از ايشان كه قول و ردّ ايشان را ذكر مي‏كنم و جواب آنها را عرض خواهم كرد و مرحوم شيخ مرتضي را كه نسبت تكفير يا تفسيق به ايشان داده آنچه معروف و مشهور در ميان مردم است اين است كه كلام ناشايستي از ايشان درباره مشايخ ما سر نزده و بسياري از ثقات نقل مي‏كنند كه از حال شيخيه از ايشان سؤال كردند و ايشان چنين جواب فرمودند كه چه شده و چه روي داده كه از شيخيه اين‏قدر سؤال مي‏كنيد؟ حالت ايشان مانند حالت ساير شيعيان است. پس عالم ايشان عالم است و جاهل ايشان جاهل است و عادل ايشان عادل و فاسق ايشان فاسق، مثل ساير شيعيان و اگر مصنف غير از اين چيزي از ايشان شنيده و ايشان را داخل بدگويان شمرده نمي‏دانم و با اينكه ايشان مرجع اهل زمان باشند در عصر خودشان و در يكجا اين قول معروف و مشهور را فرمايش كنند و در موضعي ديگر قول ناشايستي بگويند بسيار بعيد است. چرا كه ايشان با مرجعيتي كه داشتند دو كلام مختلف بگويند بسيار بعيد است و كسي كه اين نسبت را به ايشان بدهد نسبت نفاق به ايشان داده و به جزاي خود خواهد رسيد چرا كه محل تقيه نبود از براي ايشان كه دو كلام مختلف بگويند و آنهايي كه تكفير كردند به قدر هزاريك ايشان مرجعيت نداشتند و مع ذلك تقيه نكردند و تكفير كردند چرا كه خوفي نداشتند. پس ايشان با آن مرجعيت و با اينكه بيان كردن حق و باطل و تميز دادن ميان آنها شأن ايشان بود، كلام مختلف نمي‏فرمودند كه موجب

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 223 *»

گمراهي مردم شود و بعضي از قول ايشان چنان بفهمند كه جماعت شيخيه مثل ساير شيعيانند پس با ايشان معامله كنند مثل معاملات و معاشرات و اخذ مسائل و علوم و اقتدا كردن به عدول علماي ايشان و دادن حقوق ماليه الهيه به ايشان مثل ساير شيعيان و بعضي چنين بفهمند كه معاملات با ايشان جايز نيست و ايشان كافرند پس اخذ علوم از ايشان و اقتدا كردن به ايشان و دادن حقوق ماليه الهيه به ايشان و دادن زن به ايشان و گرفتن زن از ايشان جايز نيست. پس اگر كسي كافر است كه اين‏جور معاملات با او جايز نيست خصوص كسي كه مرتد ملي يا فطري باشد و هركس كه داخل جماعت شيعه باشد و كافر شود البته كفر او كفر ملي يا فطري خواهد بود و كفر او بدتر است از كفر ساير كفار و زن گرفتن از ساير كفار در بعضي از صور جايز است اما زن دادن و زن گرفتن از كافر ملي و فطري به اتفاق علماء جايز نيست. پس چگونه مي‏شود كه مرحوم شيخ مرتضي تغمده اللّه برحمته الواسعة اين امر را مهمل گذارند كه مقلدين او به محرماتي چند گرفتار شوند و نكاح حرام كنند و حرام بخورند و بياشامند. بالجمله آنچه معروف از آن مرحوم بود عرض شد.

و اما سايرين به غير از سه چهار نفر، نه كتابي در رد ايشان در ميان است و نه قول ناشايستي از ايشان در حق مشايخ ما به تواتر رسيده و بر فرضي كه مصنف چيزي شنيده باشد جواب او اينست كه دليل و برهاني كه تو در حق ايشان گفتي نه همين بود كه مثل فلان و فلان چنين كاري نمي‏كنند و محض تعظيم و تبجيل خواستي كه چشم عوام را پر كني كه ايشان البته چنين نيست كه نفهميده تكفير كرده باشند و نهايت امر آنكه بر ايشان مشتبه شده است و محض آنكه فلان شخص را تعظيم و تبجيل كردي او عظيم و جليل نشد اگرچه شايد يك عامي ضعيفي را گمراه كرده باشي و عوام طوايف يهود و نصاري و مجوس و عامه عمياء و ساير فرق هفتاد و دو فرقه هالكه كلاً به همين قبيل تعظيمها و تبجيلهاي بي‏معني هلاك شدند و همه آن عوام در دين خودشان مي‏گويند كه مثل فلان پادري و فلان ملا مي‏شود كه انكار حق را دانسته و فهميده بكنند؟ و كدام

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 224 *»

عاقل باور مي‏كند كه مثل فلان كشيش با اين همه علم و با اين همه عمل، عمداً انكار حق اسلام و مسلمانان و رئيس ايشان كنند؟

پس عرض مي‏شود كه اگر محض تعظيم و تبجيل را دليل قرار مي‏دهي جواب اين است كه نه علم مشايخ ما از علم ايشان كمتر بوده و نه عمل و احتياط ايشان از آنها كمتر بوده بلكه علم و عمل مشايخ ما را اگر كسي گفت كه بيش از ايشان است مثل آنست كه بگويد سركه ترش‏تر از آب است و اين معني بر شيخي و غير شيخي واضح و هويدا است. پس تو را چه بر اين داشت كه تكفير و تفسيق طرف مقابل را با تعظيم و تبجيل حمل بر صحت كردي و نسبت عناد و حسد ما را كه به ايشان داده‏ايم حمل بر صحت نكردي و حمل كردي بر فساد و سوء ظن؟ الحق كه هيچ غرضي نداري كه با اينكه درباره ايشان اقرار كردي كه علي الظاهر اقرار به ضروريات دارند و صاحب زهد و ورع و تقوي و مواظب طاعات هستند پس افعال و اقوال ايشان را هم بايد حمل بر صحت كني و بگويي كه ايشان با اين زهد و تقوي و ورع و اقرار به جميع ضروريات كافر نيستند و چون خودشان از باطن و قلب خودشان آگاه و مطلعند و مي‏دانند كه كافر نيستند تكذيب مي‏كنند كسي را كه تكفير ايشان مي‏كند ولي ايشان اولي هستند كه ماها تصديق ايشان كنيم و بگوييم كافر نيستند چرا كه ظاهراً انكار ضرورتي را نكرده‏اند و علاوه بر اين زهد و تقوي و ورع هم كه دارند و مواظب طاعات هم كه هستند و از قلوب خودشان هم که خبر دارند كه كافر نيستند و كساني كه تكفير ايشان كرده‏اند اگرچه به گمان ما آنها هم جليل و عظيمند و لكن يقيناً از قلوب كسي خبر ندارند و چون خبر مي‏دهند از چيزي كه خبر ندارند و به استدلال خبر مي‏دهند در استدلال خطاهاي بسيار احتمال مي‏رود. پس اگر مرد باانصافي بودي و از روي انصاف مي‏خواستي چيزي بنويسي، اگر اين‏طور مي‏نوشتي مناسبتي داشت كه بنويسي طرفين علي الظاهر اقرار به ضروريات دارند و صاحبان زهد و ورع و تقوي هستند و لكن يك طرف خبر از دل مي‏دهند و مي‏گويند ما كافر نيستيم و با اقرار ايشان به ضروريات و تقواي ايشان در اعمال، واجب است كه تصديق

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 225 *»

ايشان كنيم و بگوييم ايشان مؤمنند و طرف مقابل چون خبر از قلب ايشان ندارند و مع ذلك بر خلاف اصل جاري مي‏شوند و تكفير ايشان مي‏كنند به واسطه استدلال از كلمات ايشان و حال آنكه ايشان صريحاً مي‏گويند كه مطلب ما آن نيست كه فهميده‏ايد و رد كرده‏ايد و آنچه شما رد كرده‏ايد مردود هست و ما هم قائل به آن را كافر مي‏دانيم پس درباره اين مكفِّرين كه برخلاف اصول اسلاميه جاري مي‏شوند دو احتمال مي‏رود: يكي آنكه غافل شده‏اند كه كلام محكم مسلم را نگرفته‏اند و به كلام متشابه ايشان استدلال كرده‏اند و چيزي را فهميده‏اند كه صاحبان كلام از آن بيزاري مي‏جويند پس چون غافل از اين معني بوده‏اند شايد نجاتي از براي ايشان باشد و احتمال ديگر درباره ايشان اينست كه از راه غرض و مرض عمداً اعتنا به كلام محكم طرف مقابل نكرده‏اند و آن كلام محكم را حمل بر خدعه كرده‏اند و عمل و قول مؤمنين را حمل بر فساد كرده‏اند و چون‌که اهل غرض و مرض بوده‏اند و طالب بهانه بوده‏اند به كلام متشابه طرف مقابل متمسك شده‏اند و از كلام متشابه استدلال به آنچه خواسته‏اند كرده‏اند و معني كلام متشابه همين است كه بدون ملاحظه كلام محكم متحمل معنيهاي بسيار باشد و در حق ايشان است آيه شريفه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله.

بالجمله، و از اينها همه گذشته اين جماعتي را كه تعظيم و تبجيل كرده عظيم‏تر و جليل‏تر از ساير علماء نيستند اگرچه همه ايشان را نمي‏خواهيم قدح كنيم چرا كه به غير از سه چهار نفر ايشان، باقي بر حال جلالت و عظمت خود باقي هستند و لكن چون مصنف محض استغراب و محض تعظيم بعضي خواسته قدحي در مشايخ ما كند، عرض مي‏كنم كه هيچ‏يك از اين علمائي كه شمردي عظيم‏تر و جليل‏تر و اعلم و افضل و اكمل و ابصر و اتقي و اورع از مرحوم شيخ جعفر تغمده اللّه برحمته نيستند كه مدتهاي مديد در دار العباده يزد با شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه مباشر و معاشر بودند و به طور رفاقت و صداقت با يكديگر معاشرت مي‏كردند كه از مرحوم شيخ جعفر

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 226 *»

حكايتها مي‏كنند اهل يزد كه بسا آنكه غذاي لذيذي از براي او حاضر مي‏شد مي‏فرمودند: تا شيخ مرحوم از اين غذا نخورد بر من گوارا نيست و برمي‏خاستند و غذا را برمي‏داشتند و تشريف مي‏بردند به خانه شيخ مرحوم و با هم تناول مي‏فرمودند و از كتب و تصانيف يكديگر مي‏گرفتند و تصديق يكديگر مي‏كردند و كتابي را كه از شيخ جعفر مرحوم، شيخ مرحوم شرح كرده بودند و به نظر مرحوم شيخ جعفر رسيده بود و بعد ملاقات شده گفته بود احدي از فقهاء را سراغ ندارم كه به اين طوري كه تو شرح كرده‏اي بتواند شرح كند.

بالجمله، مقصود آنكه اين مصنف اولاد شيخ جعفر مرحوم را به واسطه نسبتشان به شيخ مذكور تعظيم و تبجيل مي‏كند و نسبت تكفير يا تفسيق به ايشان مي‏دهد و حال آنكه تكفير يا تفسيق ايشان معلوم نشده و تعظيم و تبجيل و تكريم و تصديق خود مرحوم شيخ جعفر را اعتنا نكرده و اجازه آن مرحوم با نهايت تعظيم و تبجيل و تجليل در اجازاتي كه شيخ مرحوم به ساير علماء داده حاضر است و كدام از اين علمائي كه اسم برده از مرحوم مبرور آقا سيد مهدي طباطبائي تغمده اللّه برحمته اعلم و افضل و اكمل و افقه و اورع و اتقي مي‏باشند و عبارت آن مرحوم اينست كه مي‏فرمايد: «و بعد فلما كان من حكمة الله البالغة و نعمته السابغة ان‏جعل لحفظ دينه و احكامه علماء مستحفظين لشرايعه و احكامه صار يتلقف الخلف عن السلف ما استحفظوا من علوم اهل العصمة و الشرف فبلغوا بذلك اعلي المراتب و نالوا به اتم المواهب و كان ممن اخذ بالحظ الوافر الاسني و فاز بالنصيب المتكاثر الاهني زبدة العلماء العاملين و نخبة العرفاء الكاملين الاخ الاسعد الامجد الشيخ احمد بن الشيخ زين الدين الاحسائي زيد فضله و مجده و علا في طلب العلي جدّه». تا آنكه مي‏فرمايد: «فسارعت الي اجابته و قابلت التماسه بانجاح طلبته لما ظهر لي من ورعه و تقواه و فضله و نبله و علاه فاجزت له».

و كدام از آنهايي كه ذكر كرده اعلم و افضل و اكمل و افقه و اتقي و اورع از مرحوم

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 227 *»

مبرور آقا سيد علي طباطبايي رحمة اللّه عليه بوده‏اند كه در اجازه خود مي‏فرمايد: «و بعد فيقول العبد الخاطي ابن محمّد علي علي الطباطبائي اوتي كتابه بيمناه و جعل عقباه خيراً من دنياه ان من اغلاط الزمان و حسنات الدهر الخوان اجتماعي بالاخ الروحاني و الخل الصمداني العالم العامل و الفاضل الكامل ذي الفهم الصائب و الذهن الثاقب الراقي اعلي درجات الورع و التقوي و العلم و اليقين مولانا الشيخ احمد بن المرحوم الشيخ زين الدين الاحسائي دام ظلّه العالي فسألني بل امرني ان‏اجيز له» تا اينكه مي‏فرمايد: «فاجزت له دام مجده».

و كدام‏يك از آنهايي كه ذكر كرده اعلم و افضل و اكمل و اتقي و اورع از مرحوم مبرور آقا ميرزا مهدي شهرستاني بوده‏اند كه در اجازه خود مي‏فرمايد: «و بعد فيقول العبد الراجي عفو مولاه محمّد مهدي الموسوي الشهرستاني اصلاً الكربلائي مسكناً و مدفناً بفضل ربه العميم بصره اللّه عيوب نفسه و جعل يومه خيراً من امسه حيث ان الشيخ الجليل و العمدة النبيل المهذب الاصيل العالم الفاضل و الباذل الكامل المؤيد المسدد الشيخ احمد الاحسائي اطال اللّه بقاه و اقام في معارج العزّ ارتقاه(اتقاه‌ خ‌ل) ممن رتع في رياض العلوم الدينية و كرع من حياض زلال سلسبيل الاخبار النبوية قد استجازني» تا اينكه مي‏فرمايد: «و لما كان دام عزّه و علاه اهلاً لذلك فسارعت الي اجابته و انجاح طلبته لما كان اسعاف مأموله فرضاً لفضله و جودة فطنته فاقول اني اجزت له ادام اللّه علاه».

و كدام‏يك از آنهايي كه ذكر كرده اعلم و افضل و اكمل و افقه و ابصر و ازهد و اتقي و اورع بوده‏اند از مرحوم مبرور شيخ حسين آل عصفور رحمة اللّه عليه كه در اجازه خود مي‏فرمايد: «و بعد فيقول فقير اللّه المجازي حسين بن محمّد بن احمد بن ابراهيم البحراني الدرازي» تا اينكه مي‏فرمايد: «التمس مني من له القدم الراسخ في علوم آل بيت محمّد الاعلام و من كان حريصاً علي التعلق باذيال آثارهم عليهم الصلوة و السلام ان‏اكتب له اجازة وجيزة كما هي الطريقة الجارية بين العلماء

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 228 *»

في جميع الاصقاع و الاعوام لحصول التبرك بطرق التحمل المغرسة في قلوب العلماء حدائق التثبت المروية برواشح افاضاتهم علي الاستمرار و الدوام و هو العالم الامجد ذي المقام الانجد الشيخ احمد بن زين الدين الاحسائي ذلل اللّه له شوامس المعاني و شيّد به قصور تلك المباني و هو في الحقيقة حقيق بان‏يجيز لايجاز لعراقته في العلوم الالهية علي الحقيقة لا المجاز و لسلوكه طريق اهل السلوك و اوضح المجاز لكن اجابته مما اوجبتها الاخوّة الالهية الحقيقية المشتملة علي الاخلاص و الانجاز و كان في ارتكابها حفظاً لهذا الدين و كمال الاحراز فاستخرت اللّه سبحانه و تعالي و سألته الخيرة فيما اذن و اجاز و ان‏يجعله ممن بالمعلي و الرقيب عن قداح العناية قد فاز و حاز فاجزت له.

و اني اجزت لهذا الفتي   اخي احمد و هو نعم المجاز
و ذاك حقيق لنا ان‏يجيز   و ذاك حقيقته لا مجاز
فوفّقه ربي لنيل المني   فنعم الطريق له و المجاز

و اجازات بسيار غير از اين اجازاتي كه شنيدي از براي آن بزرگوار هست كه علماي ابرار به ايشان داده‏اند و ايشان در اجازاتي كه به ساير علماي اخيار داده‏اند سند خود را به صاحبان آن اجازات متصل كرده‏اند و آن اجازات هم حاضر است و كتابي در اين باب به دست اين خاكسار آمده كه بعضي از آن كتاب به خط شريف مرحوم شيخ اعلي اللّه مقامه و بعضي از آن به خط شريف صاحبان اجازه و مهر ايشان است و اگر جميع آنها را مي‏نوشتم كتاب از اندازه مقصود بيرون مي‏رفت و همچنين اگر اين اجازات مذكوره را ترجمه و شرح مي‏كردم باز امر به طول مي‏انجاميد و كتاب از اندازه بيرون مي‏رفت و تفاصيل اجازات در كتاب «هداية الطالبين» و در كتاب «دليل المتحيّرين» كه از تصنيفات مشايخ عظام است موجود است هركس خواسته باشد به آن كتابها رجوع كند. و مقصود در اين رساله همين بود كه تصديق علماي اعلام را از براي آن بزرگوار ذكر كنم كه مبادا كسي چنين گمان كند از نوشته اين مصنف كه علماي ابرار تصديق آن بزرگوار را

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 229 *»

نداشته‏اند و اين چند نفري را كه ذكر كرده خوشه‏چينان خرمن آن كساني هستند كه اجازات ايشان را عرض كردم و الحمد للّه اين معني بر اغلب كساني كه از اهل حل و عقد باشند ظاهر و هويدا است كه هيچ‏يك از اين كساني را كه تعداد كرده به جلالت و عظمت و علم و فضل و بصيرت و ورع و زهد و تقواي آقا سيد مهدي بحر العلوم و مرحوم شيخ جعفر و مرحوم آقا سيد علي طباطبائي و مرحوم آقا ميرزا مهدي شهرستاني و مرحوم مبرور شيخ حسين آل عصفور نبوده‏اند و حال آنكه به غير از سه چهار نفر از كساني كه ذكر كرده معلوم نيست كه حرف ناشايستي از ايشان سر زده باشد و كتابي از ايشان در ميان نيست كه ردي كرده باشند مگر از همان سه چهار نفر كه واقع اين است كه بعضي از آنها را در سلك علماي ابرار شمردن از قباحتهاي واضح است. پس شمردن مرحوم شيخ مرتضي را با ملا كاظم همداني مثل اين است كه صاحب خطهاي عالم را بشماريم و بگوييم كه يكي مير است و يكي فلان شخص قصاب كه گوشت گاو را سياهه مي‏كند و چون اين مصنف خواسته عدد را زياد كند به جهت سياهي لشکر، امثال ملا كاظم را هم به خرج داده و غافل از اين است كه در همدان علماي بزرگ معروف بودند و در زماني كه شيخ مرحوم در اين ولايت تشريف داشتند جميعاً اقرار و اذعان به فضل و علم و زهد و تقوي و ورع آن بزرگوار كردند و اين معني به ارث رسيد به علماي بعد كه چون ملا كاظم بناي هرزگي را گذارد و به تدريج هرزگي را زياد كرد تا آنكه در حاشيه كتاب مبارك ارشاد العوام به گمان خودش ردي نوشت و مردم فهميدند كه ملا كاظم بر ارشاد رد نوشته طالب ديدن آن شدند و كتابي را كه در حاشيه آن رد نوشته بود به دست آوردند و در مجالس علماي اعلام بلكه در مجالس حكام عرف آن حواشي را خواندند و همگي زبان طعن بر او گشودند حتي كساني كه محبتي با صاحب ارشاد نداشتند زبان طعن بر روي او گشودند كه فلان فلان شده ما را هم رسوا كردي و كاري كردي كه مردم به ما بگويند كه شما هم كه بر ارشاد العوام ايرادي داريد از اين قبيل ايرادها خواهد بود. پس چون از هر طرف از اهل شرع و عرف و دوست و دشمن تسفيه و تحميق او را كردند

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 230 *»

و ديد رسواي خاص و عام شده نتوانست در همدان بماند و سبب رفتن او از همدان همين نوشتن خرافات در حاشيه ارشاد العوام شد. و همان كتاب الان نزد اين خاكسار است اگر كسي طالب فهم فضل و علم و تقواي ملا كاظم است، از كلمات او همه آنها معلوم مي‏شود كتاب حاضر است. و يكي از ايرادات او اين است كه حضرات ادعا مي‏كنند كه علم كيميا دارند و در كذب ايشان كفايت مي‏كند فقر و ناداري و پريشاني خودشان و ساير مقلدين ايشان و كسي از رفقاي خود ملا كاظم به او گفته بود: اي احمق! اگر در جواب بگويند كه جناب امير7يقيناً علم كيميا داشتند و مع ذلك سه روز متصل روزه گرفتند و به آب گرم افطار فرمودند و آن قليل قوتي كه داشتند به سائل دادند تا آنكه آيه مباركه و يؤثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصة در شأن ايشان نازل شد پس چرا طلا و نقره نساختند و خود و عيال خود و شيعيان خاص خود را در پريشاني و فقر و فاقه گذاشتند، جواب چه خواهي گفت؟!

بالجمله، از حالات ملا كاظم اين بلد بهتر از من باخبرند و مي‏دانند كه لايق اين نبوده كه در مقابل شيخ مرحوم بايستد يا هم‏قطار ساير علماء باشد.

و از جمله آن سه چهار نفر كه عرض شد يكي همين ملا كاظم بود و يكي ديگر شيخ باقر پسر مرحوم مبرور شيخ محمّد تقي رحمة اللّه عليه است كه علم و فضل و تقوي و زهد او شهره آفاق است و تصديق و تسليم علم و فضل و كمال و زهد و تقوي و ورع شيخ مرحوم را داشته. پس چه بر اين داشت مصنف را كه تصديق و تسليم مثل شيخ محمّد تقي مرحوم را اعتنا نكند و انكار شيخ باقر را كه خوشه‏چين خرمن پدرش هم نيست حجت كند و حال آنكه كتابي كه در رد مشايخ ما نوشته و يكي از مشايخ ما جواب نوشته حاضر است هركس به آن كتاب رجوع كرده دانسته پايه و مايه او را و بعد از نوشتن جواب از قرار مذكور خود او هم فهميد رسوايي خود را و نسخه خود را مخفي كرد و در هر جايي كه سراغ داشت فرستاد و گرفت و مخفي داشت و از اول كتاب تا آخر بحثي كه داشته بر اثبات ركن رابع بوده و بحثي ديگر نكرده و اگر چنين شخصي مي‏توانست بحثي ديگر

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 231 *»

در چيزي ديگر از كتاب ايشان وارد آورد بحث مي‏كرد و هيچ‏كس را مثل اين مصنف نديدم كه بناي بي‏انصافي گذارده باشد و به طور مطلق گفته باشد كه علوم مرحوم شيخ و تلامذه ايشان يا در واقع حق است يا باطل و ما نمي‏فهميم پس احوط اين است كه رجوع به آنها نكنيم چرا كه مثل فلان و فلان بر ايشان رد كرده‏اند و چون خود را كوچكتر از اين ديده كه ردّي در مسأله‏اي بنويسد در همه‏جا متمسّك به غير شده كه فلان ردّ نوشته و به طور حيله‏بازي و ترّاري خواسته عوام را به اين خيال اندازد كه هركس رد نوشته بر جميع علومي كه شيخ مرحوم نوشته رد نوشته و حال آنكه آنهايي كه خواستند و رد نوشتند يا انصافشان بيشتر بود از انصاف اين مصنف و ديدند كه جميع آنچه شيخ مرحوم نوشته صحيح است و نمي‏توان رد كرد مگر چند مسأله كه خود را در آنها در معرض درآورند يا آنكه از رسوايي خود ترسيدند كه اگر همه را رد كنند در نزد خاص و عام رسوا شوند از اين جهت اكتفا كردند به بعضي از مسائل كه به گمان خودشان چنگي بتوان بند كرد اما اين مصنف متسمك به اين اشخاص شده و ترديد و توقف در جميع علوم شيخ مرحوم كرده به اين بهانه كه ما نمي‏فهميم و شايد در واقع باطل باشد و از آنجايي كه دروغگو حافظه ندارد و سخن او مرتبط به يكديگر نيست، بعد از اين مي‏گويد كه به بعضي از علوم حقه ايشان مي‏توان رجوع كرد. پس به او بايد گفت كه اگر تو تميز داده‏اي ميان علوم حقه ايشان و علوم باطله ايشان، پس چرا نمي‏گويي كدام‏يك از علومشان حق است و كدام‏يك باطل است؟ و چرا در اول كتاب به طور ترديد و توقف خود را در همه علوم ايشان جلوه دادي و سبب توقف خود را نافهمي و ناداني خود تصريح كردي؟ و در موضعي ديگر به بعضي از افتراها متمسك شدي و در بعضي از مواضع به طور ابهام گفتي كه بر متتبع كتب شيخيه مخفي نيست كه لاتعدّ و لاتحصي چيزهايي كه مخالف اقوال علماء است مي‏گويند. پس اگر تو متتبعي و مي‏فهمي، چرا تصريح مي‏كني كه ما نمي‏فهميم و اگر نمي‏فهمي كه از كجا دانستي كه لايعد و لايحصي مخالف اعتقاد و اقوال علماء در آنها هست؟ و الحمد للّه كه از آن

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 232 *»

لايعدّ و لايحصي چيزي كه شمردي چهار و پنج بيش نبود به طوري كه پيش گذشت و جواب آنها را هم شنيدي كه بعضي محض افترا بود و بعضي اتفاقي همه علماء بود.

