قابیل های امت

آیا برادر برادر کشته است؟ … آری


قابیل هابیل را و یهودا یوسف را و اینک… برادران ایمانی را کشتند.


راستی قابیل سال اول هبوط آدم فقط “کشت”.


اما  قابیل سال ۱۹۰۱ میلادی (۱۳۱۹ قمری . ۱۲۸۰ شمسی) چه کرد؟


همدان را نه شیخیه را نه جهان را به خاک سیاه نشانید


انا لله و انا الیه راجعون