سلام

سلام؛ نه سام!

معانى «سلام»: سلام اسمى از اسامى خدا است چنانكه لفظ دار السلام در قول خداوند “لهم دار السلام عند ربهم” به معنى خانه خدا و بهشت مى‏باشد كه آن را خدا به سبب شرافتش به خود نسبت داده است و دومين معنى آن سلامتى از آفات است كه در همين آيه ممكن است منظور شده باشد. به اين معنى كه اهل بهشت در بهشت نزد خداوند از فقر و مرض و تغيير حال و بقيه مشكلاتى كه در دنيا هست مصون مى‏باشند، سومين معنى آن به معناى صلاح و سداد است بنابراين اين قول خداوند كه مى‏فرمايد: و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما به اين معنى است كه وقتى جهلاء آنها را مورد خطاب قرار مى‏دهند اين عقلاء مانند آنها به جهل سخن نمى‏گويند و به راستى و درستى جواب آنها را مى‏دهند و به معناى حفظ هم مى‏باشد و وقتى مى‏گوييم السلام عليكم يعنى خداوند حافظ شما باشد و همچنين سلام در و سلام لك من اصحاب اليمين به معناى دورى از اذيت است كه براى اصحاب يمين دعا مى‏شود.

سلام، مخصوص ملت ما است. سلام، درود فرستان ملت ما يعنى مسلمانان است و اهميت زيادى دارد چنانكه خداوند مى‏فرمايد: و تحيتهم فيها سلام يعنى درود و خوشامدگويى آنها در بهشت سلام است و نيز در حديث است كه وقتى با هم ملاقات كرديد سلام بگوييد و مصافحه كنيد و وقتى از هم جدا شديد استغفار كنيد پس شيعيان مستبصر بايد وقتى همديگر را مى‏بينند سلام كنند و بجاى سلام از اين كلماتى كه به تازگى معمول شده (مانند چاكرتم يا غيره يا تقليد از عجمى‏ها – خارجي ها – كه صبح بخير يا عصر بخير مى‏گويند استفاده نكنند) و اگر كسى از برادران يا آشنايان اين كار را مى‏كند او را نصيحت كرده و از اين عمل نهى كنند چنانچه نپذيرفت طبق حديثى كه فرمودند: هركس قبل از سلام شروع به صحبت نمايد جوابش را ندهيد با او برخورد كنند.

بعضى هستند كه عبارت سلام را اشتباه ذكر مى‏كنند مانند “سام عليك” يا “سام عليكم” كه طرز سلام يهود به مسلمانان بوده و مسلمانان هم در جوابشان “وَ عليكم” مى‏گفتند كه اگر آنها با معنى سام آشنايند و مى‏دانند كه به معنى “مرگ و هلاكت و يك نوع مريضى مغزى” است و با اين كلام در واقع اين چيزها را براى مخاطب مى‏خواهند بهتر است جوابشان را ندهيد و اگر غافلند متذكرشان كنيد. و مى‏فرمايند سلام كردن مخصوص سوار است به پياده و ايستاده به نشسته.

در مورد افشاء سلام (آشكارا گفتن سلام) مى‏فرمايند كه آن را منتشر كنيد و پيوسته بگوييد البته بايد آن را بلند گفت و مى‏فرمايند كه بهترين اخلاق اهل دنيا و آخرت افشاء و انتشار سلام است و نيز مى‏فرمايند كه سلام از اسامى خدا است پس آن را بين خودتان افشاء كنيد و اما در مورد اول سلام كردن روايت است كه: بهترين مردم نزد خدا و رسولش كسى است كه اول سلام كند و نيز در فضيلت آن مى‏فرمايند: سلام هفتاد ثواب دارد شصت و نه تاى آن مخصوص سلام كننده است و يكى مخصوص جواب دهنده و نيز در حديث در تفسير آيه فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية مباركة طيبة آمده است كه اين سلام كردن بر خود، سلام كردن شخص بر اهل خانه‏اش است وقتى كه داخل مى‏شود و نيز در حديث است كه: وقتى وارد منزلت شدى بگو بسم اللّه‏ و باللّه‏ و سلام بر اهلت بكن و اگر در خانه كسى نبود بگو بسم اللّه‏ و سلام بر رسول خدا و اهلش بنما و بگو السلام علينا و على عباد اللّه‏ الصالحين و وقتى كه چنين گفتى شيطان از منزلت فرار مى‏كند و در اينجا نيز فضيلت ابتداى به سلام و سلام كردن بيان شده است.