بالجمله، در آنچه شيخ باقر و ملا حسين علي ايراد كرده‏اند از اول كتابشان تا آخر آن در ركن رابع است و در مسأله ديگر با آن عنادي كه داشته‏اند كه اغلب كتابشان فحش و ناسزا و تكفير و لعن است نتوانسته‏اند ايرادي بكنند و با اين عناد شديد اگر مي‏توانستند ايرادي در مسأله ديگر بگيرند البته مي‏گرفتند. و همچنين مرحوم حاج ملا جعفر استرآبادي همه ايراد او در دو مسأله است: يكي آنكه خواسته انكار كند كه بدن عرضي از براي انسان نيست و يكي اينكه از براي خداوند عالم دو علم نيست و در مسأله ديگر نتوانسته ايرادي بگيرد و اگر مي‏توانست مي‏گرفت. و همچنين مرحوم ملا محمّد تقي قزويني ايرادي كه كرده اينست كه شيخيه ائمه طاهرين:را خالق و رازق مي‏دانند و منكر معاد جسماني هستد و در چيزي ديگر نتوانسته ايرادي بگيرد و بعضي هم افواهاً مي‏گويند كه شيخيه به معراج جسماني قائل نيستند.

پس اينست جمله ايراداتي كه بعضي كرده‏اند و نمي‏دانم كدام‏يك از ايشان از علمائي كه عرض كردم فهم و علم و بصيرت و زهد و تقوي و ورعشان بيشتر بوده؟ آيا آنها نفهميده و نسنجيده و رجوع به عبارات شيخ مرحوم نكرده تصديق او را كردند و اجازه به او دادند و آيا ملا حسين علي از مرحوم حاج محمّد ابراهيم كلباسي اعلم و افضل و ابصر بود؟ و آيا حاج ملا جعفر استرآبادي از جناب آقا سيد مهدي بحرالعلوم رحمة الله عليه اعلم و افضل و ابصر بود؟ و آيا جناب شيخ باقر از مرحوم پدر بزرگوارش مرحوم شيخ محمّد تقي رحمة اللّه عليه اعلم و افضل و ابصر است؟ و همچنين اگر بنا باشد كه كسي در انكار شيخ مرحوم متمسّك شود به انكار بعضي از ملاها در مقابل هريك صد نفر و بيشتر از علماء هستند كه تصديق كرده‏اند او را و مسلّمي كل اهل حل و عقد است كه مصدقين شيخ مرحوم از منكرين بيشتر بوده‏اند و اعلم و افضل و اكمل و ابصر و ازهد و اورع و اتقي بوده‏اند و اگر كسي بگويد كه شايد منكرين چيزي را ديده‏اند كه مصدقين

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 233 *»

نديده‏اند پس از اين جهت انكار كرده‏اند، مي‏گويم بهتر اين است كه محل حاجت را از كتابهاي خود ايشان با جواب آنها عرضه دارم تا معلوم شود كه انكار ايشان بي‏معني بوده و هركس كه في الجمله شعوري داشته باشد مي‏تواند بفهمد كه منكرين انكار چه چيز را كرده‏اند و مي‏تواند جواب را بفهمد و تمييز دهد كه حق با كيست و چنين نيست كه اين مصنف به طور ابهام گفته كه معلوم است آن علماء چيزي ديده‏اند كه منافي ايمان بوده و از اين جهت تكفير كرده‏اند و ما بي‏سر و پايان نمي‏فهميم!

پس هركس به تفصيل بخواهد تحقيق كند به آن كتابهايي كه در جواب اين ملاها نوشته شده رجوع كند و هركس اكتفا به مختصر قول آنها و جواب اكتفا مي‏كند مي‏گويم: كه از جمله چيزهايي كه مرحوم حاج ملا جعفر استرآبادي ايراد كرده اين است كه بدن عرضي از براي انسان نيست از اين جهت قول مرحوم شيخ را ذكر مي‏كند كه فرموده‏اند بدن عرضي هست و رد مي‏كند و اين است عبارت او كه مي‏گويد: «و ذلك يقتضي كون المعاد باخذ اللطيف و طرح الكثيف كما يشهد عليه مثاله بالذهب المخلوط بالحديد لا بالتلطيف كما في تلطيف النحاس بالاكسير و ذلك خلاف ظاهر قوله تعالي قل يحييها الذي انشأها اول مرة لرجوع الضمير الي العظام الرميم و علي هذا المذهب لابد من تقدير مضاف بان‏يقدر قل يحيي لطيفها و نحو ذلك من الايات و الاخبار بل ذلك خلاف اعتقاد المؤمنين و من يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي و نصله جهنم»، كه حاصل مطلبش اين است كه شيخ مرحوم گفته كه در اين بدن اخلاطي چند هست كه دخلي به انسان ندارد مثل آنكه گاهي آن اخلاط بر بدن غالب مي‏شود و بدن را مريض مي‏كند و طبيب مسهل مي‏دهد و آن اخلاط را از بدن بيرون مي‏كند و بدن صحيح مي‏شود. پس مرحوم حاج ملا جعفر مي‏گويد كه اين مذهب خلاف ظاهر آيات و اخبار است و خلاف اعتقاد مؤمنين است. و مرحوم سيد اعلي اللّه مقامه در جواب او مي‏فرمايد: «اقول و قوله: و ذلك يقتضي كون المعاد باخذ اللطيف و طرح الكثيف غلط منه بل ما ذكره و هو معتقده و مراده اطال اللّه تعالي بقاءه يقتضي

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 234 *»

ان المعاد اخذ الشي‏ء و طرح ما سواه اذ كل ما ليس له مدخلية في قوام الجسمية الحقيقية في بدن خارج مستعار عنده». و بعد از اين آيات و اخبار بسيار ذكر مي‏فرمايند و اتفاق اطباء و حكماء را ذكر مي‏كنند كه عرضه كردن تمام آنها به طول مي‏انجامد. پس هركس طالب باشد به همان كتاب رجوع كند. تا اينكه مي‏فرمايد: «قوله و ذلك خلاف قوله تعالي: قل يحييها الذي انشأها اول مرة، اقول هو ظاهر قوله تعالي لانّ الضمير يعود الي العظام الرميم لا الغرائب و الاعراض التي لايدخل معها في مفهومها كما اذا قلت رأيت زيداً لاتريد زيداً و اوساخه و ثيابه فان العظام و اللحوم ترجع مصفاة مطهرة عن كل ماسواها عن الدرن و الاوساخ كما اذا تنجّست يدك و غسلتها و لايحتاج الي تقدير مضاف كما اذا قلت قطعت يد السارق و هي اذا كانت قذرة فصفيت فغسلت فقطعت هل يحتاج الي ان‏تقول ان هنا مضافاً مقدراً اي قطع لطيف يد السارق ان هو الاجزاف في المقال اعاذنا اللّه و اياكم من الاوهام و الضلال. قوله بل ذلك خلاف اعتقاد المؤمنين، اقول ان كان المشار اليه هو ابقاء الاجزاء الفضلية العرضية التي بمنزلة الاوساخ و الغرائب فذلك اعتقاد المؤمنين بل المسلمين و قد صرّح العلماء بذلك و لم‏يحضرني الان كتبهم لانقل الاّ اني اذكر لك ما حضرني من الكتب في اقوالهم المجلسي (ره) في الكتاب الفارسي الذي رسمه للعوام المسمي بحق اليقين في بحث المعاد في شرح قوله تعالي: قل يحييها الذي انشأها اول مرة و هو بكل خلق عليم قال ما لفظه: «و بعضي از منكران معاد شبهه كرده‏اند اگرچه آخرش باز به استبعاد برمي‏گردد و آن بر دو وجه است. و ساق الكلام الي ان‏قال: و از اين بعيدتر آنكه اگر آدمي آدمي ديگر را بخورد اجزاي مأكول جزء بدن آكل بشود و اگر در حشر برگردانند اگر آن اجزاء در بدن آكل داخل بشود بدن مأكول از چه خلق خواهد شد و اگر در بدن مأكول داخل بشود آكل از چه چيز خلق خواهد شد؟ پس حق تعالي از براي ابطال اين شبهه فرموده است: و هو بكل خلق عليم و وجهش اين است كه در آكل اجزاي اصليه هست كه از مني بهم رسيده و اجزاي فضليه هست كه از غذا بهم مي‏رسد و در مأكول

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 235 *»

نيز هردو قسم هست. پس اگر انساني انساني را بخورد اجزاي اصلي مأكول اجزاي فضلي آكل نخواهد شد و اجزاي اصلي آكل آنها است كه پيش از خوردن انسان جزء بدن او بوده است و حق تعالي به همه چيز عالم است مي‏داند كه اجزاي اصلي و فضلي هريك كدام است پس جمع مي‏كند اجزاي اصلي آكل را و روح در آن مي‏دمد و جمع مي‏كند اجزاي اصلي مأكول را و نفخ روح در آن مي‏كند». انتهي، انظر كيف صرّح بان الاجزاء الاصلية للشي‏ء تبقي و الفضلية لاتعود معها سواء تفني بالمرّة او تعود باصلها و مقصودنا كل ما مع الشي‏ء في الدنيا تعود الاصلية في الاخرة لا الفرعية و هو بعينه قول المجلسي (ره) فان كان هو ايضاً خرج عن اعتقاد المؤمنين علي زعمكم فلا بأس اذا صار شريكنا فان البلية اذا عمّت طابت. و قال (ره) ايضاً في الكتاب المذكور ما لفظه: «دوم آنكه در بدن اجزاي اصليه هست كه باقيست از اول عمر تا آخر عمر و اجزاي فضليه مي‏باشد كه زياده و كم و متغير و متبدل مي‏شود و انسان كه مشاراليه اَنا و من است، آن اجزاي اصليه است و مدار حشر و ثواب و عقاب بر آن است و بعضي از متكلمين اماميه بر اين قول رفته‏اند و بر اين قول بعض اخبار دلالت مي‏كند نه به اين معني كه روح آنست بلكه آنچه از بدن انسان در حال حيات و در قبر باقي مي‏ماند و در قبر زنده مي‏شود، آن اجزاء است.» انتهي كلامه رفع في الخلد اعلامه. و قال ايضاً في الموضع الاخر من ذلك الكتاب ما لفظه: «كه در اعاده اشخاص كه در همين شرع وارد شده است همين بس است كه از آن ماده بعينها يا آن اجزاء بعينها مخلوق شود خصوصاً وقتي كه شبيه باشد به آن شخص در صفات و عوارض به حيثيتي كه اگر او را ببيني بگويي كه فلان است زيرا كه مدرك لذّات و آلام روح است اگرچه به توسط آلات باشد و لهذا مي‏گويند آدمي از وقتي كه روح در او دميده مي‏شود تا هنگام پيري همان شخص است هرچند متبدل شود در صورت و هيئت و اجزاي او به تحليل رود و بدل آنها بيايد كه اگر بسياري اعضاي او را قطع كنند باز مي‏گويند كه شرعاً و عرفاً همان شخص است و اگر حدّي يا قصاصي در جواني از آن صادر شود در پيري از آن استيفاء كنند و اگر غلامي گناهي كرده است و آقا در پيري

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 236 *»

به او دست يابد و او را تأديب كند، نمي‏گويند به او ستم كرده است و اينها به اعتبار بقاي اجزاي اصليه است يا به اعتبار اين است كه كار با روح است و همين كه شخص به اعتبار عرف همان شخص است عقل تجويز تأديب او مي‏كند و ظلم نمي‏شمارد. و همچنين بعد از موت زيرا كه روح بنابر مشهور بعينه باقي است و نصوص دلالت نمي‏كند بر آنكه شخص برمي‏گردد به نحوي كه حكم كنند به حسب عرف بر اينكه آن شخص است هم‏چنانكه حكم كنند بر يك آب هرگاه در دو ظرف بريزند كه همان آبست كه در يك ظرف بود به حسب شرع و عرف و در بعضي آيات و اخبار اشعاري بر اين هست چنانكه حق تعالي مي‏فرمايد: او ليس الذي خلق السموات و الارض بقادر علي ان‏يخلق مثلهم يعني آيا نيست آن كسي كه آسمانها و زمين را خلق كرده قادر بر آنكه خلق كند مثل ايشان را و باز فرموده است از عذاب جهنم: كلّما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب. يعني هرچند بريان شود پوستهاي ايشان بدل مي‏كنيم از براي ايشان پوستهايي غير آن از براي آنكه بچشند عذاب را و در احاديث عامه و خاصه وارد شده است كه محشور مي‏شوند متكبران مانند موران و عامه نقل كرده‏اند كه دندان كافر مانند كوه احد خواهد بود و اهل بهشت بي‏موي بدن و سرمه كشيده و ساده خواهند بود و در احاديث خاصه در احتجاج شيخ ابوطالب طبرسي و در مجالس شيخ طوسي عليهما الرحمة روايت كرده‏اند كه ابن ابو العوجاء ملحد از حضرت صادق7 سؤال كرد از آيه بدّلناهم جلوداً غيرها و گفت: گناه غير چيست كه آن را عذاب مي‏كنند؟ حضرت فرمودند: واي بر تو اين همان پوست است و هم غير از آن است. ابن ابي العوجاء گفت: مثل آن را از امور دنيا بيان فرما. فرمود كه مثل آنست كه خشتي را بشكنند و گل كنند و باز به همان قالب بريزند. مي‏توان گفت همان است و مي‏توان گفت غير آن است. گفت: بلي، خدا متمتع گرداند مردم را به وجود تو». انتهي كلامه اعلي اللّه مقامه. انظر الي كلامه (ره) كيف يشهد بهذا القول و يسدده و قال ان الاجزاء الفضلية لاتعود و انما العود للاجزاء الاصلية خاصة و ان كلامه (ره) ليس بمنقّح في هذا الكتاب لكن المقصود اعترافه بعود

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 237 *»

الاجزاء الاصلية دون الفضلية العارضية و لااظنك تقول في المجلسي (ره) انه خالف المؤمنين فتفرع عليه تمام الاية و مااظنك تدعي انك اوسع احاطة و اكثر تتبعاً و اعظم خبراً بالدين و المذهب حتي خفي عليه ما هو ضروري الدين او قريب منه».

و جناب محقق كامل خواجه نصير طوسي در تجريد العقايد در بحث معاد فرموده: «و لايجب اعادة فواضل المكلف و مولانا اشرف بن عبدالحسيب الحسيني ذكر في شرح هذه الفقرة الي ان‏قال: و جماعتي از محققين گفته‏اند كه مكلّف اجزاي اصليه است در بدن كه راه زياده و نقصان در آن نيست و نقصان در اجزاي مضاف به آنست. الي ان‏قال: مي‏گوييم كه واجب در معاد اعاده اجزاي اصليه است نه هيكل متبدل در اكثر اوقات يا نفس متجرده است يا اجزاي اصليه و شك نيست كه عود اجزاي اصليه بدون اعاده نفس وجهي ندارد. و لكن علامه چنين كه مذكور شد تردد ميان اجزاي اصليه و نفس مجرده فرموده كه چون در تجرد نفس بعضي خلاف نموده‏اند در اين صورت نفوس داخل اجزاي اصليه خواهد بود و اما اجسام متصله به اين اجزاء، پس اعاده آن بعينها لازم نيست» و غرض مصنف از اين كلام جواب از اعتراض فلاسفه است بر معاد جسماني. و ساق الكلام و ذكر اعتراضهم الي ان‏قال: و تقرير جواب در هردو واحد است و آن اين است كه از براي هر مكلفي اجزاي اصليه است كه ممكن نيست كه جزء غير او تواند شد و اگر كسي او را غذا نمايد جدا از اجزاي اصليه او مي‏گردد در وقت عود اجزاي اصليه از براي هركس كه اجزاي اصليه او بود همان خواهد بود و اين اجزاء باقي است از اول عمر تا آخر. انتهي و ذكر القوشچي في شرحها الي ان‏قال: و قوله و لايجب اعادة فواضل المكلف اشارة الي جواب شبهة تقريرها. و ساق الكلام الي ان‏قال: و تقرير الجواب ان المعاد انما هو للاجزاء الاصلية و هي الباقية من اول العمر الي آخره لا جميع الاجزاء علي الاطلاق و هذا الجزء فضل في الانسان الاكل فلايجب اعادته فيه و هذا معني قول المصنف و لايجب اعادة فواضل المكلف ثم ان كان من الاجزاء الاصلية للمأكول اعيد فيه و الاّ فلا.»

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 238 *»

اين بود مختصر ايراد مرحوم حاج ملا جعفر بر شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه و مختصر جواب سيد مرحوم اعلي اللّه مقامه و مرحوم حاج مذكور در يك مسأله ديگر هم ايرادي بر شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه كرده و بس و آن ايراد در مسأله علم خدا است كه شيخ مرحوم مي‏فرمايند: از براي خداوند عالم دو علم است يكي علم ذاتي و يكي علم فعلي و مرحوم حاج مذكور ايرادي كرده‏اند كه علم فعلي از براي خدا نيست و مختصر جواب سيد مرحوم اعلي اللّه مقامه اين است كه علم ذاتي خداوند عالم عين ذات او است چرا كه اگر عين ذات او نباشد و چيزي ديگر باشد و عارض ذات شده باشد لازم آيد تركيب ذات خدا از دو چيز يكي ذات او كه محل علم است و يكي علم او كه عارض او است و به ضرورت اسلام و ايمان بلكه به ضرورت اديان آسماني و اتفاق عقول، ذات خداوند مركب نيست پس علم ذاتي او عين ذات او است و در نزد جميع صاحبان اديان آسماني ذات خداوند تعلق به خلق نگيرد چرا كه در رتبه خلق نيست پس علمي كه عين ذات او است در رتبه خلق نيست و خلق از آن علم خبر ندارند و از براي خداوند علمي ديگر هست كه تعلق به خلق گرفته و خلق از آن علم خبردار شده‏اند مثل علم لوح و علم انبياء و اولياء:و اين صريح قرآن است كه مي‏فرمايد: قل انما علمها عند ربي في كتاب لايضل ربي و لاينسي و صريح عديله است كه مي‏فرمايد: كان عليماً قبل ايجاد العلم و العلة و صريح حديث است كه مي‏فرمايد: ان للّه سبحانه علمين علماً مكنوناً مخزوناً عنده لايطلع عليه انبياءه و رسله و ملائكته و علما علّمه انبياءه و رسله و ملائكته فنحن نعلمه و چون بيان اين مطلب قبل از اين گذشت به همين‏قدر اكتفا مي‏شود و مرحوم حاج مذكور در مسأله ديگر سواي اين دو مسأله نتوانسته ايرادي بر شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه بگيرد و اين دو مسأله هم مسأله‏اي نيست كه اگر فارسي شود مردم نفهمند حق با كيست و امر چنين نيست كه اين مصنف اولاً در علوم باطنه شيخ مرحوم جميعاً توقف كرده كه آيا حق است يا باطل بلكه اگر توقفي داشت بايد در همان مسائلي باشد كه بعضي ايراد كرده‏اند و ثانياً اينكه مردم مي‏توانند بفهمند كه حق با كيست و چنين نيست كه اين مصنف گفته كه ما نمي‏توانيم بفهميم، پس معلوم است كه علماء از كلام

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 239 *»

او كفري فهميده‏اند از اين جهت تكفير كرده‏اند.

اما ايراد مرحوم ملا حسين علي در مسأله ركن رابع است و مختصر جواب او را هم از كتاب مشايخ عرض مي‏كنم كه جميع ايرادات او را چهار قسمت كرده‏اند و از هر نوعي جوابي داده‏اند.

نوع اول: سبّ و شتم و افترا و تهمت و تضليل و توهين و تحقير و وقيعه و غيبت و امثال اينها و بسياري از كتاب ايشان از اين قبيل است.

نوع دويم: محل نزاعي كه خود ايشان معين فرموده‏اند كه مطلقاً مذهب من نيست و از آن خبري ندارم بعد از آن عبارات مرا و ادله مرا كه بر مطلب خود شاهد آورده‏ام ذكر فرموده‏اند و ديده‏اند كه آنها مفيد محل نزاع نيست بناي رد و فحش و تجهيل و تحميق گذارده‏اند و غافل از آنكه آن جوابها بر خيال خود ايشان وارد مي‏آيد و آنچه ايشان محل نزاع قرار داده‏اند من نزاعي در آن ندارم و مذهب من و مشايخ من نيست و آدمي كه اندك‏شعوري داشته باشد چنان نامربوطي نمي‏گويد.

نوع سيم: عباراتي است كه از كتاب ارشاد العوام كه حقير براي زنان نوشته‏ام و هداية الصبيان كه حقير براي اطفال دبستان نگاشته‏ام ايشان نقل فرموده‏اند و حال آنكه حقير كتابهاي بسيار نوشته‏ام براي علماء و گويا كه جناب ايشان چون از علم حكمت اطلاعي ندارند و چنانكه از رساله ايشان معلوم مي‏شود به جز فقه و اصول، ديگر از علمي آگاهي ندارند اقتصار بر همين دو كتاب حقير فرموده‏اند كه واضح‏تر و مخصوص زنان و صبيان بوده است سهل است ان شاء اللّه باز جواب آسان عرض مي‏كنم تا كسي كه از حكمت اطلاع ندارد برخورَد و مطلب را بفهمد.

نوع چهارم: تحقيقاتي كه ايشان از خود فرموده‏اند بر رد اين حقير فقير در اثناي اين كتاب و لابد است كه از هريك جوابي لايق عرض كنم. پس اين كتاب را بر چهار مقاله تقسيم مي‏نمايم تا جواب و بيان هر نوعي معلوم شود بحول اللّه و قوته و اهل بصيرت و انصاف بعد از اين عصر بفهمند كه حقير مبتلا به چه بلائي در عصر خود

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 240 *»

بوده‏ام و چگونه بحثها از اهل عصر بر من صادر شده است و احتسب الاجر عند اللّه و لا قوة الاّ باللّه.

مقاله اولي: در جواب از سبّ و شتم و افترا و تهمت و تضليل و توهين و تحقير و وقيعه و غيبتهائي كه فرمايش فرموده‏اند جواب از آنها عرض مي‏كنم كه اگر راست فرموده‏اند خداوند به حق محمّد و آل محمد:كه از تقصيرات من درگذرد و از من عفو فرمايد زيرا كه مقصودم طلب دين خداوند بوده و به كتاب او و سنت رسول و حجج او:رجوع كرده‏ام و طالب امر موافق ضروري و اجماع بوده‏ام و از مخالف ضرورت و اجماع بيزار بوده‏ام نهايت از جهت قصور كج فهميده‏ام و تعمد به خلاف حق نكرده‏ام و عداوتي با دين و اهل دين نداشته‏ام نهايت از كثرت قصور و بي‏خردي اشتباهي كرده باشم و اگر ايشان نعوذ باللّه خلاف واقع فرموده‏اند و من بر صواب بوده‏ام، خداوند ايشان را رحمت فرمايد زيرا كه ان شاء اللّه از روي اشتباه بوده است. بلي، توقعي كه از ايشان بوده اين است كه به محض خيال يا قول مردم مبادرت به اين‏گونه سخنان نفرمايند و به زي علماء حركت كنند و به قواعد ضرورت اسلام راه روند و چون مرا ملاقات نفرموده‏اند اقلاً به مقتضاي الغائب علي حجته اين‏گونه احكام صريح جزمي نفرمايند و اين‏گونه وقيعه‏ها را حلال ندانند و شق عصاي مسلمين ننمايند و باب تكفير و تضليل بر روي مردم نگشايند و چون بنده در اسلام تولد كرده‏ام و در اسلام نشو كرده‏ام غيبت مرا حلال ندانند و سخن اعادي مرا درباره حقير نپذيرند. وانگهي كه حقير بر سر منبرها به مطالب خود فرياد مي‏كنم و لازال مي‏گويم كه از هرچه خلاف كتاب و سنت و ضرورت اسلام باشد بيزارم و در كتب خود به مذهب خود تصريح كرده‏ام حتي در همين ارشاد العوام و هداية الصبيان كه محطّ نظر ايشان واقع شده است از ميان همه كتابهاي من و چون حقير داخل عوام اقلاً محسبوب نمي‏شوم و اقلاً صاحب يك كرور بيت تصنيف هستم داخل علماء شايد محسوب شوم و شايد اهل لساني و اصطلاحي و اصولي باشم كه تا از خودم كسي اخذ نكند مراد مرا نمي‏فهمد بايستي كه اگر كلام متشابهي به جهت اشكال

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 241 *»

مطلبي ببينند آن را حمل بر محكمات كلماتم نمايند زيرا كه هردو كلام من است يكي موافق ضرورت و يكي مشتبه. آنكه موافق است مقدم است زيرا كه اصل اسلام من معين است و آنچه مشتبه است احتمال موافقت و مخالفت هردو دارد و آدم متّقي ترك محكم نمي‏كند و از پي متشابه نمي‏رود و كلام متشابه در كلام جميع علماء و حكماء هست و احدي را گزيري از آن نيست و نمي‏شود كه جميع مقدمات و منسوبات هر مطلبي را در يكجا نوشت، لابد مقدمات را در جايي و مطالب را در جايي مي‏نويسند و آن مطلب بدون آن مقدمات متشابه مي‏شود و بايد همه كلمات شخص را جمع كرد و مراد او را فهميد. كدام فقيه است كه در كلام او در علم خودش متشابه نيست و كلام موهم خلاف نيست؟ و اقرار همه علماء بر ردّ متشابه است بر محكم. پس اين خلاف توقع از ايشان به عمل آمده كه چرا درباره حقير از زي علماء و طريقه ضرورت اسلام بيرون رفته و رسم تقوي و ورع را از دست داده‏اند. بلي، اگر در كتاب حقير محكم نبود، معذور بودند و نمي‏دانم چه عذر دارند كه محكمات را حمل بر مكر و حيله فرموده‏اند و متشابهات را بنابر زعم خود صدق و واقع انگاشته‏اند؟ پس از اين جهت اميدوارم كه خدا از ايشان عفو فرمايد و اين بي‏لطفيهاي ايشان را باعث زيادتي اجر من گرداند و در راه ائمه سلام اللّه عليهم اين‏همه ناسزاها در مذاق من احلي از عسل است و گواراست و منتظر بيش از اين بلا و محنت هستم چنانكه همه اكابر اصحاب از دست ضعفاء مي‏كشيدند و از جمله ناسزاهاي ايشان، نسبت بدعت است به حقير. بسيار تعجب كردم كه چگونه شده است كه معني بدعت از نظر ايشان رفته است. اگر بنا باشد كه كسي كه تتبع در كتاب و سنت و آفاق و انفس كرد و مطلبي را فهميد و نهايت اشتباه كرد در فهم آنها و چيزي فهميد بدعت باشد، جميع علماي اسلام از اهل بدعتند زيرا كه هريك از آنها در مسأله‏اي اشتباه كرده‏اند لامحاله و لو به اعتقاد ديگري و مذهب شيعه مذهب مخطِّئه است نه مصوِّبه. پس همه از اهل بدعتند و ضلالت نعوذ باللّه و اگر آنها از اهل بدعت نيستند ــ و البته نيستند ــ من چگونه از اهل بدعت شده‏ام و حال آنكه ايشان در

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 242 *»

اين كتاب خود آيات و اخبار و ادله مرا ذكر كرده‏اند نهايت به زعم ايشان من قاصر و بي‏فهم بوده‏ام و غلط فهميده‏ام ديگر نسبت به بدعت چرا؟ و حال آنكه معني بدعت آنست كه كسي مطلبي بدون دليل شرعي وضع كند و آن را دين قرار دهد و حبّ و بغض او بر آن باشد و من از هرچه غير از كتاب و سنت باشد بيزارم و به غير نص فتوا را جايز نمي‏دانم پس چگونه چنين كسي از اهل بدعت است. كسي كه چندين كتاب بر مطلب خود تصنيف كرده و همه را مشحون به ادله شرعيه نموده است و عمر خود را صرف در اين امر نموده است چگونه از اهل بدعت مي‏شود و حال آنكه از مذهب علماء است كه خطاي مجتهد مغفور است و اگر مغفور نباشد همه عاصيند و اگر همه عاصيند همه فاسقند نعوذ باللّه زيرا كه هريك خطائي در يك مسأله كرده‏اند و البته هيچ‏يك فاسق نيستند و لايكلّف اللّه نفساً الاّ وسعها. پس خلاف توقع مي‏شود كه چرا حقير را نسبت به بدعت داده‏اند و برخلاف كتاب و سنت و اجماع علماء و ضرورت شيعه درباره من حكم فرموده‏اند و تفرقه در ميان امت انداخته‏اند و به واسطه اين حكم صدهزار نفر دوستان مرا از اين امت ضال و از اهل بدعت شمرده‏اند و واي بر ما اگر حكمشان نافذ بود بلكه به مقتضاي اين حكم همه علماء از اهل بدعت مي‏شوند حتي آنكه خود ايشان هم البته معصوم نيستند و خودشان هم در يك جايي خطائي كرده‏اند و خلاف اجماعي فرموده‏اند چنانكه در اين كتاب بسيار است. پس به فتواي خود ايشان ايشان از اهل بدعتند و حرمت بدعت مخصوص به اصول نيست و در فروع هم جاري مي‏شود زيرا كه فرموده‏اند: ادني الشرك ان‏تقول للنواة حصاة و تدين اللّه به. علي اي حال ان شاء اللّه امر بر ايشان مشتبه شده و غافل شده‏اند كه اين‏گونه ناسزاها را فرمايش كرده‏اند و اميد است كه خداوند از ايشان عفو فرمايد يا اينكه اين كتاب تصنيف ايشان نباشد و افترا بر ايشان بسته‏اند چنانكه بر ما بسته‏اند.

