هـــفـــــت

haft

 

 

{دست‌نوشته مصنف ارشاد‌العوام}


هـــفـــــت

«هفت» را لیلی‌وار مجنونم (1)

نه چون
آسمان‌ها هفت است

و زمین‌ها
هفت

و بهشت
هفت در دارد

و نه چون
موجودات هفت‌اند

و مراتب
غیبی هفت

و دریاها
هفت

و اقالیم
هفت

و شهرهای
عشق هفت است

و نه
آنکه حجاب‌ها هفت

و سیارات
هفت

و مسالک
هفت

و اَبدال
– نزد صوفیه – هفت‌‌اند

و نه چون ویندوز 7 داریم

و نه چون
فلزات هفت است

و سجده‌گاه‌ها
– در نماز – هفت است

و آفرینش
هفت روزه به دنیا آمد

و رنگ‌ها
هفت است

و نه چون
اژدهای هفت‌سر داریم

و دوزخ
هفت‌ خانه‌ای

و غار
میترا هفت محراب دارد

و هندوها
به هفت کوه معتقدند

و طواف
ما هفت دور است

و هفت‌سین
دیگران هفت سین دارد

و نه چون
عقل را هفت مقام است

و عرفان
را هفت مرتبه

و هفته
را هفت روز

و نه چون
بودا – وقت زایشش – هفت قدم برداشت

و نه چون
یونانیان هفت مقدس جزیره دارند

و عبریان
هفت سال فراوانی و قحطی

و
مسیحیان هفت فرشته

و ناواتل‌ها
هفت غار

و مارکزی‌ها
هفت قوم نجات‌یافته

و نه چون
کشتی نوح هفت چراغ داشت

و شمعدان
یهودیان هفت شاخه

و نه چون
هفت عدد تام است

بهشت هفت اسم دارد…

نه و نه
و نه…

هفت را
لیلی‌وار مجنونم (2)

فقط … برای آنکه

زنگ
مدرسه ما

رأس ساعت
هفت است.


معتقد – فروردین 90————————-

پ.ن:  نیاز به توضیح است که هدف و انگیزه در جستار فوق، نه نفی آموزه‌های دینی است (همچون طواف، سجده‌گاه‌ها، مراتب غیبی و…) و نه اثبات آموزه‌های منحرف (همچون هفت‌سین، ابدال صوفیه، یهودیان و…). انگیزه و هدف اصلی و ظریف آن است که راس ساعت هفت در مدرسه، به بررسی این‌گونه مطالب می‌پردازیم و نفی آموزه‌های منحرف و اثبات آموزه‌های دینی. در حقیقت «برای آنکه زنگ مدرسه ما راس ساعت هفت است»، نشان‌دهنده شاه‌راه برای رسیدن به حقیقت «هفت‌های» فوق‌الذکر است و البته در کنار آن، اهمیت مدرسه ما و چند نکته ظریف دیگر!

———–

1و2 – تعبیر «لیلی‌وار مجنونم» بی‌شک پرسش‌آفرین است؛ اما اجازه‌ دهید من «لیلی‌وار» بنویسم و شما «مجنون‌وار» بخوانید.