چنانكه مى‏فرمايند حتى اگر منزل خالى است باز نيز بر مؤمنين و غيره درود بفرست و اما در جواب سلام خداوند در قرآن مى‏فرمايد: و اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها يعنى وقتى به شما درود گفتند شما بهتر از آن را يا همانطور جواب دهيد مثلا اگر كسى بگويد السلام عليك بگوييد السلام عليك و رحمة اللّه‏ و بركاته و در مورد حكمش آمده است كه سلام امر مستحبى است اما جوابش واجب مى‏باشد

اما اينكه به چه كسانى سلام كنيم يا نكنيم: در حديث است كه همانا رسول خدا نهى كردند از اينكه به چهار نفر سلام شود بر مست در حال مستى و بر كسى كه صورتگر است و بر كسى كه نرد بازى مى‏كند و كسى كه با اربعة عشر بازى مى‏كند [1] و مى‏فرمايند كه من بر اينها كسى را كه شطرنج بازى مى‏كند اضافه مى‏كنم و نيز فرموده‏اند كه وقتى داخل مسجد شدى و مردم نماز مى‏گذارند پس بر آنها سلام نكن و بر رسول خدا درود بفرست و مشغول نمازت شو و وقتى كه بر گروهى وارد شدى كه نشسته بودند و صحبت مى‏كردند بر آنها سلام كن البته اگر كسى هنگامى كه ما در حال نماز بوديم سلام كرد بايد جوابش را بگوييم.

جمع بندي

سلام اسمى از اسماء الهى است و تحيت مسلمين است و اول سلام كردن مستحب و جواب سلام واجب است و بايد عبارت آن را درست ادا كرد تا شبيه مرگ بر تو نشود و بر شطرنج باز و دوزباز و نرد باز و مست و صورتگر نيز نبايد سلام كرد و وقتى سلام مى‏كنيم بايد بلند سلام كنيم تا شخص مقابل بشنود.

البته موضوعى هست كه بعضى اعتراض مى‏كنند كه سلام كرديم جواب نداد ممكن است آن شخص پيرمردى بود نشنيده يا حواسش مشغول بوده نفهميده يا حتى يواش گفته تو نشنيدى اين امور نبايد وسيله رنجش برادر مؤمنى از برادر مؤمن ديگر شود حتى آنكه در حديث هم هست كه كذب سمعك و بصرك يعنى گوش و چشم خود را تكذيب كن بگو او سلام كرد من نشنيدم و بلافاصله نسبت را به او نده و نيز حمل بر تكبر او نكن البته از متعلمين بيشتر انتظار مى‏رود كه در اين امر اهتمام بورزند زيرا يك متعلم در واقع نماينده مكتب حساب مى‏شود خداوند به ما توفيق عمل كردن به احاديث را بدهد.

والسلام

سپاس از همكاري برادر گرامي “ب .س” در تدوين اين مقاله.[1]ــ كه اربعه عشر همان دوزبازى است و بازيى است به اين شكل: كه چهارگوشه اى متداخل تو در تو مى‏كشند و زواياى آنها را به هم متصل مى‏كنند و بر روى آن دو حريف به ترتيب سنگريزه يا چيز ديگرى كه نماد خودشان است را مى‏گذارند و به نوبت بازى مى‏كنند.