اسعد الله ایامکم – هدیه ویژه

 

 

مشخصات تصویر: صحرای کربلا، دهم صفر ۱۴۳۲ – به علت ازدحام، از چند فرسخیِ کربلا راه بسته بود و باید پیاده به سمت کربلا حرکت می‌کردیم. این عکس را در چند کیلومتری کربلا گرفته‌ام.

متأسفانه به علت حجم زیاد و سختی آپلود، بخشی از تصویر بریده و مقداری از کیفیت کاسته شد. برای دیدن اندازه واقعی، تصویر را save کنید.