و باز از جمله عجائب آنست كه فرموده‏اند كه حقير غيبت علماء را كرده‏ام و حال آنكه حقير اسم احدي را در هيچ كتابي از كتب خود نبرده‏ام و بي‏ادبي به احدي

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 243 *»

نكرده‏ام و هرجا كه اسم كسي را برده‏ام با نهايت آداب و القاب اسم برده‏ام و اگر چيزي عرض كرده‏ام از اظهار صفات ناپسند متشبهين به طلاب، به طور ابهام كرده‏ام و نسبت به كساني كه خود را نسبت به علماء داده‏اند و از علماء نيستند و خود را زاهد نموده‏اند و راغب در دنيا هستند و به اتفاق علماء نه هركس كه عمامه بر سر گذارد و ردا بر دوش گرفت و عصا در دست نگاه داشت و قدمهاي كوچك برداشت و لا حول گفت عالم و خليفه خدا و رسول است.

اي بسا ابليس آدم‏رو كه هست   پس به هردستي نبايد داد دست

پس حقير به طور ابهام حالات اهل تلبيس را گفته‏ام و آنهايي كه بي‏وجه شرعي بنده را تكفير مي‏كنند نه حالات علماء را و اين به اتفاق علماء و شهادت سنت غيبت نيست. جميع ائمه:حال اهل تلبيس را به طور عموم و ابهام ذكر فرموده‏اند و غيبت نفرموده‏اند يقيناً پس من چگونه غيبت كرده‏ام و جميع علماء و محدّثين احوال اهل تلبيس را ذكر فرموده‏اند به طور عموم كه بدند و اجتناب از آنها لازم است و غيبت نكرده‏اند و چرا ايشان نسبت فسق را به من داده‏اند و چه شده است كه ايشان كه كتابي در سبّ و شتم و فحش و نسبتهاي ناسزا از بي‏حرمتي نسبت به مشايخ من و من باسمائنا نوشته‏اند غيبت نشده است؟!

و اگر بفرمايند تو از اهل بدعتي و غيبت تو حلال است، دانستيد كه مستنبط از كتاب و سنت اگرچه خطا كند بدعت نخواهد بود و كتاب ايشان به دست هر فقيه و عاقلي كه بيفتد مي‏داند([8]) كه ايشان ادله كتاب و سنت و آفاق و انفس و اجماع و ضرورت از كتاب من بر مطلب خودم نقل فرموده‏اند و مع ذلك نسبت به بدعت داده‏اند و احتمال مي‏رود كه اين عمل ايشان را حمل بر غرض و بي‏تقوايي نمايد زيرا كه نعوذ باللّه اين حكم بغير ما انزل اللّه مي‏شود بلكه قدح جميع علماء مي‏شود و لكن ان شاء اللّه چنين نيست و امري بر ايشان مشتبه شده است و اعداء در غياب من از روي عداوت شهادتهاي باطل در خدمت ايشان داده‏اند و ايشان از صدق و صفاي خود

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 244 *»

باور فرموده‏اند و سزاوار آن بود كه رجوع به كتابهاي من از روي تأمل بفرمايند و ردّ متشابه به محكم بفرمايند و اين حكمها را درباره مسلمين نفرمايند.

باري، من كه رأيم سبّ و شتم نيست و زبانم و قلمم الحمد للّه رب العالمين عادت به فحّاشي و بدگويي و بدنويسي درباره كسي نكرده است وانگهي به علماء زيرا كه حضرت صادق7 فرموده‏اند كه از علامات شرك شيطان كه شك در آن نيست اين است كه شخص فحّاش باشد، باك نداشته باشد كه چيزي به مردم بگويد يا مردم چيزي به او بگويند و حضرت امير7 فرمودند كه رسول خدا9 فرمودند كه خدا حرام كرده است بهشت را بر هر فحاش كم‏حيا كه باك ندارد آنچه بگويد نسبت به مردم و آنچه مردم نسبت به او بگويند زيرا كه اگر از اصل او تفحّص كني نخواهي يافت او را مگر حرامزاده يا شرك شيطان. عرض كردند يا رسول اللّه در مردم شرك شيطان هست؟ فرمودند: آيا نخوانده‏اي قول خداي عزّ و جلّ را: و شاركهم في الاموال و الاولاد؟ و سؤال كرد مردي از فقيهي: آيا در ميان مردم كسي هست كه باك ندارد آنچه به مردم بگويد يا مردم به او بگويند؟ فرمودند: هركس متعرّض مردم شود و فحش به ايشان گويد و او مي‏داند كه مردم او را وانمي‏گذارند پس او مرديست كه باك ندارد آنچه به مردم بگويد يا مردم به او بگويند. انتهي. و سؤال و جواب از فقيه را كليني در ضمن حديث نقل كرده‏اند و احتمال مي‏رود كه مراد از فقيه، موسي بن جعفر8 باشد.

و از غيبت اجتناب مي‏نمايم زيرا كه در كتاب انوار نعماني روايت كرده است از حضرت رسول9كه فرموده‏اند: بپرهيزيد از غيبت زيرا كه غيبت بدتر از زنا است كه مرد گاهي زنا مي‏كند و توبه مي‏كند پس خدا قبول مي‏كند توبه او را و غيبت‏كننده آمرزيده نمي‏شود تا بيامرزد او را غيبت‏كرده‏شده. و روزي حضرت رسول9 خطبه خواندند پس ربا را ذكر فرمود و عظم گناه ربا را ذكر فرمود و فرمود كه يك درهم ربا كه به شخص برسد اعظم است در نزد خدا در گناه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 245 *»

از سي و شش زنا كه با محرمات خود كند در جوفِ كعبه و از ربا عظيمتر عِرض مرد مسلمان است يعني كسي او را غيبت كند و وحي فرموده خداوند به موسي7 كه اگر غيبت‏كننده توبه كند آخرتر از همه به بهشت مي‏رود و اگر توبه نكند پيشتر از همه به جهنم مي‏رود و حضرت رسول9 فرمود كه هركس غيبت كند مرد مسلم يا زن مسلمه را چهل شبانه‏روز نماز و روزه او قبول نمي‏شود مگر غيبت‏كرده‏شده او را بيامرزد و فرمودند: دروغ مي‏گويد كسي كه گمان كند حلال‏زاده است و او گوشت مردم را به غيبت مي‏خورد از غيبت اجتناب كن چرا كه آن نان خورش سگهاي جهنم است و فرمود عذاب قبر از نمامي و غيبت و دروغ است. ان شاء اللّه بعد از اين احاديث غيبت نمي‏كنم علماء را و بهتان بر ايشان نمي‏بندم و بهتان از غيبت اعظم است و اين حكم غيبت عامي است كه بگويي كج راه مي‏رود عامي كجا و عالم كجا و گفتن كج راه مي‏رود كجا و تهمت در دين عالم و عالمي كه اتباع ندارد كجا و عالمي كه اتباع دارد و آن تهمت به همه سرايت مي‏كند. پس ان شاء اللّه بعد از ديدن اين احاديث سبّ و شتم علماء نكرده‏ام و نمي‏كنم و غيبت ايشان را نمي‏نمايم و بهتان بر ايشان نمي‏زنم و افترا بر ايشان نخواهم بست و اين كتاب نسبتش به جناب ملا حسين علي ثابت نيست و هرگز ايشان چنين تصنيفي نمي‏كنند و روي سخن با مصنف مجهول است و در كتب من چنين چيزهايي نيست. بلي، به طور ابهام تظلم از آنها كه مرا تكفير كرده‏اند و تضليل نموده‏اند و افترا و بهتان بسته‏اند و شق عصاي مسلمين نموده‏اند و حكم تكفير و ضلالت صدهزار مخلوق ايران نموده‏اند به خيالات باطل مي‏نمايم و جاي گله و توقع نيست كه كسي بگويد چرا تصديق آن را نمي‏نمايي و چرا اظهار برائت از افتراهاي آنها مي‏نمايي. بر من لازم است كه اظهار خطاي آنها را عموماً بنمايم اما باسمه حاشا كه تصريح به اسم كسي در كتابي كرده باشم. پس اينكه مصنف فرموده كه حقير غيبت علماء كرده‏ام اشتباه است ولي ايشان اسم مرا و مشايخ مرا بخصوصه با اين‏طورها كه عرض شد ذكر كرده‏اند خدا از ايشان عفو فرمايد و غيبت به كتابت

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 246 *»

اعظم از غيبت به زبان است چرا كه غيبت به زبان را اهل مجلس مي‏شنوند و غيبت به كتابت به كل بلاد مي‏رود و اشاعه فاحشه مي‏شود و خدا مي‏فرمايد: ان الذين يحبون ان‏تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا و الاخرة و اللّه يعلم و انتم لاتعلمون. و من شك ندارم كه ذكر بد درباره مسلمي اگر سب و شتم و غيبت نباشد همين كه سبب اذيت او باشد پسنديده نيست پس ان شاء اللّه درصدد اذيت مسلمي هم بدون سبب نمي‏خواهم برآمد زيرا كه ديده‏ام حديثي از مفضّل بن عمر از حضرت صادق7 كه فرمودند: چون روز قيامت شود منادي ندا كند كجايند مانعان اولياي من؟ پس برخيزند قومي كه بر روهاي ايشان گوشت نباشد و كسي گويد اينهايند كه اذيت كردند مؤمنين را و نصب ورزيدند نسبت به ايشان و عناد كردند با ايشان و سرزنش كردند ايشان را در دينشان. پس امر شود كه ايشان را به جهنم بريد و از هشام بن سالم از حضرت صادق7 است كه خدا فرموده است كه بداند محاربه مرا و مستعد آن باشد كسي كه اذيت كند بنده مؤمن مرا و ايمن باشد از غضب من كسي كه گرامي دارد بنده مؤمن مرا و اگر نباشد از خلق در زمين در ميان مشرق و مغرب مگر يك مؤمن با امامي عادل مستغني مي‏شوم از عبادت آن دو از جميع آنچه خلق كرده‏ام در زمين و هرآينه برپا خواهد ايستاد هفت آسمان و هفت زمين به آنها و هرآينه قرار مي‏دهم براي آنها از ايمانشان انسي كه محتاج نباشند به سوي انسي به سواي خودشان و از حضرت صادق7 است كه فرمود كه رسول خدا9 فرمودند كه مرا به معراج برد پروردگارم پس وحي كرد به من از پس حجاب آنچه وحي و مشافهه با من سخن گفت كه يا محمّد كسي كه ذليل كند دوستي از من را، به تحقيق كه در كمينگاه نشسته است به جهت جنگ با من و هركس با من جنگ كند با او جنگ خواهم كرد. عرض كردم: اي پروردگار من كيست اين دوست تو؟ پس دانستم كه كسي كه با تو جنگ كند تو با او جنگ خواهي كرد، فرمود: آن كسي است كه عهد او را گرفته‏ام براي تو و براي وصي تو و براي ذريّه شما به ولايت.

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 247 *»

باري، بعد از اين احاديث ان شاء اللّه درصدد اين خصال نخواهم آمد و سخني كه از آن اذيت مؤمني حاصل شود نخواهم زد، بلي عرض كردم تظلم از دست افترازنندگان و تكفيركنندگان عموماً و ابهاماً خواهم كرد و خداوند مي‏فرمايد: لايحب اللّه الجهر بالسوء من القول الاّ من ظلم و چاره‏اي نداريم اگر به رويم افتراها ببندند و من هم سكوت كنم يا تمجيد آنها را كنم، شنوندگان مي‏گويند كه معلوم است كه اين سخنان راست است و چه حرمت دارند آنها نزد من و حال آنكه من به ايمان خود مطّلعم و آنها از من و از مذهب من تبرّي مي‏كنند و مرا تكفير مي‏كنند و فتوا به خون و مال من مي‏دهند پس چه باعث است كه مع ذلك من ايشان را مسلم بدانم و حرمتي براي آنها بگذارم و حَكَم خدا است و محكمه قضا عرصه قيامت و ثواب نعيم جنت و عذاب عقاب نار، آنچه مي‏خواهند بگويند، و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون و همين قدر جواب از نوع اول بس است.

و لولا الشعر بالعلماء يزري   لكنت اليوم اشعر من لبيد

تمام شد مختصري كه در جواب مرحوم حاج ملا جعفر استرآبادي و مرحوم ملا حسين علي مشايخ ما نوشته بودند و هركس طالب بيش از اينها باشد به آن كتابها رجوع نمايد و چون جناب شيخ باقر هم در مسأله ركن رابع ايرادي كرده بودند و جوابي در رد او نوشته شده حاصل ايراد هم مانند ايراد ملا حسين علي بود و حاصل جواب او هم مانند جواب مرحوم حسين علي بود، ايراد و جواب او را هم ننوشتم به جهت آنكه كتاب به طول مي‏انجاميد و معني ركن رابع نيست مگر تولاي اولياي خدا و تبرّي از اعداي خدا به طوري كه مختصر آن قبل از اين گذشت.

اما ايراد مرحوم ملا محمد تقي قزويني در اين است كه شيخ مرحوم به معاد جسماني قائل نيست و ائمه طاهرين: را خالق و رازق و محيي و مميت مي‏داند و اين ايراد محض افترا است كه نسبت به مرحوم شيخ داده و هركس منكر معاد جسماني يا معراج جسماني باشد، منكر ضرورت اسلام است و كافر است. خدا لعنت

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 248 *»

كند منكر آن دو را و از مذهب شيخ مرحوم اعلي اللّه مقامه نيست و همچنين هركس غير خدا را با خدا شريك كند در ذات او يا در صفات او كافر است بلا شك. هو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شي‏ء سبحانه و تعالي عما يشركون. و شيخ مرحوم در اين علوم اگر ابصر و اعلم از ساير علماء نباشد كه به قدر ساير علماء در اين مسائل دانا هستند و چنانكه خود اين مصنف مي‏گويد كه انصافاً در اصول دين شيخيه اعلم از سايرين هستند و اين مسائل از اصول دين است و شيخيه اعلمند و ايشان بهتر از ديگران مي‏دانند كه معقول نيست كه در خلق و رزق و موت و حيات، احدي شريك خدا باشد و لكن بعضي از مردم از تهمت و افترا گفتن باكي ندارند چنانكه گفتند و چاره اينها را نمي‏كند مگر محكمه حكم الهي در روز قيامت در نزد رسول خدا و ائمه هدي:.

و اگر كسي بگويد كه شايد ايشان به كتاب مشايخ شما رجوع كرده‏اند و چنين فهميده‏اند كه مشايخ شما چنين مي‏گويند، عرض مي‏كنم در صريح كتابها و بيانهاي خود كه مي‏فرمايند منكر معاد جسماني و معراج جسماني كافر است و صريحاً مي‏گويند كه هركس كسي از خلق را شريك خدا داند در ذات او يا در صفات مختصه به او دانست كافر است و منكر معاد جسماني و معراج جسماني نيستيم و كتابهاي بسيار در اثبات معاد جسماني و معراج جسماني نوشته‏ايم و در اغلب كتابهاي خود مقامات توحيد را نوشته‏ايم و وحدت مطلقه را مخصوص ذات خدا مي‏دانيم و در اينكه در صفات او كسي شريك نيست كتابها نوشته‏ايم بلكه اغلب كتابهاي ما در همين نوشته شده و در اغلب كتابها و بيانهاي خود صريحاً فرمايش كرده‏اند كه هركس در هرمسأله‏اي از مسائل اصول يا فروع برخلاف ضرورت اسلام و ايمان و اجماع علماء عمداً فتوا دهد كافر است. پس از اين قبيل تصريحات در كلمات ايشان بيش از اين است كه بتوان احصا كرد. پس در مقابل اين تصريحات در حل مسائل مشكله غامضه كه مدقّقين از علماي ابرار سؤال كرده‏اند از ايشان و ايشان جواب داده‏اند مسائلي چند هست كه هركس از اهل آن مسائل

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 249 *»

نباشد از براي او آن جوابها داخل مشكلات و متشابهات است و آن كساني كه از اهل آن بوده‏اند و سؤال كرده‏اند و جواب شنيده‏اند فهميده‏اند سؤال و جواب خود را و در نزد ايشان آن جوابها از متشابهات نيست. پس به كدام از قواعد اسلاميه و ايمانيه بايد صريح كلام را حمل بر مكر و خدعه كرد و حمل كرد آن را بر كلام متشابه و آنچه را كه خود شخص بخواهد در كلام متشابه بگويد مي‏تواند. پس كفري را كه مي‏خواهد اثبات كند از كلام متشابه اثبات كند و بگويد معني كلام او اين كفر است. آيا اين است دين خدا و اين است آيين رسول خدا و اين است طريقه ائمه هدي:؟ و قاعده دين اين است كه كلام صريح را حجت مي‏كنند و كلام متشابه را كه احتمال مي‏رود مطابق آن صريح باشد و احتمال مي‏رود كه مخالف آن باشد حمل بر آن مي‏كنند و در همه اديان كلام صريح مقدم است و كلام غير صريح محمول بر صريح است مگر در نزد كساني كه از ضروريات دين و مذهب باكي ندارند كه بيرون روند به جهت فساد و فتنه در ميان عباد و بلاد چنانكه صفت آنها را خداوند عالم در كتاب خود فرموده: هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن امّ الكتاب و اخر متشابهات فامّا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و آيات محكمات همان تصريحات است و متشابهات همانها است كه احتمال مي‏رود معني آنها با تصريحات مطابق باشد و احتمال هم مي‏رود مطابق نباشد به حسب لغت ظاهر در نزد غير اهل علم و راسخين در علم. پس كساني كه راسخ نيستند بايد اكتفا به تصريحات كنند و در متشابهات معني آنها را حمل بر صحت كنند كه جميع مسلمين مكلّفند كه افعال و اقوال متشابهه جميع مسلمين را حمل بر صحت كنند تا آنكه خلاف آن صريحاً ظاهر شود و صريح هميشه بي شک و ‏شبهه است و غير صريح هميشه محل شك و شبهه است پس از اين جهت در احاديث قواعد كليه به دست شيعيان خود دادند و فرمودند: لاتنقضوا اليقين الاّ بيقين مثله. و فرمودند: لاتنقض اليقين بالشك ابداً. و فرمودند: دع ما يريبك الي ما لايريبك و فرمودند: من اقتحم في الشبهات وقع في المحرّمات

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 250 *»

و من اقتحم في الشبهات وقع في الهلكات و امثال اين احاديث بسيار است كه هركس كلام صريح را رد كند و كلام متشابه را تمسك كند، خلاف ضرورت اسلام را كرده كه آن ضرورت واضح‏ترين ضرورتها است و اكفر كفره تا به حال چنين بنائي در كيش خود نداشتند كه بگويند فلان شخص در قول صريح او و در عمل واضح او نقصي نيست و لكن در دل كافر است و در قلب اعتقادات باطله دارد و هركس اين قاعده را جاري كند همين قاعده خود او را از دين بيرون مي‏برد و كسي ديگر به او مي‏گويد كه به قاعده خودت خودت هم در قول صريح و عمل واضح نقصي نداري و لكن در دل يهودي هستي بلكه چون اين قاعده را خودت اختراع كرده‏اي و با هيچ ديني و مذهبي مطابق نيست خودت به ظاهر هم كافري كه برخلاف ضرورت اسلام حكم كرده‏اي عمداً و از اين قبيل مسائل چيزي نيست كه علماي دقيق بايد بفهمند و ساير علماء و ساير عوامي كه في الجمله شعوري دارند نفهمند.

پس عبرت بگير از كلام اين مصنف كه مي‏گويد ما بي‏سر و پايان نمي‏فهميم و آنهايي كه تكفير كرده‏اند معلوم است چيزي فهميده‏اند و ما را نمي‏رسد كه بگوييم آنها نفهميده‏اند و ما فهميده‏ايم و اين نيست مگر آنكه با حق و اهل حق عنادي داشته و خواسته به اين داوولها([9]) بلكه بتواند زهر عناد را در دل بعضي از عوام داخل كند. خدا جزاي او را بدهد ان خيراً فخيراً و ان شراً فشراً.

عبارت مصنف: «و اين معني بسي ظاهر است كه هرگاه ما مقلد مجتهدي باشيم و امر را به او مشتبه كرده باشند و يكي از رفقاء و اصدقاء ما را تفسيق كرده باشند به جهت اينكه امام نيست و علم غيب ندارد و حال آنكه ما چيزي كه منافي عدالت باشد از او نديده باشيم، مع ذلك سلب اعتقاد ما از آن مجتهد نمي‏شود كه ترك تقليد او را بكنيم و محبت او را از قلبمان بيرون كنيم. وانگهي علماء فرموده‏اند كه هرگاه مجتهد جامع الشرايط حكم به كفر كسي فرمايد بر عوام واجب است كه انفاذ حكم مجتهد را نمايد هرچند خودشان كلمه كفري از او نشنيده باشند».

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 251 *»

عرض مي‏شود: كه اين مصنف خواسته به هر حيله‏اي كه باشد انكار حق و اثبات باطل كند و غافل شده از اينكه آنچه را كه او در اين عبارات خواسته از براي مكفِّرين مشايخ ما اثبات كند از براي مقلدين ايشان، مقلدين مشايخ ما هم به همان دليل مي‏توانند جواب بگويند كه ما هم مشايخ خود را عالم ربّاني و جامع الشرايط مي‏دانيم پس مثلاً ايشان چون تفسيق يا تكفير مكفِّرين خود را كرده‏اند ماها بايد انفاذ حكم ايشان بكنيم اگرچه كلمه كفر و فسق از آن مكفرين نشنيده باشيم. پس هرچه را كه تو در حق مكفِّرين مي‏گويي، بعينه همان چيز را مقلدين مشايخ ما در حق مشايخ ما مي‏گويند. و اگرچه اين جوابي كه عرض شد جوابي بود كه از براي مصنف راه گريزي نگذاشت و لكن از براي ارباب بصيرت عرض مي‏كنم كه اگر بنا چنين باشد كه مقلدين در جميع مسائل ضروريات و غير ضروريات تقليد عالمي را بكنند اگرچه آن عالم برخلاف ضروريات حكم كند و تكليفي ديگر نداشته باشند، بايد مردم عوام سنّي شوند و اين مذهب مذهب عامه عمياء است كه مي‏گويند علي7 مجتهد بود و اجتهاد كرد و محاربه با معاويه را واجب كرد و معاويه هم مجتهد بود و اجتهاد كرد و محاربه با علي7را بر مردم واجب كرد و هردو مجتهد بودند و هردو مقلدين داشتند و بر هر طايفه از مقلدين واجب بود كه انفاذ حكم مجتهد خود را بكنند و نبايد هيچ‏يك از دو طايفه از مجتهد خود سؤال كنند كه به كدام دليل محاربه با خصم خود را بر ما واجب كردي. پس علي و معاويه هردو خوب بودند و مقلدين هردو مردماني خوب بودند و اين عبارت ايشان است كه مي‏گويند: سيدنا علي قاتَلَ سيدنا معاوية و هردو را با اينكه با يكديگر قتال كردند و با اينكه هريك كه بر ديگري غالب مي‏شدند آن ديگري را مي‏كشتند، سيد و آقا و بزرگ خود مي‏دانند. پس از قراري كه مصنف استدلال كرده بايد مقلدين مكفِّرين انفاذ حكم ايشان كنند و نپرسند كه شما چرا تكفير مي‏كنيد يا اگر هم پرسيدند و جواب گفتند كه شيخيه به معاد جسماني يا معراج جسماني قائل نيستند يا علي را7 خدا مي‏دانند، نبايد تفحّص كنند كه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 252 *»

افترا بسته‏اند يا راست مي‏گويند يا از محكمات كلمات مشايخ ما چيزي دارند يا از متشابهات مي‏گويند. و همچنين مقلدين مشايخ ما هم آنچه مشايخ حكم مي‏كنند بايد انفاذ كنند و بعضي از مردم هم بگويند هردو جانب علماء هستند و هردو جانب شيعه هستند و هردو جانب خوبند و ماها را نمي‏رسد كه خود را با علماء شريك كنيم هرچه مي‏گويند خود مي‏دانند به ماها چه رجوع دارد اين‏گونه دخل و تصرفها؟ ماها همه را خوب مي‏دانيم و مشغول زندگاني خود هستيم و پا را از گليم خودمان درازتر نمي‏كنيم مانند سنيهاي اين زمان كه مي‏گويند: سيدنا علي قاتَلَ سيدنا معاوية.

