جواز خواندن نماز مستحبی بعد از نماز صبح و عصر

 


نماز، بهترين راه شكستِ ابليس


(از جمله سؤالاتى كه از امام زمان – عجّل اللّه فرجه الشريف – پرسيده شده است)


 عمرى‏ها، خواندن نماز مستحبى بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب و بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب را جايز نمى‏دانند و مستند آنان رواياتى است از رسول خدا به اين مضمون: »هنگام طلوع و غروب خورشيد نماز نخوانيد زيرا آفتاب بين دو شاخ شيطان طلوع و غروب مى‏كند«.


 در ميان شيعه رواياتى است كه در بعضى خواندن نماز جايز شمرده شده است و بعضى عدم جواز را مى‏رساند.


 با توجه به اعتقاد مشهور بر ممنوع بودن نماز در اين دو وقت (بعد از نماز صبح و عصر)، يكى از شيعيان از محضر امام زمان در مورد نمازخواندن هنگام طلوع و غروب خورشيد سؤال مى‏كند و امام در جواب مى‏نويسند:


 »اما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلئن كان كمايقولون: ان الشمس تطلع بين قرنى الشيطان و تغرب بين قرنى الشيطان، فما ارغم انف الشيطان شى‏ء افضل من الصلاة فصلّها و ارغم الشيطان انفه«.


من لایحضره الفقیه، ج ۱ ص ۴۹۸ 


 و اما سؤال از نماز هنگام طلوع و غروب خورشيد، پس اگر آن‏چنان باشد كه مى‏گويند: خورشيد بين دو شاخ شيطان طلوع و غروب مى‏كند، پس بدان هيچ چيز مانند »نماز« بينى شيطان را به خاك نمى‏مالد. پس در آن دو وقت هم نماز بگذار و بينى شيطان را به خاك بمال.


 عمرى‏ها اين دو وقت را تعميم داده‏اند و بعد از اداى نماز صبح تا طلوع آفتاب و همچنين بعد از اداى نماز عصر تا غروب آفتاب، نماز نافله را جايز نمى‏دانند.


 ما بنا بر فرمايشات، نماز نافله را بعد از نماز صبح و عصر جايز مى‏دانيم و هنگام طلوع و يا غروب خورشيد هم نافله‏ى ابتدائى را مكروه مى‏دانيم (نافله‏ى ابتدائى يعنى دفعةً نماز مستحبى را به جا آوردن).


 فرمايشى از شيخ مرحوم – اعلى اللّه مقامه – در دست است كه مى‏فرمايند: »اگر تمام دنيا را پر از طلا و نقره بكنند و به من بدهند كه ثواب يك حج خود را در عوض او بدهم، نمى‏دهم اما اگر كسى دو ركعت نماز براى من بخواند، من ثواب يك حج و عمره به او مى‏دهم«. (نقل از حدیقة الاخوان)


 از اين جهت ما بعد از نماز عصر، دو ركعت نماز خوانده و هديه به پيشگاه شيخ مرحوم مى‏كنيم. با اين كار، هم به ثوابى كه شيخ مرحوم وعده داده‏اند نائل مى‏شويم و هم مخالفت عمرى‏ها كرده‏ايم كه بنابر فرمايش آقاى مرحوم (اع) رشد و ترقى، در تخلف از سيره‏ى عمرى‏ها است.