02-11 رسائل فارسی جلد دوم – رساله در جواب سؤالات مرحوم ميرزا حسينعلي نائيني (2) ـ مقابله

 

 

جواب سؤالات

مرحوم ميرزا حسينعلي نائيني (2)

 

از مصنفات:

عالم ربانی و حکیم صمدانی

مرحوم آقای حاج محمد باقر شریف طباطبایی

اعلی‌الله مقامه

 

 

«* رسائل جلد 2 صفحه 174 *»

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علي اعدائهم اجمعين.

و بعد قد ورد بعض المسائل من مصدر العز و الفخار سليل الاعيان الانجاب و سلالة الاركان المولي الولي المؤيد بلطف اللّه الخفي و الجلي الميرزا حسينعلي خان النائيني سلمه اللّه و ابقاه و من كل مكروه وقاه فأوردت كل مسألة بعنوان السؤال و جوابي بالجواب و الي اللّه المآب.

سؤال: در مسح هرگاه رطوبت عرق بر رطوبت ماسح زياده باشد مسح صحيح است يا خير؟

جواب: بلي مسح صحيح است و رطوبت عرق رطوبت ماسح را زائل نمي‏كند.

سؤال: هرگاه شخصي مقلد عالمي بوده پس از اينكه بطلان او را فهميد و خود را تابع عالمي از علماي حقه نمود آيا عبادتهاي سابقه او از قبيل نماز و روزه و حج و ساير عباداتي كه تقليدي است باطل است و قضاي آنها را بايد بجا بياورد يا خير؟

جواب: يريد اللّه بكم اليسر و لايريد بكم العسر، قضائي نبايد بجا آورد مگر فوت‏شده را و مگر زكوة را اگر به غير اهلش رسانده.

سؤال: پدر شخصي فوت شد نماز قضائي بر ذمه او است كه بايد پسر او مثلاً آن را اخراج نمايد آيا آن پسر قبل از آنكه اخراج نمايد اگر فوت شود بر ذمه اولاد او كه اولاد اولاد شخص اولي باشند تعلق مي‏گيرد يا خير؟

 

 

«* رسائل جلد 2 صفحه 175 *»

جواب: هرگاه از براي استيجار نماز چيزي مشخص شده و آن چيز به دست اولاد اولاد رسيده بايد ايشان از عهده برآيند و استيجار نماز كنند يا خود بجا آورند و هرگاه مالي از براي استيجار نماز معين نشده دليلي بر وجوب قضا بر اولاد اولاد نيست مگر آنكه احسان كردن به اجداد مستحسن است.

سؤال: اذان صبح را هرگاه در ماه مبارك رمضان احتياطاً قدري قبل از طلوع، زيد گفت آيا پس از دخول وقت اعاده لازم است يا خير؟

جواب: بلي بعد از دخول وقت بايد از براي نماز اذان گفت و اذان اعلامي قبل از دخول وقت كفايت نمي‏كند.

سؤال: قبل از صبح شخصي جُنُب شد و وقت ندارد كه برود در آبي غسل كند يا به حمام برود خواست تيمم نمايد اهمال كرد تا صبح داخل شد آيا كفاره بر او است يا قضاء؟

جواب: چون صبح شد بايد غسل كند و آن روز را روزه بگيرد و بعد از ماه رمضان قضاي آن روزه را هم به عمل آورد و كفاره هم احتياطاً بدهد.

سؤال: زني شير بدهد به برادر شخصي آيا مي‏تواند آن زن را آن شخص به حباله نكاح خود درآورد يا خير؟

جواب: بلي مي‏تواند آن زن را بگيرد و شير خوردن برادر او مانع از نكاح او نيست.

سؤال: غلام زيد كه مملوك زيد است اگر زيد او را به زوجه خود مصالحه نمايد به محض ملكيت زوجه، آن غلام محرم آن زوجه خواهد شد يا خير؟

جواب: بلي به محض ملكيت، آن غلام محرم مي‏شود به آن زن به اين‏طور كه بدون ريبه مي‏تواند نظر كند به صورت و مو و دست و پا و ساق آن زن كه مالك اوست.

سؤال: آيا مي‏توان مخارجي كه در مساجد مي‏شود يا مسجدي را زيد بنا

 

 

«* رسائل جلد 2 صفحه 176 *»

مي‏كند مصارف زكوة قرار داد و از بابت زكوة محسوب نمود يا خير؟

جواب: با وجود فقراي گرسنه جايز نيست زكوة را خرج خشت و گِل كنند مگر فقيري يافت نشود آنگاه خرج مساجد هم خرج سبيل اللّه است.

سؤال: شخصي از وطن خود عزيمت مزرعه‏اي از خود را نمود كه در پنج فرسخي يا شش فرسخي وطن او است آيا در صورتي كه قصد اقامه در آنجا داشته روزه را مي‏تواند افطار كند يا خير؟

جواب: محل اقامه مانند وطن است و نمي‏تواند در آن روزه را افطار كرد حتي آنكه همان روزي را كه از وطن خود مي‏رود به مزرعه خود به اين قصد كه در آنجا ده روز بماند نمي‏تواند افطار كند.

سؤال: مال پدر كه به وارث ارث مي‏رسد هرگاه نداند كه كدام‏يك از اموال او حرام است و احتمال حرام هم بدهد در مال او آيا حلال است بر ورثه يا خير؟

جواب: يريد اللّه بكم اليسر و لايريد بكم العسر احتمال حرمت چيزي را حرام نمي‏كند كل شي‏ء لک حلال حتي تعلم الحرام بعينه فتدعه.

و صلي اللّه علي محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علي اعدائهم اجمعين و قد فرغت منها عصر يوم السبت الثالث من شوال المكرم من شهور سنة 1301 حامداً مصلّياً مستغفراً.