فراخوان

لطفا در نظرخواهي وبلاگ كه در سمت چپ وبلاگ قرار داده شده است شركت نماييد. سپاس.

فراخوان مقاله نويسي

بدين وسيله از عزيزان دعوت مي شود تا در اين فراخوان شركت كنند

از رجب تا شعبان

مقاله هاي خود را با نام و نام خانوادگي خود – به طور كامل – به ايميل زير ارسال كنيد:

msmostabser@yahoo.com

موضوع مقاله:

ماه رجب: ولادت شيخ احمد احسائي و يا هر موضوع ديگر با رويكرد مكتبي

ماه شعبان: مناسبت نيمه شعبان با رويكرد مكتبي

نكته نكته نكته

1- اين فراخوان به درخواست برخي خوانندگان اين وبلاگ انجام مي شود.

2- مقاله ها در يك پست مستقل ارائه خواهد شد.

3-فقط عزيزاني به مقاله ها دسترسي خواهند داشت كه خود مقاله اي ارسال كرده باشند (رمز عبور به ايميل آن عزيزان ارسال خواهد شد).

3- مقاله اگرچه كوتاه هم باشد قابل قبول است. مهم آن است كه ديد تازه اي در مقاله عنوان شده باشد.

4- مقاله ها بيش از شش صفحه نباشد.

فرصت ارائه مقاله:
از همين لحظه تا ابتداي ماه شعبان

راهنمايي:
لااقل براي اطلاع از ديگر مقاله ها، مقاله ارسال كنيد!
سپاس از شما

—————————–
خبر تكميلي: مي توانيد با نام مستعار نيز ارسال كنيد!. اگر ديدگاه جديدي در مقاله شما ارائه نشده باشد هم قبول است!.


وبلاگ عقايد


به زودي تمام مقاله ها نمايش داده خواهد شد.

در روزهاي بعد باز هم مراجعه كنيد.