محور

 

ذيحجه، صفرين، ربيع

دو ركن ركن‌رابع را نظاره كن

شيخ، سيدين، مولا

 ———–

عید برائت مبارک.

برداشت خود را از این هایکو بنویسید.