اسعد الله ایامکم – آه؛ یا شیخ…

آه، یا شیخ؛ ببخش

خبری هست سیزدهم؟!

میهمانان باتلاق اعراض

——

پ.ن: نظر خود را درباره این هایکو بنویسید؛ شاید برداشت شما با مراد من یکی باشد…