پس اگر صاحب‏شعوري يافت شد و در ميان دو نفر اختلاف ديد به اين سرحد كه اين يك آن يك را تفسيق يا تكفير مي‏كند و باقي علمائي كه هستند بعضي مي‏گويند حق با اين شخص است و بعضي مي‏گويند حق با آن شخص است و ثالثي هم در ميان نباشد كه مسلّمي باشد كه همه مردم رجوع به آن كنند و از آن دو نفر مختلف و از ساير علمائي كه بعضي تصديق اين و بعضي تصديق آن مي‏كردند اعراض كنند و مسائل خود را از آن شخص ثالث اخذ كنند و چنين شخص ثالث مسلّمي بالفرض اگر بتوان پيدا كرد مگر در بلدي فرض كنيم كه اختلاف اين دو را نشنيده باشد و الاّ به حسب عادت روزگار تصديق سمتي و تكذيب سمتي را خواهد كرد چرا كه واجب است بر او كه احكام مواريث و مزاوجات و معاملات را بيان كند و در كفر و ايمان و فسق و عدل اين احكام مختلف پيدا مي‏شود يقيناً و همين كه تصديق سمتي و تكذيب سمتي را كرد خودش هم لامحاله در سمتي واقع خواهد شد پس باز اختلاف بر حال خود خواهد ماند، آيا مردم بايد به فتواي اين مصنف راه روند و بدون دليل بعضي تابع اين و بعضي تابع آن شوند و بعضي ديگر سيدنا علي قاتَلَ سيدنا معاوية بگويند؟ يا اينكه از براي دين خداوند ميزاني هست كه عوام بتوانند حق و باطل را تميز دهند؟ پس هركس متدين و بابصيرت هست كه خود تكليف خود را مي‏داند و هركس متحيّر باشد رساله «ميزاني» كه اين خاكسار نوشته‏ام مُعين او است. و مختصر اين است كه از براي عوام ميزاني به غير از ضروريات

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 253 *»

دين و مذهب نيست پس بايد جميع مختلفين را به آن ميزان قويم بسنجند پس هركس با آنها مطابق آمد آن را حق بدانند و هركس مخالف شد آن را باطل بدانند. پس مسائل دين نوعاً از دو قسم خارج نيست:

ــ يكي ضروريات كه مخالفت آنها موجب كفر است.

ــ و يكي مسائل مشكله نظريه كه هميشه علماي اعصار در آنها اختلاف داشته و دارند و موجب كفر و فسقي نيست اختلاف در آنها و عوام آنچه را كه بايد تقليد كنند در مسائل مشكله نظريه است نه در ضروريات. پس اين است مذهب ما و اين است مذهب حق، پس هركس موافق ضروريات سلوك كرد، او برادر ايماني(ديني‌ خ‌ل) ما است و ما از او اوييم و او از ما اگرچه تقليد از مشايخ ما نكند و هركس برخلاف ضروريات عمداً سلوك كند او از دين و مذهب حق بيرون است و آنچه اين مصنف فرض كرده بود در نظريات بود كه شاهدي شهادت دهد و امري را(امر بر او خ‌ل) مشتبه كند و حضرات مكفِّرين به شهود حكمي تكفير نكرده‏اند كه اين احتمالات درباره ايشان جاري باشد بر عباراتي كه نقل كرده‏اند ايراد كرده‏اند و تكفير كرده‏اند يا اينكه اين عبارات نسبت به ايشان متشابه بوده و كلام صريح و محكم را ترك كرده‏اند و كلام متشابه را به طوري كه خواسته‏اند معني كرده‏اند و هرقدر در جواب گفته شد كه مقصود ما همان كلام صريح ما است، آن را حمل بر فساد كردند چنانكه دانستي. و السلام علي من اتبع الهدي و اجتنب طريق الردي.

عبارت مصنف: «پس از اين بيانات معلوم شد كه ردّ آن بزرگواران نه از روي عناد و حسد است بلكه چيزي ديده‌اند و شنيده‏اند و از كلمات شيخ و سيد چيزي فهميده‏اند تا آنها را رد فرموده‏اند و ما نفهميده‏ايم. مشهور است: تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها».

عرض مي‏شود: نمي‏دانم از كجا معلوم شد كه مكفرين از روي عناد و حسد تكفير نكرده‏اند و حال آنكه تا خود را از ضرورت اسلام و ايمان بيرون نبردند نتوانستند

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 254 *»

تكفير كنند چنانكه دانستي. و عجب دليل مشهوري آورده كه تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها! مردم درباره حضرت پيغمبر9 گفتند كه كاذبي و ساحري، درباره حضرت امير7 گفتند دزدي مي‏كند و غسل جنابت نمي‏كند و نماز نمي‏كند. آيا چيزكي بود كه مردم چيزها گفتند؟! و آنهايي كه چيزها گفتند همگي صاحبان عمامه و عبا بودند و همه ملا بودند و تصنيف و تأليف داشتند و رئيس طايفه و قومي بودند. نعوذ باللّه من بوار العقل و قبح الزلل و به نستعين. و آنچه را كه از كلمات شيخ و سيد اعلي اللّه مقامهما فهميده‏اند كه نوع آنها را عرض كردم و كتابها در آن ايرادها و جواب از آنها موجود است و چيزي نيست كه كسي نفهمد. پس بعضي از آن ايرادها افترا است كه مشايخ ما تصريح كرده‏اند كه ماها از آنها بيزاريم و بعضي استدلال از متشابهات كلام ايشان است كه تصريح كرده‏اند كه مراد ما اين نيست كه شماها مي‏گوييد بلكه مراد ما آن امريست كه مطابق ضروريات است و بعضي محض خيالي بوده كه ايشان منفردند و ايشان قول علماي بسيار را از براي خود شاهد آورده‏اند چنانكه از كتاب جواب مرحوم حاج ملا جعفر عرض كردم و دانستي. پس آن چيزي كه آنها فهميده‏اند و ديگران نمي‏توانند بفهمند كدام است؟ عبارات طرفين در كتابهاي ايراد و جواب موجود است و اين مصنف از بس حيله‏باز است مي‏خواهد به اين حيله‏ها بلكه يك عامي را گمراه كند كه ما را نمي‏رسد خودمان تحقيقي بكنيم و محض اينكه يافتيم مكفّرين تكفير كرده‏اند بايد ماها تسليم حكم ايشان بكنيم و شيخيه را كافر بدانيم. و با اين اصراري كه دارد كه مكفرين معلوم است كه چيزي فهميده‏اند كه تكفير كرده‏اند و مقلدين را هم كه نمي‏رسد تفحّص كنند و لازم است كه تسليم حكم ايشان كنند، ديگر معني توقفي كه در اول اين نوشته كرد چيست؟! و گفت كه چون اقرار به ضروريات دارند و صاحب زهد و تقوي و ورع هستند، ما ايشان را مسلم و مؤمن مي‏دانيم چرا كه خدا گفته: و لاتقولوا لمن القي اليكم السلام لست مؤمنا. پس اگر تسليم مكفرين واجب است كه مكفرين شيخيه را مسلم و مؤمن نمي‏دانند پس

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 255 *»

چرا توقف در كفر و ايمان ايشان كردي؟ و اگر تسليم حكم آنها لازم نيست و بايد خود مكلّفين تفحص كنند، پس معني اينكه بايد تسليم امر و حكم مكفرين را كرد يعني چه؟

بالجمله، دروغگو حافظه ندارد و كلام او ربط به يكديگر ندارد و همين قدر مقلدين بايد متذكر اين معني باشند كه اگرچه در مسائل نظريه بايد تقليد كنند اما در اصل اينكه تقليد از چه شخصي بكنند نبايد تقليد بكنند و جميع علماي اسلام از شيعه و سني اتفاق دارند كه مقلد بايد اجتهاد كند در تقليد خود از هركس كه مي‏خواهد تقليد او را بكند و تقليد او بدون اجتهاد جايز نيست. پس اگر اختلاف در ميان علماء به اين سرحد رسيد كه تكفير يكديگر را كردند مقلدين خودشان بايد جد و جهد كنند و بيابند كه حق با كدام است و كدام بر باطلند و تقليد هيچ طرفي بدون جد و جهد و اجتهاد جايز نيست. پس هركدام كه موافق ضروريات دين و مذهب سلوك كردند برحقند و هركدام مخالفت كردند بر باطلند و ضروريات دين و مذهب بر عوام مخفي نيست خصوص بعد از تذكير و تنبيه. و السلام علي من اتبع الهدي و اجتنب طريق الردي.

عبارت مصنف: «و چنانكه آن مشايخ عظام فهميده‏اند ما جاهلان از هزار سال نمي‏فهميم و اين از كمال جهالت و سفاهت است كه ما خود را اعلم و اعقل و ازهد از مرحوم شيخ استاد عماد صاحب جواهر الكلام (ره) بدانيم و تصويب و تخطئه او را بكنيم وانگهي به ما معلوم نشده است كه آن بزرگواران تصريح به كفر يا فسق شيخيه كرده باشند مگر بعضي از آنها كه صراحةً تكفير فرموده‏اند مثل مرحوم آقا سيد ابراهيم قزويني و مرحوم فاضل استرآبادي و حاجي ملاجعفر و مرحوم شهيد ثالث در مجالس المتقين و مرحوم شيخ محمد باقر و حاجي ملا حسين‏علي و حاجي سيد اسد اللّه و فاضل دربندي و آخوند ملامحمد كاظم و شيخ علي اصغر بروجردي.

و مرحوم شهيد اعلي اللّه مقامه مي‏نويسد كه خودم مباحثه و مكالمه نمودم با شيخ احمد كه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 256 *»

منكر معاد جسماني و به تفويض قائل بود و مرحوم حاجي ملا جعفر (ره) رساله علي‏حده در ردّ شيخ نوشته است در مسأله معاد و علم خداي تعالي».

عرض مي‏شود: كه در عنوان سابق جواب از همه اينها گفته شد و اعاده آنها موجب ملال است و كسي كه تكفير يا تفسيق نكرده برادر ايماني ما است و ما از او و او از ما است اگرچه تقليد مشايخ ما را نكرده باشد و اگرچه ردي بر مشايخ ما كرده باشد بدون تكفير و تفسيق چنانكه جميع علماي اعصار رد بر يكديگر نوشته‏اند و در نظريات اختلافات شديده كرده‏اند بدون تكفير و تفسيق و همه آنها علماي اعلام و پيشوايان و پيشروان در دين و مذهب هستند. و اما كساني كه تكفير و تفسيق كرده‏اند ايراد آنها و جواب آنها حاضر است و هر صاحب شعوري كه نظري در آن كتابها كند مي‏فهمد كه اول خود را از ضرورت اسلام خارج كرده‏اند و بعد گفته‏اند آنچه گفته‏اند و حكم خارج از ضرورت اسلام معلوم است و اين جماعتي را كه مصنف گفته كه صريحاً تكفير كرده‏اند بر ما معلوم نشده كه جميع آنها تكفير كرده باشند مگر همان سه چهار نفري كه در عنوان سابق ايراد جواب آنها عرض شد اعاده آنها ضرور نيست و در مطالب متقدمه اثبات كردم كه اگر يك نفر موافق ضروريات دين و مذهب سلوك كند و تمام عالم برخلاف او باشند، ماها نبايد متحير شويم در تكليف خودمان و به قول مطلق هركس بر طبق ضروريات دين و مذهب جاري شد بر حق است اگرچه يك نفر باشد. حضرت پيغمبر9 فرمودند: جماعة امتي من كان علي الحق و ان قلّوا و حق، ضروريات دين و مذهب است.

عبارت مصنف: «و مسموع شد كه پاره‏اي از رسائل حاجي سيد كاظم (ره) به نظر انور مرحوم حاجي سيد محمد باقر رسانيده بود كه حق و بطلان آنها را بيان كند. سيد در جواب فرموده بودند كه حاجي سيد كاظم مثل درياي عطريست كه به يك قطره نجاست نجس مي‏شود و تصديق او را نيز نقل كرده‏اند و العهدة علي الراوي. و مرحوم شيخ مرتضي (ره) در باب شيخيه احتياط مي‏كرده است كه به هيچ‏وجه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 257 *»

لا و نعم جواب نمي‏فرموده است الاّ از براي خواص اصحاب و تلامذه خود».

عرض مي‏شود: كه چيزهايي كه به مرحوم حاج سيد محمدباقر نسبت داده كه خود او هم مي‏گويد معلوم نيست حرفهاي بي‏معني را مردم بسيار مي‏گويند و اين حرف بي‏معني است كه فلان مانند درياي عطري است كه به يك قطره نجاست نجس مي‏شود و هركس موافق ضروريات دين و مذهب سلوك كرده مؤمن و طيب و طاهر است و هركس خلاف كرد و حلال دانست خلاف آنها را كافر و نجس و خبيث است و اين حرفهاي بي‏معني حرف علماء نيست و مرحوم حاج سيد محمدباقر در زمان ورود شيخ مرحوم به اصفهان تشريف داشتند و نهايت تعظيم و تبجيل و تجليل را در شأن شيخ مرحوم به عمل آوردند و در باب سيد مرحوم ــ حاجي سيد محمّد كاظم اعلي اللّه مقامه ــ حرف ناشايستي از مرحوم حاج سيد محمدباقر بروز نكرد و ما خودمان در زمان حيات آن مرحوم در اصفهان بوديم و از اين قبيل صحبتها هم در ميان بود و احدي از علماي اصفهان در آن روز حرف ناشايستي درباره شيخ مرحوم و سيد مرحوم اعلي اللّه مقامهما نمي‏گفتند و درباره خود شيخ مرحوم كه تعظيمها و تجليلها از علماء استماع مي‏شد مثل مرحوم حاج محمّد ابراهيم كلباسي عليه الرحمة كه فخرها مي‏كردند به اينكه ملاقات ايشان با شيخ مرحوم اتفاق افتاده و در جماعات ايشان را بر خود مقدم مي‏داشتند و اقتدا به ايشان مي‏كرده‏اند و اجازه از شيخ مرحوم گرفته و به جهت تيمّن و تبرّك آن اجازه را در كتاب اشارات خود ثبت فرموده‏اند و در توصيف شيخ مرحوم اين‏طور فرموده‏اند كه: «صاحب الشريعة و الطريقة بل محييهما في الحقيقة» و كيفيت سلوك علماي سابق از هر شهري با شيخ مرحوم در كتاب «هداية الطالبين» هست هركس بخواهد رجوع كند.

اما آنچه را نسبت به مرحوم شيخ مرتضي عليه الرحمة داده كذب است كه ايشان به لا و نعم درباره شيخيه تكلم نمي‏فرمودند و احتياط مي‏فرمودند بلكه آنچه معروف است اين است كه بسيار از آن مرحوم در اين باب سؤال مي‏كردند و

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 258 *»

ايشان مي‏فرمودند كه چه شده كه در باب ايشان اين‏قدر سؤال مي‏كنيد؟ حالِ ايشان مثل حال ساير شيعيان است پس عالمشان عالم و عادلشان عادل و فاسقشان فاسق مانند ساير مردم و احتياطي در اين خصوص نداشتند چرا كه جاي احتياط نبود. اگر كسي در بلد شيعه متولد شد و پدر و مادر او شيعه هستند و خودش هم در ميان شيعه نشو و نما كرد و مثل ساير شيعيان راه رفت و اظهار تشيع كرد يقيناً شيعه است اگرچه جاهل باشد و اگرچه فاسق باشد و مادام كه صريحاً انكار ضرورتي از ضروريات دين و مذهب را نكرده به ضرورت دين و مذهب بايد جميع اهل دين و مذهب او را شيعه بدانند اگرچه در عملي از اعمال شرعيه خلافي از او صادر شود يا در مسأله‏اي از مسائل شرعيه خطا كند و احتياط معني ندارد و اگر کسي صريحا خلاف ضرورتي از ضروريات دين و مذهب کرد کافر است و احتياط معني ندارد و مرحوم شيخ مرتضي اجلّ از اين بود كه بتوان نسبت به او داد كه از اين مسأله غافل است و لا عن شعور احتياط مي‏كند.

اما اينكه گفته: «الاّ از براي خواص اصحاب و تلامذه خود»، يقيناً افترا به مرحوم شيخ مرتضي بسته و معني ندارد كه در اين خصوص از براي بعضي صريحاً چيزي بفرمايند و از براي بعضي به لا و نعم تكلم نکنند چرا كه اگر العياذ باللّه شيخيه را كافر مي‏دانست اين امر را مهمل نمي‏گذاشت كه مقلدين خود را به هلاكت اندازد كه زن به مرتد بدهند و زن از مرتد بگيرند و كسي كه در ميان شيعه باشد و شيعه باشد و بعد كافر شود مرتد است و نكاح و تزويج مرتد جايز نيست به اتفاق جميع علماء و مرتد بدتر است از يهود و نصاري و مجوس و احكام مسلمين نسبت به مرتد شديدتر است از احكام ايشان نسبت به يهود و نصاري و مجوس چرا كه توبه اين كفار را بالاتفاق قبول مي‏كنند و محض اينكه شهادتين گفتند مسلمان مي‏شوند و قبول كردن توبه مرتد خلافي است كه بيشتر از علماء برآنند كه اگر هم توبه كرد نزد خداوند قبول خواهد بود اما حاكم شرع توبه او را قبول نمي‏كند پس زن او را اگر بدون طلاق شوهر داده و بعد از ارتداد توبه كرد، زن او به او برنمي‏گردد و مال او را در حال حيات او به وارث او مي‏دهند

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 259 *»

و اگر توبه كرد مال او به او برنمي‏گردد.

بالجمله، زن از اهل كتاب مي‏توان گرفت به طور تمتع و زن مرتده را نمي‏توان گرفت و اگر يهودي مسلمان شد، زن او زن او است اگرچه آن زن يهوديه باشد و اگر مرتد توبه كرد، زن او زن او نيست و بايد عقد جديدي بكند.

بالجمله، چنين امر عظيمي را شيخ مرتضي عليه الرحمة مهمل نمي‏گذاشت كه به بعضي بگويد و به بعضي نگويد و مواريث و فروج را ضايع كند و مردم را به حرام اندازد و حرامزاده بسازد و مهمل جواب گويد كه مردم با يكديگر معاشرت كنند و با رطوبت با يكديگر ملاقات كنند و در واقع به فتواي او نجس شوند. پس اگر نعوذ باللّه شيخ مرتضي عليه الرحمة شيخيه را مرتد مي‏دانست صريحاً هر مقلدي از او سؤال مي‏كرد جواب مي‏داد و احكام مرتد را بيان مي‏كرد و مقلدين خود را به اين مهلكه‏هاي عظيمه گرفتار نمي‏كرد. پس چيزي كه موجب كفر و ارتداد شيخيه باشد نفهميده و از اين جهت چيزي نگفته نه آنكه مسامحه در اداي تكليف خود كرده و مردم را بر ضلالت باقي گذاشته و اين مصنف اگرچه نسبت به شيخ مرتضي بي‏ادبي نكرده عمداً، و لكن چون خواسته نهايت عداوت را نسبت به شيخيه به كار برده باشد، افترائي به شيخ مرتضي بسته بلكه به آن واسطه بتواند مقصود خود را حاصل كند و غافل شده كه اين نسبتي كه به مرحوم شيخ مرتضي داده نسبت بي‏اطلاعي به مسائل فقه است و نسبت بي‏ديني به آن مرحوم است. خدا جزاي او را بدهد و رفع شر او را از علماي ابرار مثل شيخ مرتضي و ساير مسلمانان بكند.

عبارت مصنف: «و بعضي از علماي شيعه خود مرحوم شيخ را خوب مي‏دانند و او را تصديق مي‏كنند بلكه به اعلميت و اورعيّتش اذعان دارند و مي‏گويند تلامذه شيخ كلام او را نفهميده‏اند و العلم عند اللّه و هو العالم بالصواب و اليه المرجع و المآب».

عرض مي‏شود: كه از اين مصنف بايد پرسيد كه آيا تو درباره آن علماي

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 260 *»

شيعه چه مي‏گويي كه شيخ مرحوم را خوب مي‏دانند و تصديق او مي‏كنند و او را اعلم و اورع از ساير علماء مي‏دانند؟ آيا با اينكه اقرار كردي كه ايشان از علماي شيعه هستند درباره ايشان هم توقف مي‏كني و خود را محتاط جلوه مي‏دهي؟ پس ايشان كه به اقرار خودت از علماي شيعه هستند و به اعلميت و اورعيت شيخ مرحوم از ساير علماء قائلند پس اگر نمي‏رسد كه ماها بي‏سر و پايان خود را صاحب فهم بدانيم و به جهالت و غفلت ايشان قائل شويم و تفحصي ضرور نيست كه ايشان گفته‏اند كه شيخ مرحوم خوب بود و اعلم و اورع از ساير علماء بود، پس چرا قول ايشان را حجت نمي‏كني و اعتنا نمي‏كني و قول مكفّرين شيخ مرحوم را حجت مي‏كني و مي‏گويي قول ايشان حجت است و تكفير كرده‏اند و مقلدين بايد انفاذ حكم ايشان را بكنند و اگر محض قول احدي بدون دليل درباره شيخ مرحوم حجت نيست نه قول كساني كه او را اعلم و اورع از ساير علماء مي‏دانند و نه قول كساني كه تكفير او كرده‏اند و تفحص بايد در كار باشد و مي‏توان تفحص كرد و قول هر جماعتي را مي‏توان فهميد و حق و باطل را در ايراد و جواب مي‏توان فهميد پس معني ندارد كه در چند موضع اصرار كرده‏اي كه چون بعضي تكفير كرده‏اند ما را نمي‏رسد كه بگوييم آنها نفهميده‏اند و انفاذ حكم آنها واجب است و اين قول تو صريح است در آنكه واجب است مردم شيخ مرحوم را كافر بدانند چنانكه اصرار كردي و صورت مسأله فرض كردي و گفتي آنچه گفتي و جواب آن گفته‏ها را عرض كردم. و آيا نه اين است كه آن علمائي كه گفتي شيخ مرحوم را خوب مي‏دانند بلكه اعلم و اورع از ساير علماء مي‏دانند اگر تكفير مكفرين شيخ مرحوم را نكنند البته آن مكفرين را اقلاً خطاكننده مي‏دانند و تقليد كردن مردم را در اين خطاي واضح در نزد خودشان جايز نمي‏دانند و انفاذ حكم ايشان را در تكفير شيخ مرحوم جايز نمي‏دانند. ايشان كه به اقرار خودت علماي شيعه هستند و حكم ايشان را مطاع مي‏داني پس نبايد اين همه اصرار كني كه واجب است انفاذ حكم مكفِّرين بر مردم عوام و احتمال هم مي‏رود كه آن علمائي كه گفتي تكفير كنند تكفيركنندگان شيخ مرحوم را بعد از رجوع كردن به كلمات طرفين و بسا آنكه بفهمند

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 261 *»

كه مكفِّرين شيخ مرحوم از ضرورت دين و مذهب خارج شده‏اند اولاً تا آنكه تكفير كرده‏اند ثانياً.

بالجمله، به اقرار خود مصنف شيخ مرحوم محل اعراض كل علماي شيعه نيست و از مذهب شيعه اثني‏عشري خارج نيست كه مثل مصنفي بتواند بي‏ادبي كند كه ما شيعه اثني‏عشري چنين مي‏گوييم و شماها كه شيخيه هستيد اگر راست مي‏گوييد كه شيعه هستيد اثبات كنيد و تمثيلها از براي شيعه و شيخيه بيان مي‏كند و شيعه را در سمتي و شيخيه را در طرف مقابل قرار مي‌دهد چنانكه بعضي از بيانات او گذشت و بعضي با تمثيلهايي كه آورده خواهد آمد.

و اما اينكه گفته: «تلامذه شيخ مرحوم كلام شيخ مرحوم را نفهميده‏اند»، سؤال مي‏كنيم كه آيا كسي ديگر فهميده يا نفهميده؟ اگر كسي ديگر هم نفهميده، پس از كجا دانسته كه شيخ مرحوم اعلم از كل علماء بود؟ و اگر فهميده كلام او را با آنكه خودش تلميذ شيخ مرحوم نبوده، پس اين سخن غريبي است كه جميع تلامذه شيخ مرحوم با تلمّذ در سالهاي دراز كلام شيخ را نفهمند و شخصي بدون تلمّذ كلام شيخ مرحوم را بفهمد. بلي، اگر چنين بگويند كه كلام شيخ مرحوم را جميع تلامذه او نفهميدند بلكه بعضي فهميدند، كلام متيني است و شكي در آن نيست و شايد كه آن علماء چنين فرموده باشند و مصنف نفهميده تعبيري از بيان ايشان كرده.

عبارت مصنف: «و بر فرض محال اگر علماي اماميه العياذ باللّه به امثال و اقران خود حسد ببرند، تكفير نمي‏كنند بلكه تفسيق مي‏كنند وانگهي كسي محسود مي‏شود كه در علم و رياست و مرجعيت و مال مشهور و معروف بوده باشد و حاسد از زوال رياست خود بترسد و حال آنكه شيخ و تلامذه او هيچ‏كدام در علم و رياست و مرجعيت و مال مشهور و معروف نبودند و كاري به كار كسي نداشتند و في الحقيقة محسود حسّاد بايستي مرحومين مبرورين مقدس اردبيلي و علامه مجلسي و بهبهاني و ميرزاي قمي و حاجي كلباسي و حاجي سيد محمدباقر و شيخ محمد حسن و شيخ مرتضي باشند كه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 262 *»

در علم و عمل و رياست و مرجعيت مثل آفتاب شهره آفاق بودند. پس بايستي آنها را از روي حسد كافر بدانند و حال آنكه احدي نتوانست كه نسبت كفر يا فسقي به آنها بدهد و اين نبود مگر آنكه ايمان آنها يقيني بود و حرفي نزدند كه رائحه كفر از او استشمام بشود و به مضمون اتقوا من مواضع التهم عمل فرموده و كاري نكردند كه مردم درباره آنها گمان بد ببرند و نسبت فسقي به آنها بدهند. پس معلوم شد كه احدي از علماء از روي حسد شيخيه را بد ندانسته و يعلم ذلك بالوجدان و العيان».

