02-13 رسائل فارسی جلد دوم – رساله در جواب تعليقه مرحم ابوالقاسم خان زنگنه ـ مقابله

 

 

جواب تعليقه

 

مرحوم ابو القاسم‏خان زنگنه

 

از مصنفات:

عالم ربانی و حکیم صمدانی

مرحوم آقای حاج محمد باقر شریف طباطبایی

اعلی‌الله مقامه

 

 

«* رسائل جلد 2 صفحه 193 *»

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه و سلام علي من اصطفي.

در اين اوان محنت‏اقتران از جانب سني الجوانب عمدة الاعاظم و الاعيان ملازمان ابو القاسم‏خان زنگنه حرسه اللّه من طوارق الحدثان تعليقه‏اي رسيد كه در ضمن آن معني عباراتي را به زبان فارسي از اين خاكسار خواسته بودند پس آن عبارت را به همان‏طوري كه فرستاده بودند به زبان عربي نقل مي‏كنم و بعد از آن جواب عرض مي‏كنم و آن عبارت اين است:

نقل ان من موت آدم الي مولد نبينا9 ستة آلاف سنة و مائة سنة و ثلث سنين و من مولده الي هجرته ثلثة و خمسون سنة و من الهجرة الي اتي امر اللّه الف و خمس‏مائة و سبعة و ثمانون يكون مع ما تقدم سبعة آلاف و سبع‏مائة و ثلثة و اربعين و من اتي امر اللّه الي اقترب للناس حسابهم مائتان و تسعة اذا رقيناه مرتبة بلغ الفين و تسعين يكون مع ما سبق تسعة آلاف و ثلث‏مائة و ثلث و ثلثون و من اقترب للناس حسابهم الي اقربت الساعة الف و ثلث‏مائة و سبعة و تسعون اذا رقيناه ثلث مراتب بلغ مائة الف و ثلثون الفاً و تسعة آلاف و سبعة مائة فاذا جمعناه مع ما سبق يكون مائة الف و تسعة و اربعون الفاً و خمس‏مائة و ثلث و ثلثون فاذا جمعناه مع نزول آدم الي موته يكون مائة و خمسين الفاً.

پس عرض مي‏شود كه اولاً اين عبارت چون از احاديث مرويه از ائمه طاهرين سلام اللّه عليهم نيست چندان محل اعتماد نيست و قول قائلي است كه نقل فرموده‏اند و اللّه اعلم بالصواب.

 

 

«* رسائل جلد 2 صفحه 194 *»

پس بنابراين نقلي كه ذكر فرموده‏اند مراد اينكه از زمان موت آدم تا زمان تولد پيغمبر ما9 شش‏هزار و يكصد و سه سال است و از زمان تولد ايشان تا وقت هجرت ايشان پنجاه و سه سال است چرا كه چهل سال قبل از بعثت است و سيزده سال بعد از بعثت در مكه معظمه تشريف داشتند و از هجرت تا اتي امر اللّه يك هزار و پانصد و هشتاد و هفت سال است بنابراين نقلي كه ذكر فرمودند و مراد از اتي امر اللّه نداي جبرئيل است كه در وقت ظهور امام زمان روحي فداه و عليه و علي آبائه الكرام آلاف الصلوة و السلام يك پاي خود را در مسجد الحرام و يك پاي خود را در مسجد اقصي مي‏گذارد و ندا مي‏كند به صدايي كه اهل شرق و غرب عالم مي‏شنوند كه اتي امر اللّه فلاتستعجلوه پس اين عدد سال را كه بر عدد سال موت آدم تا هجرت مي‏افزاييد هفت‏هزار و هفتصد و چهل و سه سال مي‏شود و از زمان ظهور كه زمان نداي اتي امر اللّه است تا زمان اقترب للناس حسابهم كه زمان رجعت حضرت سيد الشهداء7 است دوهزار و نود سال است بنابر نقل مذكور كه چون با سالهاي گذشته جمع كنيد نه هزار و هشتصد و سي و سه سال مي‏شود و از وقت رجعت حضرت سيد الشهداء7 تا اقتربت الساعة كه وقت رجعت پيغمبر است9 يكصد و سي و سه هزار و هفتصد سال است بنابر نقل مذكور پس چون اين عدد سالها را جمع كنيد با سالهاي گذشته يكصد و چهل و نه‏هزار و پانصد و سي و سه سال مي‏شود پس چون اين سالها را جمع كنيد با سالهاي زمان حيات آدم كه بنابراين نقل مذكور چهارصد و شصت و هفت سال بوده يكصد و پنجاه هزار سال مي‏شود كه تمام عمر دنيا بنابراين نقل يكصد و پنجاه هزار سال است و بعد قيامت كبري برپا خواهد شد و مراد از لفظ ترقي كه در عبارت هست اين است كه آحاد را به عشرات و عشرات را به مآت و مآت را به الوف برند و السلام خير ختام.

و فرغت من تحريرها الرابع‏عشر من شهر محرم الحرام من شهور سنة 1301 حامداً مصلّياً مستغفراً.