آه!

آه باز هم باید از پژوهش های ناقص بنالم.


باز هم از چشم های ضعیفی که زحمت به چشم زدن عینک فطرت را به خود نمی دهند


پژوهش های ناقص و گاهی کاملا مخالف حقیقت ممکن است بسیار ریز و کوچک باشد و یا بسیار بزرگ و یا متوسط


نمونه ی زیر یکی دیگر از این پژوهش هاست و پس از خواندن خود مشخص فرمایید که این پژوهش غلط کوچک است با یزرگ؟


مقدمه ها را بخوانید تا کاملا بر مطلب مسلط باشید


۱. حاج محمد کریم کرمانی کتابی به نام “فصل الخطاب کبیر” تالیف فرموده اند. موضوع آن جمع آوری احادیث در تمام ابواب شریعت طریقت و حقیقت است.


۲. در کتاب فصل الخطاب٬ از کتابی به نام “الاصول الاصلیه” نام برده اند و برخی از احادیث را از آن کتاب ذکر کرده اند.


۳. کتابی توسط “فیض کاشانی” جمع آوری شده است با نام “الاصول الاصیله” (در خواندن دقت کنید: الاصول الاصیله نه: الاصلیه” )


۴. شخصی بر کتاب “الاصول الاصیله” مقدمه نوشته است و در آنجا گفته:


برخی از نویسندگان از این کتاب مطالبی نقل کرده اند اما نام کتاب را “الاصول الاصلیه” ذکر کرده اند نه “الاصول الاصیله”! یکی از آن موارد حاج محمد کریم کرمانی است!


واقعا جای تعجب است که این شخص حتی توجه نکرده است که موضوع کتاب “الاصول الاصلیه” حدیث است و موضوع کتاب “الاصول الاصیله” ذکر اصولی چند است و کتابی حدیثی نیست.


و تعجب بیشتر آن که حتی به خود زحمت نداده است که ببیند کتاب دیگری هم هست به نام “الاصول الاصلیه”!


این پژوهش ناقص انجام شده و چاپ هم شده و در دسترس است. عکس زیر موضوع سخن ماست:باری باید بیش از این توجه کرد و از همین پژوهش های غلط و کوچک است که به جاهای باریک تر هم می رسد.


پ.ن: این گونه پژوهش های غلط یک شخص٬ سبب می شود ارزش دیگر پژوهش های وی نیز کم شده و حتی زیر سوال رود.