عرض مي‏شود: كه نمي‏دانم سبب چيست كه اين مصنف از شنيدن آنكه مشايخ ما را كافر دانستند به فغان نيامده و ساكن القلب اين سخن را قبول مي‏كند بلكه اصراري دارد كه مكفرين معلوم است كفري از ايشان فهميده‏اند كه تكفير كرده‏اند با وجود آنكه گفته علي الظاهر اقرار به ضروريات دارند و صاحب زهد و تقوي و ورع و مواظب طاعاتند و با وجود آنكه اقرار دارد كه بعضي از علماي شيعه مرحوم شيخ را اعلم و اورع از ساير علماء مي‏دانند چنانكه قبل از اين عنوان گذشت و لكن همين كه مي‏شنود كه ماها گفته‏ايم كه آن مكفِّرين حسد داشته‏اند به فغان مي‏آيد و مضطرب مي‏شود كه چرا نسبت حسد به ايشان داده شده و چنين توقع دارد كه ماها با اينكه بر قلب خود مطلع هستيم و بر ظاهر و باطن خود بصيرت داريم و مي‏دانيم كه اقرار به ضروريات اسلام و ايمان داريم ظاهراً و باطناً و مواظب طاعات هستيم ظاهراً و باطناً و خود را مؤمن مي‏دانيم ظاهراً و باطناً و هركس غير از ما هست البته بر باطن ما مطلع نيست يقيناً و البته بر جميع حالات ظاهره ماها آگاه نيست يقيناً و با عدم اطلاع بر باطن و ظاهر بدون دليل شرعي ما را تكفير مي‏كند و لعن مي‏كند و ما در مقابل گفته‏ايم اين رفتار تو با ماها سببش عناد و حسد است، مصنف طاقت اين لفظ را نياورد كه چرا به علماء نسبت حسد داديد و توقع دارد ماها با نهايت حرمت در مقابل تكفير بيجاي ايشان بگوييم حق با شما است و شما مردماني بسيار دانا و صاحب تقوي هستيد كه ماها را بدون دليل شرعي تكفير كرديد و از ضروريات دين و مذهب خارج شديد و با اينكه از ضروريات دين و مذهب در

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 263 *»

تكفير ما خارج شديد مؤمن و متقي و پرهيزکار هستيد و ماها مردماني هستيم كافر و بي‏دين و بايد چشم از عقيده خودمان بپوشيم و با اينكه خودمان خود را مؤمن مي‏دانيم بگوييم چون فلان ملا تكفير ما را كرده معلوم است ما مؤمن نيستيم با اينكه او خبر از باطن ما ندارد و مأمور است به ظاهر با ماها رفتار كند و در ظاهر ما انكاري از ضروريات نداريم و منكر آنها را كافر مي‏دانيم و ظاهراً مواظب طاعات هستيم.

بالجمله، ماها هركس كه درباره خودمان يا درباره غير خودمان از ضروريات دين و مذهب عمداً خارج شد و حلال دانست خروج از ضروريات را درباره خودمان يا درباره غير، او را كافر و ناصب مي‏دانيم مي‏خواهد خلاف توقع مصنف بشود يا نشود بلكه هركس كه بر اين حكم اسلامي و ايماني راضي نباشد، او را هم ناجي نمي‏دانيم و هرگز حاشائي از اين حرف نداريم.

اما اينكه گفته: «عالم شيعي متدين بر كسي حسد نمي‏برد و اگر حسد برد تكفير نمي‏كند بلكه تفسيق مي‏كند»، مي‏گويم عالم شيعي متدين حسد بر كسي نمي‏برد خصوص بر عالمي شيعي متدين و تكفير البته بدون دليل شرعي نمي‏كند و تفسيق احدي را بدون دليل شرعي نمي‏كند و لكن ثبّت الارض ثمّ انقش. و كسي كه در حكم كردن درباره كسي حلال داند خروج از ضروريات دين و مذهب را، آن شخص عالم شيعي متدين نيست اگرچه در ميان شيعيان متولد شده باشد. و در حديث حضرت صادق7 تصريح به اين معني است در آنجايي كه مي‏فرمايد: و بعضي از فقهاي شيعه ما قومي هستند ناصبي كه قدرت ندارند بر عيب و نقصي درباره ما، پس ياد مي‏گيرند بعضي از علوم صحيحه ما را پس به اين واسطه صاحب آبرو مي‏شوند نزد شيعيان ما تا آخر حديث. و حديث قبل از اين گذشت.

اما اينكه گفته كه موضع حسد ساير علماء بودند كه در علم و مرجعيت و مال، شهره آفاق بودند نه مشايخ شيخيه، عرض مي‏كنم كه اگرچه مشايخ ما به مضمون حديث شريف كه فرمودند: ابي اللّه لمصاص شيعتنا الاّ القوت، از مال و متاع دنيا بيش

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 264 *»

از كفاف نداشتند چرا كه خود را متصدي اوقاف و ثلثهاي اموات و اموال ارامل و ايتام و مرافعات نكردند و از اين جهت محسود احدي نشدند و لكن در انحاء علوم ظاهره و باطنه بي‏مثيل و عديل بودند به طوري كه ماهران و استادان در هر علمي مسائلي كه در آن علم برايشان مشكل مي‏شد حل آن مشكل را از مشايخ ما خواستند و سؤالات كردند و جوابهاي كافي شنيدند و تسليم كردند و الحمد للّه همان سؤالات و جوابهاي آنها در ميان اهل اسلام و ايمان منتشر است و كتابهاي ساير علماي معروف هم در ميان است كه هركس رجوع به كتابهاي مشايخ ما مي‏كند رأي العين مي‏بيند كه داراي جميع اين علوم معروفه چه علوم ظاهره مثل علوم ادبيه و علم فقه و اصول و رياضي كه در شمردن آنها كتاب به طول مي‏انجامد و چه علوم غريبه و چه علوم نبوات و ولايات و چه علوم اسماء و صفات الهيه و چه علوم توحيد و مقامات آن و چه علوم حكمت و اطلاع بر حقايق اشياء و به طور اجمال علمي در ميان خلق نمانده مگر آنكه از مشكلات آن علم از ايشان سؤال شده و جواب فرموده‏اند و هم سؤال و هم جواب در مجموع الرسائل ايشان باسمه شده و در جميع بلاد شيعه بلكه در بلاد اسلام منتشر است و كتابهاي ساير علماي معروف در علم فقه و اصول است و كمي در علوم ادبيه و غير آن و از زمان معصومين: تا حال نخواهي يافت در ميان علماي اسلام و ايمان كه از احدي از علماء از جميع فنون علوم سؤال شده باشد و در جميع جواب نوشته باشند مگر از مشايخ ما كه از جميع آنها سؤال شده و جواب نوشته‏اند بلكه از مشكلات آنها سؤال شده و جواب نوشته‏اند و اغلب سائلين از ساير علماء در همان علمي كه داشته‏اند مقلدين جهال سؤال كرده‏اند و ايشان محض فتوا بدون دليل و برهان چيزي نوشته‏اند و از مشايخ ما از هر علمي عالم ماهر در آن علم سؤال كرده كه با مهارت خود نتوانسته حل مشكل خود را بكند و آن مشكل را سؤال كرده و جواب شنيده. پس ساير علماء اگر هم مطاع بودند در همان مسائل فقه و اصول فقه و روايت ظواهر احاديث مطاع بودند از براي كساني كه خود عاري بودند و عوام بودند و لكن مشايخ ما مطاع علماي ماهرين و مطاع خاص و عام

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 265 *»

بودند و ساير علماء اغلب ايشان مطاعيتشان از بلاد خود تجاوز نكرد و آنهايي هم كه تجاوز كرد از عمرشان تجاوز نكرد و اگر كتابشان بعد از خودشان باقي ماند اغلب اغلب آن كتاب به جز نقل اقوال سابقين نبود و تحقيق و تدقيق ايشان يك از هزار مجموع كتاب ايشان بود و اغلب اغلب كتب مشايخ ما و جوابها و@ از خ‌ل@ سؤالات تحقيق و تدقيق است كه در كتاب ديگران نيست و مع ذلك با ضرورت اسلام و ايمان و اجماعات حقه و كتاب و سنت و عقل مطابق است كه سائلين تصديق اين معني را دارند و مطاعيت مشايخ ما از بلد خودشان تجاوز كرد و به ساير بلاد رسيد بلكه از عمر شريف ايشان تجاوز كرد و به ساير اعصار رسيد و مظنون اين است كه تا جايي كه صيت اسلام رفته صيت مشايخ ما رفته باشد و تفصيل و شرح اين داستان در خاطر اهل ايران عرب و عجم از دوست و دشمن هست. پس از اين جهات و ساير جهات كه تفصيل آن موجب تطويل است محسود حاسدان شدند و آن حاسدان تا خود را از ضروريات اسلام و ايمان خارج نكردند نتوانستند ابراز حسد و عناد خود را بدهند. و سيعلم الذين ظلموا اي مقلب ينقلبون و احدي از علماي شيعه متقي حرف ناشايستي درباره ايشان نگفت بلكه همگي تعظيم و تبجيل و تجليل كردند و اجازه‏ها دادند و اجازه‏ها گرفتند چنانكه بعضي از اجازات علماي ابرار را عرض كردم.

و اگر چنين مشايخي كه از شكوك و شبهات و اجمال و اهمال و اشكال هر علمي از علوم جواب از سؤالات علماي اعلام داده باشند به طوري كه جميع آن سائلان تصديق و اذعان ايشان كرده باشند و همه آن جوابها مطابق كتاب و سنت و دليل عقل و اجماع و ضرورت باشد كافرند، پس مسلمان كيست؟! و اين مصنف در اول اين نوشته گفت كه اتفاقي جميع فقهاي اسلام است كه واجب است كفايةً كه شخصي عالم به تفاصيل علم حكمت و كلام و معرفت حقايق اشياء و جهات شبهات وارده بر آن باشد تا اينكه حاضر باشد و دفع نمايد از اسلام آنچه وارد مي‏شود از شبهات و آنچه وارد مي‏شود بر ايمان از شكوك و شبهات و خيالات و بشناسد مكائد شيطان را و شكي نيست كه جهات شبهات مختلف

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 266 *»

است پس لابد است كه عالم حكيمي باشد كه بشناسد اين جهات را تا دفع كند شكوك و شبهات اهل تصوف را پس به درستي كه اين درد بزرگتريست از براي اين دين قويم و اعظم حجاب است از براي اين مذهب مستقيم. تمام شد عبارت اين مصنف، حال از او بايد پرسيد اين شخصي كه ادعاي اتفاق فقهاي اسلام را بر وجود آن كردي آيا بايد در دنيا باشد يا بايد وجودش مثل وجود عنقا باشد؟ و آيا بايد در ميان شيعه اثني‏عشري باشد يا جايز است كه در ميان يهود و نصاري و مجوس و ساير فرقه‏هاي هفتاد و دو گروه باشد؟ و اگر بايد در ميان شيعه اثني‏عشري باشد آيا بايد علوم او در سينه او باشد و اظهاري نكند و كتابي ننويسد؟ پس علوم او بي‏فايده باشد و اگر بايد كتابها بنويسد، بايد كتابهاي او در ميان شيعه منتشر باشد يا آنكه جايز است كه احدي از آنها خبر نداشته باشد پس بي‏حاصل باشد. و اگر بايد منتشر باشد در ميان شيعه تا حجت خداوند بر خلق و بر طالبان حق تمام باشد، آيا در ميان شيعه در عصر مشايخ ما به غير كتابهاي ايشان كتابي از احدي از ساير علماء در ميان هست كه از مسائل مشكله هر علمي سؤال شده باشد و جوابي از هر مشكلي داده شده باشد خصوص كه مشكلات را علماي اعلام سؤال كرده باشند و حال آنكه اگر آن مشكلات رفع نمي‏شد شكوك و شبهات از هر علمي باقي بود. پس اگر از عالمي ديگر كتابها در جواب مشكلات از هر علمي در ميان است، آن كدام كتاب است؟ كتابهاي ساير علماء در عصر مشايخ ما كه محطّ انظار ساير مردمند كتابهاي فقه و اصول فقه است و مبناي فقه و اصول فقه بر اين است كه كسي شكوك و شبهات در احاديث اهل بيت: نداشته باشد آن وقت به واسطه استدلال به احاديث مسائل فقه و اصول فقه نوشته مي‏شود. پس كسي كه علم او منحصر است به فقه و اصول فقه نمي‏تواند جواب از شكوك و شبهات وارده بر دين و اهل دين و مذهب بدهد و جواب از شكوك وارده بر مسائل توحيد و صفات تفريد و صفات قدس و صفات اضافه و صفات فعل و صفات معبود و صفات عبوديت بدهد. و همچنين نمي‏تواند جواب از شكوك و شبهات وارده بر مسائل اثبات نبوت و ولايت

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 267 *»

عامه و صفات آنها بدهد و همچنين نمي‏تواند جواب از شكوك و شبهات وارده بر مسائل اثبات نبوت خاصه و ولايت خاصه و صفات آنها بدهد. و همچنين نمي‏تواند جواب از شكوك و شبهات وارده بر قواعد و رسوم اسلاميه و ايمانيه بدهد. و همچنين نمي‏تواند جواب از شكوك و شبهات وارده بر اصل اثبات احاديث بلكه آيات قرآن بدهد و حال آنكه اغلب آيات قرآن آيات متشابهه است كه علم آنها مخصوص راسخان در علم است. و همچنين نمي‏تواند جواب از شكوك و شبهات وارده بر معاني احاديثي كه در غير مسائل فقهيه وارد شده است بدهد خصوص احاديثي كه در اصل خلقت عالم وارد شده و احاديثي كه در خلقت طينت طيبين و طينت خبيثين وارد شده به طوري كه شائبه جبر و تفويض در آنها باقي نماند و احاديثي كه در مسائل جبر و تفويض و امر بين الامرين وارد شده و احاديثي كه در خلقت جنت و نار وارد شده و احاديثي كه در خلقت خلط و لطخ طينتها وارد شده و احاديثي كه در اصول و اعراض طينتها وارد شده و احاديثي كه در ثوابها و عقابها وارد شده و احاديثي كه در حالات برزخ و اهوال آن وارد شده و احاديثي كه در احوال رجعت و اهل رجعت وارد شده و احاديثي كه در قبر و احوال و اهوال آن وارد شده و احاديثي كه در اسرار عبادات و مخالفات وارد شده و همچنين ساير احاديث صعبه مشكله كه فرمودند: حديثنا صعب مستصعب لايحتمله الاّ ملك مقرّب او نبي مرسل او مؤمن امتحن اللّه قلبه للايمان به طوري كه رفع غرابت از هر قسمي از اقسام اين احاديث بشود كه بر عقول طالبان حق و مرتاضان به علوم و طالبان فهم غريب ننمايد و محال ندانند وقوع آن چيزهايي كه در اين احاديث هست و به طوري كه رفع جبر و تفويض از معاني آنها بشود و امر بين الامرين و مسأله اختيار ثابت بشود.

و اگر كسي گفت كه لازم نيست كه ماها معني اين احاديث را بدانيم و لكن چون يقين داريم كه ائمه طاهرين سلام اللّه عليهم صادق بوده‏اند و فرمايشي فرموده‏اند ماها تسليم داريم كه راست و صدق فرموده‏اند اگرچه معني آنها را نفهميم.

مي‏گويم چنين شخصي راست مي‏گويد و همان تسليم او او را كفايت مي‏كند

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 268 *»

و لكن همه مردم چنين نيستند پس بعضي مرتاض به فهم و علم شده‏اند و اين جماعت كه رجوع به اين قسم احاديث مي‌كنند مي‏خواهند معني آنها را بفهمند و تا معني آنها را نفهمند متحيّرند و هميشه در دل خود مضطربند و بعضي از آنها را مخالف بعض مي‏بينند و احتمالات بسيار در آنها مي‏دهند و بعضي شباهت به جبر دارد و بعضي شباهت به تفويض دارد و بعضي شباهت به جمع ميان جبر و تفويض دارد و بعضي از معاني آنها ممتنع به نظر مي‏آيد و بعضي اگر ممتنع به نظر نيايد وقوع آنها را عقول مرتاضه به فهم غريب مي‏بيند چنانكه در احاديث قبر و زنده شدن مي‏بيند كه فرموده‏اند مردگان در قبر زنده مي‏شوند و روح تا سينه ايشان مي‏آيد و برمي‏خيزند و مي‏نشينند و نكير و منكر از آنها سؤال مي‏كنند و آنها جواب مي‏دهند پس شخص مرتاض به فهم و عقل كه اين احاديث را ديد و به تجربه معلوم كرد كه بسا آنكه خشتهاي قبر را متصل به بدن ميت بر روي ميت چيده‏اند و گل كرده‏اند و خاكها بر روي آنها ريخته‏اند به طوري كه جاي نشستن باقي نمانده و بعد از شب اول قبر بسا آنكه بخواهند ميت را نقل به مشاهد مشرفه كنند و آن شخص طالب فهم در آنجا حاضر است پس نظر مي‏كند و مي‏بيند كه خاكها به همان‏طوري كه ريخته شده بود برقرار خود است و خشتها بر قرار خود است و ميت برقرار خود و به هيچ وجه تغييري از براي ميت و خشتها و خاكها بهم نرسيده و چنانكه معروف است كه به جهت امتحان بعضي از سلاطين حكم كردند كه دهن ميّتي را پر از آرد كردند و بعد از شب اول قبر، قبر را گشودند و ديدند آردها در دهان ميت به حال خود بود و تغييري نكرده بود و خشتها بر سر جاي خود بود، پس شخص مرتاض به فهم و عقل كه اين حالت را از قبر و ميت مشاهده مي‏كند و آن احاديث را مي‏بيند كه برخلاف ديدن او است متحير و مضطرب مي‏شود و شك و شبهه از براي او حاصل مي‏شود و به واسطه اين شك و شبهه بسا آنكه علمي او شود خلاف آنچه در آن احاديث ديده و به اين واسطه از دين و ايمان بيرون رود.

و اگر بگويي كه خدا قادر است كه وقتي كه ميت مي‏نشيند خشتها را بلند

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 269 *»

مي‏كند و قادر است كه بعد به همان‏طور اول آنها را بچيند و آردها را به طور اول دوباره در دهان ميت كند! گويم اين جوابها خوب است و لكن از براي عوام نه از براي شخص مرتاض به علم و فهم و اين قسم از جوابها به گوش شخصي كه مرتاض به حكمت شده فرو نمي‏رود بلكه از اين قسم جوابها بر شكوك و شبهات او مي‏افزايد و از دين و ايمان بيرون مي‏رود و حال آنكه اين مسأله مخصوص مسلمانان نيست. پس اگر كافري بحث كند كه آنچه در احاديث مسلمانان هست برخلاف مشاهده و حسّ ظاهر است و دروغ است پس معلوم است صاحبان اين احاديث در جميع احاديث خود برخلاف واقع گفته‏اند و خواسته‏اند مردم را فريب دهند، پس جنتي و ناري و آخرتي هم نخواهد بود و خورده خورده اين محسوساتي كه برخلاف احاديث است به ساير ضعفاي مسلمانان نشان دهد و ضعفا را از دين و ايمان برگرداند چنانكه همين بحثها را كفار و منافقان كرده‏اند و نوشته‏اند و جمعي را به شبهه انداخته‏اند. و عجب اينكه چون راسخان در اين علوم جواب گفتند كه از براي اين بدن اصلي و عرضي است و اصل بدن است كه مي‏نشيند و جواب مي‏گويد و اعراض بدن برقرار خود باقي خواهد ماند و حركت نمي‏كند و آنچه با اين چشم ظاهري ديده مي‏شود اعراض است و آن جسم اصل مانند بلور بسيار صافي است كه با اين چشم ديده نمي‏شود و دليل و برهان بر اين مطلب از راههاي بسيار از احاديث و آيات و عقل اقامه کردند از خود كساني كه اسم خود را مسلمان گذارده بودند بر ايشان ردّ كردند و افترا بستند كه شيخيه به معاد جسماني قائل نيستند و تكفير كردند. آيا اين جور از مفترين با اين فهم و شعور، آن شخصي هستند كه مصنف ادعاي اتفاق فقهاي اسلام را بر وجود او كرد؟ يا ساير فقهاء كه به جز مسائل حلال و حرام چيزي ننوشتند؟ يا صوفيه كه مصنف تحاشي بسيار از آنها كرد آن شخصِ مدّعاي او است؟ يا ساير حكمائي كه در علم با صوفيه شريكند و تعظيم و تبجيل صوفيه مي‏كنند و مسأله وحدت وجود نقل مجلسشان و نقل محفلشان و نقش مصحفشان است، آن شخصِ مدّعاي مصنف است؟ و كتب اين قسم از حكماء حاضر است به فارسي و عربي و دروغگو رسوا است

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 270 *»

نزد عقلاي عالم رجوع كنند تا بدانند. و آيا از هيچ فقيهي يا حكيمي كتابي هست در ميان شيعه اثني‏عشري درعصر مشايخ ما كه از جميع اين اقسام سؤالات شده باشد و جوابها نوشته شده باشد به غير از كتب مشايخ ما؟ و اگر بود منتشر بود مانند كتب ايشان. پس كيست آن شخص مدعاي مصنف و همين ادعاي او را خداوند بر او حجت خواهد كرد و جزاي او را خواهد داد و بر فرضي كه عالمي ديگر هم چنين جوابها از سؤالها داده باشد او هم مولاي ما است و ما او را مانند مشايخ خود تعظيم مي‏كنيم و البته اين مصنف بر او هم بحث خواهد كرد كه چون ماها كلام تو را نمي‏فهميم و احتمال مي‏رود در ناداني ما كه تو باطل گفته باشي، پس بايد ما توقف در ايمان تو داشته باشيم و در پيروي كردن تو احتياط بكنيم و اين استدلال مصنف برخلاف صريح قول خدا است كه مي‏فرمايد: بل كذّبوا بما لم‏يحيطوا بعلمه. بد نمي‏گويد شاعر عرب كه مي‏گويد:

علي نحت القوافي من مواقعها   و ما علي اذا لم‏يفهم البقر

اما اينكه گفته كه چون ساير علماء به مضمون اتقوا من مواضع التهم عمل كردند كسي نتوانست نسبت كفري و فسقي به ايشان بدهد، مقصودش اين است كه چون مشايخ ما به اين مضمون عمل نكرده‏اند مورد كفر و فسق وارد شده‏اند. پس عرض مي‏كنم كه بعد از آنكه يافتيم كه نسبت كفر و فسق را به اول امامان ما حضرت امير عليه و اولاده الصلوة و السلام دادند، اين نسبت بر ما گوارا شد با آنكه آن جناب7 از نسبت اتهام منزه و مبرا بودند و از مواضع تهمت اجتناب مي‏فرمودند. الحمد للّه الذي جعل اولياء اوليائه شيعة لاوليائه في كل مثوي و منقلب و سيعلم الكفار لمن عقبي الدار.

عبارت مصنف: «و اينكه شيخيه مي‏گويند علم ما نسبت به ديگران كلي است و علم سايرين جزئي است بر فرض تسليم علم آنها مشكوك و علم علماي غير شيخي يقيني است و شخص عاقل، علم و عالم يقيني را گذاشته از پي عالم و علوم مشكوكه نمي‏رود. چه خوب گفته‏اند طايفه اتراك: «سنهوش ايران قالبي قاطقدن

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 271 *»

يكدور». و چه خوب تمثيلي بيان كرده عقلاء و عرفاء در اين مقام چنانكه گفته‏اند، تمثيل:

«بدان كه از غايت بي‏خردي است كه انسان بر سر مائده‏اي حاضر شود كه انواع اطعمه لذيذه بر آن باشد و جمعي كثير و جمّي غفير از معقولين را مي‏بيند كه چند غذاي معين را مي‏گويند كه سم قتّال است و احدي از آن نخورد مگر آنكه في الفور مرد و اموات چند را نشان مي‏دهند در كنار آن مائده و مي‏گويند كه اينها از اين غذاها خوردند و في الفور مردند و ما را بر بودن زهر در اينها ادله و براهين است علاوه بر تجربه، و قومي ديگر را مي‏بينند كه در مقابل مي‏گويند اينها زهر نيست و اين اموات اگرچه از اينها خوردند و في الفور مردند و لكن مرگ ايشان اتفاقي بود و از اثر اين غذاها نبود. پس نفهميده و نسنجيده آن شخص بر آن غذاها افتد و از آنها بخورد البته چنين عملي را جز سفيه و بي‏خرد نكند و تا نپرسد و تحقيق ننمايد و ادله طرفين را نشنود ابداً اقدام به خوردن آن غذا هم نكند. وانگهي مي‏بيند كه در مقابل غذاها هست كه به اتفاق فريقين زهر ندارد و به تجربه معلوم شده است كه ضرري در آنها نيست پس از عقل نباشد كه آن غذاها كه يقيناً سمي ندارد بگذارد و از آن غذاهاي مشكوك بخورد هرچند آن غذاهاي مشكوك الذّ و الطف و افضل و اعلي از اغذيه يقينيه باشد.»

عرض مي‏شود: كه اولاً اين نسبتي كه داده به شيخيه كه مي‏گويند علم ما كلي است و علم ساير علماء جزئي است كذب است و لكن شيخيه علماي خود را اعلم و افضل و اكمل و ابصر و اتقي و اورع از ساير علماي معروف در عصر خودشان مي‏دانند و مصنف اقرار كرد كه بعضي از علماي شيعه، شيخ مرحوم را اعلم و اورع از ساير علماء مي‏دانند چنانكه گذشت و اين عقيده مخصوص اين طايفه نيست. بسياري از علماي شيعه تقليد اعلم را واجب مي‏دانند و هر مقلدي كه تقليد اعلم را مي‏كند آن مجتهد را اعلم از سايرين مي‏داند چنانكه اين مصنف بعد از اين خواهد گفت.

