حذف حضرت امیر (ع) از تاريخ اسلام، از تلويزيون‌هاي خبري وهابيون

 

تلويزيون «العربيه» در برنامه «سيره نبوي خود»، با اشاره به «حجة‌الوداع»، روزهاي وفات پيامبر (ص)، واقعه «غدير خم» و همچنين رخدادهاي مربوط به وفات پيغمبر را دستخوش جعل و تاريخ‌سازي نموده و نام امام علي (ع) و حقي را که از سوي خداوند به ايشان واگذار شده و پيامبر اکرم (ص) نيز آن را به مسلمين رسانده بود، حذف کرد.

شبکه فتنه‌انگيز «العربيه» که با پول‌هاي شاهزادگان و امراي سعودي اداره مي‌شود، اين بار با گستاخي تمام، دست به جعل تاريخ اسلام و سيره نبوي زد و در اقدامي فتنه‌انگيز و با استفاده از بيانات برخي از به اصطلاح اساتيد دانشگاه‌هاي جهان عرب و روحانيون منتسب به وهابيون در اين کشورها، نام پررنگ و پر اثر حضرت علي (ع) را از تاريخ اسلام حذف کرد.
به گزارش «تابناک»، تلويزيون «العربيه» در برنامه «سيره نبوي خود»، با اشاره به «حجة‌الوداع»، روزهاي وفات پيامبر (ص)، واقعه «غدير خم» و همچنين رخدادهاي مربوط به وفات پيغمبر را دستخوش جعل و تاريخ‌سازي نموده و نام امام علي (ع) و حقي را که از سوي خداوند به ايشان واگذار شده و پيامبر اکرم (ص) نيز آن را به مسلمين رسانده بود، حذف کرد.
بنابر اين گزارش، در اين برنامه، حتي نقش حضرت فاطمه زهرا (س) در روزهاي پاياني عمر پربرکت پيامبر اکرم (ص) نيز دچار سانسور شده است. حذف امام علي (ع) از تاريخ اسلام، از تلويزيون‌هاي خبري وهابيون تلويزيون «العربيه» در برنامه «سيره نبوي خود»، با اشاره به «حجة‌الوداع»، روزهاي وفات پيامبر (ص)، واقعه «غدير خم» و همچنين رخدادهاي مربوط به وفات پيغمبر را دستخوش جعل و تاريخ‌سازي نموده و نام امام علي (ع) و حقي را که از سوي خداوند به ايشان واگذار شده و پيامبر اکرم (ص) نيز آن را به مسلمين رسانده بود، حذف کرد.

شبکه فتنه‌انگيز «العربيه» که با پول‌هاي شاهزادگان و امراي سعودي اداره مي‌شود، اين بار با گستاخي تمام، دست به جعل تاريخ اسلام و سيره نبوي زد و در اقدامي فتنه‌انگيز و با استفاده از بيانات برخي از به اصطلاح اساتيد دانشگاه‌هاي جهان عرب و روحانيون منتسب به وهابيون در اين کشورها، نام پررنگ و پر اثر حضرت علي (ع) را از تاريخ اسلام حذف کرد.
به گزارش «تابناک»، تلويزيون «العربيه» در برنامه «سيره نبوي خود»، با اشاره به «حجة‌الوداع»، روزهاي وفات پيامبر (ص)، واقعه «غدير خم» و همچنين رخدادهاي مربوط به وفات پيغمبر را دستخوش جعل و تاريخ‌سازي نموده و نام امام علي (ع) و حقي را که از سوي خداوند به ايشان واگذار شده و پيامبر اکرم (ص) نيز آن را به مسلمين رسانده بود، حذف کرد.
بنابر اين گزارش، در اين برنامه، حتي نقش حضرت فاطمه زهرا (س) در روزهاي پاياني عمر پربرکت پيامبر اکرم (ص) نيز دچار سانسور شده است.
اين گزارش مي‌افزايد: چندي پيش نيز وهابيون سعودي، در اقدام فتنه‌انگيز ديگري، به حذف و سانسور اثرگذاري حضرت علي (ع) از کتاب‌هاي تاريخي و تفسيري جهان اسلام، اقدام و تاريخ‌سازي جعلي خود را در آن جايگزين کردند.
اين در حالي است که از عربستان خبر مي‌رسد، کار تخريب و نابودي آثار به جاي مانده از پيامبر اکرم (ص) و اهل بيت عصمت و طهارت (ع) و تاريخ اسلام نيز از سوي اين فرقه فتنه‌انگيز ادامه دارد.