نیاز به همکاری

 


از عزیزانی که به هر نحوی به روزنامه “وقایع اتفاقیه” دسترسی دارند خواهانیم که ما را با خبر سازند چرا که در طی پژوهش ها به “آرشیو کامل” یا ناقص آن به شدت نیازمندیم.


اجرکم عند الله و جزاکم الله خیرا.


ایمیل: Msmostabser@yahoo.com