و اما اينكه بر فرض تسليم، علوم شيخيه مشكوك‏فيه است و علوم ساير علماء يقيني است تا آخر، پس عرض مي‏كنم كه به تفصيل گذشت كه مشكوك‏فيه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 272 *»

چيزيست كه دو دليل مساوي از جميع جهات برخلاف يكديگر دلالت بر آن يك چيز كنند و شخص نتواند جهتي را ترجيح دهد، آنگاه در شك خواهد ماند كه آيا آن يک چيز چه حالت دارد. اما در چيزي كه دليلي بر حالتي از حالات آن باشد و بر حالت خلاف آن حالت دليلي نباشد و يا شخص جاهل به آن دليل خلاف باشد، چنين چيزي مشكوك‏فيه نيست بلكه يك طرف آن كه دليل دارد راجح است و آن طرفي كه دليل ندارد، مرجوح است و قبل از اين دانستي كه مصنف به جهت جهل و ناداني خود و نفهمي او معاني كلمات مشايخ ما را سبب شك خود قرار داد و جواب او را در آن موضع به تفصيل لايقي عرض كردم و الان عرض مي‏كنم كه ما جميع علوم مشايخ را مصالحه به يك علم و مسائل آن علم را مصالحه مي‏كنيم به يك مسأله كه مصنف و امثال او زحمت بكشند و از جميع كتب علوم مشايخ ما پيدا كنند يك مسأله را كه دليلي از كتاب خدا يا سنت رسول خدا9يا از احاديث پسنديده ائمه هدي سلام اللّه عليهم نداشته باشد و موجب كفري يا فسقي باشد و از حال تا روز قيامت مهلت ايشان باشد و مصنف و امثال او پشت به پشت يكديگر گذارند اگرچه جماعت بسياري شوند و در عمر خود اگر از عهده برنيايند وصيّت به امثال بعد از خود كنند و يك مسأله پيدا كنند كه موجب شكي در ايمان مشايخ ما شود. و كسي كه بناي او بر اين باشد كه در مسائل دين و مذهب به ضروريات و اجماعات حقه و كتاب و سنت و دليل عقل مطابق با كتاب و سنت محكم استدلال كند، احدي با دليل و برهان نتواند موجب كفري و فسقي از براي او اثبات كند يا با دليل و برهان موجب شك در ايمان او ثابت كند اگرچه جن و انس جمع شوند و سعي كنند. چرا كه بر خدا است احقاق حق و ابطال باطل و او غالب است بر جميع جن و انس و از اين جهت است كه مي‏فرمايد: قل لئن اجتمعت الجن و الانس علي ان‏يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً. و لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فابي اكثر الناس الاّ كفوراً.

و اما قول اتراك را كه دليل خود قرار داده و پسنديده مانند قول او است كه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 273 *»

در سابق گفت از قول عوام كه: تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها. و جواب آن گذشت. نمي‏دانم چرا دليل قحط شده از براي مصنف كه گاهي به قول عوام فُرس و گاهي به قول اتراك دليل اقامه مي‏كند! و کدام آزموده از ضروريات دين و مذهب آزموده‌تر که کسي مخالفت آنها نکند و كدام نيازموده از اين نيازموده‏تر كه كسي از ضروريات و كتاب و سنت اعراض كند و به قول عوام فرس و ترك دليل آورد؟!

و اما تمثيلي كه ذكر كرده بيچاره ندانسته كه مثل را حكماء از براي چه آورده‏اند و خيال كرده هر مثلي را در هرجايي مي توان آورد. اين مثل را حكماء از براي منكران خدا و رسول و آخرت و نعيم و عذاب آن آورده‏اند .پس چون انبياء: آمدند و بعضي از كفار را به آتش و بعضي را به باد و بعضي را به آب و بعضي را به خاك و بعضي را به مسخ و ساير انواع بلاها هلاك كردند و مع ذلك بعضي از كفار گفتند اينها كه هلاك شدند به جهت مخالفت انبياء: نبود بلكه اتفاق چنين شد كه مقارن دعوت انبياء: و مخالفت آنها اين بلاها روي داد مانند ساير بلاها كه در اقتران بعض خلق به بعض روي مي‏دهد و اتفاق چنين مي‏افتد و سبب آن بلاها بعض خلق نيستند پس خدايي نيست و انبيائي نبايد باشند و آخرتي و ثوابي و عقابي نيست پس از اين جهت حكماء مثل از براي ايشان آوردند كه قول انبياء: را بشنويم و اطاعت كنيم و در واقع آخرتي هم نباشد، يقيناً ضرري هم نكرده‏ايم چرا كه در اين دنيا به يك قاعده‏اي بايد راه رفت و بي‏قاعده زيست نمي‏توان كرد. پس اگر هم آخرتي نباشد و به قاعده انبياء: درست رفتار كنيم مثل اين است كه به قاعده يك سلطاني رفتار كرده باشيم و دنياي ما منظم خواهد شد و اين كار مثل اين است كه غذاي يقيني بي‏ضرري خورده باشيم و اگر مخالفت انبياء: را بكنيم شايد آخرتي باشد و ايشان صادق باشند و شايد هلاكت كساني كه هلاك شدند سبب آن مخالفت ايشان باشد و مانند اين باشد كه شخصي غذايي بخورد كه احتمال هلاكت در آن غذا باشد. پس به هرجهت مخالفت انبياء: جايز نيست و ضرر محتمل را عقل

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 274 *»

بايد رفع كند. حال از اين مصنف بايد پرسيد كه اين مَثَل را از براي چه زدي؟ آيا هالكاني چند ظاهراً در اين ميانه‏ها موجودند مثل هالكان ظاهري كه انبياء: ايشان را هلاك كردند؟ آيا كسي گفته اطاعت انبياء را نبايد كرد؟

بالجمله، با مسامحه كردن از اينكه مَثَل دخلي به مطلب او ندارد جواب او را مي‏گوييم كه همين مثل را اگر كسي از براي مخالفت تو و امثال تو بزند چه جواب خواهي داد؟ و هرچه جواب بگويي همان جواب تو را بر تو برمي‏گردانند. بلكه به جوابي جواب تو را خواهند داد كه نتواني جواب دهي و آن اين است كه هركس موافق ضروريات دين و مذهب سلوك كرد، مانند كسي است كه يقيناً غذاهاي بي‏ضرر خورده و هركس مخالفت ضروريات را كرد اگر يقين نباشد هلاكت او، اقلاً اين است كه باب احتمال ضرر او را نمي‏توان سد كرد و مانند كسي است كه غذايي خورده باشد كه احتمال ضرر در آن باشد اقلاً و از آنچه تا به حال گذشت معلوم شد كه مكفّرين مشايخ ما تا حلال ندانستند خروج از ضروريات را و خارج نشدند نتوانستند تكفير كنند پس در پيروي ايشان اگر كسي يقين هلاكت هم نكند، باب احتمال هلاكت را نمي‏تواند سد كند. پس اعراض از ايشان به حكم عقل واجب است چرا كه عقل دفع ضرر محتمل را بر خود واجب مي‏داند و از اين مصنف بايد پرسيد كه چرا رجوع به ادله طرفين نكردي و كتاب ايراد و جواب در ميان شيعه منتشر است و اگر رجوع كردي كدام خلاف ضرورت را از مشايخ ما ديدي نشان بده و کدام خلاف ضرورت را از مکفرين نديدي پس بيا تا بنماييم  و از آنچه نقل كردم از كتاب ردّ حاج ملا جعفر استرآبادي و ملا حسين علي معلوم شد و تفصيل تامّ در آن كتابها هست هركس بخواهد رجوع كند. و السلام علي من اتبع الهدي و اجتنب طريق الردي.

عبارت مصنف: «و مرحوم مجلسي در بحار حديثي روايت مي‏كند كه شخصي از صحابه كبار حضرت باقر و صادق8 عرض كرد به خدمت آن بزرگواران كه تكليف اهل زمان غيبت كبراي امام چيست و حال آنكه شما فرموده‏ايد در آن زمان

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 275 *»

بسيار اختلاف مي‏افتد در ميان شيعه و صاحبان آراء فاسده بسيار پيدا مي‏شود. حضرت در جواب فرمودند كه شيعه ما مذهبي كه در دست دارند و از ما به آنها رسيده است اصولاً و فروعاً از دست ندهند و گوش به حرف اين و آن ندهند تا به ظهور امام عصر عجل اللّه فرجه تا هلاك و گمراه نشوند. پس اي شيعه جاهل و غافل دستور العملي بهتر از اين مي‏خواهي كه به دست تو بدهند؟ و كو مثل اين نص و دستور العمل درباره شيخيه كه از امام7 رسيده باشد و دلالت بكند بر حقيّت آنها تا شك در حقيت آنها نكنيم؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين».

عرض مي‏شود: كه در آنچه ذكر شد تا به حال جواب مصنف معلوم است. بلي، دستور العملي بهتر از مضمون اين حديث شريف نيست از براي علماء و عوام شيعه و آيا عوام شيعه به غير از ضروريات دين و مذهب چيزي در دست دارند كه بتوانند استدلال كنند و به نص اين حديث شريف بايد دست از دين و مذهبي كه از ائمه طاهرين:به ايشان رسيده برندارند و چيزي كه به ايشان رسيده ضروريات است و از ضروريات كه گذشتند بايد تقليد كنند و در ضروريات نبايد تقليد كنند به طوري كه در مطالب متقدمه معلوم شد. پس عوام بايد كسي را كه مي‏خواهند تقليد كنند بسنجند به ميزاني كه به ايشان رسيده و آن ميزان ضروريات است. پس هر عالمي كه موافق آن ضروريات سلوك كرد بايد تقليد او كنند و هر ملايي كه مخالفت آن ضروريات كرد و به هوي و رأي خود تكلم كرد، بايد از او اعراض كنند.

پس حال فكر كنيد كه مشايخ ما خلاف كدام‏يك از ضروريات را كرده‏اند و عرض كردم در عنوان سابق كه ما مصالحه مي‏كنيم با مصنف و امثال او كه يك مسأله در تمام كتابها و بيانات مشايخ ما پيدا كند كه مخالف يكي از ضروريات باشد تا ما تصديق ايشان كنيم. و كدام خلاف ضرورت از اين بالاتر و كدام رأي و هوي و هوس در نزد خدا و رسول و ائمه: از اين بدتر كه كسي اقرار به جميع ضروريات بكند و تصريح كند كه مخالف اين ضروريات كافر است و مع ذلك بگويند در جواب او كه اگرچه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 276 *»

علي الظاهر اقرار به جميع ضروريات داري و صاحب تقوي و زهد و ورع هستي و لكن چون معني بعضي از كلمات تو را ماها نمي‏فهميم شك داريم كه تو مؤمني يا كافري و به اين اكتفا نكند و بگويد بر مردم واجب است انفاذ حكم مجتهد پس چون فلان و فلان تكفير كرده‏اند واجب است كه ماها نيز انفاذ كنيم اين حكم را چنانكه در بيانات اين مصنف گذشت و خواهد آمد و محكمتر از ضروريات اسلام و ايمان چيست از براي شيعه اثني‏عشري از عالم و عامي ايشان كه كسي استدلال به آنها كند در حقيت خود پس اين است برهان ما كه دلالت مي‏كند بر صدق ما.

اما اينكه گفته: «كو چنين نصّي درباره شيخيه»، عرض مي‏كنم كه كو چنين نصي درباره تو و امثال تو و اين معلوم است كه در زمان غيبت كبري احدي از علماء، نائب خاص امام7 نيستند كه نص خاصي ضرور باشد. علماي عاملين نواب عام امام عصرند عجل اللّه فرجه و نص بر حقيت ايشان متابعت ايشان است مر ضروريات دين و مذهب را و مخالفت ايشان است مر هوي و هوس و رأي خود را و دانستي كه موافق ضروريات كيست و هركس مخالفت مي‏كند ضروريات را بخوان از براي او اين آيه شريفه را: قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين و بأي حديث بعد اللّه و آياته يؤمنون و كدام آيات محكمتر از ضروريات؟

عبارت مصنف: «و ايضاً مرحوم مجلسي (ره) در عين الحيوة مي‏فرمايد به اين عبارت كه چرا بر خود رحم نمي‏كني و دين خود را كه مايه سعادت ابدي است در معرض چنين مخاطره مي‏گذاري كه به يك احتمال، مستحق خلود در جهنم باشي؟ اگر كسي را گويند كه چاه سرپوشيده در راهي است اگرچه اعتماد به سخن قائل نداشته باشي به آن راه نمي‏روي و از راه بي‏خطر مي‏روي و تو ادعاي تشيع مي‏كني و سخن پيشوايان تو در ميان است و جميع آثار ايشان معلوم است، هاديي بهتر از ايشان مي‏خواهي و مرشدي بهتر از ايشان مي‏طلبي. خدا پيغمبري فرستاد و فرمود كه: ما اتيكم الرسول فخذوه و ما نهيكم فانتهوا عنه و پيغمبر9 گفت: انّي تارك فيكم الثقلين ان تمسكتم بهما

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 277 *»

لن‏تضلّوا كتاب اللّه و عترتي و لايفترقا حتي يردا علي في الحوض. و معني كتاب را اهل بيت مي‏دانند و اهل بيت فرموده‏اند ما كه از ميان شما مي‏رويم احاديث ما در ميان است رجوع به راويان احاديث ما كنيد. پس ائمه: چه تقصير در بيان احكام اصول دين و فروع دين تو كردند كه تو رجوع به كلام غير اهل بيت مي‏كني و در كلام ايشان نمي‏كني؟ انتهي.

عرض مي‏شود: كه اين مصنف از بس بي‏مبالات است عبارت ظاهر آيه و حديث را به آن‏طوري كه هست نقل نمي‏كند و آيه اين است: ما نهيكم عنه فانتهوا مصنف نوشته: ما نهيكم فانتهوا عنه و عبارت حديث به طورهاي مختلفي كه وارد شد اين‏طور نيست كه او نوشته و اگر غلط هم ننوشته بود مي‏گفتيم نقل به معني كرده و «لايفترقا» غلط است و «في الحوض» غلط است. و كساني كه في الجمله از عربيت باخبر باشند غلط او را مي‏دانند.

بالجمله، اصل عبارت مرحوم مجلسي عليه الرحمة را بايد با قلم نور بر وجنات حور نوشت و لكن اين مصنف نمي‏دانم به اين عبارت به كدام حيله خواسته ردّ بر مشايخ ما بنويسد و حال آنكه همّ ايشان بر اين است كه در هر علمي و عملي كه متعلق به دين و مذهب باشد از ضروريات و اجماعات حقه و كتاب و سنت بيرون نروند و صريحاً در بسياري از مواضع مي‏فرمايند كه جايز نيست در امور دينيه استدلال به غير از كتاب و سنت و حرام است فتوا به رأي و هوي در دين خدا و مرحوم مجلسي عليه الرحمة اين فرمايش را با كساني مي‏كنند كه پيروي مي‏كنند ملاها و مرشديني چند را كه بناي علم و عملشان از روي رأي و اجتهاد خود است و به عقول ناقصه خود علمي به كار مي‏برند و از روي آن علم عمل غير مشروعي مي‏كنند مانند علوم صوفيه و اعمال و رياضات غير مشروعه و چه خوب بود از براي مصنف و خير دنيا و آخرت او در اين بود كه به اين فرمايش عمل كند و رجوع به كتاب و سنت و احاديث كند و اقوال مشايخ ما را و اقوال مكفرين ايشان را به كتاب و سنت و احاديث بسنجد و حق و باطل را تميز دهد و اگر خود نمي‏تواند اين كار را بكند رجوع كند

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 278 *»

به شخصي كه از ضروريات دين و مذهب بيرون نرفته و از او بخواهد و سؤال كند كه به او بفهماند حق و باطل را و ضروريات دين و مذهب بر عوام پوشيده نيست و اين مصنف خود را از مرتبه عوام بالاتر گرفته و خطاب كرده به ايشان كه اي شيعه جاهل و غافل، پس سزاوار بود كه خود او جاهل به ضروريات نباشد و غافل از آنها نشود و خود و ما را به زحمت نيندازد و آخرت خود را به باد ندهد.

عبارت مصنف: «و معصوم7 در حديثي مي‏فرمايد: دع ما يريبك الي ما لايريبك. و قال اميرالمؤمنين7: اخوك دينك فاحتط له ما به. و قال الباقر7: خذ ما اشتهر بين اصحابك و اترك الشاذّ النادر. و قال ايضاً: الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. و قال بعض من العلماء: ميل ارباب العقول الي الارتياب لشي‏ء عجاب.

پس از اين احاديث و بيانات، واضح و هويدا شد تكليف عبد عاجز كه بايد در اصول دين مجتهد باشد و معتقد به عقايد حقه اماميه باشد چنانكه علماي اثني‏عشريه اعلي اللّه مقامهم از قدما و متأخرين در كتب و رسائل خود به شرح و بسط تمام بيان فرموده‏اند خصوصاً علامه مجلسي (ره) در حق اليقين كه از براي عوام وضع كرده است و همچنين خواص و عوام بايد دوست دوستان ائمه كه ايمان آنها يقيني است باشند و دشمن دشمنان ايشان. و در فروع دين تقليد به مجتهد جامع الشرايط اعلم متشرعي نمايد چنانكه سابقاً مذكور شد و در نماز اقتدا به عالم اثني‏عشري عادل بكند تا ان شاء اللّه الرحمن در دنيا و آخرت رستگار باشد و خير دنيا و آخرت از براي او جمع شود و از شرّ دنيا و آخرت محفوظ گردد».

عرض مي‏شود: كه مقصود مصنف بسي واضح است كه مي‏خواهد بگويد كه ايمان مشايخ شيخيه مشكوك‏فيه است و ايمان مكفرين ايشان يقيني است پس از اين جهت اين احاديث را به گمان خود قرار داده اگرچه به اين قدر هم اكتفا نكرده كه ايمان مشايخ شيخيه مشكوك‏فيه باشد بلكه اصرار دارد كه حكم مكفرين را بايد مردم در حق ايشان جاري كنند چنانكه سابقاً گذشت و با اينكه خود او اقرار كرد سابقاً كه ايشان

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 279 *»

علي الظاهر اقرار به جميع ضروريات دارند و صاحب زهد و تقوي و ورع و مواظب عبادات@طاعات خ‌ل@ مي‏باشند گاهي ايمان ايشان را مشكوك‏فيه مي‏گويد و گاهي اصرار در وجوب جاري شدن احكام مكفرين مي‏كند. پس بايد عبرت گيرند از حالت اين مصنف عقلاي عالم كه با وجود آنكه كسي اقرار به جميع ضروريات بكند و صاحب زهد و تقوي و ورع و مواظب طاعات باشد ايمان او مشكوك‏فيه است يعني چه؟ و از اين بدتر اينكه كافر است يعني چه؟ آيا هركس كه در دنيا مؤمن است و مردم او را مؤمن مي‏دانند غير از اين است كه علي الظاهر اقرار او را به جميع ضروريات شنيده‏اند و هركس را عادل و امين دانسته‏اند غير از اين است كه او را علي الظاهر صاحب زهد و تقوي و ورع و مواظب طاعات ديده‏اند و فسقي علي الظاهر از او نديده‏اند؟ و آيا غير از اين راهي از براي كسي هست؟ و آيا غير از معصوم7 كسي بر قلب كسي آگاه هست؟ و آيا در هيچ ديني و مذهبي اين قرار هست كه غير معصوم را تكليف كنند كه بايد بر قلب كسي آگاه شويد و اقرار ظاهر و اعمال ظاهره كسي را اعتنا نكنيد؟ و آيا اين مصنف كساني را كه خوب دانسته به غير از راه ظاهر و اقرار ظاهر و اعمال ظاهره ايشان توانسته بر قلب ايشان آگاه شود؟ و اگر اعتنائي بر اقرار ظاهر و اعمال ظاهره نبايد كرد اين مصنف درباره خود و مكفرين چه خواهد كرد؟ اگر كسي به ايشان بگويد كه شماها در دل يهودي هستيد و از ترس مسلمانان اقرار ظاهري و اعمال ظاهري را به عمل مي‏آوريد و آيا اين‏طوري كه مصنف درباره مشايخ شيخيه جاري شده خارج از ضروريات اسلام و ايمان نشده و حكم به غير ما انزل اللّه نكرده؟ و اگر با اين حال خارج از ضروريات نشده پس خروج از ضروريات چه معني دارد؟ و معني خروج از ضروريات غير از اين چيست؟ و آيا اين حكم درباره يك نفر بَدَوي جاهل كه هيچ معني ضروريات را نمي‏داند و معني انكاري نمي‏فهمد و عمل به شريعتي نمي‏كند و مسائل شرعيه را نمي‏فهمد و حلال و حرامي نمي‏فهمد جاريست يا آنكه همين‏قدر كه در بلاد شيعه متولد شد و اسمي از حضرت امير7 بر زبان جاري كرد و قَسَمي به سر مبارك علي7 خورد جميع مردم از عالم و جاهل او

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 280 *»

را مؤمن مي‏دانند و او را و درجه او را از مسلم بالاتر مي‏دانند و اگر كسي شهادتي در باره او خواست از عالم و جاهل همگي شهادت مي‏دهند كه اين شخص شيعه است و سني نيست و در احكام شرعيه و مواريث و معاملات و تزويج و تزوّج حكم شيعه را درباره او جاري مي‏كنند و بسا آنكه دوازده امام: را به ترتيب نتواند بشمارد و محض آنكه در بلاد شيعه تولد كرده بدون تفحص از حالات او او را از مسلم بالاتر مي‏برند و داخل شيعيان او را محسوب مي‏كنند. پس اين است سيرت اهل ايمان و اسلام بلكه سيرت جميع اهل اديان كه مصنف از آن خارج شده.

و اگر بگويي كه اين شخص بدوي جاهل چيزي نگفته كه موجب شك ماها شود در ايمان او و لكن مشايخ شما گفتند چيزي كه موجب شك ماها شد در ايمانشان گويم كه:

اولاً آن چيزي كه موجب شك شما شده نشان دهيد كه كدام است و اگر گفتي كه آن چيز چيزيست كه در بدن اصلي و عرضي گفته‏اند گويم اين حرف را مرحوم مجلسي و خواجه نصير طوسي و امثال ايشان عليهم الرحمة فرموده‏اند چرا در حق ايشان ناشايستي نمي‏گويي چنانكه عبارات ايشان را نقل كردم و همچنين در هر مسأله كه بگويي كه موجب شك ماها شده مي‏گويم آن كدام است كه شريكي از ساير علماي شيعه در آن نباشد و دليلي از كتاب و سنت و ضرورت نداشته باشد.

و ثانياً مي‏گويم كه با تو مدارا مي‏كنم كه تو ديدي از عبارات ايشان چيزي را كه موجب شك تو شد، آيا اقرار ايشان را صريحاً به ضروريات نشنيده‏اي و آيا صريحاً زهد و تقوي و ورع و مواظبت ايشان را به طاعات نديده‏اي چنانكه خود اقرار كردي كه شنيده و ديده‏اي. پس آنچه را كه شنيدي و ديدي يقيني است و آنچه را كه در عبارات ديده‏اي مشكوك‏فيه است كه احتمال مي‏دهي كه مطابق اين يقيني باشد و احتمال مي‏دهي كه مطابق نباشد و به همين حديثي كه استدلال كردي كه: دع ما يريبك الي ما لايريبك بايد واگذاري مايريبك را كه شك و ريب تو باشد در عبارات ايشان و بگيري مالايريبك را كه اقرار صريح ايشان است به ضروريات دين و مذهب و اعمال صريحه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 281 *»

ايشان است به اعمال شرعيه و جاي جاري كردن اين حديث در چنين موضع است كه در يك طرف دليل يقيني باشد و در طرفي ديگر شكي بهم رسد. پس شك با يقين نمي‏تواند مقابل شود و مصنف در اين حديث الحاد كرده و مكفرين را يقين الايمان گرفته و مشايخ ما را مشكوك الايمان گرفته. پس بايد از او پرسيد كه مكفرين را از كجا و به كدام دليل يقين الايمان گرفتي و مشايخ ما را از كجا و به كدام دليل مشكوك الايمان گرفتي و به الحاد اين حديث را درباره ايشان جاري كردي؟ آيا مشايخ ما چه كرده‏اند كه مشكوك الايمان شده‏اند و آيا آنها چه كرده‏اند كه يقين الايمان شده‏اند؟ مگر آنكه مشايخ ما احدي از علماي شيعه را ابتداءً تكفير نكرده‏اند و مكفرين ايشان ايشان را ابتداءً بدون دليل شرعي تكفير كردند و دليلهاي آنها بسيار شبيه است به دليلهاي اين مصنف و دور نيست كه مصنف همين دليلها را از همانها ياد گرفته باشد چرا كه در كلمات آنها همين قسم دليلها به طور الحاد هست.

و ثالثاً مي‏گويم كه مصنف تصريح كرد در سابق كه سبب شك و شبهه و توقف و احتياط او نفهميدن او است كلمات مشايخ ما را و جهل و ناداني او است به مقصود ايشان از عباراتشان و در چنين موضعي شك حاصل نمي‏شود درباره كسي كه اقرار به ضروريات صريحاً دارد و به اعمال شرعيه صريحاً عامل است و حالت شك و شبهه و توقف در موضعي است كه دو دليل مساوي مقابل شوند برخلاف يكديگر بر مطلب واحد چنانكه تفصيل اين معني در سابق في الجمله گذشت و جهل و ناداني و نفهميدن در مقابل دليلي نمي‏تواند بايستد. پس شبهه در ميان جهل و دليلي حاصل نشود بلكه در ميان دو دليل مخالف حاصل شود. پس اين مصنف به الحاد اولاً اظهار شك و شبهه كرده و ثانياً به الحاد يكي از طرفين را يقين الايمان و طرفي ديگر را مشكوك الايمان گرفته، و ثالثاً به الحاد اين حديث را جاري در غير موضعش كرده و آيه مباركه الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه و امثال آن را در حق خود جاري كرده.

اما حديث شريف: اخوك دينك فاحتط له را كه مصنف به الحاد دليل از براي خود

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 282 *»

آورده معني آن اين است كه هميشه بايد عملي بجا آورد كه يقيني باشد مشروعيت آن و عملي كه مشروعيت آن يقيني نيست ترك بايد كرد و كدام دليل يقيني از اقرار به جميع ضروريات و عمل به شرعيات يقيني‏تر و كدام بي‏احتياطي از اين بدتر كه اقرار به ضروريات و عمل به طاعات را به جهت ناداني بعضي از كلمات اعتنا نكند بلكه از بي‏احتياطي گذشته و به بي‏ديني رسيده. نعوذ باللّه من بوار العقل و قبح الزلل و به نستعين.

اما حديث شريف: خذ ما اشتهر بين اصحابك و اترك الشاذ النادر كه در مقصود خود به گمان خود دليل آورده اولاً كه بر احدي از علماء مخفي نيست كه اين حديث شريف در اختلاف احاديث وارد شده كه از امام7 سؤال كردند كه احاديث شما به طور اختلاف به ما مي‏رسد پس چه بايد كرد؟ پس يكي از وجوه تراجيح را اين حديث قرار دادند كه هرگاه دو حديث مختلف به شما برسد و راوي يكي از آنها كل اصحاب باشند و راوي يكي از آنها بعض اصحاب باشند بگير حديثي را كه كل اصحاب روايت مي‏كنند و ترك كن حديثي را كه بعض اصحاب روايت مي‏كنند و مشهور در اين حديث به معني مجمع‏عليه است نه به معني اينكه راوي يك حديث بيشتر است و راوي يك حديث كمتر است و آنكه راوي آن بيشتر است مشهور است و آنكه راوي آن كمتر است شاذ و نادر است چرا كه مي‏شود حديثي در تقيه وارد شده باشد و راوي آن بسيار باشند و حديثي در غير تقيه وارد شده باشد و راوي آن كم باشند و مع ذلك سيرت جميع علماء بر اين است كه حديثي كه در تقيه وارد شده در غير موضع تقيه ترك مي‏كنند اگرچه راوي آن جميع اصحاب باشند و به حديثي كه در غير تقيه وارد شده عمل مي‏كنند اگرچه يكي از اصحاب راوي آن باشد و شاهد بر اينكه مشهور در اين حديث به معني مجمع‏عليه است در خود اين حديث هست كه در آخر اين حديث مي‏فرمايد: فان المجمع‏عليه لا ريب فيه. پس مي‏فرمايند كه مشهور را بگير و شاذ و نادر را ترك كن به جهت آنكه مجمع‏عليه نيست شكي در آن.

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 283 *»

پس اين مصنف اولاً الحاد كرد و حديث را در غير موضعش جاري كرده و در دين خدا اين عمل جايز نيست و ثانياً معني مشهور در اين حديث را نفهميده چنانكه معني شاذ و نادر را نفهميده و به معني بيشتر و كمتر خيال كرده و با وجود اينكه الحاد كرده و معني حديث را نفهميده عرض مي‏كنم كه كدام مشهور از ضروريات دين و مذهب مشهورتر و كدام شاذ و نادر از مخالفت ضروريات شاذ و نادرتر؟ و مكرر عرض شد كه هركس موافق ضروريات سلوك مي‏كند اخذ به مشهور و مجمع‏عليه اصحاب كرده اگرچه يك نفر باشد و هركس مخالف ضروريات مي‏كند شاذ و نادر است اگرچه صدهزار باشند چنانكه پيغمبر9 فرمود: جماعة امتي من كان علي الحق و ان قلّوا و عدد زياد اگر دليل حقيت بود عدد عامه عمياء از شيعه بيشتر است و كفار از اهل اسلام بيشترند و جهّال از عقلاء بيشترند و فساق از عدول بيشترند و بدان از خوبان بيشترند و اكثرهم لايعقلون و اكثرهم لايعلمون و قليل من عبادي الشكور از اين قبيل مضمون در قرآن بسيار است.

پس چون اين معني واضح شد عرض مي‏كنم كه آيا اين مصنف از ضرورت اسلام و ايمان خارج نشده كه با وجود اينكه گفت حضرات اقرار به ضروريات دارند و صاحب زهد و تقوي و ورع و مواظب طاعات هستند و با اينكه اقرار كرد كه بعضي از علماي شيعه شيخ مرحوم را اعلم و اورع از ساير علماء مي‏دانند اعتنا به ضرورت و عمل به طاعت و تصديق علمائي كه خود نقل كرد نكرد و گاهي خود را به لباس توقف جلوه داد و گاهي انفاذ حكم مكفّرين را بر مردم واجب كرد و از توقف بيرون آمد و از اينها همه گذشته كه اگر مشهور را هم به معني بيشتر معني كنيم از او سؤال مي‏كنيم كه آيا عدد كساني را كه تو شمردي كه تكفير شيخ مرحوم و شيخيه را كرده‏اند از ده پانزده نمي‏گذرد و عدد كساني كه تصديق شيخ مرحوم را كردند از شماره بيرون است چرا كه در هر شهر و دياري كه تشريف بردند همه علماي آن شهر و ديار تصديق او را كردند چه در بحرين و چه در كربلاي معلّي و نجف اشرف و چه در كاظمين8 و چه در كرمانشهان و چه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 284 *»

در همدان و چه در اصفهان و چه در يزد و چه در مشهد مقدس و در اين ميانها يكي دويي پيدا شدند كه انكاري كردند كه عدد آنها از ده و بيست نمي‏گذرد و آن منكرين كجا و مصدقين كجا مثل بحر العلوم و آقا سيد علي و آقا ميرزا مهدي و شيخ حسين آل عصفور اعلي اللّه مقامهم و امثال ايشان از علماي هر شهري كه اگر بخواهم علماي آن شهرها را بشمارم حجم كتاب از اندازه بيرون مي‏رود و بعضي از آنها را در كتاب «هداية الطالبين» فرمايش فرموده‏اند. آيا مثل ايشان در ميان منكران كسي مي‏تواند پيدا كند؟ و از اين است كه مصنف كه خواسته كه عدد را زياد كند امثال ملا كاظم همداني را در شمار علماء بيرون آورده!

اما معني حديث شريف: الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات را در ضمن بيان معني شك و شبهه عرض كردم و از آنچه گذشت معلوم شد كه مصنف به واسطه بي‏اعتنايي به يقينيات حاصله از ضروريات دين و مذهب خود را در هلكات شبهات گرفتار كرده و اين امري عجيب است كه عاقل به واسطه ميل به شبهات و ارتيابات دست از يقينيات بردارد. فميل ارباب العقول الي الارتياب لشي‏ء عجاب. و عجب‏تر آنكه به طورهايي كه سابقاً عرض كردم معلوم شد كه شبهه و ارتياب بايد از دو دليل مساوي مختلف حاصل شود و مصنف اين را نداشت بلكه دليلي كه در مقابل ضروريات يقينيه قرار داد نفهميدن خودش بود و ناداني در مقابل يقين نمي‏ايستد. پس از براي او ارتياب نبود در واقع و لكن بل كذّبوا بما لم‏يحيطوا بعلمه را مصداق شد و محض جحود و عناد اظهار ارتياب كرد و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم.

و اما عقايد حقه كه در كتب علماء ثبت است همان عقايد حقه‏ايست كه در كتب مشايخ ما ثبت است با شرحي و بسطي تمامتر و اگر اين مصنف و امثال او بگويند كه اينها غير از آنها است سزاوار است كه طالب حق از ايشان مطالبه كند كه آن چيزي كه در اين كتابها است كه مجمل و اصل آن در كتب علماي سلف نيست كدام است و ما مصالحه مي‏كنيم با او كه يك مسأله بنمايد كه برخلاف قول سابقين باشد و منافاتي با

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 285 *»

آن داشته باشد.

و همچنين بر خواص و عوام واجب است كه دوست دوستان ائمه طاهرين باشند كه دوستي آنها يقيني باشد و دشمن دشمنان ايشان باشند كه دشمني ايشان يقيني باشد و اين يقين حاصل نشود مگر به اظهار و اقرار به ضروريات و انكار آنها. و چنانكه دانستي كه سيرت علماء بلكه سيرت شيعه بر اين است كه هركس از پدر و مادر شيعه و در بلاد شيعه متولد شد و انكاري در ضروريات از او ظاهر نشد او را شيعه مي‏دانند و شهادت بر تشيع او مي‏دهند و تفحص از حال او نمي‏كنند و در واقع آيه لاتجسّسوا در اين موارد نازل شده. پس جميع متولدين در بلاد شيعه از آباء و امهات شيعه معلوم التشيع و معلوم الولاية هستند و دوستي ايشان واجب است چه جاهل باشند و چه عالم و چه عادل باشند و چه فاسق مادام كه خلاف ضرورتي و انكار صريحي از ضروريات از ايشان سر نزده باشد و چون خلاف ضرورتي و انكار صريحي از ضروريات از ايشان سر زد داخل دشمنان ائمه طاهرين: خواهند شد اگرچه صريحاً نگويند كه ما دشمنيم به جهت ترس از مردم و لكن همان انكار ضرورت، دليل دشمني او است و از آنچه گذشت معلوم شد مكرّراً كه خارج از ضروريات كيست و اعاده ضرور نيست.

اما اينكه در فروع دين تقليد به مجتهد جامع الشرايط اعلم متشرعي نمايد تا آخر از آنچه گذشت معلوم شد كه متشرعين را در مقابل شيخي قرار دادن يكي از الحادهاي بزرگ اين مصنف است چرا كه از او مي‏پرسيم كه چه كار كرده‏اند ساير علماء كه مشايخ ما آن كار را بهتر نكرده‏اند پس همه آنها داخل متشرعين هستند پس اگر مقصود مصنف از متشرعي كساني است كه تكفير شيخ مرحوم را كرده‏اند يا متوقف در ايمان او هستند، كه مكرر عرض شد كه آنها تا از ضرورتي از ضروريات اسلام و ايمان خارج نشدند نتوانستند تكفير يا توقف كنند و حالِ خارج از ضروريات معلوم است و اگر مرادش ساير علماي شيعه است كه بسياري از ايشان تجويز تقليد شيخ مرحوم را كرده‏اند و اجازه داده‏اند مثل مرحوم بحر العلوم و مرحوم شيخ جعفر نجفي

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 286 *»

و مرحوم آقا سيد علي طباطبايي و امثال ايشان. پس چه شد اين مصنف را كه درباره مكفرين مي‏گويد كه ما را نمي‏رسد بگوييم نفهميده تكفير كرده‏اند و درباره امثال مرحوم بحر العلوم و شيخ جعفر نمي‏گويد كه ما را نمي‏رسد كه بگوييم نفهميده اجازه داده‏اند و نفهميده تصديق كرده‏اند و تعظيم و تبجيل نموده‏اند؟ و آيا چيزي به غير از انكار ضروريات مؤمن را از دين و مذهب بيرون مي‏برد؟ و آيا به غير از فسق، چيزي شخص عادل را از عدالت بيرون مي‏برد؟ و مادام كه انكار ضرورتي از كسي ظاهر نشده و فسقي از او ظاهر نشده توقفي در ايمان او و عدالت او احدي از علماي شيعه كرده؟ پس اين حكم مصنف كه رجوع به شيخي نبايد كرد و از عالم ايشان اخذ مسائل نبايد كرد و در نماز اقتداي به عادل ايشان نبايد كرد و حال آنكه خود او اقرار كرد كه علي الظاهر معتقد به عقايد حقه هستند و صاحب زهد و ورع و تقوي و مواظب طاعات هستند پس اولاً كه توقف در ايشان معني ندارد و ثانياً معني توقف آنست كه حكم به طرفي نكنند و مصنف به اين اكتفا نكرد و حكم به طرفي كرد. آيا همه اينها حكم بغير ما انزل اللّه نيست و خروج از ضروريات دين و مذهب نيست؟ خدا او را جزا دهد.

عبارت مصنف: «و جايز است اخذ و تعلم كردن از علوم حقه يقينيه شيخيه و اما علوم غامضه مشكوك آنها را ترك بايد كرد و خوض و مناظره در آنها بسيار نبايد كرد و به مضمون فذروه في سنبله و ردّوه الي اهله عمل بايد كرد. عصمنا اللّه و اياكم عن الخطاء و الزلل في القول و العمل.

و بقي هنا شي‏ء و ذكره من الواجبات العينية: و مراد به اعلم يعني استادتر در استنباط حكم اللّه از ادله شرعيه و رد فروع بر اصول و اعتباري در اعلميت در غير فقه از ساير علوم نيست  بلكه اعلم از ساير فِرَق و اورع‏اند . پس تقليد كردن به كسي كه مجتهد جامع الشرايط و اعلم در فقه باشد و متشرعي معلوم الاسلام و الايمان باشد قطعاً باعث

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 287 *»

نجات از نار جحيم و سبب دخول در جنات النعيم مي‏باشد. اعاذنا اللّه من النار و ادخلنا الجنة دار القرار بمحمد و آله الاطهار. كه موجب تضييع عمر و بازماندن از اكتساب علم فقه و ساير علوم حقه و تحصيل سعادت دنيا و آخرت و موجب لغزش اقدام از طريق حق است همين كه شخص داخل آن دريا شد، به آساني نمي‏تواند سباحت كرده و بيرون آيد و از لجج غامره است كه كشتيهاي بسيار كساني كه ظرفيت كامله و شعور كلي ندارند در آن غرق مي‏شود فلهذا مادامي كه ضرورت داعي نشود معاشرت و مكالمه با اين طايفه خوب نيست زيرا كه حرفي مي‏زنند و بياني مي‏كنند و به سبب آن شخص متزلزل مي‏شود در امر دين و به فكرهاي دور و دراز مي‏افتد و شك در عقايدش بهم مي‏رسد و هركس كه مي‏خواهد در عقايد حقه به يقين فائز گردد و به يقين از دنيا رحلت كند بايد شب و روز مواظب طاعات و عبادات باشد و از محرّمات بلكه از مكروهات مهما امكن اجتناب كند و دايم به درگاه الهي تضرع و ابتهال نمايد و وساوس شيطانيه را از قلب خود بيرون كند تا به يقين فايز گردد. و اشار اللّه سبحانه بهذا المعني في كتابه الكريم: و اعبد ربك حتي يأتيك اليقين. و بايد دانست كه به خواندن كتب حكمت و كلام و به نشستن در مجالس درس حكماء و تعلم ادله حكميه و قواعد منطقيه، از براي شخص يقين حاصل نمي‏شود بلكه روز به روز شكوك و شبهات در قلبش مي‏افتد چنانكه مرئي و محسوس است كه عقايد عوام محكمتر است از آنهايي كه عمر خود را صرف تحصيل علم كلام و حكمت نموده‏اند و عقايد حكماء و متكلمين مثل ريسماني است كه در مقابل باد آويخته شده كه باد دايم او را حركت مي‏دهد. اين است كه » تا آخر.

عرض مي‏شود: كه از او مي‏پرسيم كه آيا تميز در ميان حق و باطل مطالب ايشان داده‏اي كه اذن در اخذ حق آن و نهي در اخذ باطل آن كرده‏اي يا تميز نداده اين

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 288 *»

سخن را گفتي؟ پس اگر از روي فهم و تميز اين سخن را گفتي، از تو سؤال مي‏كنم كه آن مطالب باطله ايشان كدام است؟ و مكرر عرض شد كه ما مصالحه مي‏كنيم با مصنف كه يك مطلب باطلي از جميع كتب مشايخ ما پيدا كند كه موجب كفر و فسقي باشد نعوذ باللّه و آيا مطالب و علوم مشكوكه ايشان آنهايي است كه تو نمي‏فهمي پس آنها مجهول تو است و تو جاهلي به آنها و محض جهل تو به آنها نبايد جميع مردم از آنها اعراض كنند شايد كسي ديگر در عالم باشد كه بتواند بفهمد. و اگر مراد تو از علوم مشكوكه مسائلي چند است كه دو دليل مختلف مساوي بر آنها اقامه شده باز منع كردن تو معني ندارد شايد كسي در عالم باشد كه بتواند يقين بر حقيت آنها كند و اگر تو در آنها در شكي بايد متوقف باشي و اگر متوقفي نبايد منع كني از آنها چرا كه معني توقف اينست كه به سمتي حكم نكني و اگر از جهت اقرار ايشان به عقايد حقه و زهد و ورع و تقوي و مواظبت ايشان به طاعات را صريحاً مي‏داني چنانكه اقرار كردي بايد اين صريح بلا شك را اخذ كني و اعتنا به مشكوك خود نكني به مضمون حديث شريف دع ما يريبك الي ما لايريبك و به مضمون احاديث بسيار لاتنقض اليقين الاّ بيقين مثله و لاتنقض اليقين بالشك ابداً، و الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. پس اين مصنف خود دست از يقين برداشته و خود را در معرض شك و شبهه درآورده و به اين اكتفا نكرده مردم را هم امر به شكوك و شبهه كرده و مي‏خواهد در معرض هلاكت درآورد.

و اما اينكه بيان اختلاف علماء را در وجوب تقليد اعلم از واجبات عينيه گرفته بسيار تعجب است چرا كه واجب عيني را بايد هر مكلفي به عمل بياورد از عالم و عامي و مرد و زن. پس بايستي كه جميع مردم مكلّف باشند كه بيان كنند اين مسأله را و حال آنكه بيان اين مسأله را هر عالمي هم كما ينبغي نمي‏تواند بيان كند و بيان اين مسأله شأن عالم محققي است. بلي، اگر اين‏طور مي‏گفت كه مكلّفين بايد بدانند كه اين اختلاف در ميان علماء هست نزديك به صواب بود

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 289 *»

و اما اينكه گفته علماي غير شيخي در مسائل فقهيه يقيناً اعلم از علماي شيخيه هستند اين هم حرف غريبي است. آيا جميع علماي غير شيخي از جميع علماي شيخيه در مسائل فقهيه اعلمند يا بعضي از آنها اعلمند از بعضي از اينها؟ اما كل آنها اعلمند از كل اينها كه حرفي است بي‏معني چرا كه اين مصنف خبر از كل آنها و اينها ندارد يقيناً و اگر بعض آنها اعلمند از بعض اينها اين سهل است هركس هركس را اعلم دانست از او تقليد كند به شرط آنكه طرفين يكديگر را تكفير يا تفسيق نكنند و اگر پاي تكفير و تفسيق يكديگر در ميان آمد بايد مكلّفين تفحص كنند تا بيابند كه كدام‏يك موافق ضروريات سلوك مي‏كنند و كدام‏يك مخالفت آنها را مي‏كنند و از كدام‏يك فسقي ظاهر شده و از كدام‏يك فسقي ظاهر نشده و ضروريات و فسوقِ مزيله عدالت از عامي مكلّف صاحب عقل و شعور مخفي نيست.

و اما اينكه گفته: «علماي غير شيخي اورعند از علماي شيخي»، باز سؤال مي‌كنم كه كل آنها اورعند از كل اينها؟ و اين حرف غريبي است چرا كه مطلع بر احوال كل آنها و اينها نيست بلا شك و اگر بعضي از آنها از بعضي از اينها اورعند و بعضي اينها از بعضي آنها اورعند باز اين معني بسيار سهل است و نزاعي ضرور ندارد اگر چه انزوا و زهد و ورع و تقوي و مواظبت طاعات و حفظ اوقات واجبات در طايفه شيخيه نوعاً غلبه دارد.

و اما اينكه اظهار انصافي در حق شيخيه به كار برده كه ايشان در اصول دين اعلمند از غير شيخيه، الحمد للّه علي الفضل الذي شهد به العدو. و چون اصراري دارد در عدم جواز رجوع و اقتداي به علماي شيخيه گاهي به صورت توقف و احتياط و گاهي به صورت وجوب انفاذ حكم مكفرين در حق ايشان بدون دليل شرعي، گمان خيري درباره او نمي‏رود كه بگوييم در اين مقام انصافي داده و ظاهر اين است كه اين هم راه حيله‏ايست كه خواسته بعضي از مردمي كه في الجمله ميلي به مشايخ ما دارند از سخنهاي او به وحشت نيفتند و او را مرد منصفي گمان كنند و گوش به سخن او بدهند و

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 290 *»

نصيحت او را باور كنند و به احتياط و حزم@توقف خ‌ل@، رجوع و اقتدا به علماي شيخيه نكنند و از معاشرت ايشان اجتناب كنند و خورده خورده مأنوس به سخنهاي او شوند و در غفلت خود بمانند و مقصود او حاصل شود.

و اما اينكه گفته بيش از اين جد و جهد لازم نيست در صورتي كه اختلاف به سرحد تكفير و تفسيق نرسد اين‏قدري هم كه او گفت جد و جهد لازم نيست و هركس در بلاد شيعه زيست و از پدر و مادر شيعه متولد شد و انكار ضرورتي صريحاً نكرد شيعه و مؤمن است و هركس مواظب طاعات باشد و فسقي از او بروز نكرد عادل است. اما اگر اختلاف به سرحد تكفير و تفسيق رسيد و مكلّف لابد باشد كه تصديق طرفي را بكند بايد آن‏قدر تفحص كند تا بيابد كه حق با كدام طرف است و حد معيني ندارد بسا كسي در يك روز و بسا كسي در ده روز و زياده و كم بفهمد و تميز دهد.

و اما اينكه گفته: «بيش از اين جد و جهد كردن باعث تضييع عمر و بازماندن از تحصيل اكتساب علم فقه است» تا آخر آنچه گفته، عرض شد كه حد معيني از براي تفحص نيست پس اگر كسي خود را ناچار به تصديق يكي از طرفين ديد قبل از تمييز دادن نمي‏تواند به كاري ديگر مشغول شود و اين كار لازمترين و واجبترين جميع كارها است چرا كه بناي عمل كسي كه خودش نمي‏تواند احكام الهي را از كتاب و سنت بفهمد بر تقليد است و بدون تفحص تقليد كردن معني ندارد و اصل مسأله تقليد كردن تقليدي نيست و عوام بايد جد و جهد كنند تا بيابند حق با كيست و همين‏كه يافتند البته ديگر تفحصي نخواهند كرد و ضرور نيست كه كسي حد معيني قرار دهد. و اينكه گفته بيش از اين تفحص كردن موجب لغزش اقدام از طريق حق است گويا معني نداشته باشد.

اما همه مقصود اين است كه مردم را در غفلت اندازد كه تفحص نكنند و تقليد كسي را كه او ميل دارد به تقليد او بكنند كه مبادا اگر خودشان تفحص كنند بفهمند كه حق با مشايخ ما است در هر مقامي و اگر تفحص كنند البته خواهند فهميد و خداوند

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 291 *»

خبر داده و فرموده: و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و لكن به جهت تسلي مصنف عرض مي‏كنم كه شما خود را در اين باب به زحمت نيندازيد اغلب اغلب مردم طالب دنيا هستند و كاري به دست دينداري و تفحص ندارند و در هر موضعي كه منفعت دنيا در آن محتمل باشد اگرچه به توهمي باشد نهايت سعي را مي‏كنند كه رابطه به آن داشته باشند. بعد از وفات پيغمبر9 همه مردم برگشتند به جاهليت اولي و بدتر از اولي مگر چهار نفر سلمان و ابوذر و مقداد و عمار اعلي اللّه مقامهم و سبب گمراهي آنها نبود مگر غفلت از تفحص و دليل و برهان و طلب متاع حيات دنيا و در زمان حضرت امام حسن7 چهل نفر ياور خواستند و پيدا نشد و در زمان حضرت امام حسين7 بيش از هفتاد و دو نفر از صغير و كبير و مولي و خويش و بيگانه پيدا نشد و همچنين در زمان هريك از ائمه طاهرين: تا اين زمان كه حضرت قائم عجل اللّه فرجه غائب شده به جهت بي‏ياوري است و اگر همه اينهايي كه اظهار تشيع مي‏كنند واقعاً صادق بودند ظهور فرموده بودند و لكن اغلب مردم در غفلتند و طالب متاع حيات دنيا، و طالب دليل و برهان و تفحص نيستند و اگر به دليل و برهان اكتفا مي‏كردند و تفحص مي‏كردند امام7 تشريف مي‏آوردند و دليل و برهان اقامه مي‏فرمودند و ظهور نفرمودن ايشان از همين است كه مردم به دليل و برهان گوش نخواهند داد و زحمت بي‏حاصلي خواهد بود.

پس مصنف زحمت بي‏حاصل نكشد و تحصيل حاصل نكند، مردم در غفلت هستند و اگر متدين بود مردم را به غفلت دعوت نمي‏كرد و امر مي‏كرد مردم را كه تفحص كنند در دين خدا و با دليل و برهان متدين باشند و به همين اكتفا نكنند كه چون در ميان اين طايفه متولد شده‏ايم بايد پيرو ايشان باشيم چرا كه اين حرف را يهودي متولد در ميان طايفه يهود و نصراني متولد در ميان نصاري و مجوسي متولد در ميان مجوس و هر متولدي در ميان طوايف هفتاد و دو ملت مي‏گويند چنانكه خداوند از حالت ايشان حكايت مي‏فرمايد كه مي‏گويند: انا وجدنا آباءنا علي امة و انا علي

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 292 *»

آثارهم مقتدون و از همين باب است كه اين مصنف به زبانهاي مختلف مردم را به غفلت دعوت مي‏كند گاهي به صورت اينكه مردم بايد مشغول به عبادت باشند و جد و جهد در عبادت داشته باشند و غافل از اينكه عبادت بي‏معرفت بي‏حاصل است و ائمه: عابد بي‏معرفت را تشبيه فرموده‏اند به خري كه به آسيا بسته باشند كه زحمت مي‏كشد و گرسنه و تشنه مي‏شود و ضعيف و لاغر مي‏شود و مجروح و شل و لنگ مي‏شود و مسافتي طي نمي‏كند و دائم در يك موضع به دور آن مي‏گردد از اين قبيل حرفها را ابوموسي اشعري به مردم مي‏زد در بالاي منبر و مي‏گفت شما را چه كار است به امداد علي7 يا معاويه؟ هردو طالب رياست دنيا هستند و به واسطه شماها مي‏خواهند رياست كنند و ياري هر طرفي را بكنيد جان و مال شما در معرض تلف خواهد بود و اگر كشته شديد زن و فرزند و عيال شما دربه‌در خواهند شد و به فقر و فاقه گرفتار خواهند شد و اگر شماها ديديد كه پيغمبر9 امري به جهاد مي‏كرد، امر مي‏كرد كه با كفار جهاد كنند و آنها را از روي زمين براندازند تا بتوانيد نماز كنيد و روزه بگيريد و حج برويد و ساير عبادات را به عمل بياوريد كه موجب رفع درجات شما شود در بهشت و الحال جاده اسلام كوبيده شده و اسلام قوت گرفته پس بايد حال شماها مشغول عبادات شويد تا رفع درجات آخرت از براي شما حاصل شود و هر طايفه از شما كه بر طايفه ديگر غالب شود مسلماني بر مسلماني غالب شده و اين خلاف شرع است پس مشغول طاعات باشيد و ياري علي7 و معاويه را نكنيد. و بعينه نصايح اين مصنف را نصايح ابوموسي مي‏بينم كه گاهي مي‏گويد مردم بايد مشغول عبادات باشند و گاهي مي‏گويد جاده شريعت كوبيده شده و راه حق واضح شده و در ميان طوايف هفتاد و سه گروه مذهب اثني‏عشري ثابت شده و تفحصي در كار نيست و غافل از اين است كه مكلّفين بايد با دليل و برهان مذهب داشته باشند اگرچه مذهب اثني‏عشري حق باشند. دليل و برهان اين نيست كه انا وجدنا آباءنا علي امة و انا علي آثارهم مقتدون چنانكه در حديثي هست كه از ميت سؤال مي‏كنند كه خداي تو كيست؟ جواب مي‏گويد خداي من

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 293 *»

رب العالمين است مي‏گويند به چه دليل؟ مي‏گويد مردم مي‏گفتند. مي‏گويند: اين جواب از تو مسموع نيست و گرزي به او مي‏زنند كه قبر او پر از آتش شود تا روز قيامت و از او سؤال مي‏كنند كه پيغمبر تو كيست؟ جواب مي‏گويد پيغمبر آخر الزمان محمّد بن عبد اللّه9 است. مي‏پرسند به چه دليل؟ مي‏گويد مردم مي‏گفتند. مي‏گويند اين جواب از تو مسموع نيست و گرزي به او مي‏زنند كه قبر او پر از آتش مي‏شود كه تا روز قيامت عذاب بكشد و اين‏قدر از بيان از براي بسياري از حرفهاي مصنف كفايت مي‏كند از براي طالب حق.

اما اينكه گفته علم شيخ مرحوم بحري است عميق كه نمي‏توان در آن شناور شد و موجب غرق و هلاكت خواهد بود، به جهت اين است كه مبادا مردم پيرامون شيخيه گذر كنند و گوش به سخن ايشان دهند و حق را بفهمند و تصديق كنند و اگر مراد او اين نيست بايد بداند كه قرآن و احاديث هم بحريست عميق و علوم شيخ مرحوم از آنها عميقتر نيست و آنچه در كتابهاي او است به غير از آيه قرآن و حديث چيزي نيست پس بنابر گفته او بايد مردم از خواندن تفاسير و شروح كتاب خدا و احاديث ائمه هدي: احتراز كنند كه مبادا هلاك شوند و اگر مي‏گويد در كتابهاي شيخ مرحوم كه در مسائل متعلقه به امور دين و مذهب نوشته شده از غير قرآن و احاديث چيزي هست، بنمايد تا صادق از كاذب جدا شود.

اما معني اين حديث كه: اكثر اهل الجنة البلهاء اين نيست كه مردم با دليل و برهان و تفحص دين تحصيل نكنند و تعجب اينكه گفته عقايد عوام از غير عوام محكمتر است به جهت آنكه غافلند و عقايد غير عوام به اين استحكام نيست كه گويا ثكلي از حرف او بخندد كه واللّه قابل جواب نيست و از آنچه گذشت جواب از اين حرف در نهايت وضوح واضح است. و معني اين حديث بر فرض صحت صدور اين است كه در ميان هر طايفه از اهل اسلام و غير اسلام، مستضعفين بسيار هستند كه در اين دنيا به حكم سياست امر شريعت مستضعف هر طايفه ملحق به آن طايفه است در احكام

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 294 *»

شرعيه نسبت به اهل اسلام و به جهت بي‏شعوري ايشان حجت خداوند بر آنها تمام نشده و امر ايشان معوق است و از براي خداوند در حق ايشان مشيت است چنانكه در اخبار بسيار اين معني هست و در نفخ صور آتش را خداوند روشن خواهد كرد و مستضعفين را امر كند به آتش پس هركس داخل آتش شود نجات يابد و داخل بهشت شود و هركس تخلف كند هلاك شود و داخل جهنم شود.

پس چون اين معني محقق شد قياس كن ساير طوايف را نسبت به اهل اسلام و ببين چقدر بيشترند و فكر كن كه در ميان هر طايفه‏اي اكثر اكثر آنها مستضعفند و ابله هستند از زن و مرد و اطفال و بسياري از آنها داخل آن آتش خواهند شد و اهل بهشت خواهند شد به طوري كه اكثر آن ابله و مستضعف خواهند بود و مستضعف كسي است كه نتواند دليل و برهان را بفهمد و اين‏قدر شعور را نداشته باشد كه بتواند اختلاف بفهمد و حق و باطل را تميز دهد چنانكه در قرآن فرموده: الاّ المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان لايستطيعون حيلة و لايهتدون سبيلاً. اما كساني كه معني اختلاف را مي‏فهمند و اختلاف را مي‏شنوند كه به سرحد تكفير يا تفسيق رسيده البته مكلّف هستند كه تفحص كنند تا به مرتبه‏اي كه تميز دهند حق با كيست و ميزان تميز دادن از براي عوام و خواص ضروريات دين و مذهب است كه هركس موافق است با آنها برحق است و هركس مخالف است با آنها بر باطل است و ضروريات بر خواص و عوامي كه معني اختلاف را مي‏فهمند مخفي نيست و السلام علي من اتبع الهدي و اجتنب عواقب الردي.

عبارت مصنف: «بدان كه شيخيه مي‏گويند كه مذهب شيعه يومنا هذا دو فرقه شده‏اند، شيخي و بالاسري و وجه تسميه بالاسري آن است كه اين طايفه در نماز كردن محاذي امام مي‏ايستند و پشت به امام مي‏كنند و اين بي‏حرمتي و اهانت است نسبت به امام7، غلط و خطا است زيرا كه اين مسأله خلافي است ميان فقهاء كه بعضي محاذي به قبر امام ايستادن و پشت كردن را به امام در نماز تجويز كرده‏اند و بعضي جايز ندانسته‏اند و بعضي گفته‏اند احتياط ترك است بلكه در پشت سر بايد ايستاد، و در

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 295 *»

اين زمان كه اكثر علماي غير شيخي در رسائل خود امر به احتياط كرده‏اند و بعضي از آنها در پشت سر مي‏ايستند خلاصه، همه اينها عوام‏فريبي است. و همچنين مي‏گويند يكي از اين دو فرقه برحق است و ديگري باطل و بر مكلّف واجب است كه جد و جهد نمايد و ببيند كه هركدام بر حق است تابع او شود و آن مذهب را اختيار نمايد و ديگري را باطل بداند بعد از همه بيانات مذكوره غلط و خطا است زيرا كه جد و جهد شده و مذهب حق در ميان هفتاد و سه فرقه پيدا شده در غايت ظهور و نهايت وضوح كالشمس في وسط السماء و آن مذهب مذهب شيعه اثني‏عشريه است كه از عهد خلافت باطنيه اميرالمؤمنين7 الي يومنا هذا يوماً فيوماً در شيوع و ظهور و ترقي و تزايد و اشتهار است و همين مذهب حق را بحمد اللّه از آباء و اجداد خلفاً عن سلف در دست داريم و ذرّه‏اي از آن خارج نيستيم و مقرّ و معتقديم به عقايد حقه و علماي مجتهدين اثني‏عشري متشرعي كلاً اقوال و افعال و عقايد و علومشان مطابق است با علماي سلف و بودن آنها در مذهب اثني‏عشري يقيني است لهذا تقليد آنها و امتثال امر و متابعت آنها واجب. پس هرگاه في الحقيقة شيخيه هم مذهبشان با مذهب ما طايفه اثني‏عشري مطابق است فنعم الوفاق و الاّ رجوعشان با خداوند. خلاصه جاده اثني‏عشريه جاده كوبيده و وسعتش به قدر مابين مغرب و مشرق و ديگر تفحّص در كار نيست مگر به قدر مذكور و مگر در معرفت مجتهد به جهت تقليد».

عرض مي‏شود: كه در وجه تسميه شيخي و بالاسري كه نسبت خطا و عوام‏فريبي داده و در مقابل شيخي متشرعي گفته، عوام‏فريبي و خطا كرده چرا به طورهايي كه مكرر گذشت معلوم شد كه به اقرار خود اين مصنف شيخيه علي الظاهر معتقد به عقايد حقه هستند و صاحب زهد و تقوي و ورع و مواظب طاعات هستند چنانكه صريحاً در اول اين نوشته گفت. پس از او مي‏پرسيم كه آن چيزي كه شيخيه را از جماعت متشرعين خارج كرده چيست؟ اگر در اعتقاد چيزي خيال كرده كه خود او گفت علي الظاهر معتقد به عقايد حقه هستند و اگر در احكام و اعمال شرعيه چيزي خيال

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 296 *»

كرده كه خود او گفت صاحبان زهد و تقوي و ورع و مواظب طاعات هستند. آيا آنهايي را كه مسلماً متشرعي دانسته غير از اين است كه علي الظاهر اعتقادات حقه از آنها شنيده و علي الظاهر آنها را صاحبان زهد و تقوي و ورع ديده؟ و خود او اصرار كرد كه بناي احكام شرعيه بر ظاهر است و مردم از قلب كسي خبر ندارند پس به قول خود او خودش از قاعده خود خارج شده و آن قاعده از جمله ضروريات اسلام و ايمان است و از ضرورت اسلام و ايمان خارج شده كه در مقابل شيخي متشرعي را قرار داده و عوام‏فريبي كرده و خطا كرده و كدام خطا از خروج از ضروريات اسلام و ايمان بدتر؟ و خارج از ضرورت اسلام و ايمان قول او از براي اهل اسلام و ايمان حجت نيست و اعتنائي به گفته او نيست و در مقابل شيخي، بالاسري است و وجه تسميه همان است كه روز اول اين اسم از براي ايشان از همين جهت شد كه بعضي مساوي شدن و بالاي سر امام7 نماز كردن يا مقدم شدن و پشت به امام كردن را جايز دانستند و شيخ مرحوم جايز ندانستند و گفتگويي و قال قالي در مجالس اتفاق افتاد و اين اسم بر سر بالاسري قرار گرفت و اين اسم را هم شيخيه وضع نكردند از براي بالاسريها و لكن در همان گفتگوها و قال قالها اين اسم از براي ايشان باقي ماند و اين وجه تسميه منافاتي هم ندارد با اينكه عالمي ديگر هم غير از علماي شيخيه مساوي و مقدم شدن را بر امام7 جايز نداند.

مراد اين است كه وجه تسميه بالاسري روز اول اين حكايت بود كه اتفاق افتاد و چون اين اسم بر سر بعضي قرار گرفت از كثرت استعمال به آنجا رسيد كه هركس تقليد از مشايخ ما نكرد مردم او را هم بالاسري گفتند و واللّه نه اين است كه هركس تقليد از مشايخ ما نكند ما او را نعوذ باللّه بد بدانيم و هركس كه از كثرت استعمال اسم بالاسري بر او قرار گرفته بد بدانيم و ما اگرچه مشايخ خود را اعلم و اكمل و افقه و ابصر و اتقي و اورع از علماي عصر خودشان كه آنها را مي‏شناسيم مي‏دانيم و آنهايي را كه نمي‏شناسيم و مدعي علم غيب نيستيم و مع ذلك تقليد غير اعلم را هم جايز مي‏دانيم چرا كه مفترض الطاعة اصل را پيغمبر و ائمه طاهرين صلوات اللّه عليهم مي‏دانيم و

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 297 *»

وجوب اطاعت غير ايشان: را از باب روايت و حكايت مي‏دانيم نه از باب اينكه آنها حاكم اصل و مفترض الطاعة خلق هستند پس از اين جهت هركس را كه ثقه و عادل و امين دانستيم به قدري كه روايت و حكايت مي‏كند از براي ما از مفترض الطاعه اصل، همان قدر را حجت مي‏دانيم و اطاعت او را همان‏قدر بر خود واجب مي‏دانيم و احاديث بسيار بر اين مطلب گواهي مي‏دهد. پس ماها تقليد غير مشايخ خود را جايز مي‏دانيم اگرچه به علم و كمال و بصيرت و زهد و تقوي و ورع مشايخ خود ندانيم به شرط آنكه او از ضروريات اسلام و ايمان خارج نشود كه تكفير يا تفسيق مشايخ ما را بدون دليل شرعي بكند يا بدون دليل شرعي در ايمان مشايخ ما توقف كند. پس اين است دين و مذهب ما كه هرگز امتناعي از آن نخواهيم كرد و در مقابل شيخي گاهي ناصبي هم در بعضي از بلاد مثل آذربايجان استعمال مي‏كنند و مراد آن كساني هستند كه انكار فضائل آل محمد: را مي‏كنند و آن فضائلي كه انكار آنها نصب است فضائل ضروريه ايشان است كه در ميان شيعه به واسطه كثرت ادله كتاب و سنت و اخبار و احاديث به سرحد ضرورت رسيده. مثل آنكه ايشان اول ما خلق اللّه هستند و واسطه فيض در ميان خدا و خلق هستند و ساير اشياء از انوار و عكوس ايشان خلق شده‏اند و امثال اينها. پس انكار آنها را ماها نصب مي‏دانيم بلكه همه علماي شيعه آن را نصب مي‏دانند و كساني كه انكار آنها را مي‏كنند شيعه نيستند اگرچه در ميان شيعه متولد شده باشند و انكار فضائلي كه به حد ضرورت نرسيده و فضائل نظريه است و ماها فهميده باشيم و غير ماها نفهميده باشند انكار آنها را هم ما نصب نمي‏دانيم.

پس معني اين حرف كه متسمّين به شيعه دو فرقه شده‏اند شيخي و بالاسري و بايد مكلّفين تفحص كنند و جد و جهد نمايند تا به حدي كه بيابند حق با اهل حق است از اين قسم بالاسري منظور است كه انكار فضائل ضروريه ائمه طاهرين: را مي‏كنند نه آن قسم از بالاسري كه از كثرت استعمال مقلدين غير مشايخ ما را بالاسري مي‏گويند و آن قسم از بالاسري كه تكذيب و تكفير و تفسيق و توقف در ايمان مشايخ

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 298 *»

ما مي‏كنند منظور است و آيا اين حرف دروغ است كه متسمين به شيعه دو فرقه شده‏اند و آيا تصديق هريك از اين دو فرقه را بدون دليل شرعي بايد كرد و بدون تفحص بايد تصديق يكي از دو فرقه را كرد يا تفحصي و جدي و جهدي و تحصيل دليلي شرعي ضرور است. پس اينكه مصنف گفته كه در ميان فرقه‏هاي هفتاد و سه فرقه معلوم شده كه فرقه اثني‏عشريه فرقه ناجيه هستند و اين جاده‏ايست كوبيده‏شده و روز به روز در زيادتي و وضوح و ظهور است، حرفي در آن نيست و لكن در ميان همين متسمّين به شيعه اگر فرقه‏هاي مختلفه نيست پس اينكه مصنف در اول اين نوشته رد بر جماعت صوفيه كرد چه معني داشت و حال آنكه صوفيه‏اي كه در اين بلاد هستند همگي به دوازده امام: قائلند و آيا كسي كه انكار فضائل ضروريه ائمه طاهرين: را مي‏كند در ميان اين بلاد نيست؟ پس رد و تكفير و تفسيق و توقف در مشايخ ما چيست؟ اگر رد بر فضائل نظريه است كه مسائل نظريه اگرچه در آن‏ها اشتباهي هم شده باشد موجب تكفير و تفسيق و توقف در ايمان كسي نيست و در نظريات اختلافات شديده در ميان علماي اثني‏عشري و غير ايشان بوده و هست و موجب تكفير و تفسيق و توقف در ايمان مؤمني نبوده و نيست و اگر به جهت انكار ضرورتي از ضروريات اسلام و ايمان است آن انكار كجا است و كدام است؟ و حال آنكه اين مصنف گفته كه شيخيه علي الظاهر معتقد به عقايد حقه هستند و صاحب زهد و تقوي و ورع و مواظب طاعات هستند. پس با اين حال كساني كه تكفير و تفسيق و توقف در ايمان مشايخ ما كرده‏اند، از ضرورتي از ضروريات اسلام و ايمان خارج شده‏اند به واسطه حلال دانستن افترا و تهمت زدن بر مؤمن يا به واسطه تمسك جستن به متشابه كلام او يا به واسطه ديگر كه از قواعد ضروريات اسلام و ايمان خارج است.

و اما اينكه اين مصنف گفته: پس هرگاه في الحقيقه شيخيه هم مذهبشان با مذهب ما طايفه اثني‏عشري مطابق است فنعم الوفاق و الاّ رجوعشان با خداوند، پس نسبت دادن تشيع را به خودش به طوري كه گفت با مذهب ما طايفه اثني‏عشري با حالت

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 299 *»

توقف او در ايمان مشايخ ما و با حالت اصرار او كه واجب است انفاذ حكم تكفير مكفرين را در حق مشايخ ما بعينه مانند نسبت دادن خلافت رسول خدا است9 به يزيد بن معاويه و معاويه و ساير خلفاي بناحق و خارج دانستن امام حسين و امام حسن و حضرت امير: است از دين اسلام. و كم ترك الاول للاخر و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.

عبارت مصنف: «شبهه: مرحوم مجلسي (ره) در حق اليقين مي‏فرمايد: جمعي كه اعتقاد به اصول فلاسفه دارند و به ضرورت به معاشرت مسلمانان گرفتار شده‏اند از ترس قتل و تكفير، لفظي چند از ضروريات دين بر زبان جاري مي‏كنند و در دل خود خلاف آنها را قائلند. يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. و گاهي بر سبيل استهزاء اظهار بعضي از اصول دين مي‏كنند و چون به شاگردان و خواص خود خلوت مي‏كنند مي‏گويند انا معكم انما نحن مستهزؤن. شايد علماي طايفه شيخيه نيز بلا تشبيه از آن جماعت باشند العياذ باللّه و اگر نيستند رفع اين شبهه را فرمايند جزاهم اللّه خيرا. ان شاء اللّه كه نيستند».

عرض مي‏شود: كه جواب از اين قبيل مزخرفات در تمثيل سابق اول او گذشت و اگر بنا باشد كه قول و فعل كسي در اسلام و ايمان حجت نباشد از براي كساني كه از قلوب مردم خبر ندارند و از اين قبيل استدلال را واقعاً بايد جاري كرد در حق كسي، پس اگر بگويد من ايمان دارم به آنچه مؤمنين ايمان دارند در جواب او بگويند شايد از ترس مؤمنين اظهار ايمان مي‏كني و اگر عمل كند به طوري كه مؤمنين عمل مي‏كنند بگويند از ترس مؤمنين اين عمل را مي‏كني و اگر قسم ياد كند كه من در ظاهر و باطن موافق با مؤمنين هستم بگويند از كجا بدانيم قسم دروغ نمي‏خوري و هرقدر الحاح كند و اصرار كند بگويند همه اينها شايد از ترس مؤمنين باشد كه اظهار مي‏كني، پس آن بيچاره چه بايد بكند كه كساني كه از قلب او خبر ندارند ساكت شوند؟ آيا مي‏تواند كه تصرف در وجود آنها كند و آنها را عالم الغيب كند تا ساكت شوند؟ و اگر

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 300 *»

بنا چنين باشد اين سخن در خود مصنف و امثال او هم جاري است و مي‏تواند كسي به آنها بگويد كه شايد شما در باطن يهودي باشيد و از ترس مسلمانان اظهار عقايد حقه را مي‏كنيد و اعمال ايشان را بجا مي‏آوريد. پس مصنف و امثال او چه جواب خواهند داد و حاشا كه ما چنين سخني را به او بگوييم چرا كه هركس چنين سخني را گفت و چنين استدلالي را دليل خود قرار داد، از ضروريات مذهب شيعه و از ضروريات ملت اسلام بلكه از ضروريات هر ملت آسماني بلكه از ضرورت هر ديني بيرون رفته و متدين به هيچ ديني نيست چه جاي دين اسلام و چه جاي مذهب شيعه.

پس خدا كند كه مصنف محض جهالت و غفلت چنين سخني را گفته باشد و الاّ در هر ديني كه بخواهد داخل شود او را راه به خود نخواهند داد اگرچه راضي شود كه يهودي باشد يا بت‏پرست باشد يا دهري باشد. نعوذ باللّه من بوار العقل و قبح الزلل و به نستعين. و اين مصنف اقرار كرد كه شيخيه علي الظاهر معتقد به عقايد حقه هستند و صاحب زهد و تقوي و ورع و مواظب طاعات هستند، پس از او مي‏پرسيم غير از اين چه كنند كه تو باور كني كه راست مي‏گويند و درست مي‏كنند؟! آيا از كساني كه آنها را خوب مي‏داني غير از اين‏طورها و كارها و قولها و فعلها چيزي ديده‏اي؟ بلي، چون معاندين مشايخ ما هرقدر دست و پا زدند كه بلكه خدشه‏اي بتوانند در علم و عمل از مشايخ ما بگيرند نتوانستند چرا كه خداوند ايشان را مؤيد و مسدد كرد و البته كسي مقابلي با خداي غالب نتواند كرد.

چراغي را كه ايزد برفروزد   هر آن‏كس پف كند ريشش بسوزد

يريدون ان‏يطفئوا نور اللّه بافواههم و يأبي اللّه الاّ ان‏يتم نوره و لو كره المشركون.

لزين الدين احمد نور فضل   تضاء به القلوب المدلهمّة
يريد الحاسدون ليطفئوه   و يأبي اللّه الاّ ان‏يتمّه

پس چون ديدند كه نمي‏توانند از راه دليل و برهان داخل شوند گاهي از راه تمسك جستن به متشابهات و رد كردن محكمات برخلاف شيوه خدا و رسول و ائمه طاهرين

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 301 *»

: داخل شدند و گاهي باب افترا و تهمت را بر روي خود گشودند و تهمت بستن را بر مشايخ ما حلال دانستند. پس اول تهمتي بستند و بعد بر آن تهمت ردّي كردند و گاهي از اين در داخل شدند كه مصنف در اين آخر كار داخل شده و اين در دريست از درهاي جهنم كه آنچه شيخيه مي‏گويند و آنچه مي‏كنند حق است و لكن در دلهاشان چيز ديگري است غير از آنچه اظهار مي‏كنند و آن چيز كفر است، پس ايشان در دل كافرند. چه كنند بيچاره‏ها كه چاره‏اي جز اين گفتارها و كردارها ندارند و چقدر شبيه است گفتار و كردار كفار و منافقان زمان سلف كه به حضرت پيغمبر9 نسبت سحر دادند چرا كه نتوانستند بگويند كه صاحب خرق عادت نيست و بعضي از متعلقان نسبت عشق‏بازي به او دادند و گفتند كه عاشق است به حضرت امير و به حضرت امير7 نسبت دزدي دادند و نسبت عمل نكردن به واجبات به او دادند و گفتند نماز نمي‏كند و غسل جنابت نمي‏كند و اين تهمتها را بستند كه بلكه بتوانند بعضي را گمراه كنند و نتوانستند گمراه كنند مگر كساني چند را كه همجنس آنها بودند و از براي طالبان حق همين حرفهاي آنها دليل بطلان آنها شد و دليل حق بودن حضرت امير7 شد. پس:

جهان را عادت ديرينه اين است   كه با آزادگان دائم به كين است

و مرحوم مجلسي عليه الرحمه اين فرمايش را درباره جماعتي فرموده‏اند كه مبالاتي به دين و مذهب ندارند و بي‏ديني و بي‏مذهبي آنها از راههاي بسيار و از قول و فعل خود آنها ظاهر شد مثل منافقاني كه در زمان پيغمبر9 و در زمان هريك از ائمه: بودند و در اين زمانها هم هستند و اعتنائي به ضروريات اسلام و ايمان ندارند و عمل به واجبات و اجتناب از محرمات نمي‏كنند مگر در مقامي كه خوف تلف مالي و جاني و عرضي و ناموسي در آن باشد نفاقي به كار مي‏برند بلكه سالم بمانند و از اين قبيل اشخاص امرشان بر صاحب شعوري مخفي نيست و اين اشخاص عالم به كتاب و سنت و حلال مشكلات و كشّاف معضلات از هر راهي نخواهند بود و منافق هميشه

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 302 *»

نمي‏تواند موافق قاعده راه برود و البته از او بروز مي‏كند چيزهاي بسيار كه نفاق او ظاهر شود و اگر منافق مي‏توانست در همه امور به طوري راه رود كه موافق قاعده باشد نفاق او معلوم نمي‏شد و آنگاه حجت خدا بر طالبان حق تمام نبود و پيروي او را مي‏كردند. پس:

ثوب الرياء يشف عما تحته   و ان التحفت به فانك عاري

و خداوند در حق آنها فرموده: قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفي صدورهم اكبر. پس به نص آيه شريفه، بغضاء و خلاف حق و نفاق از آنها بروز مي‏كند و ضبط خود نمي‏توانند كرد مانند آنكه اين مصنف نفاق كرد و گفت: من در حق شيخيه متوقف هستم و متوقف در حق كسي كسيست كه خوب و بد درباره او نگويد و مصنف نتوانست ضبط خود را بكند و اصرار كرد كه انفاذ حكم مكفرين مشايخ ما بر مقلدين واجب است پس واجب است كه مقلدين ايشان را كافر بدانند و اين همه دست و پا كرد و به تمثيلها و قول عوام عجم و عوام اتراك متمسك شد و بغضاي او از دهان او ظاهر شد و درباره منافقان خداوند فرموده: هل انبئكم علي من تنزل الشياطين؟ تنزل علي كل افاك اثيم. يلقون السمع و اكثرهم كاذبون و افاك كسيست كه بسيار دروغ گويد و كاذب كسيست كه دروغ گويد و دروغگو حافظه ندارد و دروغ او بر طالبان واضح مي‏شود خصوص كه بسيار دروغ گويد و اثيم كسيست كه فاسق و فاجر باشد و فسق و فجور را دائم نمي‏تواند در خلوت بجا بياورد و لامحاله فسق و فجور او بر طالبان ظاهر خواهد شد. پس كفر كفار و نفاق منافقان و فسق فاجر را خداوند ظاهر خواهد كرد از براي طالبان تا حجت او تمام باشد بر ايشان. و همين‏قدر از بيان هم در اين آخر كار كفايت مي‏كند از براي طالبان حق و اما كساني كه خودشان مي‏خواهند خود را به دست خود هلاك كنند خداوند آنها را منع از هلاكت نخواهد كرد و سلب اختيار را از آنها نخواهد فرمود. ليهلك من هلك عن بينة و يحيي من حي عن بينة. و السلام علي من اتبع الهدي و اجتنب عواقب الردي. ربنا اننا سمعنا منادياً ينادي للايمان ان‏آمنوا بربكم فامنّا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و كفر عنا سيئاتنا و توفّنا مع الابرار. ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.

 

 

«* رسائل جلد 4 صفحه 303 *»

و الحمد للّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمّد و آله الطيبين الطاهرين و اشياعهم المنتجبين و لعنة اللّه علي اعدائهم اجمعين. اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمّد و آل محمد و آخر تابع له علي ذلك. تمام شد اين مختصر در روز يكشنبه دويم ماه صفر المظفر از شهور سنه 1288 حامداً مصلّياً مستغفراً.

 

 

([1]) عامل خ‏ل

([2]) اصل ضرب المثل: «سُونسين آيران قابي قاطقدان بَكْدي» است يعني: بشكند ظرف دوغي كه از ماست سفت تر باشد.

([3]) نفهماند. خ‏ل

([4]) مضمون آيات 7 و 8 سوره انفال.

([5]) مردم. خ‏ل

([6]) مأخوذ از تركي، به معني چاپ

([7]) جوزق، جوزقه معرب گوزغه: غوزه و غلاف پنبه كه هنوز پنبه آن را درنياورده باشند.

([8]) مي‏بيند خ‏ل

([9]) اصل داهُل داهول: علامتي باشد كه دهقانان به جهت دفع جانوران زيانكار در ميان زراعت نصب كنند و صيادان بر كنار دام سازند. برهان قاطع